finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2017 – IV kwartał

Grudzień

W dniu 01.12.2017 w Jedlińsku odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji samorządowych, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, radnych w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych, na które zaprosili Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Szkolenie pn..Organizacje Pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania, organizowane było w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego

W dniu 01.12.2017 w Jedlińsku odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji samorządowych, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, radnych w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych, na które zaprosili Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Szkolenie pn..Organizacje Pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania, organizowane było w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 01.12.2017 odbyło się szkolenie pn. Pozyskiwanie funduszy na rozwój organizacji pozarządowej, na które zaprosiło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Spotkanie poprowadził Pan Michał Komorek – doświadczony ekspert, doradca a przede wszystkim praktyk w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych (opracowanie kilkuset projektów w zakresie działań PHARE, SPO RZL i SPO WKP, PO KL, PO IG, RPO WM, POWER, FIO, PROW ), środków na rozwój organizacji pozarządowych.Szkolenie organizowane w ramach projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, miało na celu budowę silnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów, a odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, przy ul. Struga 1.

W dniu 01.12.2017 zaprosiliśmy do lektury84 numeru Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”,w którym dzielimy się z państwem informacjami z naszych działań podejmowanych w miesiącu październiku i listopadzie 2017 roku.Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn84/index.html

W dniu 03.12.2017 grupa ponad 40 osób – członków Szkolnych Klubów Wolontariusza z Bierwiec, Wrzosu i Wieniawy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki” wyjeździe na Galę Wolontariatu do Lublina. Wyjazd studyjny połączony został z prezentacją dobrych praktyk, tak aby uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się ofertą aktywnej turystyki Miasta Lublin, mogąc zwiedzić nie tylko zabytkową starówkę, ale uczestniczyć w multimedialnym zwiedzaniu ok. 280 metrowej Lubelskiej Trasy Podziemnej, biegnącej pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. W tym dniu zaplanowana została także uroczysta Gala Wolontariatu z okazji Dnia Wolontariusza, zorganizowana w Centrum Spotkania Kultur przez Centrum Wolontariatu w Lublinie, które na ten wyjątkowy wieczór zaprosiło przedstawicieli LGD wraz z uczestnikami projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Organizowana od kilkunastu lat coroczna Gala to widowisko, podczas którego organizatorzy chcą podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie na różnych płaszczyznach życia społecznego oraz zaprezentować ciekawe inicjatywy w regionie. Punktem kulminacyjnymbyło wybranie Wolontariusza Roku w Lublinie, którym zostały nauczycieli z Włodawy, za realizację szeregu działań wolontariackich w szkołach. O oprawę artystyczną zadbali: Vita Kazmirova (Ukraina); CatharineZaidan (Liban/Polska); BehnamRahbarifard (Iran); Michał Iwanek (Polska); Maciej Dziedzic (Polska); Juan Carlos Ojeda Perez (Meksyk) oraz Anthony Odeyale (Nigeria).

W dniu 01.12.2017w Wolanowieodbyło się szkoleniedla pracowników instytucji samorządowych, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, radnych w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych, na które zaprosiło Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Spotkanie poprowadziła Pani Dorota Pieńkowska, wieloletni praktyk i członek organizacji pozarządowych, Prezes Zarządu Polsko – Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich, główny ekspert BORIS – Stołeczne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Szkolenie pn..Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizowane było w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 6 oraz 8.12. 2017 roku na podstawie upoważnienia znak OR-R.087-15.2017.AK z dnia 7.11.2017 w ramach wykonywania czynności kontrolnych w Lokalnych Grupach Działania pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury w Radomiu przeprowadzili czynności kontrolne w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Janiszewie ul. Zielona 127 Gmina Zakrzew wzakresie prawidłowości wypełniania zobowiązań wynikających z § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0710013/16 z dnia 17.05.2016 obejmujący okres od 17.05.2016 r. do 31.10.2017 r.

W dniu 11.12.2017odbyło się ostatnie szkolenie- debata w ramach Akademii NGO, w Świetlicy Wiejskiej w Skrzyńsku, Plac Św. Marka 1. Spotkanie poświęcone było pozyskiwaniu funduszy na rozwój organizacji pozarządowych i poprowadzone zostało przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” Cezarego Adama Nowek.

W dniu 14.12.2017 odbyła się konferencja podsumowująca projekt Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie oraz Stowarzyszeniem „Wrzosowisko”w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu pt. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten realizowany przez LGD „Razem dla Radomki” miał na celu aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.W szczególności dotyczył realizacji działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalając im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana została pomoc w formie m.in. szkoleń, mobilnego doradztwa, szkoleń e-learningowych, a także organizacji konkursu na realizację lokalnych inicjatyw, start-upów, dla których przekazano wsparcie w wysokości 9 000 zł. W programie konferencji znalazły się:

LGD „Razem dla Radomki” i jej działania na rzecz rozwoju obszaru LSR – Cezary Adam Nowek
Skuteczni Menadżerowie Społeczni, rola NGO w rozwoju społeczności lokalnych – Arkadiusz Ostrowski
Innowacje społeczne i rozwój organizacji pozarządowych w oparciu o środki zewnętrzne – Michał Komorek
Animacja kulturalna i komunikacja w NGO – Alicja Gryz – Wasil,
Stowarzyszenie „Wrzosowisko” i przykłady realizowanych działań – Alicja Wachnicka, Prezes Stowarzyszenia „Wrzosowisko”
Prezentacja realizowanych projektów w ramach startupów – inicjatyw lokalnych.

W dniu 15.12.2017 grupa 40 osób – uczestników projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych, uczestniczyła wwyjeździe studyjnym połączonym z prezentacją dobrych praktyk, zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki” w województwie lubelskim, w tym w ramach współpracy z LGD „Zielony Pierścień”.

Na trasie wycieczki jako przykład dobrych praktyk znalazła się Manufaktura Różana z Końskowoli. To gospodarstwo, które od lat specjalizuje się w produkcji sadzonek róż, łącząc pasję oraz zamiłowanie do tych wspaniałych roślin. Specjalnością Manufaktury Różanej są przetwory różane, oraz inne specjały wytwarzane według starych tradycyjnych przepisów. Produkowane są ręcznie, bardzo silnie bazują na tradycji – podstawą są stare domowe przepisy.

Następny był Celejów, jest to wieś w gminie Wąwolnica, tam złożyliśmy wizytę Regionalnemu Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej”. Pani Prezes stowarzyszenia opowiedziała nam historię budynków, w którym nas podjęto. Powstała tam duża, ogólnodostępna świetlica wiejska z kominkiem, nowoczesna w pełni wyposażona kuchnia i Izba Tradycji. Utworzono też Izbę Produktu Lokalnego i pracownię wyrobu papieru czerpanego. „Mała Papiernia”.

Kolejny przystanek to ni mniej ni więcej tylko „owocowy przystanek” w Klementowicach koło Kurowa. Firma „Moje Owoce” powstała w 2012 roku założona przez właścicielkę, panią Marię Figiel, która od przeszło trzydziestu lat wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie malin.

W Lublinie w ramach czasu wolnego uczestnicy wycieczki zwiedzili lubelskie stare miasto, zamek, katedrę, klimatyczne brukowane uliczki.

Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” sfinansowano w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 18.12.2017 Prezes stowarzyszenia uczestniczył wspotkaniu z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania dotyczące wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbyło się w dniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej. Część szkoleniowo-informacyjna spotkania dotyczyła w szczególności:

– Zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących wdrażania inicjatywy LEADER;
– Podsumowania dotychczasowych postępów we wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju w województwie mazowieckim;
– Planowanych zadań na 2018 r. w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju

W dniu 20.12.2017 odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na którym Członkowie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za III kwartał 2017 roku, zatwierdzili zmiany w standardowej Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, przyjęli zmiany i dokonali aktualizacji w załączniku nr 2 Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, przyjęli zmiany w sprawie aktualizacji Planu Komunikacji LGD „Razem dla Radomki” oraz aktualizacji Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2017 i 2018 rok – realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Na Posiedzeniu Zarządu Członkowie przyjęli także terminy i warunki ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działań:

-Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,
-Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
– Inkubator przetwórstwa lokalnego,

Przyjęto również sprawozdania z realizacji projektów zrealizowanych w okresie od 01.06.2017-30.11.2017r. przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pn.:

– Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.
– Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

Oraz przyjęto nową osobę w poczet członków LGD.

W dniu 22.12.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”złożyło wspólnie z Partnerem Stowarzyszeniem „Centrum Aktywności Obywatelskiej Radomka” dwie oferty na realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

W dniu 29.12.2017 LGD „Razem dla Radomki” rozstrzygnęło konkurs na najaktywniejszych uczestników szkoleń e-learningowych, realizowanych w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kryteriami wyboru w konkursie była ilość wykonanych szkoleń, oraz średnia ocena z testów podsumowujących szkolenia. Wśród wyróżnionych trzech najaktywniejszych osób są:

Iwona Górecka – zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów – 94,87%.
Danuta Żuchowska – zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów – (94,75%).
Edyta Górska – zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów -91,5%.
Laureatkom konkursu przyznane zostały nagrody – nowoczesne tablety multimedialne.

W dniu 30.12.2017 zaprosiliśmy do lektury85 numeru Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki” w którym opowiadamy o najlepszych daniach i potrawach Południowego Mazowsza wyłonionych w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, a współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Promowanie idei Sieci dziedzictwa Kulinarnego Obszaru Południowego Mazowsza”. Przedstawiamy Państwu wybrane przepisy na lokalne smakołyki. Publikacja dostępna jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn85/index.html

Listopad

W okresie od listopada do grudnia 2017 otwarte były szkolenia e-learningowe przygotowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych współfinansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenia skierowane do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia oferowane w projekcie mają na celu budowanie silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, wzmacnianie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających lokalne społeczności. Szkolenia poświęcone zostały następującemu zakresowi tematycznemu: PR i Promocja NGO. Reklama Społeczna

Tworzenie partnerstw i współpraca z komercyjnymi partnerami i administracją publiczną
Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich
Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej.
Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.
Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych. I dostępne były na stronie http://elearning-szkolenia.eu/formularz8/index.html.

W dniu 03.11.2017Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło pracowników instytucji samorządowych, instytucji kultury, placówek oświatowych, radnych oraz zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych organizowanych w ramach projektu „Akademia menadżerów społecznych” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w projekcie „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Szkolenia zostały przeprowadzone w następującym zakresie tematycznym:

Księgowość. Rozliczanie organizacji pozarządowych.
Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich.
Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych. Pozyskiwanie funduszy – konkursy dla NGO.
Organizacje pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania.

W dniu 03.11.2017Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”zaprosiło do udziału w konkursie mającym na celu wybór 6 start-upów, inicjatyw na rzecz realizacji działań lokalnych.

Konkurs ogłoszony jest w ramach zadania publicznego pt. Akademia Skutecznych Menagerów Społecznych” współfinansowane jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem konkursu jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji i grup nieformalnych, rozwój organizacji pozarządowych, środowisk wiejskich i miejsko wiejskich, , wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą miały wpływ na rozwój społeczności lokalnych

W dniu 06.11.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” gościło przedstawicieli Estonii- 19 osobową grupę przedstawicieli LAG KirderannikKoostookogu, (estoński odpowiednik Lokalnej Grupy Działania) przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorców jak i przedstawicieli lokalnych domów kultury.Wszystkie osoby są członkami LGD KirderannikKoostookogu i współpracują ze sobą od dawna. Estońscy goście uczestniczyli w wizycie studyjnej po terenie gmin tworzących nasze Stowarzyszenie, zapoznając się z inwestycjami, działaniami i programami finansowanymi z naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uczestnicy spotkania odwiedzili piekarnię „Wacyn”, gdzie mieli możliwość zobaczenia pracy wzorowo prowadzonej działalności, obejrzenia i zapoznania się z procesem produkcji chleba na naturalnym zakwasie. Tajemnice piekarnictwa przybliżyła gościom Pani Ewa Brzezińska współwłaścicielka piekarni. Nasi goście mieli możliwość degustacji przednich wyrobów piekarniczych z piekarni, którymi zostali obdarowani przez właścicieli Wacyna.

Następnie Goście udali się do Gminnego Centrum Edukacji i Informacji w Zakrzewie, gdzie zostali oficjalnie powitani przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” Pana Cezarego Adama Nowek oraz Gospodarza Gminy Zakrzew Pana Sławomira Białkowskiego. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Danuta Dziesińska członek Zarządu LGD i Pani Ewa Brzezińska jako przedstawicielka przedsiębiorców z naszego terenu. Tu nastąpiła prezentacja działań LGD „Razem dla Radomki”, oraz dobrych praktyk we wdrażaniu podejścia LEADER które przedstawił Cezary Adam Nowek – Prezes LGD. Goście także w prezentacji multimedialnej przybliżyli nam działania swojej LGD KirderannikKoostookogu. Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania.

Kolejnym punktem wizyty było odwiedzenie Domu Cateringowego Camelot Pani Elżbiety Bień, skąd po sutym obiedzie, na zakończenie wizyty Goście udali się do Gospodarstwa Sadowniczego Państwa Bankiewicz, gdzie mieli możliwość zobaczenia pracy wzorowo prowadzonego gospodarstwa należącego do Mistrzów Agroligi z 2013 roku, obejrzenia nowoczesnych hal, sortowni owoców oraz tłoczni do produkcji soków – „Smaczek z Doliny Radomki”.

W dniach 7-9.11.2017 odbyły się kolejne szkolenia organizowane dla organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, które poświęcone zostały zakresowi: Nowe media jako podstawowe narzędzie komunikacji NGO oraz konkursowi na wybór start-upów.

Spotkania poprowadził Arkadiusz Ostrowski, pracownik LGD „Razem dla Radomki” odpowiadający za realizację wielu projektów związanych z aktywizacją obszarów wiejskich i społeczności lokalnych, trener w zakresie komunikacji społecznej, promocji organizacji pozarządowych. Spotkania odbyły się:

7 listopada, Bierwce (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach, Bierwce 47)
8 listopada, Wrzos (Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie, Wrzos 6)
9 listopada, Wieniawa (Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie, ul. Parkowa 1)

W dniu 13.11.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”zaprosiło na bezpłatne spotkanie warsztatowo-szkoleniowe poświęcone Wolontariatowi Szkolnemu, które zostało przeprowadzone w Kawiarence Muzealnej w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie. Spotkanie przeprowadzone zostało w ramach projektu pn. „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Poprowadził je Pan Wojciech Wciseł – ekspert w dziedzinie wolontariatu i organizacji pozarządowych związany z Centrum Wolontariatu w Lublinie, doktor nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podczas spotkania zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z wolontariatem, w tym m.in. prawo a wolontariat, wolontariat szkolny, kto to jest wolontariusz, kto może korzystać ze kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza, porozumienie o współpracy, ubezpieczenie wolontariusza, promocja wolontariatu, jak zdobyć i utrzymać wolontariusza, przykłady dobrych praktyk. Omówione zostały także zakresy wsparcia oraz możliwość przygotowania inicjatywy w ramach konkursu na realizację Lokalnych Inicjatyw Społecznych, angażujących działania wolontariackie, dla których przeznaczone zostały małe granty w kwocie wsparcia 1 500,00 zł w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” projektu.

W dniach 13-16.11.2017 Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w seminarium BRIDGE 2 EUROPE w Magdeburgu organizowanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami z Saksonia-Anhalt w celu realizacji międzynarodowych projektów współpracy realizowanych w ramach LSR przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 16.11.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”poinformowało o wynikach konkursu na wybór Start-upówna Lokalne Inicjatywy Społeczne, przeprowadzonego w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” w którym wybrało do realizacji 6 projektów, z których każdy otrzymał 1500,00 zł na realizację zgłoszonego pomysłu.W ramach przeprowadzonego konkursu wybrane do realizacji zostały następujące projekty.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Tytuł projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka. Przyznane wsparcie 1500,00 zł.
Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”. Tytuł projektu: Mikołajkowe Spotkania z Kulturą. Przyznane wsparcie 1500,00 zł.
Fundacja Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie. Tytuł projektu: Z Pasji do koni. Promocja zdrowego stylu życia – jeździectwa i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. Przyznane wsparcie 1500,00 zł.
Stowarzyszenie Wrzosowisko. Tytuł projektu: Sztuka z Kulturą. Przyznane wsparcie 1500,00 zł.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn. Tytuł projektu: Magiczny Czas Świąt Bożego Narodzenia. Przyznane wsparcie 1500,00 zł.
Grupa nieformalna Artystyczny Team. Tytuł projektu: Artystyczna Aktywizacja. Przyznane wsparcie 1500,00 zł. Celem konkursu było wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji i grup nieformalnych, rozwój organizacji pozarządowych, środowisk wiejskich i miejsko wiejskich, , wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą miały wpływ na rozwój społeczności lokalnych.

W dniu 16.11.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poinformowało o wynikach konkursu na lokalne inicjatywy i działania promujące wolontariat, organizowanego w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”. Wybranych do realizacji zostało 3 projekty, z których każdy otrzymał 1500,00 zł na realizację zgłoszonego pomysłu. W ramach przeprowadzonego konkursu wybrane do realizacji zostały następujące projekty.

Grupa Nieformalna – Aktywni w Wolontariacie (Bierwce). Tytuł projektu: Mianuje Cię Wolontariuszem. Przyznana kwota wsparcia 1500,00 zł.
Stowarzyszenie Wrzosowisko. Tytuł projektu: „Przy wigilijnym stole- jasełka” Przyznana kwota wsparcia 1500,00 zł.
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”. Tytuł projektu: Kultura i tradycja – promocja lokalnego folkloru przez Zespół Wolanianki. Przyznana kwota wsparcia 1500,00 zł. Celem konkursu było wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji i grup nieformalnych, promowanie postaw wolontariackich, wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą miały wpływ na rozwój gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

W dniach 16-17.11.2017 Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w Zegrzu w Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którym wystąpił z prelekcją. Podczas organizowanego już po raz jedenasty Kongresu przedstawiono aktualne informacje nt. wpływu środków europejskich na rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, omówione zostały potencjalne scenariusze rozwoju Polski i Mazowsza. Uczestnicy podczas wizyty studyjnej zapoznani zostali z dobrymi praktykami PROW i KSOW.Kongres był także okazją do wymiany doświadczeń oraz szerszego spojrzenia na możliwości wykorzystania środków UE na rozwój obszarów wiejskich w najbliższych latach.

W dniu 20.11.2017odbyło się szkolenie pn. Księgowość w organizacji pozarządowej, na które zaprosiły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. Szkolenie organizowane w ramach projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, miało na celu budowę silnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów, a odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, przy ul. Struga 1.

W dniu 23.11.2017 w Zakrzewie w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, zwołane w celu rozpatrzenia protestów złożonych w ramach przeprowadzonego naboru wniosków w zakresie wyboru operacji dla projektu grantowego „Promocja i Rozwój Obszarów Wiejskich” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 23.11.2017 w Jedlińsku odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji samorządowych, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, radnych w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych, na które zaprosili Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Szkolenie pn. Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizowane było w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.11.2017 w Zakrzewie w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kulturyodbyło się seminarium podczas którego przedstawiona została realizacja i osiągnięcia projektu „Promowanie Idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Obszarze Południowego Mazowsza”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, które przedstawił Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Podczas seminarium zaprezentowane zostały informacje nt. Sprzedaży bezpośredniej, marginalnej, lokalnej i ograniczonej przez Pana Wojciecha Pysiaka – nie tylko teoretyka ale i praktyka związanego z tym tematem. Należy nadmienić także, że Gospodarstwo Państwa Elżbiety i Wojciecha Pysiaków jest zrzeszone w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Wiedza dotycząca możliwości jakie daje nam produkcja zdrowej żywności oraz jej wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza zaprezentowała nam w sposób interesujący na przykładzie własnego Gospodarstwa Sadowniczego Pani Monika Bankiewicz. Soczek z Doliny Radomki to przecież produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, a Gospodarstwo Sadownicze Państwa Bankiewiczów jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.

Spośród reprezentantów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza obecny był także Pan Łukasz Murawski z Pasieki Murawscy, tegoroczny laureat konkursu na Najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza. W seminarium uczestniczyła także Pani Małgorzata Kopycka pracownik LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 23.11.2017 w Zakrzewie w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury podczas seminarium „Promowanie Idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Obszarze Południowego Mazowsza”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza, realizowanego w ramach w/w projektu. onkursie wpłynęło 13 zgłoszeń, do drugiego etapu zakwalifikowano 11 zgłoszeń. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła zdobywców Laurów LGD „Razem dla Radomki”, oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

Laurem LGD „Razem dla Radomki” zostali uhonorowani:

W kategorii: produkty mięsne i rybne – Gospodarstwo Rolne Pysiaków – za produkt – Kaszanka Zdziechowska,
W kategorii: warzywa i owoce: nie nadesłano zgłoszeń,
W kategorii: Wyroby piekarnicze i cukiernicze: Cukiernia M&K Monika Łabędzka, Karol Łabędzki – za produkt – Linia ciast Przysmaki z Doliny Radomki – prawdziwa szarlotka,
W kategorii: Wyroby piekarnicze i cukiernicze: Cukiernia M&K Monika Łabędzka, Karol Łabędzki – za produkt – Linia ciast Przysmaki z Doliny Radomki – prawdziwy sernik,
W kategorii: Dania gotowe i potrawy: Restauracja Maxima z Wolanowa – za produkt – Regionalna kaczka w chrupiącej skorupce z Doliny Radomki,
W kategorii: Miody, napoje i inne produkty: Pasieka Murawscy Łukasz Murawski – za produkt – Miód pszczeli gryczany

Wyróżnienia „Razem dla Radomki” – zostały przyznane:
W kategorii: Wyroby piekarnicze i cukiernicze: Pani Małgorzacie Niemirskiej za produkt – Bułki Gulinianki
W kategorii: Dania gotowe i potrawy: – Pani Karolinie Domagale Fundacja Kreatywnych Innowacji – za produkt – Lady Salsa, – Stowarzyszeniu „Wrzosowieko” – za produkt – Smalec ze skwarkami, papryką i czarnuszką,- Stowarzyszeniu „Razem dla Skrzyńska” – za produkt – Skrzyńskie kurczę pieczone, – Pani Elżbiecie Bień, Catering Camelot – za produkt – Ziołowy kołacz z ziemniakami.
W kategorii: Miody, napoje i inne produkty: Pani Grażyna Połczyńska – za produkt – Ser kozi smakowy z czosnkiem, koperkiem i rzodkiewką.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek, oraz włodarze lokalnych samorządów wręczyli laureatom nagrody za przepyszne produkty, które wzbogacają swoją obecnością i ciągłością tradycji ich wytwarzania nasz lokalny i regionalny szlak kulinarny ten Doliny Radomki i Mazowsza. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

W dniu 23.11.2017 w Zakrzewie w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury nastąpiłopodpisanie umów z laureatami konkursu na lokalne inicjatywy i działania promujące wolontariat, oraz konkursu n wybór Start-upówna Lokalne Inicjatywy Społeczne, organizowanego w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Z ramienia LGD „Razem dla Radomki” umowy podpisywał Pan Cezary Nowek Prezes Stowarzyszenia.

W dniu 24.11.2017 w Jedlińsku odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji samorządowych, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, radnych w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych, na które zaprosili Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Szkolenie pn. Księgowość rozliczanie organizacji pozarządowych, organizowane było w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24.11.2017 Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w Przypkach koło Tarczyna w spotkaniu organizowanym przez Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.

W dniu 25.11.2017 roku odbyły się kolejne już, bo organizowane cyklicznie od 2011 rokuFolkowe Andrzejki we Wrzosie.Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, które chce promować folklor, dziedzictwo kulturowe jak również przypomnieć o pięknym zwyczaju polskiej wsi, jaką były wiejskie zabawy ludowe, podczas których grane były mazurki, oberki i fokstroty. We Wrzosie za sprawny przebieg wydarzenia odpowiadają Panie ze Stowarzyszenia „Wrzosowisko”, Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie, którą wspomaga nasze LGD i Gmina Przytyk.

Wydarzenie rozpoczął występ gospodarzy – dziecięcego zespołu Wrzosiki z PSP we Wrzosie. Następnie wystąpiły młodzieżowe zespoły pieśni i tańca „Plejada” z Przytyka oraz „Wolanianki” z Wolanowa, które to w gorąco oklaskiwanych występach udowodnili nam, iż mimo młodego wieku ich członków umiejętnie potrafią łączyć nowoczesne brzmienia z muzyką ludową, propagując nie tylko wśród swoich rówieśników piękno tradycji ludowej.

W dalszej części wydarzenia mogliśmy wysłuchać pieśni i przyśpiewek wykonywanych przez zespoły śpiewacze z Wrzosu, Bieniędzic i Bierwiec, które umiejętnie zaprezentowały nam zarówno autorski jak i typowy dla regionu radomskiego i przysuskiego repertuar. Następnie grane przez kapele ludowe oberki i mazurki porwały licznie zebraną publiczność do tańca. Wystąpili czołowi przedstawiciele „kajockiej” muzyki, wielokrotnie nagradzane i utytułowane kapele: Adama Tarnowskiego z Mateuszem Pytkowskim, Henryka Gwiazdy, którego wyjątkowo wspierali Jan Wochniak i Michał Kapturski, Rodzinnej Kapeli Foktów i zespołu Mieczysława Zamkowskiego. Wydarzenie wzorem lat poprzednich trwało do północy i pokazało że zainteresowanie nim jest coraz większe. W imprezie uczestniczył przedstawiciel LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 28.11.2017 w Wieniawie w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie, przy ul. Parkowej 1, odbyło się szkoleniepn. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadziła Pani Dorota Pieńkowska, wieloletni praktyk i członek organizacji pozarządowych, Prezes Zarządu Polsko -Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich, główny ekspert BORIS – Stołeczne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych, finansowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W dniu 30.11.2017 w Jedlińsku odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji samorządowych, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, radnych w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych, na które zaprosili Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Szkolenie pn. Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich., organizowane było w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na obszarach wiejskich” który uzyskał wsparcie finansowe w ramach działań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Październik

W dniu 02.10.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłosiło nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 06.10.2017LGD „Razem dla Radomki” zaprosiło na swoich stronach internetowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconym konkursom w ramach wyboru projektów grantowych LGD „Razem dla Radomki” w ramach przeprowadzanych działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W szkoleniu przedstawiamy informacje o zaplanowanych przez LGD projektach grantowych, czyli konkursach w których wybieramy inicjatywy, pomysły na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności na terenie gmin tworzących nasze Stowarzyszenie. W ramach projektów grantowych przekazujemy wsparcie finansowe w kwotach od 5000,00 zł do 40000,00 zł. W szkoleniu przedstawione zostały: zakres wsparcia, wytyczne, informacje o sposobie przygotowania projektów, kryteria wyboru. Szkolenie dostępne jest na stronie: http://www.elearning-szkolenia.eu/index.php/szkolenia-wdrazanie-lokalnej-strategii-rozwoju-razem-dla-radomki-na-lata-2016-2023/szkolenie-z-zakresu-mozliwosci-uzyskania-wsparcia-w-ramach-projektow-grantowych

W dniu 09.10.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym Członkowie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku, przyjęto nowego członka LGD, a także jedną rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu. Przyjęto dokument o nazwie Regulamin premiowania, oraz wysłuchano informacji Prezesa LGD dotyczącego naborów

o powierzenie grantu w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania:

– Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup de faworyzowanych przeprowadzonego w dniach 18.08.2017-06.09.2017 r.
– Promocja i rozwój obszarów wiejskich przeprowadzonego w dniach 21.09.2017-12.10.2017 r..

W dniu 09.10.2017Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami dotyczącymi inkubatora przetwórstwa lokalnego.

W dniu 11.10.2017 we Wrzosie odbyło się szkolenie pn. Nowe media jako podstawowe narzędzie komunikacji NGO organizowane w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podczas szkolenia zostały przekazane informacje nt. realizowanego projektu, główne kierunki działań oraz zakres działań związanych z komunikacją społeczną, nowymi mediami jako podstawowymi narzędziami komunikacji NGO.

W dniu 12.10.2017Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zakończyło nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu 06/2017/G Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Promocja i rozwój obszarów wiejskich. W ramach naboru wpłynęło 22 wnioski.

W dniach 13-15.10.2017Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki” realizowanego w ramach działań zleconych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – zadanie 13, reprezentowało Województwo Mazowieckie na Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food w Łodzi. Nasze stoisko podkreślało znaczenie „Papryki Przytyckiej” jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych z naszego województwa. Promowaliśmy rolników, producentów papryki, wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych z Południowego Mazowsza, a także propagowaliśmy ideę zdrowej żywności poprzez prezentację pokazu kulinarnego i degustację potraw tego wyjątkowo zdrowego i smacznego warzywa. Udział w Targach stanowił również okazję wypromowania najlepszych produktów i producentów, którzy zaprezentowali swoje wytwory. Na naszym stoisku przygotowanym wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, oraz gminami z terenu LGD „Razem dla Radomki” – serwowane były potrawy przygotowane z papryki przez Stowarzyszenie „Wrzosowisko” z Wrzosu. Nie zabrakło pokazu kulinarnego, oraz przepysznych produktów regionalnych od „naszych” producentów – miodów pszczelich z Pasieki Murawscy, smalcu, masła z papryką czy dżemu z papryki przyrządzonych przez Panią Elżbietę Bień z Domu Cateringowego Camelot z Cerekwi, pieczywa z Piekarni Wacyn, jabłek i naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny Radomki” przygotowanych przez Gospodarstwo Sadownicze Państwa Bankiewicz z Komorowa, papryki przytyckiej z Gospodarstwa Rolnego Pana Zbigniewa Rogulskiego oraz wyróżnionych czterokrotnie wpisem na Listy Produktów Tradycyjnych – wyrobów wędliniarskich z Gospodarstwa Rolnego Państwa Pysiak ze Zdziechowa. W drugim dniu Targów do wspólnej zabawy zaprosił gości naszego stoiska, zespół folklorystyczny „Wieniawa” prezentujący piękno folkloru naszego regionu. Każdy z odwiedzających mógł także otrzymać bezpłatne egzemplarze publikacji promujących region (turystykę i kulturę) naszego LGD i całego Mazowsza. Z ramienia Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Targach Natura Food obecni byli Prezes Stowarzyszenia i Specjalista ds.koordynowania projektów.

W dniach od 18 – 20.10.2017Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło dla zainteresowanych osób, lokalnych liderów, członków organizacji pozarządowych, oraz osób które chcą zdobyć informację nt. możliwości zakładania, rozwoju i efektywnego prowadzenia NGO?sówcykl szkoleń pn. Akademia NGO, realizowanych w ramach projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który ma na celu aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. Spotkania warsztatowo-szkoleniowe z następujących zakresów:Wolontariat w NGO, Skuteczne NGO, Pozyskiwanie funduszy na rozwój społeczności lokalnych, Nowe media jako podstawowe narzędzie komunikacji NGO przeprowadzone zostały:

18 października w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie,
19 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach,
20 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie,

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w dniach od 18 – 20.10.2017przeprowadziło spotkania warsztatowo-szkoleniowe związane z Wolontariatem Szkolnym, które realizowane były w ramach projektu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Spotkania poprowadził Pan Wojciech Wciseł – ekspert w dziedzinie wolontariatu i organizacji pozarządowych związany z Centrum Wolontariatu w Lublinie, doktor nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podczas spotkania zostały przedstawione najważniejsze informacje nt. związane z wolontariatem, w tym m.in. prawo a wolontariat, wolontariat szkolny, kto to jest wolontariusz, kto może korzystać ze kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza, porozumienie o współpracy, ubezpieczenie wolontariusza, promocja wolontariatu, jak zdobyć i utrzymać wolontariusza, przykłady dobrych praktyk. Omówione zostały także zakresy wsparcia oraz możliwość przygotowania inicjatywy w ramach konkursu na realizację Lokalnych Inicjatyw Społecznych, angażujących działania wolontariackie, dla których przeznaczone były małe granty w kwocie wsparcia 1 500,00 zł w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” projektu.

Spotkania realizowane były:

18 października w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie,
19 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach,
20 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie,

W dniu 18.10.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w konkursie o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza. Celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej Południowego Mazowsza, wyszukiwanie i promowanie dań które mogą się stać wizytówką regionu oraz budowa tożsamości dziedzictwa kulinarnego obszaru, zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, oraz wspieranie lokalnej tożsamości. Konkurs zorganizowany był w ramach projektu pt. ” Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.”, w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie 12. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze” i finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

W dniu 18.10.2017 w Zakrzewie Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” odbył spotkanie z przedstawicielami samorządów w sprawie realizacji projektów dotyczących organizacji pozarządowych z terenu objętego LSR LGD „Razem dla Radomki” .

W dniu 25.10.2017odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 06/2017/G o powierzenie grantów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Promocja i rozwój obszarów wiejskich. W ramach naboru wpłynęło 22 wnioski.Do dofinansowania skierowanych zostało 19 operacji. Dwie operacje nie zmieściły się w limicie dostępnych środków.

W dniu 26.10.2017w Wieniawie Prezes Stowarzyszenia „Razem dl Radomki” przeprowadził szkolenie nt. „Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich”, dotyczące inicjatywy realizowanej zgodnie z Umową nr 51/RW-OW-I/D/17 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Razem dla Radomki, a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla projektu pn. „Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki”, realizowanego w ramach zadania publicznego w obszarze „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – zadanie 13

W dniu 27.10.2017 odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

W dniu 30.10.2017 Prezes stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” przeprowadził spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów w sprawie realizacji projektów grantowych ogłaszanych przez LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 30.10.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w konkursie, w którym do wygrania były trzy granty w wysokości 1500,00 zł każdy na realizację pomysłów, inicjatyw lokalnych i działań promujących wolontariat. Konkurs ogłoszony został w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”, który współfinansowany jest z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem konkursu było wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji i grup nieformalnych , promowanie postaw wolontariackich, wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą miały wpływ na rozwój gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content