finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2021 – II kwartał

Kwiecień

W dniu 01.04.2021 ukazał się wywiad przeprowadzonego przez dziennikarzy Radia Radom, na temat trwającego naboru wniosków LGD na wybór inicjatyw dla projektu grantowego pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych”. Fragmenty zapisu rozmowy z Arkadiuszem Ostrowskim – Pracownikiem Biura LGD „Razem dla Radomki” dostępne są pod adresem: https://radioradom.pl/sa-pieniadze-na-lokalne-inwestycje/

W dniu 06.04.2021 w Echu Dnia wydanie radomskie ukazał się artykuł dotyczący konkursu realizowanego przez „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego „Wsparcie inicjatyw lokalnych”. Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/konkurs-razem-dla-radomki-na-wsparcie-inicjatyw-lokalnych-z-pula-srodkow-blisko-150-000-zlotych-na-realizacje-pomyslow/ar/c1-15526667

W dniu 07.04.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w publicznym wysłuchaniu – projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 organizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundację Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 08.04.2021 r. Cezary Nowek – Prezes LGD udzielił wywiadu w Radiu Radom na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Razem dla Radomki” w 2021 roku.

W dniu 09.04.2021 odbyło się szkolenie-webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z prowadzonym konkursem wniosków dla projektu grantowego pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Szkolenie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 12.04.2021 r. w urzędzie gminy w Przytyku Cezary Nowek- PrezesLGDwspólnie z Wójtem Gminy Przytyk Dariuszem Wołczyńskim podpisali umowy na realizację projektów grantowych pn. „Start upy na inicjatywy lokalne”, przyznanych przez LGD dla Stowarzyszenia Wrzosowisko z Wrzosu oraz dla Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku.

W dniu 13.04.2021 w urzędzie gminy w Jedlińsku Prezes LGD Cezary Nowek wspólnie z Wójtem Gminy Kamilem Dziewierzem podpisali umowę na realizację kolejnego grantu w ramach projektu pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne”. Wsparcie zostało przekazane Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, które reprezentowała Pani Agnieszka Gryzek – Dyrektor placówki.

W dniu 13.04.2021 r. w radomskim wydaniu Echa Dnia ukazał się artykuł na temat projektu LGD „Razem dla Radomki”, który poświęcony został projektowi Z wizytą u mistrzów – muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach, w którym zawarty został wywiad z Pracownikami Biura LGD.

Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796

W dniu 13.04.2021 Prezes LGD Cezary Nowek oraz pracownik Biura Małgorzata Kopyckauczestniczylo on-line w spotkaniu tematycznym pn. „Obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących zdalnie” przeprowadzonym przez dr Jarosława Gresera, zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W dniu 14.04.2021 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” podpisało kolejne umowy na realizację projektów grantowych. Umowy podpisali beneficjenci z Gminy Wieniawa, którzy w 2021 roku realizować będą inicjatywy w ramach projektu pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne”. Umowy podpisane zostały przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” Cezarego Nowek przy udziale Pana Wójta Gminy Wieniawa – Krzysztofa Sobczaka.

W dniu 15.04.2021 r. przedstawiciele kolejnej gminy podpisali umowy na realizację inicjatyw grantowych. Tym razem w towarzystwie Wójta Gminy Zakrzew – Leszka Margasa, Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek przekazał dokumenty z dofinansowaniami dla organizacji i instytucji z Gminy Zakrzew, których projekty wybrane zostały do realizacji w ramach konkursu LGD pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne”.

W dniu 16.04.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w publicznym wysłuchaniu – fundusze europejskie dla Polski wschodniej organizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundację Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 19.04.2021 w urzędzie Gminy i Miasta Przysucha, Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek wspólnie z Burmistrzem – Panem Tomaszem Matlakiewiczem – podpisali umowy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” z Jakubowa na realizację projektu grantowego realizowanego w ramach konkursu LGD pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne”.

W dniu 20.04.2021 udział pracownika Biura LGD Małgorzaty Kopyckiej w webinarium pn. ,,Choroby cywilizacyjne – czym są i jak im zapobiegać?”, zrealizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku.

W dniu 21.04.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w publicznym wysłuchaniu – fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki organizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundację Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 22.04.2021 udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w spotkaniu tematycznym pn. „Odpowiedzialność Zarządów – kary wynikające ze złego rozumienia Ustawy RODO. Przykłady stosowanych kar” zrealizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W dniu 26.04.2021 r. ukazał się Biuletyn LGD „Razem dla Radomki” poświęcony projektom grantowym realizowanym w 2020 roku. Biuletyn dostępny jest w wersji online pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-107/

W dniu 21.04.2021 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” podpisało ostatnie już umowy na realizację projektów grantowych. Umowy podpisali beneficjenci z Gminy Wolanów, którzy w 2021 roku realizować będą inicjatywy w ramach projektu pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne”. Umowy podpisane zostały przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” Cezarego Nowekoraz przedstawicieli organizacji – Dyrektora GCKiB w Wolanowie, Pana Adama Miernika i Przewodniczące z KGW z Chruślic – Panie Małgorzatę Pączek oraz Milenę Czerwiec.

W dniu 26.04.2021 w Wieniawie odbyły się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców – reprezentantów gmin – Wójtów oraz Burmistrza z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” – w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Podczas spotkania omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 26.04.2021 r. odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki z udziałem Prezesa Cezarego Nowek. Członkowie zarządu m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za I kwartał 2021 roku, przyjęli zmiany w zasadach (polityki) prowadzenia rachunkowości przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, oraz przyjęli nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 27.04.2021 r. udział on-lineCezaregoNowek – Prezesa Razem dla Radomki wseminarium podsumowującym projekt „Pomoc techniczna w zakresie uproszczenia wdrażania RLKS i stworzenia odpowiednich kanałów komunikacji w celu zapewnienia realnego i znaczącego udziału lokalnych aktorów w planowaniu, wdrazaniu, monitorowaniu i ewaluacji instrumentu RLKS”.

W dniu 27.04.2021 r. w Słowikowie odbyły się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców – reprezentantów gmin – Wójtów oraz Burmistrza z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” – w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Podczas spotkania omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 28.04.2021 udział wszystkich pracowników Biura LGD w spotkaniu on-line mazowieckich Lokalnych Grup Działania organizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Maj

W dniu 05.05.2021 r. udział Cezarego Nowek- Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line Sieci Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ds. partnerstwa i funduszy europejskich.

W dniu 06.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Razem dla Radomki z udziałem pracownika Biura LGD Anny Ratyńskiej specjalisty ds. organizacyjnych i finansowych.

W dniu 10.05.2021 pracownik stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Arkadiusz Ostrowski przeprowadził szkolenie on-line (webinarium) poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłową realizacją projektów grantowych. Szkolenie skierowane było do Beneficjentów, którzy podpisali umowy na realizację projektów grantowych w ramach zadania „Start-upy na inicjatywy lokalne”.

W dniu 12.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania (PS LGD).

W dniu 13.05.2021 r. wywiad udzielony przez Prezesa LGD Cezarego Nowek w Radiu Rekord nt. Idei Smart Villages i jej realizacji na obszarze LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 13.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w wysłuchaniu publicznym w sprawie programu krajowego: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

W dniu 14.05.2021 r. w Słowikowie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki, podczas którego dokonano oceny inicjatyw złożonych w ramach konkursu na wybór projektów grantowych LGD pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych”. Ocenie zostało poddanych 15 wniosków zgłoszonych na realizację inicjatyw, w tym m.in. szkoleń, koncertów, wydawnictw publikacji, organizacji wyjazdów studyjnych, a także związanych z powstaniem miejsc małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnych. W ramach tego działania wnioskodawcy mogli wnioskować o wsparcie finansowe w kwocie od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w naborze wynosiła 148182,00 zł.

W dniu 17.05.2021 r. udział on-line Prezesa LGD wspotkaniu dyskusyjnym z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. ngo z przedstawicielami mazowieckich LGD w zakresie współpracy w nowej perspektywie 2021-2027 wdrażanie RLKS-u w woj. mazowieckim.

W dniu 17.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w wysłuchaniu publicznym w sprawie programu krajowego: Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny.

W dniu 18.05.2021 r. odbyło się spotkanie Prezesa LGD „Razem dla Radomki” z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu Dawidem Ruszczykiem. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu i dotyczyło możliwości realizacji przez Lokalne Grupy Działania województwa mazowieckiego instrumentu terytorialnego Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność (RLKS) w Regionalnym Programie Operacyjnym 2021-2027, wdrażania przez Lokalne Grupy Działania Smart Village, oraz rozwoju inicjatyw lokalnych i ich wspierania przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

W dniu 20.05.2021 ukazał się 108 numer Biuletynu LGD w którym przedstawiliśmy informacje na temat: raportu z monitoringu za 2020 rok, informacje o Smart Village oraz o działalności LGD w I kwartale 2021 r. w zakresie przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych.

Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-108/

W dniu 21.05.2021 udział pracowników Biura LGD w spotkaniu on-line poświęconemu wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących ujęcia realizacji projektów grantowych związanych z przygotowaniem koncepcji Smart Villages w ramach przygotowywanych zmian w LSR Spotkanie zorganizowane przez Polską Sieć LGD – Federację Regionalnych Sieci LGD.

W dniu 24.05.2021 udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w EuropeanEconomicCongres (Europejski Kongres Gospodarczy). Wśród tematów m.in. Nowy Polski Ład, i nowy europejski Bauhaus, oraz eksperckie odpowiedzi na pytanie jak najszybciej wejść na ścieżkę efektywnego wzrostu i co zrobić, aby ten proces był stabilny w dłuższej perspektywie.

W dniu 24.05.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w panelu ekspertów dotyczącym sposobu wdrażania koncepcji Smart Villages zorganizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz PS LGD.

W dniu 25.05.2021 r. stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przekazało dokumentację dotyczącą naboru wniosków grantowych 01/2021 Wsparcie inicjatyw lokalnych realizowanego w ramach poddziałania 19.2 doDepartamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wWarszawie.

W dniu 26.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w posiedzeniu on-line Wojewódzkiej Grupy ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 28.05.2021r. Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Nowek udzielił wywiadu w Radiu Radom na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2021 roku.

W dniu 28.05.2021 odbyło się posiedzenie zarządu „Razem dla Radomki” na którym podjęto uchwały dot. miejsca i czasu zwołania Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.

Czerwiec

W dniu 02.06.2021 r. Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Nowek odbył spotkanie z Przewodniczącym Rady LGD na którym omówiono realizację harmonogramu naborów realizowanych w ramach poddziałania 19.2

W dniu 09.06.2021 r. udział on-lineCezaregoNowek- Prezesa Razem dla Radomki w XXIV spotkaniu NGO Europa Cafe i Komisja Europejskiejska Bruksela-Bliżej Razem! Konferencja nt. Przyszłości Europy i nowe DG w związku z nową perspektywą finansową, Planem Odbudowy i Nowym Zielonym Ładem zorganizowana przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA.

W dniu 09.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 11.06.2021 r. w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie (WZC) Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Na WZC jednogłośnie przyjęto absolutorium dla Zarządu LGD za działalność w 2020 roku oraz jednogłośnie dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na lata 2021-2024 w tym na kolejną kadencję Prezesa – Cezarego Adama Nowek.

W dniu 11.06.2021 odbyło się posiedzenie zarządu „Razem dla Radomki” na którym podjęto m.in. uchwały dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki.

W dniu 11.06.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej „Razem dla Radomki” z udziałem pracownika Biura LGD Anny Ratyńskiej specjalisty ds. organizacyjnych i finansowych.

W dniu 15.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w posiedzeniu on line Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

W dniach 16.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w spotkaniu on line zorganizowanym przez OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich w cyklu spotkań Fundusze europejskie. Organizacje pozarządowe – partnerzy, strażnicy czy intruzi? nt. konsultacje, umowy, partnerstwa w perspektywie 2021-2027.

W dniu 17.06.2021 r. podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie przez Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” umowy na realizacje projektu współpracy realizowanego w ramach poddziałania 19.3 pn. „Południowe Mazowsze Marką Turystyczną”. Kwota wsparcia 200 000,00 zł

W dniu 18.06.2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Radomiu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zawarło umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów w 2021 roku. Umowy zostały zawarte przez Prezesa Stowarzyszenia Cezarego Nowka oraz Wicemarszałka Województwa Rafała Rajkowskiego i Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Kazimierza Porębskiego. Wśród podpisanych umów znalazły się następujące inicjatywy:

  • Liderzy Społeczności Lokalnych. Kwota wsparcia: 44 428,16 zł.
  • Działalność LGD Razem dla Radomki w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Kwota wsparcia 41 400,00 zł.
  • Rola pszczół w środowisku naturalnym. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
  • Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
  • Pamiętam jak.. Krótka opowieść o lokalnych smakach. Kwota wsparcia 10 000,00 zł. (projekt realizowany jako partnerski z Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka).

W dniu 20.06.2021 r. została przygotowana dokumentacja rozliczająca dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w zakresie realizacji projektu grantowego nr 3. „Rozwój społeczności lokalnych”. Dokumentacja została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie.

W dniu 21.06.2021 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłosiło konkurs na realizację inicjatyw turystycznych i kulturalnych, realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3.

W dniu 22.06.2021 r. udział CezaregoNowek Prezesa „Razem dla Radomki” w zakończeniu projektu „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej” realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „RAK” z Jedlińska.

W dniu 22.06.2021 r. w Jedlińsku odbyły się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców – reprezentantów gmin – Wójtów oraz Burmistrza z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” – w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Podczas spotkania omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 23.06.2021 r. udział CezaregoNowek Prezesa „Razem dla Radomki” w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie na spotkaniu pokoleniowym zorganizowanymw ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Małe Zakrzewiaki” pn. „Przedszkolne spotkania ze sztuką ludową”, dofinansowanego przez LGD w ramach projektu grantowego „Start-upy na inicjatywy lokalne”.

W dniu 23.06.2021 udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w spotkaniu „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim”, które odbyło się w Przysusze.

W dniu 24.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w spotkaniu tematycznym on-line nt. „Podstawy przetwarzania danych osobowych” zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W dniu 24.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania (PS LGD).

W dniu 29.06.2021 r. podpisanie umów przez Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” na realizację projektów pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki”, oraz „Dbajmy o powietrze którym oddychamy” realizowanych przez LGD dofinansowanych ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Pozyskana kwota w wysokości 40 000,00 zł.

W dniu 29.06.2021 r. Prezes LGD Cezary Nowek, uczestniczył w spotkaniu tematycznym w formie webinarium na temat: Odpowiedzialność zarządów za podatki/zus i realizowane projekty zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content