finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2021 – I kwartał

Styczeń

W dniu 08.01.2021 r. Arkadiusz Ostrowski – pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”, był gościem Radia Rekord, na antenie którego opowiedział o bieżących działaniach LGD, o planowanych na I połowę 2021 roku naborach wniosków oraz o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 20.01.2021 r. Cezary Nowek – Prezes LGD uczestniczył w spotkaniu on-line mazowieckich organizacji pozarządowych, na temat udziału sektora ngo w procesie prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Spotkanie zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W dniu 21.01.2021 r. Cezary Nowek – Prezes LGD uczestniczył w szkoleniu on-line nt. Jak budować wizerunek organizacji pozarządowej.

W dniu 22.01.2021 r. w radomskim wydaniu Echa Dnia ukazał się artykuł na temat projektu LGD „Razem dla Radomki”, który poświęcony został projektowi Z wizytą u mistrzów – muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach, w którym zawarty został wywiad z Pracownikami Biura LGD.

Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796

W dniu 22.01.2021 r. przez LGD Razem dla Radomki zostały złożone dwie oferty w konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

W dniu 26.01.2021 r. Cezary Nowek – Prezes LGD był uczestnikiem w seminarium on-line pt. „Wdrażanie RLKS w różnych państwach członkowskich. Najlepsze praktyki.” Seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych.

W dniu 26.01.2021 r. Cezary Nowek – Prezes LGD uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka, na którym przedstawił zebranym realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w 2020 roku. Posiedzenie odbyło się Słowikowie w gminie Przytyk.

W dniu 27.01.2021 r. ukazała się publikacja Spotkanie z fizjoterapeutą – poradnik dla seniora, opracowana dla projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej”. Publikacja w formie on-line dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/rehabilitacja-senirow/ w formacie *.PDF pod adresem www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/spotkaniezfizjoterapeuta.pdf

W dniu 29.01.2021 r.Cezary Nowek – Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w posiedzeniu on-line Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.

W dniu 29.01.2021 r. ukazała się publikacja Zrozumieć jesień życia – praktyczny poradnik żywieniowy aktywnego Seniora, opracowana dla projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej”. Publikacja w formacie *.PDF dostępna jest pod adresem: http://www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/poradnikzywieniowydlaseniora.pdf

W dniu 30.01.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie złożony został wniosek o płatność rozliczający funkcjonowanie LGD „Razem dla Radomki” w okresie II połowy 2020 roku. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Luty

W dniu 01.02.2021 r. Cezary Nowek – Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nt. współpracy mazowieckich LGD z UMWM.

W dniu 03.02.2021 r. Cezary Nowek – Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu z wójtem gminy Przytyk Dariuszem Wołczyńskim nt. współpraca LGD – gmina Przytyk.

W dniu 05.02.2021 r. Cezary Nowek – Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu on-line zarządu Polskiej Sieci LGD z Regionalnymi Sieciami LGD.

W dniu 09.02.2021 r. spotkanie Prezesa LGD z Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku dotyczące współpracy w dziedzinie edukacji w zakresie robotyki uczniów PSP w Przytyku.

W dniu 09.02.2021 r. udział Prezesa LGD w webinarze witrynywiejskiej.org.pl pod tytułem Aktywizacja seniorów na wsi.

W dniu 11.02.2021 r. spotkanie z inicjatywy Cezarego Nowek – koordynatora mazowieckich sieci LGD w partnerstwie z LGD Zalew Zegrzynski, LGD Ziemia Chełmońskiego i LGD Ziemia Mińska z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosławem Rybickim i kierownikiem Wydziału Leader Łukaszem Brzezińskim na którym omawiano:

  • terminy rozpatrywania wniosków przez UMWM,
  • realizacja RLKS-u w województwie mazowieckim,
  • spotkanie on-line mazowieckich sieci lgd.

W dniu 12.02.2021 r. udział Prezesa LGD w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci LGD.

W dniu 12.02.2021 r. udział Prezesa LGD w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawie i rozmów dotyczących współpracy w ramach IV Kongresu Czystego Powietrza.

W dniu 15.02.2021 r. Cezary Nowek Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu z burmistrzem gminy i miastaPrzysuchaTomaszemMatlakiewiczem nt. współpraca LGD – gmina Przysucha.

W dniu 15.02.2021 LGD otrzymało zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych.

W dniach 15.02-05.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-learningowym pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W dniu 18.02.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line z panią Sarą Michalską Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracyz organizacjami pozarządowymi. Poruszana tematyka „RLKS w województwie mazowieckim w latach 2021-2027”. Spotkanie zorganizowane przez Federacje Mazovia.

W dniu 21.02.2021 r. LGD Razem dla Radomki wsparło postulat Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w zakresie wykorzystania funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027 przedłożonych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 23.02.2021r. odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki z udziałem Prezesa Cezarego Nowek. Członkowie zarządu zapoznali się z Raportem z monitoringu za 2020 rok, oraz przyjęli nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 23.02.2021 r. w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (gm. Przytyk) Stowarzyszenie Razem dla Radomki zorganizowało warsztat refleksyjny, którego celem było dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy i członkowie stowarzyszeni LGD, Beneficjenci i przedsiębiorcy z obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

W dniu 25.02.2021 r. udział Cezarego Nowek – Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line w Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, którego Razem dla Radomki jest członkiem. Organizatorem spotkania był Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 25.02.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu członków partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie radomskim ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych.

Marzec

W dniu 02.03.2021 r. spotkanie- Cezarego Nowek Prezesa LGD z wójtem gminy Jastrzebia Wojciechem Ćwierzem nt. współpracy organizacji pozarządowych/Kół Gospodyń Wiejskich.

W dniu 04.03.2021 r. LGD otrzymało zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji i integracji międzypokoleniowej.

W dniach 08-26.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-learningowym pn. „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W dniu 08.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa LGD w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci LGD.

W dniu 09.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w webinarze pt. „Lokalne usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego, potrzeby, rozwiązania” organizowanym przez Fundację Nauka dla Środowiska.

W dniu 09.03.2021 r. została przygotowana dokumentacja rozliczająca dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w zakresie realizacji projektu grantowego nr 3. „Rozwój społeczności lokalnych”. Dokumentacja została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie.

W dniach 10-11.03.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w IV Kongresie Czystego Powietrza zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.. Oraz wystąpienie w charakterze prelegenta z tematem „Więcej edukacji to mniej smogu Jakie znaczenie dla środowiska mają nasze codzienne wybory”.

W dniu 11.03.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w posiedzeniu Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER przy Ministrze Rolnictwa.

W dniu 12.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line z panią Sarą Michalską Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z przedstawicielami mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Organizatorami spotkania byli LGD „Razem dla Radomki” i Mazowiecka Rada Pożytku Publicznego.

W dniu 16.03.2021 r. LGD Razem dla Radomki ogłosiła nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. Wsparcie inicjatyw lokalnych. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 148 182,00 zł. Termin składania wniosków wyznaczono na okres od dnia 30.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 do godziny 15.00.

W dniu 17.03.2021 r. udział pracowników LGD w spotkaniu on-line mazowieckich LGD z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kierownikiem Wydziału Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 17.03.2021 r.przez LGD Razem dla Radomki została złożona oferta do Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

W dniu 17.03.2021 r. przez LGD Razem dla Radomki zostały złożone dwie oferty do Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarzePropagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W dniu 18.03.2021 r. udział pracowników LGD w spotkaniu on-linepo XVII posiedzeniu GTL-u.

W dniu 18.03.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci LGD.

W dniu 18.03.2021 r. na stronie internetowej stowarzyszenia zaprezentowaliśmy Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju opisujący funkcjonowanie oraz stan realizacji strategii, działań założonych do wykonania w 2020 r. w ujęciu rzeczowym i finansowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Raport dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/dok/RaportzmonitoringuRdR2020.pdf

W dniu 19.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu Polskiej Sieci LGD z Ministrem Rolnictwa Grzegorzem Pudą w sprawie funkcjonowania Lokalnych Grup działania w perspektywie 2021-2027.

W dniu 23.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa LGD Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Radomka i prezentacja działań LGD Razem dla Radomki w 2021 roku.

W dniu 24.03.2021 r. na stronie internetowej stowarzyszenia opublikowaliśmy kolejny 106 numer Biuletynu Razem dla Radomki, który dostępny pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-106/

W dniu 24.03.2021 r. posiedzenie zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki z udziałem Prezesa Cezarego Nowek.Członkowie zarządu przyjęli m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok, zapoznali się ze sprawozdaniem Rady LGD za 2020 rok, oraz przyjęli nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 29.03.2021 r. przez LGD Razem dla Radomki została złożona oferta do Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content