finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2020 – IV kwartał

Październik

W dniu 01.10.2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłosiłowyniki konkursu, w którym przeznaczyła wsparcie w kwocie 6000,00 zł. W ramach konkursu złożono wnioski na 5małych inicjatyw, wszystkie otrzymały wsparcie finansowe:

 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie – Taneczne Skrzynno – organizacja warsztatów artystycznych oraz remont pomieszczeń budynku LSK. Wnioskowana kwota 1500 zł. Przyznana kwota wsparcia:1300,00 zł.
 • Aktywne Mąkosianki – Pokonywanie barier pomiędzy głuchoniemymi, a osobami słyszącymi. Wnioskowana kwota 1300,00 zł. Przyznana kwota wsparcia: 1300,00 zł.
 • Dom Kultury w Przysusze – Nagranie płyty z kolędami w wykonaniu Chóru Canto.Wnioskowana kwota 1700,00 zł. Przyznana kwota wsparcia: 1500,00 zł.
 • Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” – Dolina Radomki pachnąca papryką. Wnioskowana kwota 1300,00 zł. Przyznana kwota 1100,00 zł.
 • Nieformalna Grupa z Przytyka – Edukacja na przykładzie produktów lokalnych Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki. Wnioskowana kwota 800,00 zł. Przyznana kwota 800,00 zł.

Konkurs został ogłoszony w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 01.10.2020 odbyło się IX posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeprowadzone w formie online. W posiedzeniu uczestniczył Prezes LGD Pan Cezary Adam Nowek. Na posiedzeniu przedstawiono informację półroczną z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, opinie grup tematycznych dotyczące zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, przedstawiono informację o operacjach własnych realizowanych przez Jednostkę Centralną KSOW w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Omówiono m.in. koncepcję promowania regionalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, przedstawiono propozycję tematów operacji do realizacji przez partnerów KSOW w ramach konkursu nr 5/2021 oraz planowane terminy: ogłoszenia konkursu, składania i oceny wniosków.

W dniu 02.10.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w drugiej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych.Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych”, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok. Pula nagród przewidziana dla zwycięzców wyniosła blisko 14 000,00 zł.

W dniu 05.10.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”wraz ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” zaprosiło do udziału w konkursie kulinarnym „Na najlepsze danie z papryką”. Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności L:okalnych”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W dniu 06.10.2020 w Radiu Radom została wyemitowana audycja na temat konkursu LGD pt. „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych. Rozmowę przeprowadzoną z Arkadiuszem Ostrowskim z Biura LGD „Razem dla Radomki” można wysłuchać pod adresem: https://radioradom.pl/nagrodza-najaktywniejszych-spolecznikow/.

W dniu 07.10.2020 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w telekonferencji on-line zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedstawicieli Lokalnych Grupa Działania z Mazowsza. Poruszano tematy dotyczące m.in. wsparcia dla beneficjentów w związku z Pandemią COVID-19, najczęściej popełnianych błędów we Wnioskach o Przyznanie Pomocy i Biznesplanie, oraz kwestie różnic kursowych w poddziałaniu 19.2 i 19.4, limity środków dla 19.3 Zmiana rozporządzenia 19.3.

W dniu 09.10.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na stronie https://razemdlaradomki.pl/news-pl-927 zaprezentowało kolejny realizowany projekt pn. „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt skierowany do osób w wieku 55+ oraz do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia.

W dniu 09.10.2020 w Skrzynnie przeprowadzone zostały w ramach projektu LGD zostały zajęcia fotograficzne, w którym udział wzięły obok seniorów – osoby młodsze, które pod okiem Fotografa poznawały podstawy fotografii i realizacji nagrań filmów. Realizowana inicjatywa „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej” realizowana przez LGD „Razem dla Radomki” została dofinansowana ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.10.2020 ekipa telewizyjna Wieści z Mazowsza przygotowując materiał o aktywności LGD „Razem dla Radomki” odwiedziła Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, gdzie w ramach projektu „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej” prowadzone były zajęcia ze scrapbookingu, oraz w Skrzynnie gdzie pod okiem Pani Elżbiety Bień z Cateringu Camelot prowadzone były warsztaty kulinarne.

W dniu 12.10.2020 w Biurze LGD w Janiszewie odbyło się posiedzenie Zarządu „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu podjęto uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości składek członkowskich.

W dniu 13.12.2020 ukazał się kolejny 104 numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn104/index.html

W dniu 13.10.2020 Prezes Zarządu Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka na którym zaprezentował działania LGD „Razem dla Radomki” w IV kwartale 2020 roku.

W dniu 15.10.2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poinformowało o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Termin składania wniosków wyznaczono od dnia 29.10.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 300 000,00 zł.

W dniu 16.10.2020 na kanale Youtube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=LNSfefAcAlU&t=457s ukazało się kolejne wydanie programu internetowego „Wieści z Mazowsza” przygotowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w którym opowiadamy o projektach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W programie o naszych działaniach opowiada Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek.

W dniu 20.10.2020 w siedzibie Piekarni WACYN przy ulicy Szafirowej 55 w Wacynie, miało miejsce uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji w postaci: nadbudowy biura, wybudowania chłodni i garowni (komory do końcowego rozrostu ciasta). Inwestycja otrzymała dofinansowanie dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przekazanego w ramach konkursu dla działania „Rozwój Istniejących Przedsiębiorstw” w ramach unijnych funduszy dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość przyznanej pomocy wyniosła 200 000,00 zł. Właścicielami firmy są Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski.

W dniu 21.10.2020 Prezes Zarządu Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w rozmowach w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Warszawie dotyczących działań w realizowanych przez LGD projektach, które uzyskały dofinansowanie z KSOW.

W dniu 23.10.2020 w Bibliotece w Przysusze odbyło się posiedzenie Zarządu „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za III kwartały 2020 roku.

W dniu 23.10.2020 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało Galę Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, któraodbyła się w Domu Kultury w Przysusze. Wydarzenie to stanowiło okazję do zaprezentowania aktywnych organizacji, lokalnych liderów oraz instytucji, które udzielają wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego dla stowarzyszeń.

Podczas wydarzenia wręczone zostałynagrody i wyróżniemia w konkursie „Aktywne NGO” który miał na celu promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. W tym roku dla uczestników konkursu przeznaczono nagrody w kwocie blisko 14 000,00 złotych.

W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne nagrody, każda o wartości 1350,00 zł – które otrzymały:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia
 • Stowarzyszenie Wrzosowisko z gminy Przytyk.

II miejsce w konkursie oraz nagrodę finansową o wartości 800,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”.

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”.
 • Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”,
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn
 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni”.

W kategorii najciekawsze inicjatywy wolontariackie oraz inicjatywy organizacji pozarządowych realizowane w 2019 i 2020 roku przyznano 5 głównych nagród o wartości 800,00 zł każda:

 • Koła Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku – za Prowadzenie Sklepiku Nasz Hit oraz realizację inicjatyw wsparcia potrzebujących
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” za akcję wsparcia w czasie pandemii – Szycie maseczek i fartuchów dla potrzebujących i służb zdrowia
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – za Projekt Eko Skwer
 • Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnoprawnych RAZEM za Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”
 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie – Organizację wydarzeń kulturalnych i edukację w zakresie społeczno-kulturalnym.

Wyróżnienia trafiły do:

 • Stowarzyszenie Wrzosowisko – za Projekt e-kobiety i organizację wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec – Radom – Powiat za Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Radomskiego.

W kategorii Lider Społeczności Lokalnych przyznano 3 wyróżnienia:

 • Dorota Towarek (Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”, Gmina Wolanów.
 • Jolanta Głowacka (Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki z Cerekwii,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia

Nagrody główne, każda o wartości 850,00 zł – zostały przyznane następującym osobom:

 • Małgorzata Hadas (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn i Okolice, KGW w Pogroszynie, Gmina Wieniawa)
 • Jerzy Kwaśniewski (Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze)
 • Wojciech Wrzecion (Ochotnicza Straż Pożarna w Przytyku)
 • Agnieszka Czubak i Jolanta Kowalik (Stowarzyszenie Wrzosowisko, gm. Przytyk)
 • Aneta Ofat (Koło Gospodyń Wiejskich Nowinki z Mąkos Nowych, gm. Jastrzębia)
 • Grażyna Połczyńska (Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynno, KGW ze Skrzynna gmina Wieniawa)

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu pt. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 23.10.2020 został rozstrzygnięty konkurs kulinarny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” na najlepsze dania i potrawy z papryką – edycja 2020. Prezentacja potraw i rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas II Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne, które zdobyły:

 • Pieczona papryka marynowana na grillowanej bruschettcie – autorstwa Michała Bielawskiego szefa kuchni Hotelu Karo,
 • Assiet z papryki z teriną z ogona wołowego i gorczycą – autorstwa Mateusza Białożyta szefa kuchni BeefSteakhouse,
 • Granity paprykowo ziemniaczane – przygotowane przez Panią Elżbietę Bień z Camelot-Catering, oraz Trufle paprykowe – autorstwa Klaudii Zielińskiej i Viktorii Oliwii Porczyńskiej.

Wyróżnienia w konkursie zostały przyznane za:

 • „Paprykę staropolską” – autorstwa Kamil Kacpra Dudzisza,
 • Paprykową zupę domową – przygotowaną przez Magdalenę Fila i Dominika Borowieckiego, oraz Faszerowana paprykę kuskusem, mięsem i żółtym serem – autorstwa Dominiki Smolarskiej i Jagody Jędrzejczak.

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADFOMKA” w ramach zadania publicznego pt. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 26.10.2020 ukazał się kolejny 105 numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki.Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn105/index.html

W dniu 26.10.2020 w TV Dami ukazała się relacja z Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, którą LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało w dniu 23 października 2020 r. w Przysusze. Film jest dostępny pod adresem: https://dami24.pl/wiadomosci/ii-gala-ngo-i-wolontariatu-w-przysusze/19534

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu pt. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 28.10.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej „Razem dla Radomki” na której przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za 9 miesięcy 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Anna Ratyńska – Specjalista ds. organizacji i finansów LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 28.10.2020 LGD zorganizowało szkolenie w Jedlińsku w zakresie działań i informacji Podejmowanie działalności gospodarcze. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

W dniu 29.10.2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłosiła rozpoczęcie naboru o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Termin składania wniosków wyznaczono od dnia 29.10.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 300 000,00 zł.

W miesiącu wrześniu i październiku 2020 LGD zorganizowało cykl 8 warsztatów kulinarnych dla projektu Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej.Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Elżbietę Bień z Cateringu Camelot.

W miesiącach wrzesień-październik 2020Stowarzyszenie Wrzosowisko z Wrzosu (w gminie Przytyk) realizowało projekt pn. „E-kobiety z klasą”, który uzyskał wsparcie finansowe przekazane przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego. W projekcie przewidziano 45 godzin zajęć – warsztatów komputerowych i fotograficznych, w których udział wzięło 18 osób. Uczestniczki projektu zapoznały się z możliwościami Internetu i mediów społecznościowych jako źródła informacji, reklamy oraz promocji. Podczas warsztatów uczestniczki zapoznały się z technologią dotyczącą tworzenia stron internetowych, bloga oraz obsługi platform społecznościowych. Podczas warsztatów fotograficznych Panie nie tylko nauczyły się wykonywać zdjęcia, ale również dzięki zakupieniu programu graficznego do edycji i obórki zdjęć, przygotowały wystawy fotograficzne. Zorganizowano również piknik integracyjny – tym razem skierowany nie tylko do samych Pań, ale również ich mężów. Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 5800,00 zł przekazane zostało przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego „Rozwój społeczeństwa lokalnego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie miesięcy września i października 2020 LGD „Razem dla Radomki” przeprowadziło cykl szkoleń skierowanych do seniorów pt. ” Art. Szkoła Seniora” Był to cykl zajęć z zakresu animacji kultury, z zakresu rękodzieła, który ma na celu przekazanie naszym uczestnikom możliwości uczestnictwa w kulturze i samemu kreowania inicjatyw na obszarze. Zorganizowane zostały zajęcia Warsztaty „chlapidła” malarstwo gestu zostały przeprowadzone 1w Skrzynnie w dniu 19 września 2020 r. podczas Koncertu na łące – start-upu klubu z gminy Wieniawy. W Skrzynnie – jako jedynym ośrodku przeprowadzono zajęcia (3 spotkania ) z zakresu warsztatów fotograficznych i filmowych Warsztaty sztuka plastyczna w codziennym kontakcie – zorganizowane zostały stacjonarnie – dwukrotnie w Jedlińsku. Przeprowadzono zajęcia z scarpbookingu czy też ze wzornictwa, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników projektu. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Eldmna oraz przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

Cykl spotkań Art. Szkoły dla seniora uzupełniły prowadzone wolontariacko przez Pana Arkadiusza Ostrowskiego zajęcia w zakresie tematycznym: Aktywni Seniorzy i animacja kulturalno-społeczna. Podczas nich zaprezentowane zostały informacje o możliwości aktywizacji seniorów i osób młodszych w oparciu o zakładanie organizacji pozarządowych i animację kultury. W miesiącu październiku 2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przeprowadziła cykl 5 spotkań stacjonarnych w zakresie Wolontariat szkolny i wolontariat w organizacjach młodzieżowych. Spotkania zorganizowane zostały w terminach:

 • 19.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie,
 • 19.10.2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze,
 • 21.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku,
 • 26.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze,
 • 29.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

Uczestniczyło w nich 86 osób. Spotkania zorganizowane zostały dla projektu: „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W miesiącu październiku 2020 LGDzorganizowało kolejny cykl szkoleń poświęconych aktywizacji i rozwojowi organizacji pozarządowych. Spotkania zorganizowane zostały w cyklu spotkań Akademia NGO dla projektu „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych”. Szkolenia miały na celu wsparcie aktywnych liderów społeczności lokalnych oraz podniesienie kompetencji działających organizacji pozarządowych. Szkolenia przeprowadzone w ramach Akademii NGO, poprowadzone zostały przez Panią Katarzynę Sadło z Projekciarni.pl w zakresie opracowania i przygotowania wniosków o dofinansowanie dla organizacji, a także w tematyce podstaw księgowości i sprawozdawczości. Pani Aleksandra Jarocka z Alleverse z kolei uczyła uczestniczki szkoleń rozwoju ich organizacji poprzez poszukiwanie innowacji, wskazując na inspirację do dalszych działań dla ngo.W warsztatach uczestniczyły aktywne liderki z organizacji pozarządowych, z sektora przedsiębiorczości z Pogroszyna, Wieniawy, Skrzynna i ze Zdziechowa, które zdobytą wiedzę będą starały się wprowadzać w efektywnym działaniu ich organizacji. Zorganizowane zostało 5 spotkań, które odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Pogroszynie w terminach:

 • 23.10.2020 r. (warsztaty: Opracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla organizacji)
 • 26.10.2020 r. (warsztaty: Opracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla organizacji)
 • 27.10.2020 r. (warsztaty: Opracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla organizacji)
 • 28.10.2020 r. (warsztaty: Podstawy księgowości i sprawozdawczości)
 • 29.10.2020 r. (warsztaty: Rozwój przez innowacje NGO. Inspiracje dla NGO.

W warsztatach wzięła udział grupa 31 osób.

Listopad

W dniu 05.11.2020 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w XXXII posiedzeniu on-line Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 09.11.2020 w miesięczniku „Mazowsze. Serce Polski” – piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego ukazał się artykuł na temat Papryki Przytyckiej. Znajdziemy w nim wypowiedzi producentów papryki, oraz Prezesa LGD „Razem dla Radomki” – Pana Cezarego Adama Nowek oraz Wójta Gminy Przytyk – Dariusza Wołczyńskiego. Artykuł ?Apetyt na paprykę rośnie” strona 32, znajduje się pod adresem: file:///C:/Users/RazemAAA/Downloads/msp_10_20_print_low_14_mb.pdf

W dniu 16.11.2020 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w V Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego przeprowadzonym w formule on-line. Na spotkaniu omówiono wydarzenia dotyczące zmian klimatycznych, ich przyczyn i skutków oraz wpływu na jakość życia osób starszych.

W dniu 18.11.2020 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowekuczestniczył w posiedzeniu on-line Mazowieckiej Rady pożytku Publicznego. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. nad zagadnieniami przedstawionymi przez Pana Cezarego Adama Nowek w prezentacji pt. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” – możliwości wdrażania w województwie mazowieckim.

W dniu 20.11.2020 odbyło się XVI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w formule wideokonferencji, w której uczestniczył Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek. Uczestnikom posiedzenia zostały przybliżone informacje dotyczące idei Smart Villages, oraz omówiono wątpliwości zgłoszone przez Lokalne Grupy Działania, które wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 27.11.2020 pracownik LGD Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu-webinarium pt. „ROW ON-line: Zarządzanie i działania w małej LGD” przeprowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie O/Poznań.

Grudzień

W dniu 01.12.2020 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka. Podczas posiedzenia przedstawił działania LGD w realizacji projektów zewnętrznych w miesiącu grudniu.

W dniu 02.12.2020 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Adama Nowekw telekonferencjidla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Mazowsza. Na spotkaniu poświeconym bieżącym sprawom związanym z wdrażaniem rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, prezentacje pn. „Aktywność Mazowieckiej Sieci LGD” w IV kwartale 2020 roku zaprezentował Pan Cezary Adam Nowek.

W dniu 09.12.2020 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w warsztatach on-line przeprowadzonych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UrzęduMarszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z zakresu Poddziałania 19.3 Przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dniu 10.12.2020 w Bibliotece w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Rady stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oceniającego 14 operacji, które wpłynęły w naborze w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Łączna kwota dofinansowania w tym naborze wynosiła 300 000,00 zł.

W dniu 14.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w konkursie na dania i potrawy przygotowywane z produktów tradycyjnych i lokalnych obszaru Doliny Radomki. W konkursie wybrane zostaną najlepsze produkty w czterech kategoriach: dania mięsne i rybne, dania warzywne i owocowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, napoje i inne produkty. Dla uczestników przewidziano nagrody o łącznej wartości 4 500,00 zł. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz edukacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej” i adresowany jest do osób w wieku 55+, oraz osób do 18 roku życia z terenu gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

W dniu 16.12.2020 podpisanie umowy na projekt kulturalny pn.”Z wizytą u mistrzów – muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach. Dofinansowanie otrzymane z Samorządu Woj. Mazowieckiego w Warszawie wyniosło Dofinansowanie: 14 993,94 zł I przeznaczone zostało na nagranie dwupłytowego wydawnictwa prezentującego harmonistów i muzyków ludowych regionu radomskiego.

W dniu 18.12.2020 spotkanie Prezesa LGD Cezarego Adama Nowek z Czesławem Pióro z Radomskiej Szkoły Tradycji – projektu, którego celem jest spotkanie lokalnych Mistrzów Tradycji z ich unikalnymi umiejętnościami uczestnictwa w tradycji poprzez śpiew, opowieść, muzykowanie, taniec, rękodzieło z gromadzącymi się wokół młodymi ludźmi z okolic na temat możliwości współpracy z Lokalną Grupą Działania.

W dniu 17.10.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłosiło wyniki dla naboru wniosków LGD Razem dla Radomki dla działania: Podejmowanie działalności gospodarczej. 6 operacji spośród 14 zgłoszonych przez Wnioskodawców otrzymało wsparcie finansowe w wysokości po 50 000,00 zł. Łącznie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznało kwotę w wysokości 300 000,00 zł.

W dniu 20.12.2020 Stowarzyszenie uruchomiło nowatorską stronę internetową „tzw. Mapę NGO” opublikowaną pod adresem www.mapango.wdolinieradomki.pl Na stronie prezentujemy mapę ngo, informację o organizacjach i przydatne informacje dla organizacji pozarządowych. Celem utworzenia strony jest popularyzacja dokonań i działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe z terenu południowego Mazowsza. Informacje o sobie, na stronę organizacje mogą zgłaszać za pomocą przygotowanych formularzy, gdzie dodadzą kontakt o sobie, materiały graficzne. Przygotowana została również sekcja z informacją o przebiegu projektu, ale również sekcja z informacjami o prowadzonych informacja dla organizacji pozarządowych, czy też krótkich poradników, treści do informacji o podstawach prawnych organizacji, czy źródłami finansowania działań – stanowiąca inkubator NGO. Przygotowana została również mapa organizacji, która oparta została na „silniku” mapy Google.com.

Strona została opracowana w ramach dofinansowanego projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”

W dniu 22.12.2020 odbyło się posiedzenie Zarządu „Razem dla Radomki”, podjęto uchwały dotyczące m.in. przyjęcia sprawozdania finansowego za 11 miesięcy 2020, ustalenia terminu WZC, aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, aktualizacji Planu Komunikacji i Harmonogramu Planu Komunikacji na 2020 i 2021, aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków, standardowej i grantowej procedury naboru wniosków. Przyjęto rezygnację z członkostwa w Zarządzie, oraz przyjęto nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 23.12.2020 Prezes LGD Cezary AdamNowek uczestniczył wspotkaniuinformacyjnymw formule on-line dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Mazowsza z Dyrektorem Departamentu rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Panem Radosławem Rybickim.

W dniu 23.12.2020 LGD „Razem dla Radomki” realizowało nagrania filmowe z muzykami ludowymi. Nagrania odbyły się w Domu Kultury w Przysusze. Realizacja dla projektu „Etno. Radomskie.”

W dniu 23.12.2020 na stronach www.Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” ukazała się nowa publikacja LGD pn. Rzuć na to okiem – czyli krótki poradnik o wzroku. Publikacja została opracowana w ramach projektu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” pn. „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz edukacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej”. Zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Publikacja w wersji *.pdf dostępna jest pod adresem www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/rzuc_na_to_okiem.pdf

W dniu 26.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” opublikowało Rozwiązanie świątecznego konkursu na przepisy na dania i potrawy z produktów tradycyjnych i lokalnych. Komisja konkursowa przyznała niezależnie od kategorii 7 nagród głównych w postaci bonów w wysokości 500,00 zł każdy i 5 wyróżnień w wysokości 200,00 zł każdy na zakup sprzętu AGD. Nagrodzeni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy:

Kazimierz Guza – Zupa z soczewicy czerwonej z warzywami; Elżbieta Pastuszka – Klopsiki z karpia z suszonymi owocami w sosie piernikowym; Barbara Lidak – Rolada ziemniaczana w waflu; Janina Kwiecień – Drożdżowe pierogi z pieca z barszczem czerwonym; Elżbieta Czubak – Wigilijna kapusta zasmażana; Grażyna Połczyńska – Podlewajka Skrzynecka; Marianna Biesiadecka – Placki z kaszy gryczanej z łososiem.

Wyróżnieni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy:

Krzysztof Ofiara – Batoniki owsiane z żurawiną i orzechami, Bożena Wlazło – Tradycyjne świąteczne pierniczki; Alicja Kowalczyk – Kurczak z warzywami i soczewicą; Chanel Połczyńska – Ciasteczka konopne ze Skrzynna; Barbara Hebda- Pierniki bożonarodzeniowe. Konkurs kulinarny realizowany w ramach zadania publicznego pn. „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.”

W dniu 27.12.2020 LGD opublikowało nowe opracowanie. Publikacja: Spotkanie z fizjoterapeutą – poradnik dla seniora. Zapraszamy do lektury publikacji dedykowanej dla seniorów, w której prezentujemy zakres podstawowych ćwiczeń i zagadnień fizjoterapeutycznych. Większość ludzi uważa, ze zdrowie to dla człowieka wartość nadrzędna. Jak zatem sprawić, by móc cieszyć się dobrą formą na dłużej? W jaki sposób załatwić formalności gdy chcemy skorzystać z fizjoterapii czy sanatorium. Co zrobić, aby uniknąć postępowaniu procesów chorobowych, urazów lub kontuzji? Jakie ćwiczenia można wykonywać samodzielnie w domu, a jaka aktywność fizyczna nie jest wskazana. O tym między innymi przeczytacie Państwo w poradniku, który uzupełniony został o część praktyczną, w której przedstawiono zestaw prostych ćwiczeń, które każdy jest w stanie wykonać sam w domu. Autorem publikacji jest specjalista z dziedziny fizjoterapii – mieszkanka Przysuchy – Pani Monika Matlakiewicz. Publikacja dostępna jest: w formie on-line pod adresem:http://ebook.wdolinieradomki.pl/rehabilitacja-senirow/

Publikacja przygotowana dla projektu: „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej”

W dniu 27.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprezentowało na stronie www. kalendarz na 2021 rok promujący lokalne dziedzictwo kulinarne Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki. Kalendarz został opracowany w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pt. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”. Jego przygotowaniem i wydrukiem zajęła się Nieformalna Grupa z Przytyka realizująca start-up pn. „Edukacja na przykładzie produktów lokalnych Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki”. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 28.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych dla organizacji pozarządowych. Szkolenia poświęcone były następującemu zakresowi tematycznemu: PR i Promocja NGO. Reklama społeczna;

Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne); Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu; Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej; Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania. Szkolenia zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”, zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 29.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło szkolenie on-line: Rozwój przez innowacje oraz budowanie marki i wizerunku ngo. Inspiracje dla działań dla NGO. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, lokalnych liderów, oraz do osób które chcą zdobyć wiedzę w zakresie planowanego szkolenia. Szkolenie zorganizowane było w ramach projektu „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” – zdania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.W szkoleniu uczestniczyło 30 osób. W dniu 30.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło szkolenie on-line:Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, lokalnych liderów, oraz do osób które chcą zdobyć wiedzę w zakresie planowanego szkolenia. Szkolenie zorganizowane było w ramach projektu „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” – zdania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.W szkoleniu uczestniczyły 33 osoby.

W miesiącach wrzesień-grudzień 2020 LGD zakończyło realizację projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” oferującego wsparcie dla organizacji pozarządowych i aktywnych liderów społeczności lokalnych.Projekt ten dotyczył realizacji inicjatyw, podejmowanych przez LGD w zakresie budowy silnego i aktywnego społeczeństwa, który został osiągnięty poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych na obszarze powiatu radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego. W projekcie zaoferowane zostały profesjonalne szkolenia – mające na celu zwiększenie liczby osób z org. pozarządowych, lokalnych liderów swoich środowisk gotowych do realizacji oddolnych inicjatyw, którzy nabyli nowe umiejętności i wiedzę dzięki udziałowi w inicjatywie. W tym celu przeprowadzony został cykl 3 spotkań stacjonarnych i 2 spotkań on-line (webinariów) w ramach Akademii NGO, a także przeprowadzone zostały 2 spotkania skierowane do młodzieży w ramach Szkolnych i Młodzieżowych Klubów Wolontariackich. Dla operacji przygotowana została pierwsza tego typu strona, prezentująca organizacje pozarządowe z terenu Doliny Radomki – tzw. Mapa NGO – dostępna pod adresem www.mapango.wdolinieradomki.pl. Za koordynację projektu odpowiadał Arkadiusz Ostrowski -pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”

Rezultaty projektu:

 • udział w projekcie wzięło 115 osób (w szkoleniach Akademii Aktywności Organizacji Pozarządowych, Szkolne Kluby Wolontariackie, Start-upy, Mapa NGO)
 • przeszkolenie w projekcie 115 osób
 • realizacja 5 Lokalnych Inicjatyw Społecznych (start-upów)

Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content