finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2019 – III kwartał

Wrzesień

W dniu 01.09.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w Gminie Zakrzew w święcie dziękczynienia za plony. Podczas imprezy odbyło się wiele atrakcji, ceremonia dożynkowa, pokazy konne oraz występy muzyczne zespołów ludowych: Zakrzewiaki, Kalina oraz Skaryszewiacy. Nie zabrakło zespołów dance i disco polo Jagoda & Brylant, Stan Tutaj i Playboys.

W dniu 04.09.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o płatność za I etap realizacji projektu współpracy pn. MultiCel realizowanego w ramach poddziałania 19.3 przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki.

W dniu 05.09.2019 w Wolanowie Pan Arkadiusz Ostrowski pracownik Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” przeprowadził warsztaty z zakresu przygotowania wniosku i dokumentacji związanej z realizowanym naborem wniosków na wybór projektów grantowych. Warsztaty miały na celu przygotowanie wnioskodawców do wypełnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy, prezentacje głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów konkursowych składanych do konkursów o wybór operacji dla ogłoszonego naboru wniosków dla projektu grantowego pn. „Rozwój Społeczeństwa Lokalnego” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 08.09.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w powiatowo-gminnych dożynkach oraz XIV Turnieju Sołectw w Jedlińsku. Na scenie głównej odbyły się tradycyjne obrzędy dożynkowe. W tym czasie przedstawiciele zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i mieszkańców gmin powiatu radomskiego prezentowali wieńce dożynkowe. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy przybliżają nam tradycje związane z życiem i pracą na wsi, propagując zdrowy styl życia. Rywalizują ze sobą w konkurencjach, z których większość jest związana z życiem i pracą na wsi, do których możemy zaliczyć m.in. plecenie powróseł, toczenie beli siana czy rzut podkową do celu. Poszczególne sołectwa prezentowały również programy artystyczne, a także bogato wystrojone stoiska z tradycyjnymi potrawami. W Dożynkach uczestniczył Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.09.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w UMWM w Warszawie w rozmowach dotyczących przygotowań do II Kongresu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 10.09.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym z Panią Wójt Gminy Wolanów Ewą Markowską-Bzduchą dotyczącym Food Festiwal Wolanów imprezie organizowanej w partnerstwie m.in. z LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 11.09.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w Przytyku i Dębie w gospodarstwie Pana Mirosława Rogulskiego w nagraniu filmu o Papryce Przytyckiej dla WIEŚCI z Mazowsza. Film dostępny jest tu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=rKKLxaR5Glk&feature=emb_logo

W dniu 14.09.2019 w Kłudnie miało miejsce wydarzenie organizowane w ramach cyklu „Potańcówek na małych podwórkach”. Do tańca i zabaw zabrały nas kapele Jana Wochniaka i Henryka Gwiazdy, Kapela Braci Pańczaków i Adama Tarnowskiego, Józefa Wyrwińskiego oraz zespoły śpiewacze: Zespół folklorystyczny „Wieniawa”, zespół śpiewaczy Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, zespół śpiewaczy Stępocianki z Kowali. Wydarzenie organizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Gminę Wieniawa, w ramach zadania publicznego pn. „Etno.Radomskie – Kultura na Małych Podwórkach”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 15.09.2019 w Wolanowie odbył się Wolanów Food Festiwal – czyli promocja przepysznego dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, którego organizatorem była Gmina Wolanów w partnerstwie, m.in. z LGD „Razem dla Radomki”. Podczas wydarzenia zaprosiliśmy gości na trzy nasze stoiska wystawiennicze. Przygotowaliśmy stoisko LGD „Razem dla Radomki” z produktami z Doliny Radomki, stoisko dobrych praktyk Unii Europejskiej oraz namiot warsztatowy z zakresu produkcji pszczelarskiej gdzie Łukasz Murawski z Pasieki Murawscy pokazywał wszystkim chętnym proces produkcji miodu. Stoisko promująca produkty pszczele zorganizowane zostało w ramach zadania publicznegopn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” i dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W imprezie uczestniczyli Prezes LGD Pan Cezary Nowek, oraz pracownicy Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 19.09.2019 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan cezaryNowek uczestniczył w otwarciu siedziby Centrum Inkubacji i Rozwoju Przedsiębiorców Ekonomii Społecznej w Radomiu.

W dniu 19.09.2019 odbyło się w Przytyku spotkanie informacyjne nt. konkursu na wybór wniosków Rozwój istniejącego Przedsiębiorstwa. Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze założenia, wytyczne, sposób wyboru wniosków związanych z prowadzonym konkursem w zakresie wyboru wniosków w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Przedstawiony zostanie również zakres przygotowania fiszek, projektów. Spotkanie przeprowadził Pan Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD.

W dniu 20.09.2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Termin składania wniosków wyznaczony został na okres od dnia 20.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. do godz. 15.00. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie w kwocie do 200 000,00 zł na projekt.

W dniu 21.09.2019 w Skrzynnie miało miejsce wydarzenie organizowane w ramach cyklu „Potańcówek na małych podwórkach”. Przed publicznością zaprezentowały się zespoły śpiewacze Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, zespół folklorystyczny Wieniawa oraz kapele: Adama Tarnowskiego i Braci Pańczaków, Jana Wochniaka oraz Andrzeja Mandeckiego. Mieszkanki Skrzynna przygotowały też to co najlepsze i najsmaczniejsze – pierogi, chleb ze smalcem, barszcz czerwony, żurek, liczne ciasta i inne przepyszne specjały. Wydarzenie organizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Gminę Wieniawa, w ramach zadania publicznego pn. „Etno.Radomskie – Kultura na Małych Podwórkach”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.09.2019 LGD Razem dla Radomki uczestniczyła w XIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (w Zegrzu Południowym) uczestniczyło ponad 200 wójtów, starostów, przedstawicieli LGD z całego Mazowsza. LGD Razem dla Radomki zaprezentowała stoisko wystawiennicze, na którym prócz publikacji promowaliśmy lokalnych producentów i lokalne produkty m.in. Paprykę Przytycką z Gospodarstwa Rolnego Pana Mirosława Rogulskiego z Dęby w gminie Przytyk, a do degustacji dla gości przygotowany został specjalnie na tę okazję przez Piekarnię WACYN Ewa Brzezińska , Andrzej Karczewski z Wacyna – chleb z papryką oraz przygotowany przez Panią Elżbietę Bień nasz lokalny specjał – dżem z Papryki Przytyckiej. W kongresie uczestniczyli Przees Pan Cezary Nowek, oraz Pani Małgorzata Kopycka pracownik LGD.

W dniu 26.09.2019 w Przytyku odbyło się spotkanie organizacyjne w celu powołania partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie radomskim”. Celem jego działania będzie współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, aktywizacji społeczności lokalnej, wzmacniania aktywności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu radomskiego. W spotkaniu uczestniczył Prezes LGD Pan Cezary Nowek.

W dniach 27-29.09.2019 Przezes Zarządu Pan Cezary Nowek i Pracownik LGD Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyli w szkoleniu pn. „Projekt na Wschód” zorganizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, zainicjowanego i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W dniu 27.09.2019 mieliśmy przyjemność gościć dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury z Mazowsza, którzy wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu – w trzeciej edycji Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. Zaprosiliśmy ich na wizytę studyjną zatytułowaną „Paprykarz podradomski” oferując im nie tylko przepyszne paprykowe strawy, ale i kulturalne zabawy. Trzecia edycja Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury to wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną, a jego celem jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury. Wizytę przeprowadził Pan Arkadiusz Ostrowski pracownik LGD.

Sierpień

W dniu 04.08.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w corocznych Dniach Papryki w Potworowie.

W dniu 06.08.2019 poinformowaliśmy że Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” rozpoczyna realizację nowego projektu, ukierunkowanego na zaoferowanie interesujących i aktywizujących inicjatyw na rzecz seniorów i osób młodszych zamieszkujących obszary wiejskie. Inicjatywa miała na celu podjęcie aktywności i zwiększenie samodzielności osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej i kulturowej dla osób w wieku 55 ich integracji z osobami młodszymi, poprzez zaoferowanie zróżnicowanej formy aktywności społecznej. Realizacja projektu założona została na terenie powiatu radomskiego i przysuskiego, na terenie 6 gmin wiejskich: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Projekt Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji Zadanie dofinansowany został ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 09.08.2019 poinformowaliśmy o realizacji nowego projektu Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki. Zadanie dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Inicjatywa przewiduje podjęcie wielotorowych zadań, ale kompleksowych inicjatyw, pozwalających na propagowanie dziedzictwa kulinarnego Mazowsza, w tym upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych, produktów lokalnych – a także wybór nowych produktów – dań i potraw regionalnych w ramach organizowanego konkursu na najlepsze dania i potrawy Doliny Radomki. Działania realizowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, w projekcie pn. „Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki”.

W dniu 14.08.2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”

Termin składania wniosków wyznaczono na okres od dnia 30.08.2019 r. do dnia 17.09.2019 r. do godziny 15.00. Wartość grantu nie mogła być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 15 000,00 zł.

W dniu 15.08.2019 odbyły się w Dożynki w Wieniawie podczas których Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek wręczył Obywatelskie Gran Prix – wyróżnienie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla osób i organizacji zasłużonych w zakresie działania na rzecz swoich lokalnych społeczności, mieszkańców i gmin tworzących LGD – Pani Alicji Ślifirczyk wieloletniej dyrektor Biblioteki Gminnej w Wieniawie oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu Wieniawa, odpowiedzialnej za realizację działań w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego ziemi wieniawskiej, koordynację wielu działań artystyczno-społecznych. Pani Alicja jest także członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 16.08.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym z Panią Wójt Gminy Wolanów Ewą Markowską-Bzduchą dotyczącym Food Festiwal Wolanów imprezie organizowanej w partnerstwie m.in. z LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 18.08.2019 na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, odbyła się XX już edycja Ogólnopolskich Targów Papryki. Imprezę, zwyczajem lat ubiegłych zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele w Przytyku, uświetniła ja swoimi występami m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato” oraz Zespół Ludowy „Wrzosowianki”. Na Targach Papryki Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” prezentowała stoisko wystawiennicze, oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na Najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki. W Targach uczestniczył Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek, oraz Pani Anna Ratyńska pracownik LGD.

1. W dniu 18.08.2019 podczas jubileuszowych XX Targów Papryki miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze dania i potrawy przygotowane z papryki (edycja 2019). Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Uczestnicy konkursu przygotowali w tym roku ciekawe i wyszukane potrawy, które cieszyły nie tylko oko, ale też wyśmienicie smakowały. Komisja konkursowa po długich obradach przyznała nagrody i wyróżnienia.

2. 1. Piernik z papryką przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i okolic;

3. 2. Paprykę Przytycką z serem kozim Skrzyneckim przygotowaną przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna;

4. 3. Musztardę paprykową przyrządzoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” z Bieniędzic;

Wyróżnienia przypadły Pani Agnieszce Czubak za Meksykańskie ruloniki, Pani Alinie Wachnickiej za Diabelskie raciczki oraz Pani Kamili Kawińskiej za Leczo z leśną nutą i Pani Ludwice Nowak za Placuszki z papryki

W dniu 19.08.2019 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poinformowało o wynikach konkursu na dofinansowanie małych inicjatyw lokalnych, w ramach których wsparliśmy finansowo 5 projektów kwotami do 2000,00 zł. W ramach wsparcia mieszkańcy Skrzyńska przeprowadzili warsztaty edukacyjne, spotkania historyczne, koncerty i konkursy w ramach projektu „Razem z Niepodległą”. Stowarzyszenie z Pogroszyna zorganizowało Rodzinny Dzień Sportu i powołało lokalny klub wolontariacki. Zespół Śpiewaczy z Bieniędzic zorganizował warsztaty związane z promocją dziedzictwa kulturowego naszego regionu promowanego przez zespół, uczestnicząc i organizują występy artystyczne. Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna zakupiło nowe elementy strojów dla członkiń zespołu, organizując potańcówki przy muzyce ludowej, a Stowarzyszenie z Bierwiec zorganizowało stoisko wystawiennicze i zakupiło torby promujące ich organizację. Konkurs ogłoszony został w ramach realizowanego projektu pn. „Akademia Menadżerów NGO”, który współfinansowany jest z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 27.08.2019 Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprosiły osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o Laury na najlepszy produkt tradycyjny i lokalny południowego Mazowsza.

W dniu 27.08.2019 odbyło się w Przysusze spotkanie szkoleniowe mające na celu przedstawienie głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów składanych do konkursów o wybór operacji dla ogłoszonego naboru wniosków dla projektu grantowego pn. „Rozwój Społeczeństwa Lokalnego” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził pracownik LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 29.08.2019 w Jedlińsku w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu podjęto m.in. uchwały dotyczące sprawozdania merytorycznego i finansowego za I półrocze 2019 roku, Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek poinformował o zadaniach publicznych realizowanych przez stowarzyszenie oraz o przeprowadzonych naborach w ramach poddziałania 19.2.

W dniu 30.08.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks dla projektu współpracy MultiCelrealizowany przez „Razem dla Radomki” w ramach poddziałania 19.3.

W dniach 30.08-17.09.2019 LGD „Razem dla Radomki ogłosiła nabór dla projektów składanych do konkursów o wybór operacji dla ogłoszonego naboru wniosków dla projektu grantowego pn. „Rozwój Społeczeństwa Lokalnego” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30.08.2019 Gmina Wolanów wraz z partnerem „Razem dla Radomki” zorganizowała bezpłatne szkolenie dot. tradycji kulinarnych i marketingowych na przykładzie „Papryki przytyckiej”, organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie w ramach projektu pn.”Wolanow Food Festiwal”. Celem szkolenia było umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich.

W dniu 31.08.2019 odbyło się we Wrzosie Wiejskie Weseleinicjatywamająca na celu przypomnieć dawne obrzędy i zwyczaje weselne obchodzone na obszarze wiejskim regionu radomskiego. Oprócz inscenizacji tradycyjnego wesela, mogliśmy pobawić się na zabawie weselnej, przy muzyce granej przez kapele ludowe i zespoły śpiewacze. Wystąpiły kapele: Foktów z Ostrołęki i Lipców z Wygnanowa, Piotr Bińkowski. Nie zabrakło też zespołów śpiewaczych: Wrzosowianki, Bieniędzice, Wieniawa, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna oraz solistka Ewa Ziętek. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Etno. Radomskie – Kultura na małych podwórkach”, które zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W imprezie uczestniczyli Prezes LGD Pan Cezary Nowek, oraz Pracownik LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

Lipiec

W dniach 01-05.07.2019 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek w wyjeździe studyjnym do Szwecji zorganizowanym dla członków Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 07.07.2019 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek w Jarmarku Skrzyneckim nawiązującym do historii i tradycji regionu, sięgającej średniowiecza,. Jarmark to również tradycja i kultura ludowa, występy licznych zespołów, pokazy rękodzieła.

W dniu 08.07.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek przebywał w Urzedzie Gminy w Zakrzewie celem omówienia spraw organizacyjnych funkcjonowania Biura LGD.

W dniu 09.07.2019 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek w spotkaniu członków Partnerstwo Przysucha „na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej” w powiecie przysuskim.

W dniu 09.07.2019 dodanie zakładki tematycznej dotyczącej ekonomii społecznej na stronie internetowej innowacyjnaradomka.pl administrowanej przez LGD Razem dla Radomki.

W dniu 10.07.2019 Prezes LGD Pan Cezary Nowek podpisał umowy na realizację zadań publicznych pn. Ochrona powietrza w Dolinie Radomki, oraz Etno.radomskie. Kultura na małych podwórkach – finansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Podpisanie umów odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie W dniu 10.07.2019 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim podczas inauguracji kampanii „Wszystkie smaki i kolory papryki, cukinii i bakłażana” w Potworowie, zorganizowanym przez Zrzeszenie Producentów Papryki RP.

W dniu 11.07.2019 w Wolanowie odbyło się Posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny protestu wniesionego w dniu 28.05.2019 przez Panią Martę Plutę dot. wniosku o numerze 07/01/2019/PD pn. „Produkcja wyrobów tekstylnych”, złożonego w ramach konkursu 01/2019 dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+.

W dniu 13.07.2019 przekazaliśmy na Państwa ręce kolejny 98 numer Biuletynu Stowarzyszenia Razem dla Radomki. Biuletyn rozpoczęliśmy od podzielenia się miłą dla nas informacją, iż Prezes naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Znajdą też Państwo relację z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które po zapoznaniu się z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

Biuletyn dostępny jest pod adresem: razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn98/index.html

W dniu 14.07.2019 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek w Jarmarku TyndyRyndy w Bieniędzicach, wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę” w ramach projektu pn. Etno.Radomskie – Kultura na małych podwórkach, zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 18.07.2019 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Janiszewie zaprosiła osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W dniu 21.07.2019 w Wieniawie odbyły się XIII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Na tej niezwykłej imprezie zagościły kapele i zespoły śpiewacze, które rywalizowały o tytuł najlepszych. W bieżącej edycji w walce o laur uczestnicy konkurowali w czterech kategoriach: kapele ludowe, instrumentaliści, zespoły śpiewacze, soliści śpiewacy. Partnerem i współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. W imprezie uczestniczył pracownik LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 22.07.2019 przekazaliśmy Państwu informację, iż Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jako jedna z dziesięciu lokalnych grup działania z terenu województwa mazowieckiego otrzymała bonus w postaci dodatkowych środków finansowych, za efektywne wdrażanie podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w pierwszych dwóch latach (2016-2028). Dodatkowe środki wynoszą w przypadku naszego LGD – 880 000,00 zł i zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości.

W dniu 29.07.2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprosiła do udziału w konkursie, w którym do wygrania były granty na sfinansowanie pomysłów, małych inicjatyw, na które przeznaczyliśmy 6 700,00 zł. Konkurs skierowany został do przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na obszarach miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, osób indywidualnych – liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli grup nieformalnych, klubów wolontariackich, grup inicjatywnych działających w środowisk wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu gmin powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pt. „Akademia Menadżerów NGO”. Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckie

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content