finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2018 – IV kwartał

Grudzień

W dniu 03-21.12.2018 pracownik Biura LGD Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu internetowym nt. Komercjalizacja działalności LGD – zasady, formy, podstawa prawna, dobre praktyki”. Udział w szkoleniu zrealizowany zgodnie z „Planem szkoleń” LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 03.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zorganizowało w siedzicie Centrum, w Radomiu przy ul. Struga 1 Spotkania warsztatowe. Temat spotkania: Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowej. Promocja i działania marketingowe. Spotkania w ramach Akademii Animatorów NGO zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 03.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie zorganizowali spotkanie, które poprowadził Pan Daniel Prędkopowicz (Fundacja Fundusz Współpracy), odpowiedzialny m.in. za realizację programu FIO Mazowsze Lokalnie. Temat warsztatów to:Kreowanie wizerunku społeczności lokalnej i organizacji . Spotkania zorganizowane zostały w ramach Akademii Animatorów NGO są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 04.12.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu uczestniczył w Jedlni Letnisko w spotkaniu z przedstawicielami LAG z Grecji (Peloponez) przebywającymi z wizytą u członka Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze Hotel, Restauracja „Pod Różami”. Na spotkaniu Pan Cezary Adam Nowek przybliżył uczestnikom spotkania obszar LGD „Razem dla Radomki”, oraz nasze działania w obszarze promocji produktów kulinarnych i ich producentów.

W dniu 04.12.2018 młodzi Wolontariusze z Publicznych Szkół Podstawowych z Wrzosu i Wieniawy, na zaproszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie uczestniczyli w tegorocznej Gali Wolontariatu, odbywającej się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wyjazd studyjny połączony został z prezentacją dobrych praktyk, tak aby uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się ofertą aktywnej turystyki Miasta Lublin, mogąc zwiedzić nie tylko zabytkową starówkę, ale również jednej z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie – Kaplicę Trójcy Świętej, oraz Muzeum Lubelskie na Zamku Lubelskim. Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2018 rok.

W dniu 06.12.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu przebywał w Przytyku w celu omówienia bieżących spraw LGD związanych z projektami grantowymi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

W dniu 06.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy Wolanów zorganizowali spotkanie warsztatowe o tematyce: Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych. Spotkania zorganizowane zostały w ramach Akademii Animatorów NGO są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 07.12.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu przebywał w Zakrzewie celem omówienia bieżących spraw stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

W dniu 07.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy Wolanów zorganizowali spotkanie warsztatowe o tematyce: Przygotowywanie organizacji do rozwoju i podstawy prawne działania organizacji pozarządowych. Spotkania zorganizowane zostały w ramach Akademii Animatorów NGO są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

09.12.2018 Zapraszamy do lektury 93 numeru Biuletynu LGD Razem dla Radomki. Biuletyn rozpoczniemy od tego co wyjątkowo smaczne, czyli prezentacji produktów producentów ze Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, którzy na zaproszenie naszej organizacji w dniu 22 listopada uczestniczyli w I Kongresie Szlaków Kulinarnych. Przedstawimy również działania realizowane w projekcie Smaki (nie)Zapomniane, gdzie łącząc tradycję z nowoczesnością, prowadziliśmy cykl warsztatów kulinarnych propagujących tradycje kulinarne regionu radomskiego w nowej odsłonie Podsumowaniem inicjatywy był zorganizowany w ubiegłym tygodniu pokaz zmagań kulinarnych pn. „Tradycja kontra nowoczesność: MasterChef kontra Biesiada Bierwiecka”.
W ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury zrealizowaliśmy projekt pn. „Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi ziemi radomskiej”, poszukujący pozostałości tradycyjnej obrzędowości oraz dokumentujący jej ginące i rozproszone ślady w opowieściach, muzykowaniu i odgrywanych inscenizacjach ludowych ceremonii zaprezentowanych przez mieszkańców trzech podradomskich gmin – Wieniawy, Przytyka i Przysuchy. Kolejną inicjatywą związaną z promocją piękną naszego dziedzictwa kulturowego są „Wiejscy wirtuozi”, w ramach których przygotowujemy nagrania filmowe i nagrania studyjne audio prezentujące muzyków ludowych ziemi radomskiej.
W biuletynie znajdą Państwo również relację z organizowanej wizyty studyjnej „Z wizytą na Wschodnim Mazowszu” oraz z odwiedzin przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania KirderannikuKoostookogu z Estonii.
Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji, dostępnej pod adresem: biuletyn stowarzyszenia

09.12.2018 W miesiącu grudniu Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych mających na celu przekazanie wiedzy i informacji, pozwalających na tworzenie silnych organizacji pozarządowych i lokalnych liderów.
Szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skuteczni Menadżerowie Społeczni”, zadania dofinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 10.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” opracowało publikację Smaki (Nie) Zapomniane, przedstawiającą przepisy na dania i potrawy regionu radomskiego. Publikacja opracowana została w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Dostępna jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/dok/SMAKINIEZAPOMNIANE/index.html

W dniu 10.12.2018 Prezes Cezary Nowek odbył spotkanie z nowowybranym Burmistrzem Przysuchy Panem Tomaszem Matlakiewiczem. Prezes przedstawił działalność LGD w latach minionych i poinformował o zamierzeniach na rok 2019.

W dniu 10.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zorganizowało w siedzicie Centrum, w Radomiu przy ul. Struga 1 Spotkania warsztatowe. Temat spotkania: Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Spotkania w ramach Akademii Animatorów NGO zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 11.12.2018 Pan Cezary Adam Nowek przebywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego celem przeprowadzenia konsultacji dotyczących wniosku o płatność, oraz złożenia wniosku dotyczącego aktualizacji LSR-u dla Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki.

W dniu 15.12.2018 r. odbyła się premiera publikacji Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” prezentująca sylwetki kapel i muzyków ludowych regionu radomskiego. Publikacja powstała w ramach projektu LGD pn. „Wiejscy Wirtuozi” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Publikacja towarzyszyła wydanej wcześniej dwupłytowej publikacji muzyczno-filmowej, prezentującej sylwetki muzyków.
Publikacja dostępna jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/dok/WIEJSCY_WIRTUOZI/index.html

W terminie od 26.09.2018 r. do 18.12.2018 r. wybrane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne realizowały w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” pn. Skuteczni Menadżerowie Społeczni (który uzyskał dofinansowanie w ramach Projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2018 rok) 7 inicjatyw lokalnych, start-upów.
LGD „Razem dla Radomki” przyznało 7 dotacji w łącznej kwocie 9000,00 dla następujących organizacji:
1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn, projekt pt. Ognisko integracyjne mieszkańców wsi Pogroszynie (doposażenie miejsca integracji i organizacja wydarzeń dla mieszkańców) – wsparcie 1500,00 zł
2. Fundacji Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie., projekt pt. „Z Pasji do Koni (organizacja 3 wydarzeń – Hubertusa, wieczoru pieśni patriotycznych i bezpłatnych warsztatów pokazu jazdy konnej i pracy z końmi dla najmłodszych, doposażenie Fundacji na potrzebę realizacji zadań w mały zestaw nagłaśniający) – wsparcie 1300,00 zł
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Projekt pt. Parafia w Bierwcach: historia, ludzie, wydarzenia (projekt mający na celu przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wystawy otwartej, dla mieszkańców z okazji 100 lecia parafii i rozwoju miejscowości). Wsparcie 1500,00 zł
4.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”. Projekt pt. Integracja środowisk – środowiska głuchoniemych ze środowiskiem osób słyszących. (Inicjatywa mająca na celu organizację animacji i spotkań integracyjnych osób głuchoniemych ze środowiskiem osób słyszących, uczestnictwo w wydarzeniach animacyjnych, artystycznych). Wsparcie 1200,00 zł
5. Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”. Projekt pt. Świąteczne obcowanie z kulturą (Inicjatywa mająca na celu organizację warsztatów wykonywania ozdób świątecznych, organizację koncertów świątecznych dla mieszkańców Skrzyńska). Wsparcie 850,00 zł.
6. Stowarzyszenie ,,Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”. Projekt pt. Doposażenie wiejskiego placu rekreacyjnego w stół oraz ławki. (inicjatywa mająca na celu utworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej, stworzenie skweru aktywności społecznej w miejscowości pozbawionej świetlicy wiejskiej oraz jakiegokolwiek obiektu, pozwalającego na budowanie więzi międzysąsiedzkiej). Kwota wsparcia 1400,00 zł
7. Stowarzyszenie Oświatowe WIENIAWA. Projekt pt. Przez życie z tradycją. (Inicjatywa mająca na celu propagowanie kultury ludowej przez zespołu ludowe – seniorskie, zespoły ludowe szkolne w tym poprzez organizację wydarzenia artystycznego). Kwota dofinansowania 1250,00 zł.

W dniu 18.12.2018 odbył się w Wieniawie Jarmark „Przez życie z tradycją”, który był podsumowaniem projektu realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, w ramach zadania publicznego pn. „Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Jarmark, to wspaniała forma interaktywnego kontaktu, uczestnicy stają się stroną dialogu, tworząc integralny element procesu komunikacyjnego – dlatego są ważną formą promocji produktów tradycyjnych i lokalnych. Istotną ich zaletą jest budowanie relacji przez bezpośrednie doświadczenie, gdyż umożliwiają tworzenie rzeczywistych przeżyć wśród odbiorców. Wystawcy, którymi byli Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów z Komorowa z produktem tradycyjnym sokiem Smaczek z Doliny Radomki, Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiaków ze Zdziechowa oferujące cztery produkty tradycyjne: salceson wizytowy, szynkę zdziechowską, zakrzewską kiełbasę jałowcową i wiejską kiełbasę zdziechowską. Swoje pieczywo prezentowała i polecała Piekarnia Wacyn z Wacyna, oferująca różnorodne pieczywo na naturalnych zakwasach. Nie zabrakło także miodów z Pasieki Murawscy Pana Łukasza Murawskiego.
Producenci Ci mieli możliwość pozyskiwania bezpośredniej informacji o oczekiwaniach i preferencjach nabywców, ich zjednania i przekonania. Odbiorcy nie byli tu tylko biernymi obserwatorami, mieli możliwość uczestnictwa i przeżywania, a to wpływaintensywniej na ich reakcje niż inne formy promocji. Elementami jarmarku były nie tylko prezentacje produktów, ale też ich degustacja, dzięki czemu uczestnicy, mogli lepiej poznać walory smakowe oraz odżywcze produktów. Nasz jarmark był imprezą wielopokoleniową, bo uczestnikami byli i seniorzy, i dzieci w wieku szklonym i panie z Kół Gospodyń Wiejskich i okolicznych stowarzyszeń. Jarmark umożliwił jego uczestnikom aktywny udział, absorbując uwagę wszystkich zainteresowanych stron, którzy stali się uczestnikami dialogu. Bo jarmark to specyficzna forma promocji produktów lokalnych i tradycyjnych, gdyż często towarzyszy im gwar, krótkie pogawędki, plotki, pozdrowienia. Budowana jest niepowtarzalna atmosfera i swoista więź między sprzedawcą a kupującym. Uzupełnieniem dla zaprezentowania produktów lokalnych przez przedsiębiorców były dania lokalne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wieniawy, oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn. Panie przygotowały dla uczestników do degustacji: kopytka ziemniaczano-serowe i kopytka ziemniaczane, bidnoporkę, koreczki, sos grzybowy, kompot owocowy, sałatkę jarzynową i lokalne ciasta, a także: kotleciki mielone paprykowe, kotleciki mielone serowe, ziemniaczano – warzywną zapiekankę, klopsa z papryką, sos biały, sałatkę owocową i ciasto. Uczestnicy mieli okazję próbować wielu smacznych lokalnych dań. Podczas jarmarku czas umilały nam występy zespołu ludowego „Wieniawa”, oraz dziecięcego zespołu „Folkowe nutki”.

W dniu 18.12.2018 w Wieniawie podczas jarmarku „Przez życie z tradycją”, który był podsumowaniem projektu realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, w ramach zadania publicznego pn. „Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego Na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki. Celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej. Wyszukiwanie potraw mogących stać się wizytówką naszego regionu, promowanie produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej, jak też wymiana doświadczeń kulinarnych, oraz wspieranie lokalnej tożsamości. W ramach konkursu wpłynęło 7 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia spełniały wymogi formalne i zostały skierowane do drugiego etapu, czyli prezentacji potrawy i oceny przez komisję konkursową. Komisja konkursowa postanowiła przyznać trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych – sprzętu AGD. Nagrody główne zostały przyznane za:
Paprykowo – pomidorowy romans – zupa krem – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Rykowianki”.
Pieczone pierogi z farszem paprykowym – Dorota Wochniak z Przysuchy.
Pasztet z bułek i papryki – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn.
Wyróżnienia zostały przyznane za:
– Paprykowo – dyniową fantazję – Elżbieta Niewadzisz z Wieniawy.
– Pyszny sos paprykowy – Alicja Kurman z Milejowic.
Cukiniowe łódeczki z papryką – Ilona Dorota Blank z Wieniawy.
Uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy, za podzielenie się z nami swoimi przepisami i daniami.

W dniu 18.12.2018 w Wieniawie podczas jarmarku „Przez życie z tradycją”, który był podsumowaniem projektu realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, w ramach zadania publicznego pn. „Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Odbyła się konferencja, która poprzedziła jarmark, dotycząca produktów tradycyjnych i lokalnych. Na konferencji zostały przeprowadzone dwie prelekcje. Pierwsza nt. produktów tradycyjnych przygotowana przez Pana Cezarego Adama Nowek i druga nt. produktów lokalnych przygotowana przez Panią Małgorzatę Kopycką. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wiedzą dotyczącą roli i znaczenia tych produktów w życiu, żywieniu i możliwościach rozwoju dzięki wytwarzaniu, przetwarzaniu i ich sprzedaży.

19.12.2018 Zakończyły się wszelkie prace związane tworzeniem miejsc rekreacji w gminie Wolanów realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów”.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej przeprowadzonego w konkursie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Całkowita wartość operacji wyniosła 73422zł, natomiast wysokość przyznanej pomocy wg umowy wynosi 46718,00 zł. Infrastruktura rekreacyjna będzie służyć mieszkańcom jak i turystom wypoczywającym w gminie Wolanów. W istotny sposób wzbogaci atrakcyjność tych miejscowości tak turystycznie, rekreacyjnie jak i w zakresie inwestycyjnym. Obiekty wpłyną na poprawę estetyki każdej z trzech miejscowości jak i całej gminy oraz jej promocję, a także na integrację środowiska lokalnego.

Do dnia 20.12.2018 r. przeprowadzono 4 inicjatywy wolontariackie, na które LGD „Razem dla Radomki” przyznało wsparcie w ramach projektu „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” – finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2018 rok.
– Klub Wolontariacki w Bielisze przy wsparciu Szkolnego Klubu Caritasu przygotował imprezę charytatywną. Zakupił artykuły spożywcze za kwotę 500,00 zł następnie przeprowadzając bal i sprzedaż produktów w ramach cegiełek, a uzyskaną kwotę przekazał dla osób potrzebujących.
– Szkolny Klub Wolontariacki w Wieniawie zakupił magnetofon ze sprzętem nagłaśniającym, aby móc organizować bezpłatne zajęcia taneczne, dla osób które nie są w stanie zapłacić za takie zajęcia. Dodatkowo zakupiony sprzęt wykorzystuje podczas różnych inicjatyw wolontariackich.
– Szkolny Klub Wolontariacki we Wrzosie przeprowadził inicjatywę Wolontariusze Olkowi, która polegała na zorganizowaniu pomocy finansowej dla niepełnosprawnego chłopca w wieku 7 lat. Dzięki realizacji projektu, uczniowie zakupili materiały dekoracyjne, z których podczas trzech dwugodzinnych warsztatów powstało 120 ozdób świątecznych. Ozdoby te wspólnie z parafią św. Wawrzyńca sprzedali, a zebraną kwotę przekazano chorej osobie.
– Ostatnim elementem inicjatywy wolontariackiej była organizacja inicjatywy w Skrzyńsku, gdzie młodzież zaplanowała zrobić akcję charytatywną dla młodego mieszkańca z ich miejscowości.

27.12.2018 W miesiącu grudniu przedstawiliśmy publikację e-booka – Szlak Kulinarny Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza zrealizowaną w ramach zadania publicznego I Kongres Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W publikacji Zapraszamy do wspólnego odwiedzenia producentów wędlin, soków, miodów, wina, przetworów. Do restauracji gdzie serwują pyszną świeżo odłowioną rybę, czy też stek z wołowiny od lokalnego producenta lub na wyśmienity krem pomidorowo – paprykowy oparty na bazie produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej.

W dniu 29.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” złożyło sprawozdanie z realizacji projektu pn. „I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 29.12.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” złożyło sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 31.12.2018 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zakończyło realizację projektu „Skuteczni Menadżerowie Społeczni”.
W ramach projektu, który był realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r. osiągnięty został cel związany z budową silnego i aktywnego społeczeństwa na terenie powiatu radomskiego i przysuskiego, poprzez zwiększenie ilości osób, lokalnych menadżerów, liderów obszarów wiejskich, którzy wzięli udział w oferowanych zajęciach warsztatowo-szkoleniowych, szkoleniach e-learningowych, a także realizowali inicjatywy – 7 start-upów (lokalnych inicjatyw) na rzecz swoich społeczności lokalnych. Oferowane działania przyczyniły się do aktywności społecznej i integracji organizacji pozarządowych, poprzez wspólne poznanie się i nawiązanie współpracy podczas szkoleń, czy też udziału w I Pikniku Organizacji Pozarządowych. Rozwinęliśmy postawy wolontariackie, współpracując przy utworzeniu 4 szkolnych klubów wolontariackich, organizując wyjazdy w ramach dobrych praktyk na Galę Wolontariatu w Lublinie dla młodych wolontariuszy. – Realizowany projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 32 org. pozarządowych, 284 osoby, w tym dzieci i młodzież. Organizacja różnego rodzaju szkoleń (warsztaty Akademii NGO, debaty, szkolenia e-learningowe, szkolenia Silni Menadżerowie Społeczni i Animacji Kultury), uzupełnione o doradztwo mobilne wpłynęły na kreowanie lokalnych liderów, wzrost ich wiedzy i kompetencji, które pozwalają na realizację samodzielnych działań.
-Przeprowadzono 16 spotkań szkoleniowych w ramach Akademii Animatorów NGO: w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Wieniawy, Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Urzędzie Gminy w Wolanowie. W przypadku szkoleń w Wieniawie obyły się szkolenia w zakresie 8 spotkań (7 modułów tematycznych). Pozostałe 8 spotkań na drugi ośrodek zostały podzielone pomiędzy COP Radom a Gminę Wolanów. W COP Radom zorganizowane zostały 3 spotkania (Księgowość w Organizacji Pozarządowej, Ochrona Danych Osobowych, Kreowanie wizerunku i promocja NGO). Pozostałe tematy (Warsztaty pisania wniosków, Skuteczne ngo – podstawy prawne, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz Zarządzanie i administracja w organizacji) zorganizowane zostały w Wolanowie. Taki sposób organizacji spotkań, pozwolił nam na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.
W szkoleniach uczestniczyła grupa osób:(Wolanów – 13 osób) Wieniawa (13 osób) Radom (31 osób).
– Przeprowadzono 4 spotkania dla szkolnych klubów wolontariackich, w których uczestniczyło ponad 100 osób. Dodatkowo utworzono Mobilny Punkt Doradztwa, w ramach którego przeprowadzono 46 godzin spotkań, z których skorzystało 14 organizacji.
– W miejscowości Bierwce i Wrzos, zorganizowano 6 spotkań warsztatowych: Silni Menadżerowie Społeczni i Animacji Kultury.Działania te uzupełniły szkolenia e-learningowe w zakresie następujących zagadnień tematycznych: w zakresie 6 projektów tematycznych:PR i Promocja NGO. Reklama społeczna; – Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne); Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej; Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania;- Projekty grantowe w LGD. Co to takiego?

Listopad

06.11.2018 Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku na terenie OSIR oddało do dyspozycji mieszkańców gminy, a także odwiedzających nas turystów kolejne obiekty z tzw. małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, tj. piramidę linową i huśtawkę bocianie gniazdo.
Zachęcamy naszych mieszkańców, do aktywnego spędzania czasu na OSiR-ze, oferta jest coraz bogatsza i zapewne każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Kwota udzielonego wsparcia wyniosła 31.811,00 zł. Projekt pn. Rozbudowa bazy turystyczno-sportowo- rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku zrealizowany został przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku i współfinansowany jest w ramach programu grantowego LGD „Razem dla Radomki” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.
Urządzenia te powstały wokół istniejącego już placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Miejsce posadowienia nowych urządzeń stworzyło nowe możliwości, gdyż osoby dorosłe z dziećmi (rodzice, dziadkowie) będą mogli razem aktywnie spędzać czas. Dzieci na nowych urządzeniach zabawowych , a dorośli na siłowni, która również powstała z dofinansowania uzyskanego z PROW-u. Celem projektu była bowiem rozbudowa istniejącej bazy turystyczno- sportowo- rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku jak również aktywizacja społeczność lokalnej w oparciu o istniejące lokalne zasoby. Do takich niewątpliwe należy również zaliczyć istniejące na terenie gminy trasy nordicwalking. Dlatego też tego dnia dla mieszkańców gminy został poprowadzony instruktaż z nordicuwalking przez p. Krystiana Kilara. Dzięki czemu uczestnicy zajęć mogli nabyć nowe umiejętności.

13.11.2018 Publikacja Biuletynu informacyjnego naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego dzielimy się z realizowanymi przez nas inicjatywami. W aktualnym numerze przedstawiamy informacje podsumowujące nasze działania z okresu od sierpnia do września 2018 roku. W biuletynie znajdą Państwo informacje o naszym udziale w Dożynkach Prezydenckich w Spale, gdzie przygotowaliśmy stoisko wystawiennicze promujące Mazowsze. Nie zabraknie relacji z Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku i z naszego udziału na XII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Piszemy o nowym projekcie „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, lokalnych liderów w zakresie budowy silnego sektora organizacji pozarządowych, przedstawiając listę wybranych do realizacji małych start-upów lokalnych organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie w kwocie 9 000,00 zł. Przedstawiamy najlepsze dania i potrawy z papryki wybrane w konkursie kulinarnym, a także relacje z licznych wydarzeń współorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie w okresie letnim (Jarmarków Ludowych w Bierwcach i w Zbożennie, z Wiejskiego Wesela w kulturze regionu radomskiego). >Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji, dostępnej pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn92

W dniu 13.11.2018 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” ogłosiła konkurs na najlepsze dania/produkty wytwarzane na obszarze Południowego Mazowsza.
Celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej Południowego Mazowsza, wyszukanie produktów/dań regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Południowego Mazowsza, jak też promowanie produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru. Celem naszym było także zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami i wspieranie lokalnej tożsamości.

W dniu 14.11.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” w Wieniawie. Na posiedzeniu omówiono sprawy dotyczące: sprawozdanie merytoryczne i finansowego z działalności stowarzyszenia lokalna grupa działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., dokonano aktualizacji LSR-u, harmonogramu naborów, aktualizacji Planu komunikacji LGD „Razem dla Radomki” oraz aktualizacji Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji 2018 rok – realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

W dniu 15.11.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD przebywał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie w celu dokonania uzupełnień dotyczących wniosku o płatność dotyczącego kosztów bieżących i funkcjonowania Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

W dniach 15-16.11.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, oraz w Zespole Szkół nr 2. im Ludwika Skowyry w Przysusze szkolenia i warsztaty kulinarne.
Spotkania podzielone zostały na część teoretyczną, podczas której przedstawione zostały tematy na temat Tradycyjnej Kuchnia Mazowsza i produkty tradycyjne od strony naukowej, ich roli w rozwoju obszarów wiejskich oraz prezentacji Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki. Szkolenia połączone zostały z warsztatami, podczas których „nasi kucharze” przygotowali to co tradycyjne i najlepsze: Parzybrodę, Zrazy po białobrzesku i Radomiankę. Było przepysznie.
Spotkania prowadzone były przez Panią Dorotę Teterycz, pracownika naukowego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Organizacja spotkań przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadzona została w ramach zadania pn. „Smaki (Nie) Zapomniane” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 16.11.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD przebywał w Przytyku w celu spotkania z Wiceprezesem Lokalnej Grupy Działania i omówieniu spraw organizacyjnych Zarządu LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 16.11.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD uczestniczył w Przysusze w prezentacji projektu Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi Ziemi Radomskiej. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

W dniu 18.11.2018 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbyła się prezentacja projektu LGD „Razem dla Radomki” pn. „Powitać, Poświętować, Pożegnać. Ślady dawnych obrzędów w kulturze ziemi radomskiej”- składającego się z serii nagrań filmowych oraz publikacji związanych z dokumentowaniem ginącego, lokalnego folkloru. Podczas pokazu zaprezentowane zostały filmy, nagrania dźwiękowe oraz filmy VR 360 stopni realizowane przez Magdalenę Chrapek-Wawrzyniak i Piotra Piastę wraz z mieszkańcami gmin Wieniawa, Przytyk i Przysucha. Podczas prezentacji można było posłuchać m.in. kołysanki w wykonaniu pani Teresy Bieńkowskiej z Kochanowa Wieniawskiego; obejrzeć dokumentację obrzędu oczepin, którego inscenizację przygotował Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”; Posłuchać oberków weselnych w wykonaniu pana Andrzeja Malika ze Skrzyńska; pieśni pogrzebowych śpiewanych przez panią Kazimierę Kiljanek z Jadwiniowa i Mariannę Kiljanek z Brudnowa.
Projekt koordynowany przez Arkadiusza Ostrowskiego ze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut im. Oskara Kolberga, KulturaLudowa.pl.

W dniu 20.11.2018 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowała 2 pokazy filmowe nagrań przygotowanych dla projektu „Powitać, Poświętować, Pożegnać. Ślady dawnych obrzędów w kulturze ziemi radomskiej”- w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie oraz w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Wieniawie. Wszystkie spotkania cieszyły się popularnością i dobrym odbiorem wśród ich uczestników. Przygotowane filmy powstały w ramach dofinansowania otrzymanego z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

W dniu 22.11.2018 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza” promującego lokalną i regionalną żywność. Konkurs realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w ramach projektu pn. „Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci” współfinansowany był ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach: produkty mięsne i rybne, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, dania gotowe i potrawy, miody, napoje i inne produkty. Jego przebieg był II etapowy: w I etapie nastąpiło nadesłanie zgłoszeń i nominacja do konkursu, II etap, to finał, w którym uczestnicy zaprezentowali się przed Komisją Konkursową i publicznością. Laureatom przyznane zostały pamiątkowe Laury, oraz nagrody rzeczowe w postaci tabletu.
Nagrody główne w postaci Lauru oraz nagrody rzeczowej – tabletu zostały przyznane:
– dla produktu Boczek pieczony od Drużdżela z firmy Wędliny Wiejskie – Wyrób Piotr Drużdżel i Agnieszka Drużdżel, z Gulina,
– dla produktu Beza a?la Maciejka z musem truskawkowym dla Maciejka Pizzeria&Caffe, z Marianowic,
– dla produktu Krem z pieczonej papryki z Mleczkowa dla Restauracji Karo z Mleczkowa,
– dla Miodu pszczelego wielokwiatowego z Pasieki Pana Edwarda Pysiaka z Chruślic,
– dla Sera ricotta z serwatki z Gospodarstwa Pani Ludwiki Nowak z Wrzosu,
Wyróżnienia zostały przyznane:
– dla produktu Kaszanka gryczana od Drużdżela z firmy Wędliny Wiejskie – Wyrób Piotr Drużdżel i Agnieszka Drużdżel z Gulina,
– dla sera Klonowy kołeczek z Gospodarstwa Pani Ludwiki Nowak z Wrzosu,
– dla Miodu pszczelego rzepakowego z Pasieki Pana Edwarda Pysiaka z Chruślic,

W dniu 22.11.2018 Stowarzyszenie Razem dla Radomki zorganizowało I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Kongres odbył się w Sali szkoleniowej Hotelu Karo z Mleczkowa, który jest Członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. W kongresie uczestniczyło ponad 50 osób. Inauguracji kongresu dokonał Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Radosław Rybicki, oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek, który powitał przybyłych gości.
Następnie Pan Radosław Rybicki przeprowadził prelekcję dotyczącą Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Europie i na Mazowszu,. Kolejnymi zaproszonymi prelegentami przybliżającymi nam wiedzę o sieciowaniu i funkcjonowaniu szlaków kulinarnych na Mazowszu, byli:
– Cezary Adam Nowek Prezes LGD „Razem dla Radomki”, którego prelekcja dotyczyła produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych jako podstawy do rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Doliny Radomki”,
– Pani Bożena Polak – Stojanowa – Prezes Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka, która wspólnie z Panią Małgorzatą Borkowską z Dworu Mościbrody opowiedziały nam o Szlaku Mazowieckiej Michy Szlacheckiej,
– Pani Małgorzata Dąbrowska, która przybliżyła nam wiedzę na temat Wareckiego Szlaku Jabłkowego – Jabłkowa Warka,
– Pan Paweł Wieczorek z Winnicy Wieczorków – przedstawił producentów na Szlaku Kulinarnym Południowego Mazowsza,
– Pan Arkadiusz Janus – manager Hotelu Karo, oraz Pan Patryk Jędrusik – szef kuchni restauracji Karo przedstawili temat: Restauracja – w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na Szlaku Kulinarnym Południowego Mazowsza.
Przerwa kawowa to dobry moment, aby posmakować produktów lokalnych producentów: Soków Smaczek z Doliny Radomki z Gospodarstwa Sadowniczego Pani Moniki i Tomasza Bankiewiczów z Komorowa, Skrzyneckich serów kozich Pani Grażyny Połczyńskiej ze Skrzynna, Dżemu z papryki – z Catering Camelot Pani Elżbiety Bień z Cerekwi, pieczywa z Piekarni Wacyn z Wacyna, smakowitych pączków i szarlotki z restauracji Pod Różami z Jedlni Letnisko Pani Natalii Różańskiej, Miodów z Pasieki Pana Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej, Win z Winnicy Wieczorków z miejscowości Borek, oraz Miodów z Pasieki Pana Edwarda Pysiaka z Chruślic, Bezy a?la Maciejka z musem malinowym z Pizzeria &Caffe z Marianowic, Kremu paprykowego z pieczonej papryki z Restauracji Karo z Mleczkowa, Wędlin z firmy Wędliny Wiejskie – Wyrób Agnieszka Drużdżel i Piotr Drużdżel z Gulina, Serów z Gospodarstwa Pani Ludwiki Nowak z Wrzosu.
Podczas kongresu odbył się poprowadzony przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” – Panel ekspertów. Międzysektorowa debata dotycząca funkcjonowania i rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Mazowszu. Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele sektorów: samorządowego, gospodarczego i społecznego: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Radosław Rybicki, Pani Anna Siewierska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddziała Radom, przewodnik turystyczny – Pan Jacek Junak, producent żywności – Pani Monika Bankiewicz, restaurator – Pani Natalia Różańska oraz Pani Aleksandra Wieczorek z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.
Na zakończenie kongresu uczestnicy sformułowali wnioski i rekomendacje, oraz wyrazili chęć udziału w kolejnym II Kongresie Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W dniu 23.11.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zorganizowało w Bierwcach niecodzienne spotkanie – kulinarne rewolucje – gdzie rywalizowały ze sobą dwie drużyny. Jedna z nich, przygotowywała dania u boku Pani Sylwia Malinowska, finalistki programu MasterChef, a druga skupiona byłą wokół mieszkanek Bierwiec i członkiń zespołu Biesiada Bierwiecka. Obydwie drużyny przygotowały przepyszne tradycyjne mazowieckie potrawy. Mogliśmy spróbować szczupaka na maśle, ogniataczy, polewki piwnej i sernika z koziego sera. Było naprawdę przepysznie! Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu realizowanego przez LGD Razem dla Radomki pn. „Smaki (nie)Zapomniane” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Partnerem inicjatywy było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

W dniu 26.11.2018 Cezary Nowek jako koordynator Mazowieckiej Sieci Lokalnych Grup Działania uczestniczył w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER.

W dniu 26.11.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zorganizowało w siedzicie Centrum, w Radomiu przy ul. Struga 1 Spotkania warsztatowe. Temat spotkania: Księgowość w organizacji pozarządowej. Spotkania w ramach Akademii Animatorów NGO zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 27.11.2018 odbyło sięw Wolanowie posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD. Tematem posiedzenia była ocena sprawozdania finansowego Zarządu za III kwartały 2018 roku. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu, oraz Specjalista ds. finansowo-organizacyjnych Pani Anna Ratynska.

W dniu 27.11.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie zorganizowali spotkanie, które poprowadził Pan Daniel Prędkopowicz (Fundacja Fundusz Współpracy), odpowiedzialny m.in. za realizację programu FIO Mazowsze Lokalnie. Temat warsztatów to: Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych. Spotkania zorganizowane zostały w ramach Akademii Animatorów NGO są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 29.11.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie zorganizowali spotkanie, które poprowadził Pan Daniel Prędkopowicz (Fundacja Fundusz Współpracy), odpowiedzialny m.in. za realizację programu FIO Mazowsze Lokalnie. Temat warsztatów to: Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych. Spotkania zorganizowane zostały w ramach Akademii Animatorów NGO są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 30.11.2018 we Wrzosie odbyły się Folkowe Andrzejki. Wydarzenie współfinansowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Folkowe Andrzejki – to inicjatywa która ma na celu integrację wokół folkloru, dziedzictwa kulturowego ziemi radomskiej. Jej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy, podczas których grane były huczne mazurki, oberki i fokstroty. Organizowana jest przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie „Wrzosowisko” oraz Publiczną Szkołę Podstawową we Wrzosie.
Podczas wydarzenia odbyła się uroczysta premiera dwupłytowego wydawnictwa zatytułowanego „Wiejscy Wirtuozi”, zawierającego nagrania studyjne oraz nagrania filmowe muzykantów, którzy wystąpili tego wieczoru dla nas we Wrzosie. To tańca przygrywały kapele: Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego, Jana Fokta z Jagodnego, Foktów z Ostrołęki, Henryka Gwiazdy z Radomia, Lipców z Wygnanowa, Stanisława Kotkowskiego ze Strzałkowa, Andrzeja Malika ze Skrzyńska, Krzysztofa Rokicińskiego ze Starych Siekluk, Adama Tarnowskiego i Braci Pańczaków, Jana Wochniaka, Piotra Bińkowskiego. Mogliśmy wysłuchać pieśni i przyśpiewek wykonywanych przez zespoły śpiewacze z Wrzosu, Bieniędzic, Marianowic, Ludwikowa oraz dziecięcych i młodzieżowych zespołów śpiewaczych Wrzosiki i Plejada z Przytyka, które umiejętnie zaprezentowały nam zarówno autorski jak i typowy dla regionu radomskiego i przysuskiego repertuar. W wydarzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Pan Cezary Adam Nowek i Pan Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD.

W dniu 30.11.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” złożyło sprawozdanie z rozliczenia projektu pn. „Powitać, poświętować, pożegnać” realizowanego w ramach programu „EtnoPolska” do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Październik

W dniu 02.10.2018 we Wrzosie i w Rykowie przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu produkcji serów podpuszczkowych, które poprowadził utytułowany serowar – Krzysztof Jaworski z Żuław. Były to pierwsze warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Smaki (Nie) Zapomniane” projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem. Wzięła w nich udział grupa ponad 40 osób. Uczestnicy warsztatów nauczyli się podstaw wytwarzania serów podpuszczkowych. Realizacja zadania publicznego „Smaki (Nie)Zapomniane” dofinansowana była z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 03.10.2018 Bierwce odwiedziła Tradycyjna Kuchnia Mazowsza w nowej odsłonie, gdzie Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot przeprowadziła pierwsze ze spotkań z zakresu warsztatów kulinarnych. Warsztaty kulinarne odbywały się w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Smaki (Nie) Zapomniane” finansowanego ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

W dniu 03.10.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w Kongresie MazoviaCircularCongres, który odbył się w Płocku. Było to międzynarodowe wydarzenie podczas którego zaprezentowano dobre praktyki miast, firm i instytucji otoczenia biznesu z całego świata oraz korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku CircularEconomy. Prezes występował jako panelista w „Międzysektorowej debacie dotyczącej wdrożenia filozofii circular w tworzenie nowych produktów spożywczych, projektowania nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych łańcuchów wartości”

W dniach 04 i 05.10.2018 Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w Konferencji 10-lecie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, na której przebywał na zaproszenie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w miejscowości Borsuki na Wschodnim Mazowszu i połączona była z prezentacją dobrych praktyk wśród Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” brał czynny udział w spotkaniu, przedstawiając prezentacje pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Dolinie Radomki”

W dniach 04 i 05.10.2018 młodzi wolontariusze uczestniczyli w 4 zorganizowanych przez LGD „Razem dla Radomki” spotkaniach w ramach Szkolnych Klubów Wolontariackich.
Spotkania odbyły się w publicznych szkołach podstawowych we Wrzosie (gm. Przytyk), Bielisze (gm. Zakrzew), w Skrzyńsku (gm. Przysucha) i w Wieniawie. Poprowadził je dr Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu w Lublinie, doktor nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Podczas warsztatów zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z wolontariatem, w tym m.in. prawo a wolontariat, wolontariat szkolny, kto to jest wolontariusz, kto może korzystać ze kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza, porozumienie o współpracy, ubezpieczenie wolontariusza, promocja wolontariatu, jak zdobyć i utrzymać wolontariusza, przykłady dobrych praktyk. Omówione zostały zakresy wsparcia oraz możliwość przygotowania inicjatywy które w ramach projektu „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” zostaną sfinansowane z dofinansowania przekazanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 09.10.2018 Bierwce odwiedziła Tradycyjna Kuchnia Mazowsza w nowej odsłonie, gdzie Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot przeprowadziła drugie ze spotkań z zakresu warsztatów kulinarnych. Warsztaty kulinarne odbywały się w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Smaki (Nie) Zapomniane” finansowanego ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 11.10.2018 Bierwce odwiedziła Tradycyjna Kuchnia Mazowsza w nowej odsłonie, gdzie Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot przeprowadziła trzecie ze spotkań z zakresu warsztatów kulinarnych. Warsztaty kulinarne odbywały się w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Smaki (Nie) Zapomniane” finansowanego ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.10.2018 Pan Cezary Adam Nowek podpisał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie aneks do umowy ramowej Nr 00022-6933-UM0710013/16 z dnia 17.05.2016 r.

W dniu 12.10.2018 w Przedszkolu Publicznym w Zakrzewie odbyło się wydarzenie organizowane w ramach inicjatywy – projektu grantowego finansowanego przez LGD „Razem dla Radomki” polegające na utworzeniu przez Przedszkole Publiczne w Zakrzewie młodego zespołu ludowego, zakupieniu strojów i organizacji warsztatów muzycznych. Dziecięcy zespół ludowy ,,Małe Zakrzewiaki” utworzony został przy nieocenionej współpracy Stowarzyszenia ,,Brać Sienkiewiczowska??. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pod nazwa: ,,Promocja i rozwój obszarów wiejskich??, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W wydarzeniu uczestniczył Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Adam Nowek.

W dniu 13.10.2018 Prezes Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu społeczności wiejskiej miejscowości Milejowice gmina Zakrzew w nowo wybudowanym Domu Ludowym. Zaprezentował inicjatywę utworzenia w Domu Ludowym „Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej”.

W dniu15.10.2018 Prezes Cezary Nowek uczestniczył w obchodach 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”, oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie przy współudziale Gminy Zakrzew oraz przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” realizowało przedsięwzięcie pn. „Droga do Niepodległości – montaż słowno-muzyczny i koncert patriotyczny dla Niepodległej z okazji 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości” w ramach projektu pt. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki. Koordynatorkami projektu były nauczycielki: Marta Lis i Beata Słowik

W dniu 16.10.2018 w Szkole Podstawowej w Bielisze odbył się Festyn antysmogowy, realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka”. Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia (odpady) pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań. Dlatego w ramach projektu przeprowadzone zostały działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Działania edukacyjne dotyczące przede wszystkim dzieci. Dzieci to nasza inwestycja w przyszłość, która ma również bezpośrednie przełożenie na osoby dorosłe. Szkoła Podstawowa w Bielisze użyczyła swoich gościnnych progów, by inicjatywa ta mogła się odbyć. Podczas festynu przeprowadzona została prelekcja dotycząca szkodliwości niskiej emisji i działań mających na celu poprawę jakości powietrza – przedstawione zostały założenia uchwały nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 27.10.2017 r., poz. 9600) tzw. „uchwały antysmogowej”. Punktem kulminacyjnym festynu było rozstrzygnięcie szeroko zakrojonego konkursu dotyczącego tematyki antysmogowej. Konkurs skierowany został do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Celem konkursu było podniesienie świadomości uczniów w zakresie przyczyn i skutków problemu zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości zagadnień ekologicznych, w tym antysmogowych i inspirowanie do aktywności twórczej.

W dniu 17.10.2018 Stowarzyszenie Razem dla Radomki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zorganizowało warsztaty pn. „Animacja kultury, komunikacja społeczna i lokalni menadżerowie społeczni”, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach. Spotkanie poprowadziła animatorka kultury – Pani Alicja Gryz -Wasil, Kierownik Kuźni Artystycznej w Radomiu. Warsztaty mają na celu kreowanie silnych liderów swoich środowisk lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych mających na celu animację przestrzeni kulturalnej. Kreowanie komunikacji. Uczestnicy zajęć zdobyli kompetencje, które ułatwią im poruszanie się i animacje społeczności lokalnych, sprawdzając się realizując konkretne projekty w przestrzeni publicznej. Podstawowe zakresy to komunikacja interpersonalna, automotywacja i motywacja, umiejętne negocjowanie, zarządzanie projektem, grupą i zespołem, promocja i informowanie za 0zł, prawo dostępu do informacji publicznej, organizacji wydarzeń społeczno-artystycznych, wystąpienia publiczne. Warsztaty odbywły się w ramach zadania publicznego pn. Zadanie publiczne pn. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

17-18.10.2018 Członkinie LGD Razem dla Radomki Panie Monika Bankiewicz i Elżbieta Bień jako wystawcy uczestniczyli w X Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie.

W dniu 18.10.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło bezpłatne warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o płatność dla zadań realizowanych w ramach projektów grantowych. Podczas spotkania przekazane zostały informacje w zakresie rozliczenia, wymogów informacyjnych oraz prawidłowej realizacji zadań. Warsztaty odbyły się w siedzibie LGD w Janiszewie przy ul. Zielonej 127.

W dniu 19.10.2018 Stowarzyszenie Razem dla Radomki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zorganizowało warsztaty pn. „Animacja kultury, komunikacja społeczna i lokalni menadżerowie społeczni”, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach. Spotkanie poprowadziła animatorka kultury – Pani Alicja Gryz -Wasil, Kierownik Kuźni Artystycznej w Radomiu. Warsztaty mają na celu kreowanie silnych liderów swoich środowisk lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych mających na celu animację przestrzeni kulturalnej. Kreowanie komunikacji. Uczestnicy zajęć zdobyli kompetencje, które ułatwią im poruszanie się i animacje społeczności lokalnych, sprawdzając się realizując konkretne projekty w przestrzeni publicznej. Podstawowe zakresy to komunikacja interpersonalna, automotywacja i motywacja, umiejętne negocjowanie, zarządzanie projektem, grupą i zespołem, promocja i informowanie za 0zł, prawo dostępu do informacji publicznej, organizacji wydarzeń społeczno-artystycznych, wystąpienia publiczne. Warsztaty odbywły się w ramach zadania publicznego pn. Zadanie publiczne pn. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W dniu 2018 roku przypada jubileusz członkostwa Mazowsza w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Z tej okazji mazowieccy członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego spotkali się, by podsumować dekadę działalności tejże sieci na Mazowszu. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” brał czynny udział w spotkaniu, przedstawiając prezentacje pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Dolinie Radomki”

W dniu 23.10.2018 w Świetlicy Wiejskiej w Pogroszynie odbyły się kolejne warsztatykulinarne pn. „Tradycyjna Kuchnia Mazowsza w nowej odsłonie”. Warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot, członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Wstęp był bezpłatny. Spotkania realizowane są przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania pn. ” Smaki (Nie)zapomniane” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24.10.2018 Prezes zarządu Pan Cezary Nowek przebywał w Warszawie do Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących wniosku o płatność II transzy, oraz zmian w LSR „Razem dla Radomki”.

W dniu 25.10.2018 w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie, ul. Parkowa 1 odbyły się kolejne warsztatykulinarne pn. „Tradycyjna Kuchnia Mazowsza w nowej odsłonie”. Warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot, członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Wstęp był bezpłatny. Spotkania realizowane są przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania pn. ” Smaki (Nie)zapomniane” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 25 – 27.10.2018 odbył się wyjazd dla członków i producentów z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Z wizytą na Wschodnim Mazowszu” połączony z prezentacją dobrych praktyk.
Wyjazd zorganizowała LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu pn. „Z wizytą na Wschodnim Mazowszu” , który finansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. W wyjeździe wzięło udział 12 członków, producentów z obszaru działania stowarzyszenia. Droga wizyty kierowała nas na wschodnie Mazowsze w okolice rzeki Bug. Jako pierwszy na naszej drodze zwiedziliśmy Browar w Warce. Browar, który jest stosunkowo młody, powstał bowiem w 1975 roku, choć tradycje piwowarskie w regionie sięgają XV wieku. W trakcie budowy powiązano tradycyjne rozwiązania z nowoczesnymi innowacjami technicznymi. Zainstalowane zostały najnowocześniejsze urządzenia do fermentacji brzeczki metodą ciśnieniową, filtracji i stabilizacji piwa w przepływie, rozlewu piwa do butelek oraz automatycznego załadunku i rozładunku butelek. Działalność browaru wywiera istotny wpływ na gospodarkę rozumianą jako cały łańcuch wartości: od surowców, z których powstaje piwo, poprzez wpływ na region, w którym zlokalizowany jest browar, aż po rozwój innych dziedzin gospodarki, takich jak hotelarstwo i gastronomia. Dalszą część podróży stanowił przejazd do Siedlec, gdzie byliśmy gośćmi Zaścianka Polskiego. Specjalnością Zaścianka Polskiego są dania kuchni regionalnej takie jak pierogi, pyzy, potrawy z wołowiny i jagnięciny. Potrawy, które w szczególności poleca Zaścianek Polski oznaczone są certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, a w nich prawdziwy staropolski żur, będzwały jak u babci, pierogi, oraz wiele innych dań. Znak Dziedzictwa Kulinarnego jest znakiem rozpoznawalnym w całej Europie i ma między innymi na celu informować o wysokiej jakości i oryginalnej recepturze serwowanych produktów. W restauracji tej zostaliśmy ugoszczeni i skosztowaliśmy produktów lokalnych i regionalnych przygotowanych specjalnie dla nas. Natomiast właścicielka restauracji Pani Bożena Polak Stojanova opowiedziała nam jak można wzmocnić markę produktów regionalnych poprzez sieciowanie. Restauracja Zaścianek Polski znajduje się na Szlaku kulinarnym Michy Szlacheckiej. Następnie pojechaliśmy do miejsca zakwaterowania Oberży w Borsukach, gdzie przywitali nas przemili właściciele Państwo Justyna i Andrzej Laszukowie. Pani Justyna i Pan Andrzej opowiedzieli nam historię Oberży, która była niegdyś szkołą podstawową i którą sami nakładem pracy własnej wyremontowali i otworzyli dla gości. Zostaliśmy tu ugoszczeni lokalnymi potrawami, z których najbardziej w pamięci utkwiły nam „szlachcice” zwane także „gubami”, są to pierogi z nadzieniem z tartych ziemniaków i są pyszne. Oberżę będziemy polecać każdemu.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od odwiedzenia Gospodarstwa Sadowniczego Pani Aliny Paluch i córki w Klimczycach Kolonii. Córka, to Pani Justyna, która postanowiła porzucić wielkie miasto i tak jak jej mama i babcia, a wcześniej dziadek poprowadzić gospodarstwo. W chwili obecnej Panie odchodzą od produkcji jabłek jako tej dominującej, a starają się skupić na i inkubatorze przetwórstwa lokalnego i na sklepie ze zdrową żywnością. Paniom życzymy powodzenia w prowadzeniu niełatwego biznesu. Następnie udaliśmy się do Kornicy Starej, gdzie Pani Anna Szpura lokalna liderka opowiedziała nam o produktach tradycyjnych i lokalnych oraz nas nimi ugościła. Mieliśmy okazję m.in. popróbować jajek faszerowanych, naleśników z serem oraz kiełbasy z wątrobą z Kornicy i oczywiście korowaja weselnego i o tradycjach z nim związanych. Pani Anna to przemiła i bardzo gościnna osoba. Po powrocie do Oberży i krótkim odpoczynku odbyło się szkolenie „Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich”, które przeprowadziła Pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.
Trzeci dzień to podziwianie jeszcze przed wyjazdem piękna rzeki Bug i nadbużańskiej jesiennej przyrody. Ostatnim miejscem które odwiedziliśmy to Winnica Wieczorków położona nieopodal Kozienic

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content