finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2018 – III kwartał

Wrzesień

W dniu 01.09.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do Wrzosu (gmina Przytyk) na Wiejskie Wesele w kulturze regionu radomskiego, gdzie oprócz inscenizacji tradycyjnego wesela, mogliśmy pobawić się na zabawie weselnej, granej przez kapele ludowe i zespoły śpiewacze. Inicjatywa ma na celu przypomnieć dawne obrzędy i zwyczaje weselne obchodzone na obszarze wiejskim regionu radomskiego. Organizowana jest w ramach projektu „Wiejscy wirtuozi” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerami wydarzenia jest: Stowarzyszenie „Wrzosowisko”, Gmina Przytyk i Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie. W imprezie uczestniczył Pan Arkadiusz Ostrowskipracownik Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 02.09.2018 odbył się XIII Turniej Sołectw – Święto Plonów w Jedlińsku. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy przybliżają nam tradycje związane z życiem i pracą na wsi, propagując zdrowy styl życia. Rywalizują ze sobą w konkurencjach, z których większość jest związana z życiem i pracą na wsi, do których możemy zaliczyć m.in. plecenie powróseł, toczenie beli siana czy rzut podkową do celu. Poszczególne sołectwa prezentowały również programy artystyczne, a także bogato wystrojone stoiska z tradycyjnymi potrawami. W Turnieju Sołectw uczestniczył Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”.

W dniu 02.09.2018 Prezes Zarządu „Razem dla Radomki” uczestniczył w uroczystym otwarciu Rynku w Przytyku – zadania realizowanego w ramach poddziałania 19.2 projektu Infrastruktura Publiczna ze środków LGD „Razem dla Radomki” dla wniosku pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku” przez Gminę Przytyk

W dniu 07.09.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek dotyczący projektu współpracy pn. „MultiCel” realizowany przez „Razem dla Radomki” w ramach poddziałania 19.3

W dniu 09.09.2018 odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne, na terenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. Dożynki rozpoczęto tradycyjnie mszą św., prezentowano obrzędy dożynkowe, rozstrzygnięto konkurs wieńcowy. Nie zabrakło występów zespołów i kapel ludowych.W Dożynkachuczestniczył Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.09.2018 odbyła się ósma edycja Jarmarku Ludowego w Bierwcach, wydarzenia współorganizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” we współpracy z Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i okolic. Wydarzenie to, cieszy się bardzo dużym zainteresowanie nie tylko społeczności lokalnej, ale również fanów muzyki ludowej i folkowych dźwięków. Tegoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła nie tylko licznie publiczność, ale również wielu artystów, którzy zaprezentowali się na bierwieckiej scenie. Wystąpiły kapele ludowe: Fachmani z Radomia, Mieczysław Zamkowski, Kapela Lipców z Wygnanowa, Rodzinna Kapela Foktów z o Ostrołęki oraz Zespół Henryka Gwiazdy. Towarzyszyły im występy dzieci i młodzieży z gminy Jedlińsk, świetnie przyjęte występy grupy kabaretowej Pań z Bierwiec, ale również występy z zespołów śpiewaczych: Bierwieckiej Biesiady, Wrzosowianek, Kaliny z Marianowic, Bartodziejaków, Czerwonych Korali i Jarzębiny.W jarmarkuuczestniczył Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”, oraz Pan Arkadiusz Ostrowski pracownik LGD.

W dniach 15-16.09.2018 LGD Razem dla Radomki reprezentowało Mazowsze na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Wsi Radomskiej było gospodarzem stoiska wystawienniczego Mazowsza, promującego producentów, rolników i produkty tradycyjne z terenu naszych gmin. Stoisko przygotowane pod hasłem „Mazowsze pachnące papryką” znajdowało się w Miasteczku Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne specjalności i kulturę prezentowało każde z 16 województw. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości, europosłów, posłów, przedstawicieli krajowych organizacji rolniczych, na czele z Prezydentem Andrzejem Dudą z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janem Krzysztofem Ardanowskim, którzy skosztowali przygotowanych przez nas specjałów z „Papryki Przytyckiej”. Obecni na stoisku byli również przedstawiciele samorządów z terenu LGD – Wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski, oraz Wójt gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak. Na naszym stoisku goście mogli spróbować potraw przygotowanych z papryki i wielu innych specjałów, posłuchać muzyki wykonywanej przez kapele ludową Zdzisława Kwapińskiego, czy porozmawiać z doradcami rolnymi z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział Radom na temat uprawy warzyw. Na chętnych czekały do spróbowania takie przysmaki jak smalec z papryki, dżem z czerwonej papryki Przytyckiej, kołacz z papryką, klops z papryką, leczo, papryka marynowana, chleb z papryką i wiele innych potraw przygotowanych na bazie papryki. W Dożynkach wzięli udział Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”, oraz Pani Małgorzata Kopycka pracownik LGD.

W Młodocinie Większym powstała nowa altana finansowana ze środków LGD Warsztaty Terapii Zajęciowej „Pozytywni” to kolejna organizacja która w ramach projektu grantowego finansowanego przez LGD „Razem dla Radomki” zaplanowała wybudować altanę i przeprowadzić działania aktywizujące. Celem projektu „Spotkajmy się pod Wiatą” jest integracja i aktywizacja społeczna, połączona z zaspokojeniem potrzeb lokalnych, poprzez budowę w 2018 roku Wiaty w miejscowości Młodocin Większy, a także realizację działań animacyjnych przewidzianych w projekcie. Projekt przede wszystkim ma służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności wiejskiej z terenów obszaru LGD. Wartość dofinansowania projektu to kwota 12 254,00 zł.

W dniu 20.09.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Kielcach w konferencji „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Udział w konferencji miał na celu nawiązanie kontaktów i poszukiwanie partnerów do projektów współpracy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 23.09.2018 Zbożennie odbył się Jarmark, organizowany przez LGD „Razem dla Radomki”. Tym razem po raz pierwszy i zapewne nie ostatni gościliśmy w Zbożennie, gdzie wydarzenie przygotowaliśmy wspólnie z mieszkańcami oraz Urzędem Gminy i Miasta Przysucha. W niedzielne popołudnie, publiczność to tańca porwały kapele ludowe: Jana Maraska z gośćmi, Lipców z Wygnanowa, Foktów z Ostrołęki. Wystąpił również zespół biesiadno-rozrywkowy Sławomira Wasilewskiego z Bierwiec oraz Panie z Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, które przygotowały również stoisko z przepysznymi potrawami tradycyjnymi. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy rękodzieła, kiermasz produktów kulinarnych oraz zabawy animacyjne dla najmłodszych. Wydarzenie współfinansowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył Pan Arkadiusz Ostrowski Pracownik Biura LGD.

W dniu 23.09.2018 w Skrzyńsku odbyło się podsumowanie projektu Aktywne Skrzyńsko realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” w ramach projektów grantowych Promocja i rozwój obszarów wiejskich,poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył Pan Arkadiusz Ostrowski Pracownik Biura LGD.

W dniu 24.09.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w LGD „Puszcza Kozienicka”, a dotyczyło projektu współpracy realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i LGD „Puszcza Kozienicka”.

W dniu 25.09.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks do umowy na projekt grantowy „Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej” realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 28.09.2018 Samorząd powiatu radomskiego świętował 20 – lecie działalności. Gala była okazją do podsumowań, wspomnień i gratulacji. Była to okazja do podsumowań, wspomnień i gratulacji dla ludzi, którzy uczestniczyli w tworzeniu od nowa administracji samorządu powiatowego oraz pracy na rzecz powiatu. W uroczystości uczestniczył Prezes Pan Cezary Nowek.

W dniu 28.09.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, które poprowadził Prezes Zarządu. Na posiedzeniu przyjęto aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju, aktualizacje procedury grantowej oraz harmonogramu naborów i planu szkoleń.

Serpień

W dniu 07.08.2018 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprezentowała kolejną inicjatywę realizowaną w ramach projektów grantowych. Rozwój potencjału mieszkańców gminy Jedlińsk poprzez kulturę i sztukę” – to tytuł projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rak z Jedlińska. Projekt został pozytywnie oceniony przez Lokalna Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 7.750,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był on realizowany w maju i czerwcu tego roku w placówkach GCKiKF w: Nowych Zawadach, Lisowie, Ludwikowie i Jedlińsku.

W dniach 08-13.08.2018 w LGD „Razem dla Radomki” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeprowadził kontrolę w związku ze złożeniem wniosku o płatność. Kontroli poddano realizacje zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy nr 00006-6937-UM0700018/16 z dnia 23.06.2016 r.

W dniach 09-10.08.2018 na zaproszenie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pani Małgorzata Kopycka pracownik LGD „Razem dla Radomki”, oraz Pani Monika Bankiewicz z Gospodarstwa Sadowniczego Bankiewiczów i Pani Grażyna Połczyńska producentka sera koziego, uczestniczyły w wyjeżdzie studyjnym. Wyjazd poświęcony był wymianie dobrych praktyk m.in. związanych z procesem produkcji produktów tradycyjnych, tworzeniem więzi współpracy międzi członkami Sieci, a także wypracowanie strategii działań promocyjnych Oddziału.

W dniu 10.08.2018 w imieniu LGD „Razem dla Radomki” Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowekpodpisał Trójporozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Muzeum Wsi Radomskiej w sprawie organizacji stoiska Województwa Mazowieckiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

W dniu 18.08.2018 Pani Małgorzata Kopycka (Specjalista ds. koordynowania projektów) w Biurze LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyła w Pogroszynie w podsumowaniu zadania w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” dla wniosku pn. „Plac zabaw – Dziecięca Radość” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogroszyn.

W dniu 19.08.2018 na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, Słowików 100 odbyła się XIX już edycja Ogólnopolskich Targów Papryki. Imprezę, zwyczajem lat ubiegłych zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele w Przytyku, uświetniła ja swoimi występami m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato”oraz Zespół Ludowy „Wrzosowianki”. Na Targach Papryki Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” prezentowała stoisko wystawiennicze, oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na Najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W dniu 19.08.2018 podczas XIX Ogólnopolskich Targów Papryki w Słowikowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na Najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki. Potrawy zostały zaprezentowane na stoisku wystawienniczym LGD „Razem dla Radomki” i poddane degustacji i ocenie komisji konkursowej. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne, które zdobyły:
– Ravioli z musem paprykowym i kozim serem – przygotowane przez Panią Elżbietę Bień,
– Klops z papryką – przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn,
– oraz Paprykowe Ars Amandi – zgłoszone przez Panią Ewelinę Pilachowską.
Wyróżnienia w konkursie zostały przyznane dla:
– Pani Agnieszki Czubak – za Paprykowe paluszki,
– Pani Aliny Wachnickiej – za Zupę krem z pieczonej papryki z serkiem mascarpone,
– oraz wyróżnienie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic za Pieczone papryczki z jagłami.

W dniu 22.08.2018 Pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” brała udział w pracach komisji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie oceniającej projekty z subregionu radomskiego.

W dniu 23.08.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, które poprowadził Prezes Zarządu. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne „Razem dla Radomki” za okres I półrocza 2018 roku. Przyjęto także dokument o nazwie rejestr czynności przetwarzania

W dniu 24.08.2018 współfinansowanie publikacji 100 lat OSP w Skrzyńsku poprzez sfinansowanie opracowania nt. OSP w Skrzyńsku przez panią Agnieszkę Zarychtę Wójcicką. Opracowanie współfinansowane przez LGD w ramach poddziałania 19.4 „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego PROW 2014-2020.

W dniu 26.08.2018 odbyły się w Wieniawie tradycyjne uroczystości dożynkowe. Dziękczynienie za tegoroczne plony rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, pod przewodnictwem ks. Bp. Adama Odzimka, w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie, o godzinie 12.30. Część artystyczna, odbyła się na stadionie sportowym w Wieniawie. W Dożynkachuczestniczył Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”.

W dniu 27.08.2018 w Wolanowie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 27.08.2018 w Jedlance odbyło się spotkanie informacyjne LGD na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, które poprowadził Pan Cezary Nowek.

W dniu 27.08.2018 podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację nowego projektu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, pn. „Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki”, wybranego do realizacji w ramach konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

W dniu 29.08.2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w konkursie mającym na celu wybór 6 start-upów, w wysokości 1 500,00 zł., inicjatyw na rzecz realizacji działań lokalnych. Konkurs ogłoszony w ramach zadania publicznego pt. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” dofinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018, realizowany przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniach 30-31.08.2018 roku w Zegrzu odbył się XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD Razem dla Radomki zaprezentowało stoisko wystawiennicze, na którym prócz publikacji promowało lokalnych producentów i lokalne produkty m.in. Paprykę Przytycką uprawianą w gruncie z Gospodarstwa Rolnego Michała Hadasa z Pogroszyna, a do degustacji dla gości przygotowany został przez Panią Elżbietę Bień dżem z Papryki Przytyckiej. Na sali zgromadziło się prawie 200 wójtów, burmistrzów, starostów i przedstawicieli LGD. Doświadczenia z kreowania marki lokalnej czy aktywizowania lokalnych społeczności przedstawił Prezes Cezary Adam Nowek z LGD Razem dla Radomki.

Marzec

W dniu 01.07.2018 w świetlicy wiejskiej w Janikowieodbył się Piknik Wakacyjny, impreza organizowana przez mieszkańców wraz ze stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” i Kołem Gospodyń Wiejskich z Janikowa. Podczas wydarzenia wystąpili Kapela Andrzeja Malika, zespół śpiewaczy „Wrzosowianki” z Wrzosu, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, Zespół Akordeonowy ze Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach, Babska Rzeczpospolita z Klwowa.

Od lipca mieszkańcy Kolonii Wawrzyszów mogą korzystać z nowej altany, która powstała w ramach dofinansowania z projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki”, finansowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektu 8999,00 zł. Wartość grantu: 10462,23 zł.

W dniu 01.07.2018 w świetlicy wiejskiej w Janikowieodbył się Piknik Wakacyjny, impreza organizowana przez mieszkańców wraz ze stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” i Kołem Gospodyń Wiejskich z Janikowa. Podczas wydarzenia wystąpili Kapela Andrzeja Malika, zespół śpiewaczy „Wrzosowianki” z Wrzosu, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, Zespół Akordeonowy ze Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach, Babska Rzeczpospolita z Klwowa.

Od lipca mieszkańcy Kolonii Wawrzyszów mogą korzystać z nowej altany, która powstała w ramach dofinansowania z projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki”, finansowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektu 8999,00 zł. Wartość grantu: 10462,23 zł.

W dniu 08.07.2018 jak co roku odbył się Jarmark Ludowy Tyndy-Ryndy w Bieniędzicach. Można było potańczyć w rytm muzyki ludowej, posmakować kuchni regionalnej a także wziąć udział w konkursach. Tego typu festyny to najlepszy dowód na to, że kultura i obyczaje ludowe są obecne na ziemi radomskiej. Wielu mieszkańców całej gminy przybyło na szkolne boisko w Bieniędzicach by samemu poczuć niezwykły klimat tego miejsca. W jarmarku uczestniczył Prezes Zarządu LGD Pan Cezary Nowek

W dniu 09.07.2018 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn zakończyło realizację projektu pod nazwą „Senior Fit” realizowanego w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” finansowanego w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota udzielonego wsparcia to 14982,00 zł.

W dniu 13.07.2018 w Biurze LGD „Razem dla Radomki” mieszczącym się w Janiszewie, ul. Zielona 127 (gmina Zakrzew) odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zasad przygotowania wniosków(fiszek) na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Konkurs organizowany przez FIO Mazowsze Lokalnie, którego LGD „Razem dla Radomki” jest honorowym ambasadorem.

W dniu 16.07.2018 poinformowaliśmy o realizacji przez LGD „Razem dla Radomki” nowego projektu pn. Skuteczni Menadżerowie Społeczni, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ma on na celu budowę silnego i aktywnego społeczeństwa na obszarze powiatu radomskiego i przysuskiego, poprzez zwiększenie liczby osób, lokalnych menadżerów społecznych – lokalnych liderów swoich środowisk. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora aktywnych obywateli i sektora org. pozarządowych.

W dniu 17.07.2018 Prezes zarządu LGD „Razem dla Radomki” podpisał umowę w Banku Gospodarstwa Krajowego na pożyczkę w kwocie 300 tys. Złotych na realizację projektu grantowego Promocja i rozwój obszarów wiejskich.

W dniu 21.07.2018 w Pogroszynie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn, który odbył się przy Świetlicy Wiejskiej w Pogroszynie, podczas którego nastąpiło uroczyste otwarcie „Placu Zabaw – Dziecięca Radość” współfinansowanego w ramach programu grantowego LGD „Razem dla Radomki” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota udzielonego wsparcia wynosi 23 992,00 zł. W Pikniku uczestniczyła Pani Małgorzata Kopycka pracownik Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 21.07.2018 Prezes zarządu LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w Ciężkowicach w konferencji pn. ” Sieciowanie sprzedaży produktów regionalnych”. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu ” Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”

W dniu 22.07.2018 w Wieniawie odbyła się XII Edycja Spotkań z Folklorem im. Stanisława Stępniaka organizowana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, wspomagana przez LGD „Razem dla Radomki”. Głównym założeniem imprezy jest popularyzacja muzyki ludowej, a także przypomnienie szerszemu gronu osób postaci Stanisława Stępniaka, wyjątkowego muzyka ludowego z Wieniawy. Na festiwalu obecny był Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek.

W dniu 25.07.2018 podczas spotkania autorskiego z Panem Edwardem Pawlikiem premierę miała nowa publikacja, zlecona do przygotowania przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, finansowana w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W zorganizowanym spotkaniu w Domu Kultury w Przysusze, podczas której o publikacji opowiadał jej autor – Edward Pawlik wzięła udział grupa blisko 100 osób. W spotkaniu uczestniczył Pan Cezary Nowek Prezes Zarządu „Razem dla Radomki”.

W dniu 27.07.2018 ukazał się 90 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki, w którym przedstawiamy podsumowanie dziesięciu lat pracy Stowarzyszenia i jego członków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Prezentujemy efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też aktywność stowarzyszenia w promowaniu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, oraz wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn90/index.html

W dniu 31.07.2018 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) zaprosiła osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W dniu 31.07.2018 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” podpisał umowę na realizację projektu pn. „Wiejscy Wirtuozi”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content