Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13353385


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał

Rok 2020 - IV kwartał

Rok 2021- I kwartał


Rok 2021 - I kwartał

W dniu 08.01.2021 r. Arkadiusz Ostrowski - pracownik Biura LGD "Razem dla Radomki", był gościem Radia Rekord, na antenie którego opowiedział o bieżących działaniach LGD, o planowanych na I połowę 2021 roku naborach wniosków oraz o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 20.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD uczestniczył w spotkaniu on-line mazowieckich organizacji pozarządowych, na temat udziału sektora ngo w procesie prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Spotkanie zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W dniu 21.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD uczestniczył w szkoleniu on-line nt. Jak budować wizerunek organizacji pozarządowej.

W dniu 22.01.2021 r. w radomskim wydaniu Echa Dnia ukazał się artykuł na temat projektu LGD "Razem dla Radomki", który poświęcony został projektowi Z wizytą u mistrzów - muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach, w którym zawarty został wywiad z Pracownikami Biura LGD.

Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796

W dniu 22.01.2021 r. przez LGD Razem dla Radomki zostały złożone dwie oferty w konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

W dniu 26.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD był uczestnikiem w seminarium on-line pt. "Wdrażanie RLKS w różnych państwach członkowskich. Najlepsze praktyki." Seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych.

W dniu 26.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka, na którym przedstawił zebranym realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w 2020 roku. Posiedzenie odbyło się Słowikowie w gminie Przytyk.

W dniu 27.01.2021 r. ukazała się publikacja Spotkanie z fizjoterapeutą - poradnik dla seniora, opracowana dla projektu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" pn. "Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej". Publikacja w formie on-line dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/rehabilitacja-senirow/ w formacie *.PDF pod adresem www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/spotkaniezfizjoterapeuta.pdf

W dniu 29.01.2021 r.Cezary Nowek - Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w posiedzeniu on-line Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.

W dniu 29.01.2021 r. ukazała się publikacja Zrozumieć jesień życia - praktyczny poradnik żywieniowy aktywnego Seniora, opracowana dla projektu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" pn. "Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej". Publikacja w formacie *.PDF dostępna jest pod adresem: http://www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/poradnikzywieniowydlaseniora.pdf

W dniu 30.01.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie złożony został wniosek o płatność rozliczający funkcjonowanie LGD "Razem dla Radomki" w okresie II połowy 2020 roku. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W dniu 01.02.2021 r. Cezary Nowek - Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nt. współpracy mazowieckich LGD z UMWM.

W dniu 03.02.2021 r. Cezary Nowek - Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu z wójtem gminy Przytyk Dariuszem Wołczyńskim nt. współpraca LGD - gmina Przytyk.

W dniu 05.02.2021 r. Cezary Nowek - Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu on-line zarządu Polskiej Sieci LGD z Regionalnymi Sieciami LGD.

W dniu 09.02.2021 r. spotkanie Prezesa LGD z Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku dotyczące współpracy w dziedzinie edukacji w zakresie robotyki uczniów PSP w Przytyku.

W dniu 09.02.2021 r. udział Prezesa LGD w webinarze witrynywiejskiej.org.pl pod tytułem Aktywizacja seniorów na wsi.

W dniu 11.02.2021 r. spotkanie z inicjatywy Cezarego Nowek - koordynatora mazowieckich sieci LGD w partnerstwie z LGD Zalew Zegrzynski, LGD Ziemia Chełmońskiego i LGD Ziemia Mińska z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosławem Rybickim i kierownikiem Wydziału Leader Łukaszem Brzezińskim na którym omawiano:

  • terminy rozpatrywania wniosków przez UMWM,
  • realizacja RLKS-u w województwie mazowieckim,
  • spotkanie on-line mazowieckich sieci lgd.

W dniu 12.02.2021 r. udział Prezesa LGD w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci LGD.

W dniu 12.02.2021 r. udział Prezesa LGD w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawie i rozmów dotyczących współpracy w ramach IV Kongresu Czystego Powietrza.

W dniu 15.02.2021 r. Cezary Nowek Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu z burmistrzem gminy i miastaPrzysuchaTomaszemMatlakiewiczem nt. współpraca LGD - gmina Przysucha.

W dniu 15.02.2021 LGD otrzymało zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych.

W dniach 15.02-05.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-learningowym pn. "Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich". Szkolenie zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W dniu 18.02.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line z panią Sarą Michalską Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracyz organizacjami pozarządowymi. Poruszana tematyka "RLKS w województwie mazowieckim w latach 2021-2027". Spotkanie zorganizowane przez Federacje Mazovia.

W dniu 21.02.2021 r. LGD Razem dla Radomki wsparło postulat Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w zakresie wykorzystania funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027 przedłożonych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 23.02.2021r. odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki z udziałem Prezesa Cezarego Nowek. Członkowie zarządu zapoznali się z Raportem z monitoringu za 2020 rok, oraz przyjęli nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 23.02.2021 r. w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (gm. Przytyk) Stowarzyszenie Razem dla Radomki zorganizowało warsztat refleksyjny, którego celem było dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy i członkowie stowarzyszeni LGD, Beneficjenci i przedsiębiorcy z obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

W dniu 25.02.2021 r. udział Cezarego Nowek - Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line w Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, którego Razem dla Radomki jest członkiem. Organizatorem spotkania był Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 25.02.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu członków partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie radomskim ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych.

W dniu 02.03.2021 r. spotkanie- Cezarego Nowek Prezesa LGD z wójtem gminy Jastrzebia Wojciechem Ćwierzem nt. współpracy organizacji pozarządowych/Kół Gospodyń Wiejskich.

W dniu 04.03.2021 r. LGD otrzymało zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji i integracji międzypokoleniowej.

W dniach 08-26.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-learningowym pn. "Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich". Szkolenie zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W dniu 08.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa LGD w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci LGD.

W dniu 09.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w webinarze pt. "Lokalne usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego, potrzeby, rozwiązania" organizowanym przez Fundację Nauka dla Środowiska.

W dniu 09.03.2021 r. została przygotowana dokumentacja rozliczająca dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w zakresie realizacji projektu grantowego nr 3. "Rozwój społeczności lokalnych". Dokumentacja została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie.

W dniach 10-11.03.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w IV Kongresie Czystego Powietrza zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.. Oraz wystąpienie w charakterze prelegenta z tematem "Więcej edukacji to mniej smogu Jakie znaczenie dla środowiska mają nasze codzienne wybory".

W dniu 11.03.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w posiedzeniu Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER przy Ministrze Rolnictwa.

W dniu 12.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line z panią Sarą Michalską Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z przedstawicielami mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Organizatorami spotkania byli LGD "Razem dla Radomki" i Mazowiecka Rada Pożytku Publicznego.

W dniu 16.03.2021 r. LGD Razem dla Radomki ogłosiła nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. Wsparcie inicjatyw lokalnych. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił: 148 182,00 zł. Termin składania wniosków wyznaczono na okres od dnia 30.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 do godziny 15.00.

W dniu 17.03.2021 r. udział pracowników LGD w spotkaniu on-line mazowieckich LGD z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kierownikiem Wydziału Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 17.03.2021 r.przez LGD Razem dla Radomki została złożona oferta do Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

W dniu 17.03.2021 r. przez LGD Razem dla Radomki zostały złożone dwie oferty do Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarzePropagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W dniu 18.03.2021 r. udział pracowników LGD w spotkaniu on-linepo XVII posiedzeniu GTL-u.

W dniu 18.03.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci LGD.

W dniu 18.03.2021 r. na stronie internetowej stowarzyszenia zaprezentowaliśmy Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju opisujący funkcjonowanie oraz stan realizacji strategii, działań założonych do wykonania w 2020 r. w ujęciu rzeczowym i finansowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki". Raport dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/dok/RaportzmonitoringuRdR2020.pdf

W dniu 19.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu Polskiej Sieci LGD z Ministrem Rolnictwa Grzegorzem Pudą w sprawie funkcjonowania Lokalnych Grup działania w perspektywie 2021-2027.

W dniu 23.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa LGD Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Radomka i prezentacja działań LGD Razem dla Radomki w 2021 roku.

W dniu 24.03.2021 r. na stronie internetowej stowarzyszenia opublikowaliśmy kolejny 106 numer Biuletynu Razem dla Radomki, który dostępny pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-106/

W dniu 24.03.2021 r. posiedzenie zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki z udziałem Prezesa Cezarego Nowek.Członkowie zarządu przyjęli m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok, zapoznali się ze sprawozdaniem Rady LGD za 2020 rok, oraz przyjęli nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 29.03.2021 r. przez LGD Razem dla Radomki została złożona oferta do Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.