Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13937101


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Historia


HISTORIA STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"


W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin "Radomka" na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego - Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki".

Historia stowarzyszenia

Lata 2008-2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016 - I połowa

Rok 2016 - II połowa

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2018 - I kwartał

Rok 2018 - II kwartał

Rok 2018 - III kwartał

Rok 2018 - IV kwartał

Rok 2019 - I kwartał

Rok 2019 - II kwartał

Rok 2019 - III kwartał

Rok 2019 - IV kwartał

Rok 2020 - I kwartał

Rok 2020 - II kwartał

Rok 2020 - III kwartał

Rok 2020 - IV kwartał

Rok 2021- I kwartał

Rok 2021- II kwartał


Rok 2021 - II kwartał

W dniu 01.04.2021 ukazał się wywiad przeprowadzonego przez dziennikarzy Radia Radom, na temat trwającego naboru wniosków LGD na wybór inicjatyw dla projektu grantowego pn. "Wsparcie inicjatyw lokalnych". Fragmenty zapisu rozmowy z Arkadiuszem Ostrowskim - Pracownikiem Biura LGD "Razem dla Radomki" dostępne są pod adresem: https://radioradom.pl/sa-pieniadze-na-lokalne-inwestycje/

W dniu 06.04.2021 w Echu Dnia wydanie radomskie ukazał się artykuł dotyczący konkursu realizowanego przez "Razem dla Radomki" w ramach projektu grantowego "Wsparcie inicjatyw lokalnych". Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/konkurs-razem-dla-radomki-na-wsparcie-inicjatyw-lokalnych-z-pula-srodkow-blisko-150-000-zlotych-na-realizacje-pomyslow/ar/c1-15526667

W dniu 07.04.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w publicznym wysłuchaniu - projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 organizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundację Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 08.04.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD udzielił wywiadu w Radiu Radom na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalna Grupę Działania "Razem dla Radomki" w 2021 roku.

W dniu 09.04.2021 odbyło się szkolenie-webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z prowadzonym konkursem wniosków dla projektu grantowego pn. "Wsparcie inicjatyw lokalnych" organizowanego przez LGD "Razem dla Radomki". Szkolenie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 12.04.2021 r. w urzędzie gminy w Przytyku Cezary Nowek- PrezesLGDwspólnie z Wójtem Gminy Przytyk Dariuszem Wołczyńskim podpisali umowy na realizację projektów grantowych pn. "Start upy na inicjatywy lokalne", przyznanych przez LGD dla Stowarzyszenia Wrzosowisko z Wrzosu oraz dla Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku.

W dniu 13.04.2021 w urzędzie gminy w Jedlińsku Prezes LGD Cezary Nowek wspólnie z Wójtem Gminy Kamilem Dziewierzem podpisali umowę na realizację kolejnego grantu w ramach projektu pn. "Start-upy na inicjatywy lokalne". Wsparcie zostało przekazane Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, które reprezentowała Pani Agnieszka Gryzek - Dyrektor placówki.

W dniu 13.04.2021 r. w radomskim wydaniu Echa Dnia ukazał się artykuł na temat projektu LGD "Razem dla Radomki", który poświęcony został projektowi Z wizytą u mistrzów - muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach, w którym zawarty został wywiad z Pracownikami Biura LGD.

Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796

W dniu 13.04.2021 Prezes LGD Cezary Nowek oraz pracownik Biura Małgorzata Kopyckauczestniczylo on-line w spotkaniu tematycznym pn. "Obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących zdalnie" przeprowadzonym przez dr Jarosława Gresera, zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W dniu 14.04.2021 Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" podpisało kolejne umowy na realizację projektów grantowych. Umowy podpisali beneficjenci z Gminy Wieniawa, którzy w 2021 roku realizować będą inicjatywy w ramach projektu pn. "Start-upy na inicjatywy lokalne". Umowy podpisane zostały przez Prezesa LGD "Razem dla Radomki" Cezarego Nowek przy udziale Pana Wójta Gminy Wieniawa - Krzysztofa Sobczaka.

W dniu 15.04.2021 r. przedstawiciele kolejnej gminy podpisali umowy na realizację inicjatyw grantowych. Tym razem w towarzystwie Wójta Gminy Zakrzew - Leszka Margasa, Prezes LGD "Razem dla Radomki" Cezary Nowek przekazał dokumenty z dofinansowaniami dla organizacji i instytucji z Gminy Zakrzew, których projekty wybrane zostały do realizacji w ramach konkursu LGD pn. "Start-upy na inicjatywy lokalne".

W dniu 16.04.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w publicznym wysłuchaniu - fundusze europejskie dla Polski wschodniej organizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundację Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 19.04.2021 w urzędzie Gminy i Miasta Przysucha, Prezes LGD "Razem dla Radomki" Cezary Nowek wspólnie z Burmistrzem - Panem Tomaszem Matlakiewiczem - podpisali umowy z Kołem Gospodyń Wiejskich "Z Wichrowego Wzgórza" z Jakubowa na realizację projektu grantowego realizowanego w ramach konkursu LGD pn. "Start-upy na inicjatywy lokalne".

W dniu 20.04.2021 udział pracownika Biura LGD Małgorzaty Kopyckiej w webinarium pn. ,,Choroby cywilizacyjne - czym są i jak im zapobiegać?", zrealizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku.

W dniu 21.04.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w publicznym wysłuchaniu - fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki organizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundację Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 22.04.2021 udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w spotkaniu tematycznym pn. "Odpowiedzialność Zarządów - kary wynikające ze złego rozumienia Ustawy RODO. Przykłady stosowanych kar" zrealizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W dniu 26.04.2021 r. ukazał się Biuletyn LGD "Razem dla Radomki" poświęcony projektom grantowym realizowanym w 2020 roku. Biuletyn dostępny jest w wersji online pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-107/

W dniu 21.04.2021 r. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" podpisało ostatnie już umowy na realizację projektów grantowych. Umowy podpisali beneficjenci z Gminy Wolanów, którzy w 2021 roku realizować będą inicjatywy w ramach projektu pn. "Start-upy na inicjatywy lokalne". Umowy podpisane zostały przez Prezesa LGD "Razem dla Radomki" Cezarego Nowekoraz przedstawicieli organizacji - Dyrektora GCKiB w Wolanowie, Pana Adama Miernika i Przewodniczące z KGW z Chruślic - Panie Małgorzatę Pączek oraz Milenę Czerwiec.

W dniu 26.04.2021 w Wieniawie odbyły się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców - reprezentantów gmin - Wójtów oraz Burmistrza z obszaru gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki" - w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Podczas spotkania omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 26.04.2021 r. odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia Razem dla Radomki z udziałem Prezesa Cezarego Nowek. Członkowie zarządu m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za I kwartał 2021 roku, przyjęli zmiany w zasadach (polityki) prowadzenia rachunkowości przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki", oraz przyjęli nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 27.04.2021 r. udział on-lineCezaregoNowek - Prezesa Razem dla Radomki wseminarium podsumowującym projekt "Pomoc techniczna w zakresie uproszczenia wdrażania RLKS i stworzenia odpowiednich kanałów komunikacji w celu zapewnienia realnego i znaczącego udziału lokalnych aktorów w planowaniu, wdrazaniu, monitorowaniu i ewaluacji instrumentu RLKS".

W dniu 27.04.2021 r. w Słowikowie odbyły się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców - reprezentantów gmin - Wójtów oraz Burmistrza z obszaru gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki" - w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Podczas spotkania omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 28.04.2021 udział wszystkich pracowników Biura LGD w spotkaniu on-line mazowieckich Lokalnych Grup Działania organizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

W dniu 05.05.2021 r. udział Cezarego Nowek- Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-line Sieci Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ds. partnerstwa i funduszy europejskich.

W dniu 06.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Razem dla Radomki z udziałem pracownika Biura LGD Anny Ratyńskiej specjalisty ds. organizacyjnych i finansowych.

W dniu 10.05.2021 pracownik stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Arkadiusz Ostrowski przeprowadził szkolenie on-line (webinarium) poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłową realizacją projektów grantowych. Szkolenie skierowane było do Beneficjentów, którzy podpisali umowy na realizację projektów grantowych w ramach zadania "Start-upy na inicjatywy lokalne".

W dniu 12.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania (PS LGD).

W dniu 13.05.2021 r. wywiad udzielony przez Prezesa LGD Cezarego Nowek w Radiu Rekord nt. Idei Smart Villages i jej realizacji na obszarze LGD "Razem dla Radomki".

W dniu 13.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w wysłuchaniu publicznym w sprawie programu krajowego: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

W dniu 14.05.2021 r. w Słowikowie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki, podczas którego dokonano oceny inicjatyw złożonych w ramach konkursu na wybór projektów grantowych LGD pn. "Wsparcie inicjatyw lokalnych". Ocenie zostało poddanych 15 wniosków zgłoszonych na realizację inicjatyw, w tym m.in. szkoleń, koncertów, wydawnictw publikacji, organizacji wyjazdów studyjnych, a także związanych z powstaniem miejsc małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnych. W ramach tego działania wnioskodawcy mogli wnioskować o wsparcie finansowe w kwocie od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w naborze wynosiła 148182,00 zł.

W dniu 17.05.2021 r. udział on-line Prezesa LGD wspotkaniu dyskusyjnym z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. ngo z przedstawicielami mazowieckich LGD w zakresie współpracy w nowej perspektywie 2021-2027 wdrażanie RLKS-u w woj. mazowieckim.

W dniu 17.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w wysłuchaniu publicznym w sprawie programu krajowego: Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny.

W dniu 18.05.2021 r. odbyło się spotkanie Prezesa LGD "Razem dla Radomki" z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu Dawidem Ruszczykiem. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu i dotyczyło możliwości realizacji przez Lokalne Grupy Działania województwa mazowieckiego instrumentu terytorialnego Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność (RLKS) w Regionalnym Programie Operacyjnym 2021-2027, wdrażania przez Lokalne Grupy Działania Smart Village, oraz rozwoju inicjatyw lokalnych i ich wspierania przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

W dniu 20.05.2021 ukazał się 108 numer Biuletynu LGD w którym przedstawiliśmy informacje na temat: raportu z monitoringu za 2020 rok, informacje o Smart Village oraz o działalności LGD w I kwartale 2021 r. w zakresie przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych.

Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-108/

W dniu 21.05.2021 udział pracowników Biura LGD w spotkaniu on-line poświęconemu wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących ujęcia realizacji projektów grantowych związanych z przygotowaniem koncepcji Smart Villages w ramach przygotowywanych zmian w LSR Spotkanie zorganizowane przez Polską Sieć LGD - Federację Regionalnych Sieci LGD.

W dniu 24.05.2021 udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w EuropeanEconomicCongres (Europejski Kongres Gospodarczy). Wśród tematów m.in. Nowy Polski Ład, i nowy europejski Bauhaus, oraz eksperckie odpowiedzi na pytanie jak najszybciej wejść na ścieżkę efektywnego wzrostu i co zrobić, aby ten proces był stabilny w dłuższej perspektywie.

W dniu 24.05.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w panelu ekspertów dotyczącym sposobu wdrażania koncepcji Smart Villages zorganizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz PS LGD.

W dniu 25.05.2021 r. stowarzyszenie "Razem dla Radomki" przekazało dokumentację dotyczącą naboru wniosków grantowych 01/2021 Wsparcie inicjatyw lokalnych realizowanego w ramach poddziałania 19.2 doDepartamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wWarszawie.

W dniu 26.05.2021 r. udział Prezesa LGD Cezarego Nowek w posiedzeniu on-line Wojewódzkiej Grupy ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 28.05.2021r. Prezes stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Cezary Nowek udzielił wywiadu w Radiu Radom na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2021 roku.

W dniu 28.05.2021 odbyło się posiedzenie zarządu "Razem dla Radomki" na którym podjęto uchwały dot. miejsca i czasu zwołania Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.

W dniu 02.06.2021 r. Prezes stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Cezary Nowek odbył spotkanie z Przewodniczącym Rady LGD na którym omówiono realizację harmonogramu naborów realizowanych w ramach poddziałania 19.2

W dniu 09.06.2021 r. udział on-lineCezaregoNowek- Prezesa Razem dla Radomki w XXIV spotkaniu NGO Europa Cafe i Komisja Europejskiejska Bruksela-Bliżej Razem! Konferencja nt. Przyszłości Europy i nowe DG w związku z nową perspektywą finansową, Planem Odbudowy i Nowym Zielonym Ładem zorganizowana przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA.

W dniu 09.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 11.06.2021 r. w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie (WZC) Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". Na WZC jednogłośnie przyjęto absolutorium dla Zarządu LGD za działalność w 2020 roku oraz jednogłośnie dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na lata 2021-2024 w tym na kolejną kadencję Prezesa - Cezarego Adama Nowek.

W dniu 11.06.2021 odbyło się posiedzenie zarządu "Razem dla Radomki" na którym podjęto m.in. uchwały dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki.

W dniu 11.06.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej "Razem dla Radomki" z udziałem pracownika Biura LGD Anny Ratyńskiej specjalisty ds. organizacyjnych i finansowych.

W dniu 15.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" w posiedzeniu on line Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

W dniach 16.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" w spotkaniu on line zorganizowanym przez OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich w cyklu spotkań Fundusze europejskie. Organizacje pozarządowe - partnerzy, strażnicy czy intruzi? nt. konsultacje, umowy, partnerstwa w perspektywie 2021-2027.

W dniu 17.06.2021 r. podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie przez Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" umowy na realizacje projektu współpracy realizowanego w ramach poddziałania 19.3 pn. "Południowe Mazowsze Marką Turystyczną". Kwota wsparcia 200 000,00 zł

W dniu 18.06.2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Radomiu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zawarło umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów w 2021 roku. Umowy zostały zawarte przez Prezesa Stowarzyszenia Cezarego Nowka oraz Wicemarszałka Województwa Rafała Rajkowskiego i Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Kazimierza Porębskiego. Wśród podpisanych umów znalazły się następujące inicjatywy:

  • Liderzy Społeczności Lokalnych. Kwota wsparcia: 44 428,16 zł.
  • Działalność LGD Razem dla Radomki w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Kwota wsparcia 41 400,00 zł.
  • Rola pszczół w środowisku naturalnym. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
  • Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
  • Pamiętam jak.. Krótka opowieść o lokalnych smakach. Kwota wsparcia 10 000,00 zł. (projekt realizowany jako partnerski z Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka).

W dniu 20.06.2021 r. została przygotowana dokumentacja rozliczająca dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w zakresie realizacji projektu grantowego nr 3. "Rozwój społeczności lokalnych". Dokumentacja została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie.

W dniu 21.06.2021 stowarzyszenie "Razem dla Radomki" ogłosiło konkurs na realizację inicjatyw turystycznych i kulturalnych, realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" dla projektu współpracy pn. "Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3.

W dniu 22.06.2021 r. udział CezaregoNowek Prezesa "Razem dla Radomki" w zakończeniu projektu "Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej" realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "RAK" z Jedlińska.

W dniu 22.06.2021 r. w Jedlińsku odbyły się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców - reprezentantów gmin - Wójtów oraz Burmistrza z obszaru gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki" - w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Podczas spotkania omawiane zostały kierunki rozwoju obszaru LSR związane z aktualizacją działań, związanych z prowadzeniem naborów wniosków przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 23.06.2021 r. udział CezaregoNowek Prezesa "Razem dla Radomki" w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie na spotkaniu pokoleniowym zorganizowanymw ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie "Małe Zakrzewiaki" pn. "Przedszkolne spotkania ze sztuką ludową", dofinansowanego przez LGD w ramach projektu grantowego "Start-upy na inicjatywy lokalne".

W dniu 23.06.2021 udział Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" w spotkaniu "Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim", które odbyło się w Przysusze.

W dniu 24.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" w spotkaniu tematycznym on-line nt. "Podstawy przetwarzania danych osobowych" zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W dniu 24.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" w posiedzeniu on-line zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania (PS LGD).

W dniu 29.06.2021 r. podpisanie umów przez Cezarego Nowek Prezesa "Razem dla Radomki" na realizację projektów pn. "Bądźmy eko w Dolinie Radomki", oraz "Dbajmy o powietrze którym oddychamy" realizowanych przez LGD dofinansowanych ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Pozyskana kwota w wysokości 40 000,00 zł.

W dniu 29.06.2021 r. Prezes LGD Cezary Nowek, uczestniczył w spotkaniu tematycznym w formie webinarium na temat: Odpowiedzialność zarządów za podatki/zus i realizowane projekty zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka