finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2023 – IV kwartał

Październik

W dniu 01.10.2023 odbyły się uroczyste obchody 650 lecia Parafii we Wrzosie. Obchody uświetnił koncert Magdy Anioł. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 01.10.2023 miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Domu Kultury w Wolanowie. Nowa siedziba została posadowiona w wyremontowanym budynku OSP i zyskała nazwę Stara Remiza. Wydarzenie współorganizowane zostało przez LGD Razem dla Radomki które jako partner wydarzenia odpowiadał za przygotowanie Potańcówki w Wolanowie z muzyką ludową. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek, oraz Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD, który odpowiadał za organizację wydarzenia.

W dniu 02.10.2023 w PSP we Wrzeszczowie gmina Przytyk odbyło się piąte z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 03.10.2023 w webinarze zorganizowanym przez Fundację TechSoup „Jak od ZARAZ poprawić bezpieczeństwo w sieci: własne oraz Twojego NGO” uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 03.10.2023 w PSP nr 1 w Przysusze odbyło się szóste z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 04.10.2023 w PSP w Bieniędzicach w gminie Wolanów odbyło się siódme z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. tematyka spotkania dotyczyła: szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie; pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę, uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek; edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety. Działania te pomogą uświadomić odbiorcy, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół dostało szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”. Spotkania edukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 05.10.2023 w webinarze „Jak wspierać rozwój lokalny z wykorzystaniem wyników projektów Smart Villages na Mazowszu” zorganizowanym przez Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny w Płońsku uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 07.10.2023 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbył się koncert FRANCOIS BAND „VIS-À-VIS – MIĘDZY SEKWANĄ A WISŁĄ”. Wystąpił duet: Francois Martineau (śpiew, gitara) i Mateusz Gurgul (instrumenty klawiszowe, akordeon). Wydarzenie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Zakrzewie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Literacko-muzyczne podróże po kulturze”. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 07.10.2023 w sali widowiskowej Domu Kultury w Przysusze odbył się koncert Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego Canto z okazji Jubileuszu 30 lecia istnienia Chóru. Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego Canto w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 08.10.2023 odbyła się potańcówka odpustowa w Dębinach zorganizowana przez KGW Dębinianki z Dębin w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Ostrowski – Koordynator Projektu.

W dniach 09-13.10.2023 przedstawiciele trzech lokalnych grup działania: LGD Razem dla Radomki, Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój oraz LGD Natura i Kultura uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, który został zorganizowany na terenie naszego włoskiego partnera GAL Etna SUD z regionu Katanii na Sycylii.
W ramach realizowanego wyjazdu mogliśmy wymienić się doświadczeniami w zakresie realizacji działań związanych z aktywnością kulturalną, promocją marki turystycznej i z dziedziny przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania z Mascaluci, prezentując dokonania naszych organizacji i podpisując nowe umowy partnerskie, które wpłyną na dalszą efektywną realizację projektów i inicjatyw na terenie partnerów.

Wyjazd realizowany w ramach projektu współpracy Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.
W dniach 18-22.10.2023 przedstawiciele dwóch lokalnych grup działania: LGD Razem dla Radomki, oraz LGD Zielone Mosty Narwi uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, który został zorganizowany na terenie naszego włoskiego partnera GAL Terras de Olio z Sardynii. Wyjazd realizowany w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 22.10.2023 przy świetlicy wiejskiej w Ludwikowie odbyło się Święto pieczonego ziemniaka. Potańcówka na dechach. Wydarzenie organizowane w partnerstwie z Wójtem Gminy Jedlińsk, Radą Gminy Jedlińsk, na którego organizację Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku uzyskało dofinansowanie ze Stowarzyszenia LGD ,,Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 24.10.2023 w PSP w Przytyku odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w Dolinie Radomki realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań dotyczyła: budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze); wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę. uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób; Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia jak wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Spotkania przeprowadził Cezary Nowek.

W dniu 24.10.2023 odbyło się spotkanie on-line mazowieckich Lokalnych Grup Działania zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 24.10.2023 w Domu ludowym w Milejowicach odbyło się spotkanie „Danie wspólnych chwil” zorganizowane przez KGW Milowianki z Milejowic, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 25.10.2023 w PSP w Cerekwi odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w Dolinie Radomki realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań dotyczyła: budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze); wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę. uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób; Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia jak wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Spotkania przeprowadził Cezary Nowek.

W dniu 26.10.2023 prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w konferencji on-line „Głos polskiej wsi w Europejskim Parlamencie”.

W dniu 27.10.2023 odbyło się V posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek, który zaprezentował koncepcje rozwoju Smart Villages na obszarze LGD Razem dla Radomki.

Podczas spotkania omawiane były także zakresy wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027, w zakresie wzmacniania potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W dniu 28.10.2023 w Skrzynnie w gminie Wieniawa odbyły się Sąsiedzkie spotkania z biesiadą. Wydarzenie zorganizowane przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 31.10.2023 prezes LGD Cezary Nowek udzielił wywiadu w TV Zebrra na temat działań LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 31.10.2023 na stronach www.razemdlaradomki.pl zaprosiliśmy do udziału w konkursie pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”, lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi z obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. Do otrzymania wsparcie w kwocie po 8 000,00 zł. Konkurs pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki” w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

Listopad

W dniu 03.11.2023 w Wolanowie w Starej Remizie odbył się koncert zespołu LayD Funk. Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy „Kultura Lokalnie. Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył Koordynator Projektu Arkadiusz Ostrowski oraz Pani Małorzata Kopycka – Pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 06.11.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Radomka”, którego przedstawiciele są członkami LGD.

W dniu 07.11.2023 Szkoła Podstawowa im. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej odebrała przekazany przez LGD Razem dla Radomki 65 calowy Monitor Interaktywny – otrzymany jako nagroda w konkursie ekologicznym dotyczącym ochrony powietrza. Nagrodę przekazał Prezes LGD – Cezary Adam Nowek. Konkurs zrealizowany w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 08.11.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w PSP w Mniszku gmina Wolanów w uroczystościach 25 rocznicy nadania szkole imienia „Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty”.

W dniu 09.11.2023 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach odebrała przekazany przez LGD Razem dla Radomki 65” Monitor Interaktywny – otrzymany jako nagroda w konkursie ekologicznym dotyczącym ochrony powietrza. Nagrodę przekazał Prezes LGD – Cezary Adam Nowek. Konkurs zrealizowany w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 09.11.2023 odbyło się w formule on-line spotkanie Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w spotkaniu uczestniczyli pracownicy LGD.

W dniu 14.11.2023 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze odebrała przekazany przez LGD Razem dla Radomki 65” Monitor Interaktywny – otrzymany jako nagroda w konkursie ekologicznym dotyczącym ochrony powietrza. Nagrodę przekazał Prezes LGD – Cezary Adam Nowek. Konkurs zrealizowany w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 14.11.2023 Prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w jubileuszu 15-lecia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, na którym przekazał pamiątkowy grawerton oraz gratulacje od Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 15.11.2023 Małgorzata Kopycka koordynator projektu i prezes LGD Cezary Nowek gościli na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Siedleckiej”, partnera w projekcie współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne”. Celem naszym był udział w Seminarium organizowanym jako zadanie wspólne w ramach projektu współpracy w Dworze Mościbrody. LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowała na stoisku wystawienniczo-degustacyjnym lokalne produkty kulinarne z naszego obszaru. Były m.in. soki z Gospodarstwa Sadowniczego MB Monika Bankiewicz, wędliny z Gospodarstwa Rolnego Pysiaków, wypieki z Piekarni WACYN. Nie mogło zabraknąć flagowego produktu obszaru – papryki, oraz dżemu z papryki, który zawsze budzi zdziwienie i zainteresowanie. Podczas seminarium wystąpił nasz prelegent Cezary Nowek, który przybliżył działania przedsiębiorców z obszaru działania LGD, na temat roli produktów lokalnych i tradycyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Udział w seminarium zrealizowany w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn „Lokalne Atrakcje Kulinarne ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

W dniu 16.11.2023 w Sękocinie odbył się Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 20.11.2023 w PSP w Starych Zawadach odbyło się trzecie z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w Dolinie Radomki  realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań dotyczyła: budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze); wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.  uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób; Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia jak wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Spotkania przeprowadził Cezary Nowek.

W dniu 21.11.2023 odbyło się w Zakrzewie posiedzenie Zarządu na którym przyjęto m.in. uchwały dotyczące sprawozdań zarządu: merytorycznego i finansowego za III kwartały 2023, oraz aktualizowano Lokalna Strategię Rozwoju. Posiedzenie przeprowadził prezes zarządu LGD Cezary Nowek.

W dniu 21.11.2023 w PSP w Wierzchowinach odbyło się czwarte z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w Dolinie Radomki  realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań dotyczyła: budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze); wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.  uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób; Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia jak wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Spotkania przeprowadził Cezary Nowek.

W dniu 22.11.2023 w PSP w Woli Taczowskiej odbyło się piąte z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w Dolinie Radomki  realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań dotyczyła: budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze); wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.  uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób; Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia jak wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Spotkania przeprowadził Cezary Nowek.

W dniach 23-24.11.2023 LGD „Razem dla Radomki”  zorganizowało dwudniową inicjatywę mającą na celu realizację szkoleń i warsztatów oraz integrację przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz artystów działających w obszarze kultury i sztuki. Zaoferowało uczestnikom warsztaty i szkolenia, w zakresie wskazania możliwości rozwoju i aktywizacji instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Przeprowadzono warsztaty animacji kulturowej oraz zorganizowano wizyty w instytucjach i pracowniach kultury oraz koncerty. W dwudniowych spotkaniach udział wzięła grupa 20 osób.

Pierwszego dnia wydarzenia 23 listopada 2023 roku uczestnicy wzięli udział w spotkaniu pn. „Stare i nowa centra kultury z tradycją w Gminie Wolanów” odwiedzając Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Wolanowie, gdzie czekały na nich warsztaty bożonarodzeniowe oraz odwiedziny nowego budynku centrum kultury pn. „Stara Remiza” którą zaprezentował Dyrektor Adam Miernik. Dodatkowo w Wolanowie przeprowadzono warsztaty prowadzone przez Panią Alicję Gryz – Wasil, która poprowadziła szkolenia w zakresie Rozwój lokalnych społeczeństw w oparciu o lokalne atrakcje, kulturę i sposób budowania sieci kontaktów i działań dla ngo. Ale to nie wszystkie atrakcje, które czekały na uczestników tego dnia. W Przytyku gościliśmy na warsztatach malarskich poprowadzonych przez Panią Annę Białkowską z Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku. A o tej placówce i jej sukcesach opowiedziała zebranym Pani Kierownik – Magdalena Kowalczyk.

Drugi dzień do podróż uczestników do gminy Wieniawa, gdzie oprócz warsztatów kreatywnych oraz robotyki w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie – Panie z Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa” poprowadziły warsztaty ze śpiewu pieśni tradycyjnych. Pani Ania Kwiecień – Dyrektor Placówki przedstawiła charakter placówki i suceksy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z konkursów. Nie zabrakło też szkoleń, które poprowadził aktor, prezenter telewizyjny i animator kultury – Waldemar Dolecki, przedstawiając zebranym tematykę rozwoju instytucji kultury w oparciu o nowatorskie działania.

Następnie odwiedziliśmy Pracownię Artystyczną Piotra Piasty w Brudnowie, który poprowadził warsztaty z tworzenia lokalnych archiwów społecznych i reintepretowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, prezentując swoje filmy oraz zapraszając do wysłuchania pieśni w wykonaniu ukraińskiej mieszkanki Brudnowa. Na zakończenie na uczestników czekał akustyczny koncert w wykonaniu utalentowanej wokalistki Aurelii, której towarzyszył na koncercie Paweł Wójcik.

Za organizację wydarzenie odpowiadał wraz z partnerami Pan Arkadiusz Ostrowski pracownik Biura LGD – pomysłodawca wydarzenia i koordynator projektu. Wydarzenie realizowane są w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 24.11.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Radomka”, którego przedstawiciele są członkami LGD.

W dniu 24.11.2023 Prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Mościbrodach w jubileuszu 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, na którym przekazał pamiątkowy grawerton oraz gratulacje od Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, oraz Mazowieckiej Sieci LGD.

W dniu 25.11.2023 prezes zarządu LGD Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu współpracy  „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” o akronimie KULT, które odbyło się w Dziecinowie na obszarze partnera LGD Natura i Kultura.

W dniu 25.11.2023 wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zorganizowaliśmy Biesiadne Andrzejki, wydarzenie którego celem była prezentacja starych utworów biesiadnych i weselnych, które towarzyszyły nam w latach 80. i 90 ubiegłego wieku. W wydarzeniu udział wzięli nie tylko mieszkańcy Gminy Wieniawa, ale wszystkie chętne osoby z terenu LGD „Razem dla Radomki” dla których zagrał świetny koncert zespół Dekret z Kozienic. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Za organizację wydarzenia odpowiadał  Arkadiusz Ostrowski– Koordynator Projektu.

W dniu 25.11.2023 odbyły się w Garnie gmina Wolanów Mazowieckie Andrzejki Kół Gospodyń Wiejskich, w których uczestniczył prezes zarządu LGD Cezary Nowek.

W dniu 27.11.2023 w PSP w Jedlance odbyło się szóste z cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w Dolinie Radomki  realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Tematyka spotkań dotyczyła: budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie (wskazywanie, jakie to zanieczyszczenia, jak powstają i gdzie, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze); wskazywania pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.  uświadomienia, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób; Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia jak wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Spotkania przeprowadził Cezary Nowek.

W dniu 28.11.2023 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach, gmina Wolanów odebrała przekazany przez LGD Razem dla Radomki 65” Monitor Interaktywny – otrzymany jako nagroda w konkursie ekologicznym dotyczącym ochrony powietrza. Nagrodę przekazał Prezes LGD – Cezary Adam Nowek. Konkurs zrealizowany w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 29.11.2023 Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie gmina Przytyk odebrała przekazany przez LGD Razem dla Radomki 65” Monitor Interaktywny – otrzymany jako nagroda w konkursie ekologicznym dotyczącym ochrony powietrza. Nagrodę przekazał Prezes LGD – Cezary Adam Nowek. Konkurs zrealizowany w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grudzień

W dniu 02.12.2023 we Wrzosie odbyły się Andrzejki Folkowe, z którymi powróciliśmy po kilkuletniej przerwie. Ponownie na Sali Szkoły Podstawowej z Wrzosu wybrzmią oberki, mazurki, fokstroty. Wystąpili: Kapela Jana Tarnowskiego, Kapela Henryka Gwiazdy, Kapela Foktów, Kapela Stanisława Kotkowskiego i Jana Wochniaka. Organizatorzy wydarzenia to: Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie, Stowarzyszenie Wrzosowisko oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W wydarzeniu uczestniczył koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski.

W miesiącach listopad i grudzień na stronach www.razemdlaradomki.pl prowadziliśmy kampanię informacyjną dotyczącą czystego powietrza, realizowaną w ramach zadania publicznego „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 04.12.2023 gościliśmy na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”, partnera w projekcie współpracy „Ekologicznie Lokalnie”. Celem naszym był udział w Seminarium organizowanym jako zadanie wspólne w ramach projektu współpracy. Z ramienia LGD „Razem dla Radomki” koordynatorka projektu Małgorzata Kopycka przedstawiła na przygotowanej prezentacji zadania zrealizowane w I etapie projektu. Podczas seminarium wystąpił nasz prelegent Cezary Nowek, który przybliżył działania dotyczące ekologii w powiązaniu z przedsiębiorczością. Zadanie zrealizowane w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    

W dniu 06.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę na realizację zadania polegającego na promocji firmy Zajazd Regina ze Strzałkowa nagrodzonej kwotą 8 000 zł w konkursie  – LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”. Celem realizowanego konkursu pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” było propagowanie pomysłów i inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Razem dla Radomki będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. KONKURS pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 07.12.2023 odbyło się w formule on-line spotkanie LGD w ramach Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, w którym uczestniczyli pracownicy LGD.

W dniu 08.12.2023 przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadzili w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” w Janiszewie kontrolę na podstawie art. 32 ustawy o kontroli w administracji rządowej w związku z  art. 8 i 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz  wytycznej 4/2/2017 MRiRW z dnia 13 lipca 2017. Zakres kontroli to: Zobowiązania określone w §5 ust. 1 pkt 2, 4-6, 8-11, 15-16, 18-19 oraz §5 ust. 2  umowy z dnia 17 maja 2016 r. nr 00022-6933-UM0710013/16 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Protokół pokontrolny nie zawierał uwag.

W dniu 08.12.2023 w Centrum Kultury Stara Remiza w Wolanowie zorganiozwane zostało wydarzenie – uroczyste obchody Jubileuszu 15 lecia działalnośći LGD „Razem dla Radomki”.

Było to spotkanie podsumowujące efekty wdrażania przez Stowarzyszenie działań w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, pracownicy Biura LGD i wielu zaproszonych gości, którzy wręczyli na ręce Prezesa LGD gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz grawertony.

W wydarzeniu uczestniczyli również – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marzałkowskiego Woj. Mazowieckiego Pan Kazimierz Porębski.

W dniu 08.12.2023 w Centrum Kultury Stara Remiza w Wolanowie odbyła się czwarta edycja konkursu pn. „Aktywne NGO”, który w tym roku został połączony z wyjątkowym wydarzeniem – Jubileuszem 15 lecia działalności LGD „Razem dla Radomki.

Konkurs ten organizowany jest co dwa lata, a jego celem jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocja postaw aktywizujących społeczeńśtwo lokalne, postawy wolontariackie – które przejawiają się przez działania organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych i lokalnych liderów. Poprzez realizację konkursu chcemy zaprezentować aktywne organizacje i  osoby, które działają społecznie realizując inicjatywy, projekty i działania w swoich miejscach zamieszkania, w swoim środowisku.

W tym roku nagrody finansowe, które wręczone zostały laureatom wyniosły 14 000,00 zł. Przyznaliśmy 5 głównych nagród (w ramach których laureat otrzymał po 1000,00 zł) i 15 wyróżnień (każde z nagrodą o wartości 600,00 zł).

Nagrody zostały wręczone dla:

Kategoria – Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa w 2022 i 2023 roku

Nagroda główna: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU LUDOWEGO WOLANIANKI

Wyróżnienia:

– Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki z Dębin

– Stowarzyszenie Anima Loci

– Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl z Chruślic

Kategoria – Najciekawsze Inicjatywy Organizacji Pozarządowych w 2022 i 2023 roku.

Nagroda główna – STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAZEM – otrzymane za szereg blisko 20 inicjatyw realizowanych w 2023 roku.

Wyróżnienia:

– Stowarzyszenie Przedsiębiorcze Radomianki – za Biznesowe Kręgi Kobiet Przedsiębiorcze Radomianki,

– Stowarzyszenie Przystań nad Radomką – organizacja ponad 6 wydarzeń w gminie Przytyk w 2023 roku,

– Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu – za jedną z największych imprez siatkówki plażowej w polsce – Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 i Miasteczko Sportu,

Kategoria – Animator Kultury NGO

Nagroda główna: EWA RETELEWSKA (Dom Kultury w Przysusze, Stowarzyszenie Nauczycielskiego Chóru Canto)

Wyróżnienia:

Monika Połczyńska (członek zarządu Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet w Skrzynnie)

Elżbieta Niewadzisz (zespół folklorystyczny Wieniawa)

Joanna Zawadzka (animator kultury, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie)

Kategoria – Lider Społeczności Lokalnych

Nagroda główna: ROBERT PRUS / KRYSTYNA KSIĄŻEK (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radom – Powiat)

Wyróżnienia:

Agata Grudziecka (Koło Gospodyń Wiejskich z Wichrowego Wzgórza w Jakubowie)

Patrycja Bartula – Jakubowska (Stowarzyszenie Animal Loci)

Grażyna Połczyńska (Prezes Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet w Skrzynnie, Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzynna)

Kategoria – Najciekawsze Inicjatywy Wolontariackie

Nagroda główna: SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU POMOCNA DŁOŃ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z KLASAMI SPORTOWYMI W WIENIAWIE – realizacja ponad 20 działań wolontariackich

Wyróżnienia:

Stowarzyszenie Przystań nad Radomką – utworzenie przez młodzież Patio – Miejsce Spotkań w Przytyku

Stowarzyszenie Zakrzewiaki – realizacja inicjatyw ze szkolnymi klubami wolontariackimi w PSP w Zakrzewie

W dniu 08.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę na realizację zadania polegającego na promocji firmy MONIKA MATLAKIEWICZ REHABILITACJA „+ nagrodzonej kwotą 8 000 zł w konkursie  – LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”. Celem realizowanego konkursu pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” było propagowanie pomysłów i inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Razem dla Radomki będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. KONKURS pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 08.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę na realizację zadania polegającego na promocji firmy handlowej Mateusz Okrój nagrodzonej kwotą 8 000 zł w konkursie  – LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”. Celem realizowanego konkursu pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” było propagowanie pomysłów i inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Razem dla Radomki będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. KONKURS pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 08.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę na realizację zadania polegającego na promocji Gospodarstwa Rolnego Pysiaków nagrodzonej kwotą 7 999 zł w konkursie  – LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”. Celem realizowanego konkursu pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” było propagowanie pomysłów i inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Razem dla Radomki będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. KONKURS pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 09.12.2023 odbył się w Makowie Mazowieckim Festiwal Dobrej Energii regionalne święto inspiracji i aktywności społecznej w którym jako prelegent i ekspert uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.

W dniu 10.12.2023 na antenie Radia Radom zamieszczone zostały relacje i wywiady przeprowadzone przez dziennikarzy radia podczas Uroczystej Gali Organizacji Pozarządowych, Wolontariatu i Kultury połączonej z 15-leciem działalności Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki. Link do audycji znajduje się pod adresem: https://radioradom.pl/15-lecie-stowarzyszenia-lgd-razem-dla-radomki-relacja-z-wydarzenia-1/

W dniu 10.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek, oraz koordynatorka projektu Małgorzata Kopycka uczestniczyli w firmowej wigilii Piekarni WACYN. Uroczystość była okazją do  podpisania umowy na realizację zadania polegającego na promocji firmy Piekarnia WACYN z Wacyna nagrodzonej kwotą 8 000 zł w konkursie  – LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”. Celem realizowanego konkursu pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” było propagowanie pomysłów i inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Razem dla Radomki będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. KONKURS pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 10.12.2023 w  Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie  odbyło się szkolenie, które przeprowadziła Trenerka Pani Agata Brandys– która od kilku lat prowadzi aktywnie kluby wolontariackie, opowiedziała uczestnikom o wolontariacie szkolnym i tym w organizacjach młodzieżowych. Celem realizowanych szkoleń było przekazanie podstawowych informacji na temat przepisów prawnych, zakresu działania nie tylko standardowego wolontariatu, ale przede wszystkim wykazania coraz bardziej popularnego w ostatnim czasie e-wolontariatu, z którego korzysta coraz więcej organizacji pozarządowych. Szkolenia skierowane były do uczniów szkół podstawowych, z uwagi na fakt, że w coraz większej ilości szkół działają szkolne kluby wolontariusza, w ramach których uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci wspólnie realizują działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalne. Wydarzenia organizowane zostały przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek podpisał umowę na realizację zadania polegającego na promocji firmy Chirilove Ewelina Chiril nagrodzonej kwotą 8 000 zł w konkursie  – LGD „Razem dla Radomki” pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu”. Celem realizowanego konkursu pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” było propagowanie pomysłów i inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, którzy dzięki możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację swych inicjatyw, wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Razem dla Radomki będą wpływać na budowę spójnych działań – promujących producentów lokalnych produktów i usług oraz ich działalności. KONKURS pn. „Promocja dźwignią lokalnego biznesu” organizowany jest przez „Razem dla Radomki w ramach Projektu współpracy „Lokalne Atrakcje Kulinarne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 12.12.2023 w  Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie  odbyło się szkolenie, które przeprowadziła Trenerka Pani Agnieszka Czyżykowska – która od kilku lat prowadzi aktywnie kluby wolontariackie, opowiedziała uczestnikom o wolontariacie szkolnym i tym w organizacjach młodzieżowych. Celem realizowanych szkoleń było przekazanie podstawowych informacji na temat przepisów prawnych, zakresu działania nie tylko standardowego wolontariatu, ale przede wszystkim wykazania coraz bardziej popularnego w ostatnim czasie e-wolontariatu, z którego korzysta coraz więcej organizacji pozarządowych. Szkolenia skierowane były do uczniów szkół podstawowych, z uwagi na fakt, że w coraz większej ilości szkół działają szkolne kluby wolontariusza, w ramach których uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci wspólnie realizują działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalne. Wydarzenia organizowane zostały przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w Mazowieckich Warsztatach GOZ – Gospodarka Obiegu Zamkniętego w praktyce – które odbyły się w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu.

W dniu 15.12.2023 odbyło się bezpłatne szkolenie on-line (webinar), poświęcony zagadnieniu „Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji”. Spotkanie poprowadziła Pani Alicja Gryz – Wasil, trener i specjalista w zakresie kreowania marki i działań promocyjnych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Zadanie publiczne pn. Skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 15.12.2023 w Płocku została podpisana przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru „Razem dla Radomki” na okres lat 2023-2027. Dzięki realizacji w kolejnej perspektywie unijnej działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy środki finansowe o wartości min. 2 462 500 euro. Środki te przeznaczone zotaną na realizację LSR m.in w ramach konkursów dedykowanych dla mieszkańców, sektora przedsiębiorczości, samorządów, instytucji kultury czy też organizacji pozarządowych z terenu gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

W dniu 17.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w wigilii szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

W dniu 19.12.2023 w Kamienicy Deskurów w Radomiu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zorganizowali Mazowiecką Giełdę Organizacji Pozarządowych – Forum ngo. Podczas którego zostały zaprezentowane informacje związane z aktywizacją org. pozarządowych. Ważnym punktem naszego spotkania było wręczenie nagród dla najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich w Konkursie Koła Gospodyń Wiejskich na Start.

Jury konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie. Nagroda finansowa o wartości 1200,00 zł.

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Dębinianki” z Dębin. Nagroda finansowa o wartości 800,00 zł

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki ze Skrzynna. Nagroda finansowa o wartości 600,00 zł.

IV miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Zielona Przystań z Kozłowa. Nagroda finansowa o wartości 400,00 zł

IV miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Zielona Przystań z Kozłowa. Nagroda finansowa o wartości 400,00 zł.

Wyróżnienia otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich „Rogowianki z Rogowej”, Koło Gospodyń Wiejskich z Oblasu, Koło Gospodyń Wiejskich Pogodne z Woli Owadowskiej i Koło Gospodyń Wiejskich Babeczki z Wydrzyna.

Drugim elementem prowadzonego spotkania były prezentacje i prelekcje, w których wystąpili eksperci w zakresie aktywizacji i animacji organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.

Podczas Giełdy Projektów o swoich dokonaniach i codziennej trudnej pracy w ngo, która przynosi wymierne efekty i korzyści opowiedziały Panie Monika Dudek ze Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” oraz Karolina Lachowicz z Fundacji Kreatywnych Innowacji. Warto wspomnieć, ze obydwie organizacje w tym roku świętowały 10 lat istnienia i kilka dni wcześniej odebrały nagrody za działalność swoich organizacji z rąk Prezydenta Miasta Radomia. Następnie wystąpiły: Pani Joanna Dzik ze Stowarzyszenia Przedsiębiorcze Radomianki, przedstawicielka„młodej organizacji” która opowiedziała o najbliższych planach swojego ngo. Swojego przedstawiciela wśród prelegentów miały również koła gospodyń wiejskich – albowiem o swoich działaniach opowiedziały Pani Grażyna i Monika Połczyńska z KGW Stokrotki ze Skrzynna, działające we współpracy z Lokalnym Stowarzyszaniem Kobiet ze Skrzynna.

Dodatkowo w pierwszej części spotkania mogliśmy posłuchać wystąpień w zakresie prezentacji konkursów i źródeł inspiracji dla ngo. Zaprezentowali się m.in. Dawid Ruszczyk – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Oddziału Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie; Emil Jaskulski – Kierownik Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu; Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”, członek Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego; Andrzej Rybus Tołoczko – ekspert od ponad 20 lat związany z sektorem ngo, były przewodniczący Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczyli prezes LGD Cezary Nowek, oraz koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 19.12.2023 w Publicznej Szkole we Wrzosie – Pan  Waldemar Dolecki poprowadził szkolenie w w/w zakresie tematycznym: Rozwój przez innowacje społeczne. Inspiracje dla działań NGO i kół gospodyń wiejskich. W zajęciach uczestniczyło 12 osób. Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczył koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 20.12.2023 w Domu Kultury w Przysusze odbyło się Spotkanie (Forum) organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Spotkanie związane było z aktywizacją i rozwojem organizacji społecznych (stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich). Uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniach z zakresu:

– Prawne aspekty działań organizacji pozarządowych w szczególności kół gospodyń wiejskich, w zakresie prowadzenia księgowości i sprawozdawczości. Spotkanie poprowadzi Pani Projekciarnia. Katarzyna Sadło

– Rozwój przez innowacje społeczne. Inspiracje dla działań NGO i kół gospodyń wiejskich. Spotkanie poprowadzi Pan Waldemar Dolecki. Spotkanie miało charakter nieodpłatny. Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczył koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 21.12.2023 odbyło się bezpłatne szkolenie on-line (webinar), poświęcony zagadnieniu „Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe zasady dotyczący prowadzenia księgowości, sposobu księgowania środków, jednolity plik kontrolny. Organizacje dowiedziały się o obowiązkach związanych z prowadzeniem księgowości, obowiązkach sprawozdawczych – w szczególności przy funkcjonowaniu kół gospodyń wiejskich. Spotkanie poprowadził Pani Rafał Gierałtowski, od 20 lat zajmujący się tematyką funduszy europejskich i księżości, specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych. Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 21.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek przekazał społeczności uczniowskiej PSP w Przytyku Drukarkę kolorową A3. Nagroda ufundowana przez LGD Razem dla Radomki w postaci drukarki to efekt pozytywnej oceny nadesłanych prac uczniowskich w konkursie na temat ochrony środowiska pn. Świat za 50 lat. Dziękujemy Pani Dyrektor PSP Justynie Turzyńskiej za możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem, życząc dalszych sukcesów zawodowych. Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 22.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek przekazał społeczności uczniowskiej PSP w Wierzchowinach Drukarkę kolorową A3. Nagroda ufundowana przez LGD Razem dla Radomki w postaci drukarki to efekt pozytywnej oceny nadesłanych prac uczniowskich w konkursie na temat ochrony środowiska pn. Świat za 50 lat. Dziękujemy Pani Dyrektor PSP Justynie Turzyńskiej za możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem, życząc dalszych sukcesów zawodowych. Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 22.12.2023 prezes LGD Cezary Nowek przekazał społeczności uczniowskiej PSP w Starych Zawadach Drukarkę kolorową A3. Nagroda ufundowana przez LGD Razem dla Radomki w postaci drukarki to efekt pozytywnej oceny nadesłanych prac uczniowskich w konkursie na temat ochrony środowiska pn. Świat za 50 lat. Dziękujemy Pani Dyrektor PSP Justynie Turzyńskiej za możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem, życząc dalszych sukcesów zawodowych. Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 28.12.2023 odbyło się bezpłatne szkolenie on-line (webinar), poświęcony zagadnieniu „Inspiracje i innowacje dla organizacji pozarządowych. Informacja o źródłach pozyskiwania funduszy dla organizacji. Warsztaty mają na celu inspirowanie i pokazywanie dobrych praktyk, aktywizację organizacji poprzez innowacje społeczne. Zaprezentowane będą informacje w jaki sposób szukać inspiracji i tworzyć nowe projekty. Spotkanie skierowane zostanie do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszarów miejsko – wiejskich. W zakresie tematycznym spotkania poruszone zostały również m.in. następujące zagadnienia tematyczne: nowatorskie podejście do projektów organizacji pozarządowych, umiejętności rozpoznania potrzeb i uwarunkowań odbiorców i ich otoczenia, sposoby planowania projektu innowacyjnego, cykl innowacji oraz warunki jego wspierania, praca nad nowymi pomysłami na projekty uczestniczek i uczestników. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały informacje o źródłach pozyskiwania dotacji, funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadziła Pani Barbara Zdańska – Dyrek. Akredytowana Trenerka VCC, doradca ds. organizacji i zarządzania projektami miękkimi, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki w ramach zadania publicznego pn. „Aktywne i skuteczne mazowieckie organizacje pozarządowe” które dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 28.12.2023 zamieściliśmy publikację powstałą w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zanieczyszczenie powietrza i hałas to poważne wyzwania, wpływające na zdrowie ludzi i stan środowiska. Jakość powietrza jest kluczowa, ponieważ to, co oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Pyły zawieszone, tlenki azotu, tlenki siarki i inne substancje emitowane przez przemysł, transport oraz inne źródła, mogą prowadzić do chorób układu oddechowego, serca i innych schorzeń. Emisje hałasu związane z komunikacją i przemysłem również mają negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, powodując stres, zaburzenia snu i utratę jakości życia. Województwo mazowieckie ma potencjał do poprawy jakości powietrza i zminimalizowania wpływu hałasu na życie codzienne. Przedstawimy innowacyjne podejścia, technologie oraz projekty mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza. Publikacja dostępna jest pod adresem:https://saoradomka.pl/wp-content/uploads/2023/12/Ochrona-Powietrza-i-S%CC%81rodowiska-przed-Halasem-w-Wojewo%CC%81dztwie_28.12.2023_1.pdf

W okresie 2023 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki” udzielili 57 konsultacji rejestrowanych w Biurze LGD w zakresie opracowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content