finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Harmonogram naboru wniosków

Aktualne nabory

Obecnie można składać za pośrednictwem Stowarzyszenia wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi’, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Limity środków

Lata realizacji LSR 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: Małe Projekty Razem 4.1/413
Róźnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
2008-2009
2010 173 576,50 1 769 977,00 240 299,23 2 183 852,73
2011 225 923,50 1 112 893,00 158 616,35 1 497 432,85
2012 675 000,00 275 500,00 1 840 082,00 276 084,42 3 066 666,42
2013
2014
2015
2008-2015 675 000,00 675 000,00 4 722 952,00 675 000,00 6 747 952,00

Lata realizacji LSR 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym: Razem Oś 4
funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem 4.31
2008-2009 67 006,58 54 409,70 121 416,28 2 392 327,28
2010 255 704,05 82 485,88 319 427,94 732 840,17
2011 233 305,97 78 854,15 312 160,12 1 819 993,80
2012 174 516,00 233 552,96 108 898,00 342 450,96 2 909 147,27
2013 222 652,00 80 474,55 303 126,55 466 741,33
2014 233 097,07 42 404,78 265 501,85 265 501,85
2015
2008-2015 174 516,00 1 235 318,63 447 527,06 1 664 083,70 8 586 551,70

Harmonogram

przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Operacje spełniające warunki
przyznania pomocy dla działania
Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej
x x x x
2 Tworzenie
i rozwój
mikroprzed
siębiorstw
x x x x x
3 Odnowa
i rozwój wsi
x x x X
4 Małe projekty       x x       x        x     x

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014
I II III IV I II III IV
1 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej x x x
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw x x x
3 Odnowa i rozwój wsi x x x
4 Małe projekty x x x

Pobierz harmonogram naborów

pdf

Aktualny harmonogram naborów
(format: pdf, rozmiar pliku: 249 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content