Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194196


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzień 2012 r.03.12.2012 r.

Grudniowy numer Biuletyn LGD Razem dla Radomki.

Zachęcamy Państwa do lektury grudniowego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Znajdziecie w nim artykuły poświęcone bieżącym wydarzeniom mającym miejsce na terenie gmin tworzących nasze LGD.

Do 20 grudnia na wszystkich zainteresowanych czekają bezpłatne szkolenia e-learningowe, które pozwolą na zdobycie wiedzy, niezbędnej dla organizacji pozarządowych. Szkolenia dostępne są na stronie www.eLearning-szkolenia.eu. Dla najaktywniejszych uczestników i organizacji przewidzieliśmy nagrody. Cztery organizacje otrzymają nowoczesne strony internetowe, a dla uczestników indywidualnych przewidzieliśmy nagrody rzeczowe o wartości 4000,00 zł!!

W numerze nie zabraknie relacji z Folkowych Andrzejek, które odbyły się 24 listopada we Wrzosie, informacji o projektach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie czy relacji z wystaw historycznych w Zakrzewie. W ramach cyklu przedstawiającego historię naszych gmin tym razem o Przysusze opowiada dr Agnieszka Zarychta – Wójcicka.

To oczywiście nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie, dlatego serdecznie zapraszamy do jego lektury. Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

03.12.2012 r.

Jan Nowicki u Gombrowicza!

Jan Nowicki

Czy z Janem Nowickim można nie rozmawiać o kobietach? Pewnie można, ale czy warto? Wybitny aktor będzie gościem Muzeum Gombrowicza we Wsoli 4 grudnia (wtorek). Spotkanie z cyklu „Twarze i gęby” poprowadzi Tomasz Tyczyński.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie wydana niedawno książka Jana Nowickiego „Mężczyzna i one”. Rozmawiać będziemy o „gębie” amanta i kobieciarza, o narzuconych przez życie rolach i możliwości reżyserowania swojego losu, o grze na scenie i na piłkarskim boisku, a także o tym, co stanowi o smaku życia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Witolda Gombrowicza we wtorek, 4 grudnia, o godzinie 18.00. Spotkanie z Janem Nowickim jest ostatnim wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez MWG w tym roku.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

04.12.2012 r.

Rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizować muszą cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Oferty można składać w ramach jednego z czterech priorytetów: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; Integracja i aktywizacja społeczna oraz Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Termin składania ofert mija w dniu 14 stycznia 2013 r.

pobierzdo góry do góry

05.12.2012 r.

Strona internetowa Stowarzyszenia Razem dla Radomki wybrana jako jedna z najlepszych stron LGD w Polsce.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w przeprowadzonym w ramach działań Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa konkursie „Strona internetowa wizytówką obszaru LGD” którego celem było wyłonienie najlepszej strony internetowej wśród Lokalnych Grup Działania z terenu całego kraju – witryna internetowa naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – www.razemdlaradomki.pl otrzymała 2 miejsce.

Jest to dla nas bardzo istotne wyróżnienie doceniające naszą dotychczasową pracę, jednocześnie stanowiącą mobilizację do dalszego rozwoju, podniesienia poziomu technicznego i merytorycznego.

Dziękujemy wszystkim internautom oraz osobom współtworzącym artykuły zamieszczane na naszych portalach internetowych www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl , które miesięcznie odwiedza ponad 35 tysięcy osób. Dzięki temu stały się one popularnymi witrynami wśród mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują najważniejszych informacji związanych z życiem naszych „małych ojczyzn”.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

pobierzdo góry do góry

07.12.2012 r.

Bezpłatne szkolenia w projekcie E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach. Dla uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZĘDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych, w ramach projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) – na który można zapisać się na stronie internetowej www.eLearning-szkolenia.eu . Termin udziału w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 r. !

Dla 4 najaktywniejszych uczestników przewidziane są nowoczesne tablety multimedialne, a dla 4 najaktywniejsze organizacje otrzymają strony internetowe!! W celu udziału w konkursie należy wysłać zgłoszenie na formularzach zamieszczonych poniżej.

Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo góry do góry

10.12.2012 r.

Do 14 stycznia 2013 można starać się o dofinansowanie polsko-litewskich projektów młodzieżowych

Projekty Polsko - Litewskie

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do uczestnictwa w konkursie wniosków na rok 2013. W przyszłym roku będzie można otrzymać dofinansowanie na takie projekty jak: wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, spotkania oraz projekty informacyjne. 2013 przyniesie kilka zmian, z którymi warto się zapoznać.

W 2012 roku wskazane będą priorytety Funduszu takie jak, promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego; włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami; innowacje w projektach młodzieżowych; tworzenie sieci organizacji.

pobierzdo góry do góry

11.12.2012 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 10.12. 2012 r. – Przysucha

W poniedziałek 10 grudnia w Domu Kultury w Przysusze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które poprzedziło seminarium poświęcone zagadnieniu „CLLD: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości przez LEADERA w latach 2014-2012 r.”, a także wystąpienie Pana Radosława Gutowskiego nt. „Szansa fotowoltaiki w warunkach polskich” zorganizowane w ramach realizowanego przez naszą organizację projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”.

Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Statutu Stowarzyszenia. W przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Stowarzyszenia dokonali również wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem LGD „Razem dla Radomki” został ponownie wybrany Pan Cezary Adam Nowek, Przewodniczącym Rady LGD „Razem dla Radomki” – Pan Sławomir Białkowski, a Przewodniczącym komisji rewizyjnej – Pan Grzegorz Walczak.

Walne Zebranie Członków Walne Zebranie Członków Walne Zebranie Członków
pobierzdo góry do góry

12.12.2012 r.

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Jedlińsku!

Warsztaty - Jedlińsk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza chętne osoby na Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których uczestnicy uczyć się będą wypiekania i lukrowania pierników.

Spotkania podzielono na grupy 10 osobowe. Pierwsze warsztaty odbędą się w najbliższy piątek w godzinach 13.00-15.00 oraz 15.30-17.30, jak również w sobotę w godzinach 11.00-13.00 i 13.30.-15.30.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Zapisy przyjmowane są pod nr telefonu 48 32 13 052.

pobierzdo góry do góry

13.12.2012 r.

Informacje o posiedzeniu Rady LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W dniu 7 grudnia odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Rada dokonała ponownej oceny wniosków od beneficjentów, którzy złożyli odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia. Poniżej prezentujemy ranking wniosków.

Ranking wniosków ponownie ocenianych przez Radę LGD „Razem dla Radomki”
pobierzdo góry do góry

13.12.2012 r.

Tablety multimedialne i strony internetowe dla uczestników projektu E-learning skutecznym narzędziem rozwoju!! Zapraszamy do udziału!!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZĘDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych, w ramach projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) – na który można zapisać się na stronie internetowej www.eLearning-szkolenia.eu . Termin udziału w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 r. !

Dla 4 najaktywniejszych uczestników przewidziane są nowoczesne tablety multimedialne, a dla 4 najaktywniejsze organizacje otrzymają strony internetowe!! W celu udziału w konkursie należy wysłać zgłoszenie na formularzach zamieszczonych poniżej.

Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo góry do góry

14.12.2012 r.

Zapraszamy na Spotkania Wigilijne w Zakrzewie

Wigilia

Wójt Gminy Zakrzew – Sławomir Białkowski oraz Rada Gminy zapraszają na uroczyste spotkanie wigilijne, które odbędzie się w najbliższą niedzielę – 16 grudnia. Wigilia na rynku w Zakrzewie na stałe wpisała się już w kalendarz gminnych imprez.

Tradycyjnie zostanie przygotowany stół z wigilijnymi potrawami, a doniosłej atmosferze tego dnia towarzyszyć będą kolędy w wykonaniu Chóru Kościelnego oraz dziecięcego zespołu ludowego „Zakrzewiaki”. Wigilia rozpocznie się o godzinie 16:00 uroczystą Mszą Święta, po której od 17.00 czeka nas wspólne śpiewanie kolęd.

pobierzdo góry do góry

17.12.2012 r.

Zapraszamy na Wigilie w Wolanowie

”wigilia"

Gmina Wolanów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki”, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, oraz Gminnym Centrum Kultury zapraszają na Wigilię Bożego Narodzenia, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. o godzinie 15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie.

Wigilię rozpocznie pokaz tańca w wykonaniu dzieci z Bieniędzic oraz przedstawienia – jasełka w wykonaniu dorosłych i dzieci z ZSO w Wolanowie które poprzedzą odczytanie ewangelii i życzenia od Wójta Krzysztofa Murawskiego. Doniosłej atmosferze tego dnia będzie towarzyszyć śpiewanie kolęd w wykonaniu zespołu „Wolanianki”, wspólna wieczerza oraz zwyczaj łamania się opłatkiem.

pobierzdo góry do góry

18.12.2012 r.

Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie informuje, że rozpoczyna nabór na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych dla kadr zarządzających organizacjami trzeciego sektora w ramach projektu „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Łudzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Studia podyplomowe dedykowane są kadrze zarządzającej NGO z całej Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i wprowadzania standardów działania instytucji III sektora. Mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, ich funkcjonowania oraz współpracy z sektorem publicznym i biznesem. Studia przekazują umiejętność tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarządowej oraz przygotowują do wprowadzenia standardów działania.

W ramach projektu uczestnicy mają zagwarantowany: udział w bezpłatnych studiach podyplomowych, częściowy zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie, wsparcie coachingowe, wyjazdy studyjne do organizacji NGO uczestniczących w projekcie, zjazdy stacjonarne w siedzibie WSPA oraz zjazdy wyjazdowe.

pobierzdo góry do góry

19.12.2012 r.

Tablety multimedialne i strony internetowe dla uczestników projektu E-learning skutecznym narzędziem rozwoju!!!! Ostatnie dni –na zgłoszenie udziału w projekcie!!!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZĘDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych, w ramach projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) – na który można zapisać się na stronie internetowej www.eLearning-szkolenia.eu . Termin udziału w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 r. !

Dla 4 najaktywniejszych uczestników przewidziane są nowoczesne tablety multimedialne, a dla 4 najaktywniejsze organizacje otrzymają strony internetowe!! W celu udziału w konkursie należy wysłać zgłoszenie na formularzach zamieszczonych poniżej.

Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo góry do góry

21.12.2012 r.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt: E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu: Starostwem Powiatu Przysuskiego, Starostwem Powiatu Radomskiego, Starostwem Powiatu Szydłowieckiego, Starostwem Powiaty Zwoleńskiego zaprasza na konferencję podsumowującą projekt: „ E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bezpłatne szkolenia e-learningowe miały na celu pobudzenie aktywności osób z obszarów wiejskich, podniesienia ich kompetencji, umiejętności i wiedzy w zakresu podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich, rozwoju organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. w godzinach 11:00 - 13:30 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy ul. Mokra 2M

 • Program konferencji:
 • 11:00Powitanie gości
 • Wystąpienie Merytoryczne Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, Wojciech Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • Podsumowanie projektu (efekty, uczestnicy, wskaźniki) Dorota Wąsik – Koordynator Projektu
 • Rozstrzygniecie konkursu na najaktywniejsza organizację (obecność wymagana w celu odbioru dokumentacji strony internetowej): prezentacja stron internetowych, prezentacja stowarzyszeń -laureatów konkursu (wystąpienie przedstawicieli władz zwycięskich organizacji)
 • Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego uczestnika (obecność wymagana w celu odbioru nagród rzeczowych)Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsza pracę magisterską poświęconą tematyce gmin tworzących Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki". Wystąpienie JURY Konkursu- wręczenie nagród
 • Prezentacja inicjatyw stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – „Paprykowy Szlak”
 • 13:00 Zakończenie Konfernecji

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich uczestników na uroczysty obiad przygotowany w Restauracji FANABERIA ul. Struga 7a w Radomiu

Szczegółowe informacje o konferencji uzyskają Państwo w Biurze Projektu LGD „Razem dla Radomki”,, mieszczącym się na ul. Wernera 9/11 w Radomiu oraz pod nr tel. 48 38 58 997.

pobierzdo góry do góry

27.12.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z wielką przyjemnością informujemy, iż konkurs organizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na najlepsze prace licencjackie, doktoranckie i magisterskie poświęcone tematyce związanej z gminami tworzącymi Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” tj. Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew został rozstrzygnięty!

Na konkurs zgłoszonych zostało 5 prac (2 w kategorii prac licencjackich, 3 w kategorii prac magisterskich). Z uwagi na niewielką liczbę nadesłanych prac Komisja, zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła dla wszystkich zgłoszonych prac przyznać jedną nagrodę. Prace zostały ocenione bez podziału na kategorie, dlatego wobec powyższych postanowień nie zostały przyznane odrębne nagrody dla kategorii prac magisterskich i prac licencjackich.

Nagroda główna – komputer multimedialny – został przyznany dla Pani Agaty Świątkowskiej za prace pt. „Rodzina Podlodowskich na tle szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku”.

Wyróżnienie (nagrody którymi są publikacje regionalne) zostało przyznane dla Pani Anny Cieślak – autorce pracy „Aktywność społeczeństwa w lokalnych grupach działania na podstawie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. podczas konferencji podsumowującej projekt „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, która odbędzie się w godzinach 11.00-13.30 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu przy ul. Mokrej 2m.

pobierzdo góry do góry

28.12.2012 r.

Nowy numer Biuletynu KSOW. Zapraszamy do Lektury.

Biuletyn Ksow

Ukazał się nowy, czwarty numer biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W numerze znajdziemy wiele interesujących artykułów w tym m.in.: najważniejsze skutki Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiej wsi; rozstrzygnięcie konkursów współfinansowanych z Planu działania SC KSOW; Realizacja Projektu Flagowego w ramach Strategii Regionu Morza Bałtyckiego, Sielskie wakacje w kujawsko-pomorskiej zagrodzie, wydarzenia w Regionach.

Biuletyn mogą Państwo pobrać klikając w poniższą ikonę Pobierz.

Zachęcamy Państwa do lektury!

pobierzdo góry do góry

28.12.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników projektu: E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z przyjemnością informujemy, iż konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu: E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach został rozstrzygnięty.

Wśród laureatów konkursu znalazły się organizacje pozarządowe które otrzymały nowoczesne strony internetowe wyposażone w panel administracyjny do zarządzania treścią. Wśród nich wyróżniliśmy Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre Viribus Unitis.

W drugim konkursie wybranych zostało 4 najaktywniejszych uczestników szkoleń, którzy otrzymali nowoczesne tablety multimedialne. Laureatami konkursu dla osób indywidualnych zostali: Iwona Górecka, Magdalena Stawczyk, Milena Łochnicka, Danuta Żuchowska.

Zwyciężcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji działań związanych z rozwojem swoich społeczności lokalnych!

pobierzdo góry do góry

31.12.2012 r.

Program Kultura – projekty współpracy z krajami trzecimi

Program Kultura

Punkt Kontaktowy ds. Kultury informuje, że najbliższy termin składania wniosków na projekty współpracy z krajami trzecimi (obszar 1.3.5): 3 maja 2013 roku o godzinie 12.00! Kraje trzecie wyznaczone do współpracy: Australia, Kanada. Agencja Wykonawcza udostępniła formularze wniosków obowiązujące podczas naboru 2013.

Wnioski mogą złożyć publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność kulturalną np. teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, organy władzy publicznej.

GRANTY SĄ PRZYZNAWANE NA międzynarodowe projekty kulturalne realizowane z partnerami zagranicznymi, o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze (tzw. „miękkie”), które: wpisują się w cele Programu Kultura (mobilność artystów, ponadnarodowy obieg dzieł, dialog międzykulturowy) oraz są ukierunkowane na wymianę i współpracę kulturalna pomiędzy Unią Europejską i wyznaczonymi krajami trzecimi. W 2013 roku są to Australią i Kanada oraz są oparte na realnej współpracy międzynarodowej: wszyscy organizatorzy muszą mieć wkład w tworzenie, realizację i finansowanie projektu

Przykładowe działania: wydarzenia kulturalne i artystyczne wynikające ze współpracy pomiędzy operatorami kulturalnymi (koncerty, spektakle, wystawy), programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów, kursy mistrzowskie, warsztaty.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.