Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194027


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzień



01.12.2009 r.

Szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania zaprasza Członków Rady do udziału w szkoleniu: „Rola i zadania Rady LGD„ Razem dla Radomki w kontekście naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2009 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 (sala konferencyjna – pokój nr 4).

Szkolenie ma na celu przekazanie kluczowych informacji dotyczących pracy Rady, przebiegu procedury naboru wniosków, metodyki pracy z wnioskami.

Program spotkania szkoleniowego dotyczy następujących zagadnień:

 • Omówienie procedury konkursowej wraz ze wskazaniem zakresów, obowiązków i kompetencji członków LGD, władz: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków i pracowników Biura LGD. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 • Omówienie wzorów wniosków w aspekcie oceny zgodności z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru projektu dla działania MAŁE PROJEKTY, TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW oraz ODNOWA I ROZWÓJ WSI (RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).
 • Procedura wyboru, w tym procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD
 • Przebieg procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny (Rada) w kontekście celów Działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii działania PROW 2007-2013

pobierzdo góry do góry

02.12.2009 r.

Inwestycje w Gminie Wolanów.

Adam Gibała

27 listopada w dodatku Gazety Wyborczej pt. „Gminy Inwestują” został zamieszczony artykuł informujący o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Wolanów.

Gmina Wolanów może poszczycić się realizacją licznych inwestycji, a najważniejszymi z nich są:


 • Modernizacja Budynku PSP w Bieniędzicach
 • Modernizacja Budynku PSP w Młodocinie Większym
 • Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Sławnie
 • Modernizacja Budynku przy PSPS w Sławnie
 • Budowa Kolektora Sanitarnego
 • Modernizacja dróg oraz budowa oświetlenia.

Wójtowi Gminy Wolanów - Panu Adamowi Gibale serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji o inwestycjach realizowanych przez Gminę Wolanów można uzyskać w dodatku Gazety Wyborczej pt. "Gminy Inwestują" z 27 listopada 2009 r. Zachęcamy do lektury artykułu.

pobierzdo góry do góry

03.12.2009 r.

Polska Giełda Pracy zaprasza na bezpłatne szkolenia.

Polska Giełda Pracy Sp. z.o.o zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń przygotowanych dla mieszkańców powiatu radomskiego, lipskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, przususkiego, białobrzeskiego i szydłowieckiego.

Szkolenia dotyczą wielu specjalności, takich jak: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera, Grafika komputerowa, Zarządzanie Projektami europejskimi, Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Organizacja i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Księgowość i rozliczanie projektów unijnych, Kurs kosmetyczny, Audytor wewnętrzny, Kierowca samochodu ciężarowego – prawo jazdy kat. C, Uniwersalny handlowiec z prawem jazdy kat. B, Pracownik ochrony z licencją I stopnia i wielu innych.

Szczegółowe informacje na temat kursów można zasięgnąć w siedzibie Polskiej Giełdy Pracy przy ul. Mickiewicza 19 w Radomiu.

pobierzdo góry do góry

4.12.2009 r.

Konkurs w zakresie kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs w zakresie kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego. Konkurs skierowany jest dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku. Na realizację zadań Zarząd Województwa Mazowieckiego w projekcie budżetu na 2010 rok zaplanował kwotę 8 735 500 zł.

pobierzdo góry do góry

07.12.2009 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 4 Leader na lata 2007-2013 w Wieniawie.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2009 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wieniawa.

Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły otrzymywania pomocy finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie: "Małych projektów", "Odnowy i rozwoju wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw".

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru LGR, jak również przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych.

pobierzdo góry do góry

08.12.2009 r.

Nowa droga w gminie Zakrzew

4 grudnia 2009 r. została otwarta droga gminna na trasie Zatopolice – Wiktorów. W uroczystym otwarciu drogi wziął udział członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

zakrzewiacy droga zakrzewiacy

Droga o długości ponad kilometra została wyposażona w oświetlenie, obustronne pobocze utwierdzone kruszywem i rów odwadniający. Całkowity koszt inwestycji to blisko 540 tys. zł, z czego prawie 300 tys. zł to dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej.

Tego samego dnia, członek zarządu Piotr Szprendałowicz wraz z radnym województwa mazowieckiego Bogumiłem Ferensztajnem – uroczyście otworzyli odnowioną świetlicę, gdzie wysłuchali wraz z innymi gośćmi koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Zakrzewiacy.

pobierzdo góry do góry

08.12.2009 r.

Uwaga! Nowe formularze wniosków na Małe Projekty i Odnowę i Rozwój Wsi.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W związku z naniesionymi przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa poprawkami w części „Zestawienie rzeczowo-finansowe” dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe projekty

Informujemy o zamieszczeniu na stronie internetowej „Razem dla Radomki” w zakładce Nabory wniosków - aktualnych wersji formularzy.

pobierzdo góry do góry

09.12.2009 r.

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

regionalny osrodek EFS

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń jest przygotowanie beneficjentów do realizacji projektów EFS. Szkolenia będą realizowane w zakresie:

 1. Przygotowanie projektu – procedury EFS.
 2. Pisanie Wniosków – merytoryczne i techniczne aspekty dobrego projektu.
 3. Zarządzanie projektami EFS.
 4. Zamówienia publiczne w projektach EFS.
 5. Partnerstwa w projektach EFS
 6. Przygotowanie projektów systemowych (MOPS, GOPS, PCPR)
 7. Zarządzanie projektami systemowymi (MOPS, GOPS, PCPR)

Szczegółowe informacje na temat doradztwa i prowadzonych kursów można uzyskać siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Radomiu na ul. Kościuszki 1, pok. 107. lub na stronie internetowej www.radom.roefs.pl.

pobierzdo góry do góry

10.12.2009 r.

Spotkanie aktywizujące Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

7 listopada br. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wieniawa odbyło się spotkanie aktywizujące zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

spotkanie aktywizujace spotkanie aktywizacyjne spotkanie aktywizacyjne

Podczas spotkania zostały omówione szczegóły otrzymania pomocy finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, przedsiębiorcy, oraz przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych.

Przypominamy również, iż wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie działań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” należy składać w biurze Stowarzyszenia, mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu, w terminie od 24 listopada do 21 grudnia 2009 r. do godziny 15:00.

pobierzdo góry do góry

11.12.2009 r.

Spotkanie wigilijne mieszkańców Zakrzewa

wigilia

W najbliższą niedzielę - 13 grudnia 2009 r. gmina Zakrzew zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczystą Wigilię.

Wigilia na rynku w Zakrzewie na stałe wpisała się już w kalendarz gminnych imprez. Tradycyjnie zostanie przygotowany stół z wigilijnymi potrawami, a doniosłej atmosferze tego dnia towarzyszyć będą kolędy w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, jak również występ zespołu góralskiego.

Przygotowano również niespodzianki dla dzieci, dla których Święty Mikołaj rozdawać będzie liczne upominki.

Wigilia rozpocznie się o godzinie 17:00 w niedzielę 13 grudnia br. na rynku w Zakrzewie.

pobierzdo góry do góry

14.12.2009 r.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na konferencję pt. Kształtowanie produktów turystycznych na obszarze LGD

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształtowanie produktów turystycznych na obszarze LGD”, która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” w Radomiu przy ul. Wernera 9/11, sala konferencyjna, o godzinie 10:00.

W programie:

 1. Metodologia produktu turystycznego. Produkt turystyczny subregionu radomskiego – dr M. Krzemiński
 2. Strategia rozwoju produktów turystycznych LGD „Razem dla Radomki – C. Nowek
 3. Analiza potencjału turystycznego LGD „Razem dla Radomki – M. Siek
 4. Produkty turystyczne LGD m.in.:
  • Gombrowicz w Jedlińsku
  • Szlaki turystyczne Radomki
  • Domaniowskie Morze
  • Postać Oskara Kolberga
  • Rycerze Bogurodzicy
  • Obrzęd Ścięcia Śmierci
  • Atrakcje ziemi przytyckiej
 5. Produkt turystyczny w niemieckiej gminie. Wymogi turysty niemieckiego – Lars Dreilich.
 6. Produkty turystyczne Lokalnych Grup Działania Ziemi Radomskiej

pobierzdo góry do góry

15.12.2009 r.

Inwestycje Gminy Jedlińsk

walczak

Informujemy, iż w dodatku Gazety Wyborczej pt. „Gminy Inwestują” został zamieszczony artykuł informujący o realizowanych inwestycjach na terenie Gminy Jedlińsk.

Gmina Jedlińsk jest laureatem XIII edycji Konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrodę Gospodarczą Granitowy Tulipan za rok 2008 w kategorii Gmina Roku.

W październiku 2009 r. Gmina odebrała również nagrodę w ramach regionalnego konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w województwie mazowieckim.

Wójtowi Gminy Jedlińsk – Panu Wojciechowi Walczakowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zachęcamy do lektury całego artykułu, który został zamieszczony na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakładce O Stowarzyszeniu - Publikacje prasowe.

pobierzdo góry do góry

16.12.2009 r.

Dotacje na oprogramowanie komputerowe.

Program Technologie non-profit Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki skierowany jest do organizacji pozarządowych, oraz do wybranych placówek non-profit sektora państwowego. Umożliwia on dostęp do oprogramowania, sprzętu i innych usług IT po przystępnych cenach.

Biorąc udział w Programie można otrzymać dotację na oprogramowanie komputerowe firmy Microsoft i sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthamd.

Więcej informacji o programie i zasadach kwalifikacji mogą uzyskać Państwo na stronie www.technologie.org.pl

pobierzdo góry do góry

17.12.2009 r.

Nowy sprzęt zakrzewskich strażaków

Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zakrzew otrzymali nowoczesny sprzęt strażacki.

Uroczyste przekazanie sprzętu zostało dokonane w dniu 13 grudnia przez członka Zarządu Województwa Mazowieckiego – Piotra Szprendałowicza i radnego województwa mazowieckiego – Bogumiła Ferensztajna.

Sprzęt za kwotę ok. 55 tys. zł został zakupiony w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem tego programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe Gmin w zakresie finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego umożliwiające doposażenie w niezbędny sprzęt bojowy, przeciwpożarowy oraz ratownictwa drogowego.

pobierzdo góry do góry

18.12.2009 r.

Uwaga 21.12 upływa termin naboru wniosków.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przypominamy, iż 21 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 upływa termin naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie działań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” należy składać w biurze Stowarzyszenia, mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu.

pobierzdo góry do góry

21.12.2009 r.

Granty dla ekologicznych projektów edukacyjnych.

Informujemy, iż do dnia 18 stycznia 2010 r. można składać wnioski o dofinansowanie ekologicznych projektów edukacyjnych w konkursie „Henkel – zielone granty”.

W ramach konkursu do zdobycia jest 20 grantów po 5 tysięcy złotych. Konkurs organizowany jest przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Henkel Polska. Skierowany jest do organizacji pozarządowych jak również dla instytucji naukowych, w tym do szkól podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja edukacyjnego pomysłu związanego z ochroną środowiska. Projekt dotyczyć może np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Granty mogą być przeznaczone na organizację działań edukacyjnych, a także na nagrody dla uczestników oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych.

pobierzdo góry do góry

22.12.2009 r.

Przysucha w okresie II Wojny Światowej

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na wystawę z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Celem wystawy jest ukazanie okresu okupacji hitlerowskiej przez pryzmat działań wojennych prowadzonych na terenie gminy Przysucha, działalności konspiracyjnej mieszkańców, oraz zagłady ludności żydowskiej.

Wystawie towarzyszy wydanie publikacji pt. „Przysucha w okresie II wojny światowej”, która zawiera wspomnienia mieszkańców z okresu wojny. Jest to bardzo ważne źródło dokumentujące wojenny czas, oglądany z różnych perspektyw: uczestników walk partyzanckich, więźniów obozów, a także mieszkańców Przysucha – świadków życia codziennego w okupowanym mieście. Autorką publikacji jak również komisarzem wystawy jest dr Agnieszka Zarychta Wójcicka.

pobierzdo góry do góry

28.12.2009 r.

Otwarty konkurs w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Oferty na zadania realizowane w terminie od 26 marca 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku można składać do dnia 18 stycznia 2010 roku. Dofinansowanie ofert nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 15 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

29.12.2009 r.

Bezpłatne seminaria – Euro na Kulturę.

„Euro na kulturę” to pięć bezpłatnych dwudniowych seminariów informacyjno-warsztatowych, skierowanych do sektora kultury. Projekt przygotowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwo Amicus.

Celem projektu jest przygotowanie osób związanych z sektorem kultury, do pozyskiwania środków finansowych UE w latach 2007-2013 oraz nabycia wiedzy z zakresu źródeł finansowania i umiejętności praktycznych aplikowania o fundusze.

Bezpłatne szkolenia skierowane są do przedstawicieli instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych, archiwów, NGO i innych instytucji działających w obszarze kultury, będących potencjalnymi beneficjentami unijnej pomocy.

Projekt realizowany będzie od stycznia do kwietnia 2010 roku. W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy na stronę www.euronakulture.eu

pobierzdo góry do góry

29.12.2009 r.

Rządy Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha w ocenie Echa Dnia.

Redakcja Echa Dnia od października prezentuje cykl publikacji zatytułowany „Mała Ojczyzna”, którego celem jest ocena rządów gospodarzy miast i gmin regionu radomskiego.

W wydaniu z dnia 23.12.2009 r. zaprezentowano dokonania Tadeusza Tomasika - Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha w okresie ostatnich trzech lat, które zostały ocenione przez redakcję Echa Dnia bardzo dobrze.

Gospodarz miasta i gminy Przysucha może pochwalić się znaczącymi sukcesami. W ciągu trzech lat Gmina uzyskała ponad 12 milionów złotych z Unii Europejskiej, dzięki którym powstały m.in. nowe drogi, kompleks boisk i wiejskie świetlice. Gminne inwestycje to także budowa kanalizacji. Takie pracę były i są przeprowadzane w Skrzyńsku, Lipnie i Przysusze. Wybudowano również 204 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, Dębiny, Beźnik, Gaj i Wola Więcierzowa.

Gmina wspiera taż liczne inwestycje kulturalne. Wybudowano muszlę koncertową, przeprowadzono gruntowny remont budynku Domu Kultury, jak również rozbudowano świetlicę wiejską w Janikowie oraz przygotowano dokumentację pod budowę wiejskich ośrodków kultury w Pomykowie i Woli Więcierzowej. Świetlice wiejskie otrzymały niezbędny sprzęt.

Poza wspomnianymi inwestycjami, wykonano również wiele prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowano wiele działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, jak również doposażono ośrodki zdrowia i inne placówki.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Przysucha – Tadeuszowi Tomasikowi - serdecznie gratulujemy sukcesów.

pobierzdo góry do góry

30.12.2009 r.

Konkurs na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Do 22 stycznia 2010 roku można składać oferty w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania.

Konkurs skierowany jest dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poziom dofinansowania ofert nie może przekroczyć 80 % kosztów ogólnych, natomiast wysokość dofinansowanie jednego projektu nie być wyższa niż kwota 15 000 zł. W przypadku złożenia dwóch ofert łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 25 000zł.

pobierzdo góry do góry

31.12.2009 r.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na bezpłatne szkolenia.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” i Priorytetu VI. – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” informuje o rozpoczęciu w styczniu 2010 r. następujących projektów:

 • „Wieś aktywna – inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich” – projekt realizowany na obszarze Gminy Wolanów
 • „Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową wiedzę” – projekt realizowany na obszarze Gminy Jedlińsk

Projekty realizowany są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Gminą Jedlińsk, Gminą Wolanów, oraz Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. Z.O.O.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów zostały zamieszczone z zakładce Projekty UE.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGD



enrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.