finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Ekologicznie Lokalnie

Ekologicznie Lokalnie – O projekcie

LGD „Razem dla Radomki” realizuje kolejny projekt współpracy „Ekologicznie Lokalnie”.

Umowa na realizację projektu przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w lipcu bieżącego roku.

Współpraca międzynarodowa jest czymś więcej niż tylko tworzeniem sieci kontaktów. Zachęca i wspiera lokalną społeczność w podejmowaniu wspólnych inicjatyw z innymi grupami LEADER (lub grupami stosującymi podobne podejście) w innym regionie, państwie członkowskim czy nawet kraju trzecim. Głównym celem współpracy międzynarodowej jest pomoc podmiotom z obszarów wiejskich w podnoszeniu potencjału ich regionów.

Lokalna grupa działania „Razem dla Radomki” realizując swoje zadania służące realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) przyczynia się do szeroko rozumianego rozwoju obszaru wiejskiego objętego LSR. Jako stowarzyszenie działające na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej, doradztwem i fachowością swoich działań promocyjnych i aktywizujących wspiera nie tylko zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale też służy wsparciem finansowym w zakresie rozwoju całego obszaru na jakim działa. Projekty współpracy ze względu na swój charakter są dobrymi przykładami współpracy, nie tylko na poziomie samej LGD, ale i w szerokim aspekcie obszaru, dziedzin i sektorów. Są to działania z reguły wykraczające poza obszar funkcjonowania lokalnej grupy działania a także służące promocji samej organizacji.

Dlatego „Razem dla Radomki” będzie realizowała Projekt współpracy pt. „Ekologicznie Lokalnie” akronim Eko-Lok. Będzie on realizowany w ramach partnerstwa trzech LGD, tj. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (Partner nr 1), Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi (Partner nr 2), oraz zagranicznego Partnera projektu Lokalną Grupą DziałaniaTerras de Oliana Sardynii (Partner nr 3).Projekt realizowany będzie dwuetapowo w okresiedo czerwca w 2024 roku.

Niniejszy projekt współpracy ma na celu wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, edukację ekologiczną mieszkańców, także dzieci i młodzieży szkolnej, oraz krzewienie i propagowanie świadomych postaw pro środowiskowych, i pro klimatycznych i pro zdrowotnych, oraz wspólną integrację, wymianę doświadczeń i aktywizację społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD w okresie 2023 i 2024 roku.Nasze działania zrealizujemy poprzez m.in.:

  • Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dot. Ekologii;
  • Organizację eko-pikniku dot. Tematyki ekologicznej;
  • Przeprowadzenie akcji ekologicznych skierowanych do lokalnej społeczności;
  • Przeprowadzenie seminarium dotyczącego ekologii i przedsiębiorczości;
  • Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów w zakresie ekologii;
  • Działania warsztatowo/edukacyjno/informacyjne – dary natury;
  • Wyjazd studyjny.

Zapraszamy do kontaktu z panią Małgorzatą Kopycką – koordynatorką projektu – pod numerem tel. 48/385 89 96.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content