NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10664254


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Dziedzictwo Kulturowe Przytyka

Dziedzictwo Kulturowe Przytyka

Wnioskodawca: Gmina Przytyk

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki", działanie: Małe projekty. Projekt zakończony został w lipcu 2011 r.

"Dziedzictwo Kulturowe Przytyka" to projekt realizowany przez Gminę Przytyk w partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Przytyku, Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie, Gminną Biblioteką Publiczną w Przytyku. Głównymi celami które zakładał było zachowanie dziedzictwa kulturowego w regionie oraz rozwój wartości edukacyjnych z wartościami kulturalnymi wspólnoty lokalnej. Realizacja projektu umożliwiła zwłaszcza młodym mieszkańcom gminy głębsze poznanie regionu i jego kultury, oraz świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa przodków.

Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka
Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka
Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka

Dlatego dążąc do realizacji wspomnianych wyżej zamierzeń, dokonany został zakup 16 sztuk strojów ludowych oraz przeprowadzone zostały zajęcia muzyczne i teatralne dla dziecięcego zespołu ludowego działającego przy Publicznym Gimnazjum w Przytyku. Finałem i podsumowaniem projektu była organizacja VIII Turnieju Regionalnego pod hasłem "Dziedzictwo kulturowe Przytyka" który odbył się w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Zamierzeniem turnieju regionalnego jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży tożsamości związanej z regionem, ukazaniem bogactwa tradycji przodków, włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz gminy oraz ocalenie od zapomnienia zwyczajów, obrzędów i dziedzictwa kulturowego okolicy. W cały proces zaangażowany został zespół organizacyjny, który tworzyli nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie, i który zadbał o prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Turniej miał formę konkursu, do którego przystąpiły zaproszone szkoły. Każda z nich przygotowała inscenizację prezentującą zwyczaje i obrzędy kultywowane w regionie przytyckim.

Podsumowaniem imprezy był występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Przytyku, która zaprezentowała widowisko pt. "Mój region - moja historia", podczas którego dzieci w zakupionych strojach ludowych zaprezentowały tańce ludowe, sceny rodzajowe. W ramach projektu wydany został również w nakładzie 150 sztuk - folder prezentujący historię Turniejów Regionalnych oraz zawierający scenariusze poszczególnych uroczystości.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.