NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477513


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska z Zakrzewa


Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska z Zakrzewa

Stowarzyszenie "Brać Sienkiewiczowska" to zrzeszenie osób fizycznych, którego celem jest niesienie pomocy polskiej szkole i jej uczniom. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zakrzew. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się w styczniu 2009, zaś pełną działalność Stowarzyszenie rozpoczęło od września 2009 roku. Jest zawiązane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i statut. Stowarzyszenie za główny cel wyznaczyło sobie pomoc naukową, finansową i rzeczową Publicznemu Gimnazjum w Zakrzewie i jej uczniom. Ten cel realizuje poprzez finansowanie remontów i budowy szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i książek, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,a także konkursów i wystaw szkolnych. Ponad to wspiera finansowo najuboższych uczniów, między innymi poprzez fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych. Stowarzyszenie swoje cele i działania realizuje poprzezwspółpracę z samorządem.

Członkami Stowarzyszeniasą osoby fizyczne i prawne. Dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w jego działalność i rozwój.

Zarząd:

  • Smolińska Krystyna Maria - prezes zarządu
  • Młynarczyk Anna - wiceprezeszarządu
  • Rdzanek Monika - wiceprezeszarządu

Kontakt:
Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska
Zakrzew 58 D
26-652 Zakrzew
tel. (48) 610 54 89

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.