finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Biuletyn: Aktywne Mazowieckie Ngosy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych. Zapraszamy do lektury.

9.03.2023 | marzec2023

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu, w którym prezentujemy realizowany w II połowie 2022 roku operację pn. Aktywne Mazowieckie NGO-sy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych.

 Projekt ten znalazł się wśród kilkunastu wybranych ofert, które polegały na realizacji działań na  rzecz rozwoju i wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych dla podmiotów z Województwa Mazowieckiego

Osiągnęliśmy to dzięki realizacji eksperckich szkoleń/ warsztatów – które zostały skierowane do 191 osób, które zdobywając nowe umiejętności i wiedzę – stały się lokalnymi menadżerami społecznymi, czyli liderami swoich środowisk, osobami które stały się gotowe do realizacji oddolnych inicjatyw.

Projekt wpłynął na aktywizację przedstawicieli ponad 20 organizacji, tak więc był to kolejny element w zakresie aktywizacji i budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego. Zwiększyliśmy potencjał mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko wiejskich w zakresie integracji i aktywizacji społeczności lokalnych. Dzięki jego realizacji, osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane wskaźniki operacji, dzięki temu wypracowując odpowiednie działania które wpłynęły na zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie w działalność obywatelską i społeczną, w tym w szczelności osób niepełnosprawnych do których skierowane były również zajęcia stacjonarne i szkolenia internetowe (webinary).

Całość zaplanowanych działań, uzupełniliśmy o promocję idei szkolnych klubów wolontariackich – w których udział wzięła grupa 90 aktywnych młodych ludzi (uczniów szkół podstawowych) oraz o ogłoszenie konkursu na wybór lokalnych małych grantów na inicjatywy społeczne – w którym przekazaliśmy wsparcie finansowe o wartości blisko 8000,00 zł na realizację 4 projektów.

Publikacja dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/biuletyn-ngo-05-22/

 

 

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content