Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12843789


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

08.01.2016 r.

Gratulacje dla LGD Razem dla Radomki od Przewodniczącego Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami realizuje od 2011 r. porozumienie partnerskie „Paprykowy Szlak” –które za projekt „Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza” w dniu 16 grudnia 2015 r. została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015”, wyróżniającym najciekawsze przykłady praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy samorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów.

Otrzymane gratulacje od Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej pod przewodnictwem Posła Andrzeja Maciejewskiego potwierdzają słuszność podejmowanych przez LGD działań i stanowią kolejne wyróżnienie otrzymane za wdrażane przez nas inicjatywy.

Partnerstwo Paprykowy Szlak – to sformalizowana inicjatywa, współtworzona przez LGD „Razem dla Radomki” z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, producentami, rolnikami, przedsiębiorcami, ośrodkami naukowymi czy org. pozarządowymi – mające na celu rozwój marki produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej” obejmującego jego wytwarzanie, promocję, sprzedaż i rozwój. Partnerstwo obejmuje podmioty działające na obszarze południowego Mazowsza, gminy: Jedlńsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Wyśmierzyce, Zakrzew; Starostwo Powiatowe w Radomiu, Związek Gmin Radomka, Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu, Mazowiecką Izbę Rolniczą; producentów i rolników; org. pozarządowe związane z „paprykowym’ obszarem oraz Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszymi zadaniami zawartego w dniu 28 lipca 2011 r. porozumienia są: organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, współpraca przy powołaniu Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, rejestrację produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej, przygotowanie i redagowanie strony www.paprykaprzytycka.eu, informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego i wzrost potencjału producentów obszaru Paprykowego Szlaku.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.