Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14642175


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

17.12.2015 r.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki laureatem prestiżowej nagrody w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 r.

 Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – odbiór głównej nagrody przez Sławomira Białkowskiego – Wójta Gminy Zakrzew, Dariusza Wołczyńskiego – Wójta Gminy Przytyk oraz Cezarego Adama Nowek – Prezesa LGD „Razem dla Radomki”

„Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Miast Polskich, którego druga edycja rozstrzygnięta została w dniu 16 grudnia 2015 r. w Warszawie. Wśród laureatów konkursu zostało wyróżnione Partnerstwo Paprykowy Szlak – koordynowane i zainicjowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymane przez nasze Stowarzyszenie podkreśla również fakt, że w gronie laureatów byliśmy jedynym przedstawicielem partnerstwa związanego tylko i wyłącznie z rozwojem obszarów wiejskich. Pozostałymi nagrodzonymi jednostkami zostały m.in. Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny. Warto dodać, że celem realizowanego konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy samorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów (organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami administracji publicznej). Współpraca może być realizowana w formie stowarzyszeń JST, związków komunalnych, lokalnych grup działania lub wszelkich porozumień o współpracy.

Partnerstwo Paprykowy Szlak – to sformalizowana inicjatywa, współtworzona przez LGD „Razem dla Radomki” z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, producentami, rolnikami, przedsiębiorcami, ośrodkami naukowymi czy org. pozarządowymi – mające na celu rozwój marki produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej” obejmującego jego wytwarzanie, promocję, sprzedaż i rozwój. Partnerstwo obejmuje podmioty działające na obszarze południowego Mazowsza, gminy: Jedlńsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Wyśmierzyce, Zakrzew; Starostwo Powiatowe w Radomiu, Związek Gmin Radomka, Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu, Mazowiecką Izbę Rolniczą; producentów i rolników; org. pozarządowe związane z „paprykowym’ obszarem oraz Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszymi zadaniami zawartego w dniu 28 lipca 2011 r. porozumienia są: organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, współpraca przy powołaniu Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, rejestrację produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej, przygotowanie i redagowanie strony www.paprykaprzytycka.eu, informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego i wzrost potencjału producentów obszaru Paprykowego Szlaku.

 Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015  Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015  Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015
 Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015  Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Wystapienie Prezesa LGD  Cezarego Adama Nowek  Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 odbiór głównej nagrody przez Sławomira Białkowskiego – Wójta Gminy Zakrzew, Dariusza Wołczyńskiego – Wójta Gminy Przytyk oraz Cezarego Adama Nowek – Prezesa LGD „Razem dla Radomki”
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka