NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12418122


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

28.05.2015 r.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderów Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Barbara Waśkiewicz, Barbara Siuda

 Barbara Waśkiewicz – Laureat Nagrody Lokalnego Lidera Obszarów Wiejskich

Wybraliśmy laureatów konkursu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Lokalnych Liderów Obszarów Wiejskich z terenu gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. W ramach naszej inicjatywy chcemy nagradzać te osoby, które są szczególnie zasłużone w podejmowanych przez siebie działaniach i inicjatywach, skierowanych na rzecz lokalnego środowiska.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w miniony piątek w Domu Ludowym w Cerekwi i towarzyszyło zorganizowanemu przez LGD Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Kapituła nagrodziła 7 osób: Ewę Ofiarę (Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Radną Gminy Jedlińsk od 2002 r., członka wspierającego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Radomiu); Barbarę Waśkiewicz i Barbarę Siudę (założycielki i opiekunki Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki” z Wolanowa, Prezes i Vice-Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”); Joannę Zawadzką (animator kultury, Instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie, inicjatorkę powstania Letniej Akademii Młodych Animatorów); Krystynę Smolińską (Prezes Stowarzyszenia „Brać Sienkiewiczowska”, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, redaktor naczelną kwartalnika „Wieści”); Wojciecha Wrzeciona (komendant Gminny OSP w Przytyku, Członek Zarządu Powiatowego OSP) oraz Stanisława Wiaderka (Sekretarza Gminy i Miasta Przysucha od 1990 roku, Radnego Powiatu Przysuskiego - II kadencji, współzałożyciela i Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”).

Dzisiaj przedstawiamy Państwu informację o laureatach z gminy Wolanów - o Barbarze Siudzie i Barbarze Waśkiewicz – które są opiekunkami, a także założycielami Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego Wolanianki.

Barbara Waśkiewicz i Barbara Siuda – to założycielki zespołu „Wolanianki” a zarazem nauczycielki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie. W 2009 zainicjowały działalność Zespołu Ludowego „Wolanianki”, którzy skupia blisko 60 osób – młodych artystów z gminy Wolanów. Dziś jest to zespół stanowiący wizytówkę regionu radomskiego, występujący na najważniejszych wydarzeniach związanych z popularyzacją dziedzictwa kultury ludowej. Na uwagę zasługuję zaangażowanie dzieci, które zafascynowane są kulturą przodków, ich zwyczajami, tańcem i pieśnią. Poprzez okres 5 letniej działalności zdobył duże uznanie, zdobywając wiele wyróżnień i nagród podczas festiwali związanych z dziedzictwem obszarów wiejskich.

Pierwsze stroje ludowe szyte były własnoręcznie przez obie Panie. Następnie w 2009 r. Gmina Wolanów wystąpiła o zakup strojów i realizację warsztatów dla działania „Małe Projekty” sfinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. W 2014 r. dzięki staraniom Stowarzyszenia zrealizowany został kolejny projekt partnerski „Wolanianki na start” w ramach którego odbyły się koncerty i przeprowadzono warsztaty z profesjonalnymi trenerami. Zespół spotkał się z wieloma osobistościami – zespołem "Mazowsze", „Śląsk”, „Pectus”, W listopadzie 2012 r. obydwie Panie zostały uhonorowane statuetką „Animatora – Kultury w Pionkach”.

 Barbara Waśkiewicz – Laureat Nagrody Lokalnego Lidera Obszarów Wiejskich  Barbara Siuda– Laureat Nagrody Lokalnego Lidera Obszarów Wiejskich  Zespół Wolanianki”
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.