NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12418027


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

27.05.2015 r.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderów Obszarów Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Ewa Ofiara

 Relacja z Walnego Zebrania LGD – Lauratka Nagrody Lokalnego Lidera Wiejskiego – Ewa Ofiara w Towarzystwie Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza i Prezesa LGD – Cezarego Adama Nowek

Wybraliśmy laureatów konkursu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Lokalnych Liderów Obszarów Wiejskich z terenu gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. W ramach naszej inicjatywy chcemy nagradzać te osoby, które są szczególnie zasłużone w podejmowanych przez siebie działaniach i inicjatywach, skierowanych na rzecz lokalnego środowiska.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w miniony piątek w Domu Ludowym w Cerekwi i towarzyszyło zorganizowanemu przez LGD Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Kapituła nagrodziła 7 osób: Ewę Ofiarę (Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Radną Gminy Jedlińsk od 2002 r., członka wspierającego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Radomiu); Barbarę Waśkiewicz i Barbarę Siudę (założycielki i opiekunki Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki” z Wolanowa, Prezes i Vice-Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”); Joannę Zawadzką (animator kultury, Instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie, inicjatorkę powstania Letniej Akademii Młodych Animatorów); Krystynę Smolińską (Prezes Stowarzyszenia „Brać Sienkiewiczowska”, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, redaktor naczelną kwartalnika „Wieści”); Wojciecha Wrzeciona (komendant Gminny OSP w Przytyku, Członek Zarządu Powiatowego OSP) oraz Stanisława Wiaderka (Sekretarza Gminy i Miasta Przysucha od 1990 roku, Radnego Powiatu Przysuskiego - II kadencji, współzałożyciela i Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”).

Dzisiaj przedstawiamy Państwu informację o laureatce z gminy Jedlińsk - Ewie Ofiarze która działa aktywnie w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, w LGD „Razem dla Radomki”, czy jako członek wspierający Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Radomiu

Ewa Ofiara jest osobą aktywnie działającą na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Jedlińsk. Jest jednym z członków założycieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w której od 2008 r. aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z aktywizacją mieszkańców (organizacji wydarzeń kulturalnych, działań integracyjno-społecznych). Od 2002 r. jest Radną Gminy Jedlińsk. Jej praca na rzecz rozwoju gminy zyskuje duże poparcie mieszkańców, którzy darzą ją dużym zaufaniem.

Od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, stając się współautorką spotkań ze Sztuką w Bierwcach, organizując wspólnie z LGD – Jarmark Ludowy w Bierwcach, imprezy kulturalne na terenie swojej miejscowości (Dni Kobiet, dni dziecka, spotkania wigilijne i wielkanocne). Skutecznie pozyskuje środki unijne na realizację projektów zewnętrznych w 2014 r. jako partner realizowała projekt „Zderzenie Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej” (finansowanie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), a także dwa projekty autorskie „Wieś aktywna – wczoraj a dziś”(FIO Mazowsze Lokalnie”, oraz „Tradycja Ludowa – Szansą rozwoju” (PROW2007-2013). Jest również aktywnym członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Radomiu. Warto podkreślić, iż swoje prace wykonuje społecznie, dbając o rozwój swojej „małej ojczyzny „

Poniżej prezentujemy zdjęcia pokazujące realizowane przez Panią Ewę Ofiarę w Bierwcach

 Realizacja projektu Tradycja Ludowa – Szansą Rozwoju w Bierwcach  Jarmark Ludowy w Bierwcach  Impreza podsumowująca projekt w Bierwcach „Wieś aktywna- wczoraj a dziś”
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.