NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12417923


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

25.05.2015 r.

Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

 Relacja z Walnego Zebrania LGD – Lauratka Nagrody Lokalnego Lidera Wiejskiego – Ewa Ofiara w Towarzystwie Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza i Prezesa LGD – Cezarego Adama Nowek

W ubiegły piątek, 22 maja w Dom Ludowym w Cerekwi zorganizowane zostało Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2014 r. Jednogłośnie przyjęto w/w sprawozdania oraz udzielono Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków. Przeprowadzono również uzupełniające wybory do Rady Stowarzyszenia, w poczet której wybrani zostali Adam Gibała (Wójt Gminy Wolanów), Krzysztof Sobczak (Wójt Gminy Wieniawa), Kamil Dziewierz (Wójt Gminy Jedlińsk).

Podczas spotkania przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania zaprezentowali również projekty realizowane w ramach naborów wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w zakresie działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dla Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówiony został zakres działań na rok 2015 i perspektywy nowego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zakończenie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie Lokalnych Liderów Środowisk Wiejskich, w których laureatami zostali: Ewa Ofiara (Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Radna Gminy Jedlińsk od 2002 r., członek wspierający Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Radomiu); Barbara Waśkiewicz i Barbara Siuda (założycielki i opiekunki Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki” z Wolanowa, Założycielki i członkowie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”; Joanna Zawadzka (animator kultury, Instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie, inicjator powstania Letniej Akademii Młodych Animatorów); Krystyna Smolińska ( Prezes Stowarzyszenia „Brać Sienkiewiczowska”, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, Redaktor naczelny kwartalnika „Wieści”); Wojciech Wrzecion (komendant Gminny OSP w Przytyku, Członek Zarządu Powiatowego OSP); Stanisław Wiaderek (Sekretarz Gminy i Miasta Przysucha od 1990 roku, Radny Powiatu Przysuskiego, założyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”). Nagrodzone zostały również aktywne organizacje pozarządowe z naszego terenu: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic.

W najbliższych dniach na naszej stronie internetowej przedstawimy Państwu sylwetki naszych Laureatów

 Relacja z Walnego Zebrania LGD - Wystąpienie Prezesa LGD – Cezary Adama Nowek  Relacja z Walnego Zebrania LGD – Wystąpienia Pawła Packa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Relacja z Walnego Zebrania LGD - Wręczenienie nagrody Barbarze Siudy
 Relacja z Walnego Zebrania LGD – Wręczenie nagrody Krystynie Smolińskiej  Relacja z Walnego Zebrania LGD – Lauratka Nagrody Lokalnego Lidera Wiejskiego – Ewa Ofiara w Towarzystwie Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza i Prezesa LGD – Cezarego Adama Nowek  Relacja z Walnego Zebrania LGD – Anna Okrój – Prezes Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju - laureata nagrody dla organizacji pozarządowych, w towarzystwie  Prezesa LGD “Razem dla Radomki” – Cezarego Adama Nowek
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.