NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12413407


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

19.05.2015 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki. 22.05.2015 r. – Cerekiew

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r., o godzinie 12.00 w Domu Ludowym w Cerekwi (gmina Zakrzew).

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 • Otwarcie zebrania – przywitanie członków stowarzyszenia;
 • Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków;
 • Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków;
 • Odczytanie protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór Komisji Walnego Zebrania Członków: Uchwał i wniosków;
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2014:
 • Merytoryczne; Finansowe,
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 • Sprawozdanie z działalności Rady LGD „Razem dla Radomki” za 2014 rok;
 • Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”;
 • Wybory uzupełniające członków Radu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”;
 • Podjęcie uchwał;
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.