NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12418148


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

12.05.2015 r.

Konkursy w programie Horyzont 2020: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Komisja Europejska ogłosiła nową listę tematów w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Termin składania wniosków wyznaczono na 16 września 2015 (godz. 17:00). Zaproponowano 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy.

Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych(tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi (więcej informacji na tej: stronie) :

  • Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne (więcej informacji na stronie) :

  • Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
  • Platforma wymiany wiedzy
  • Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
  • Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)

Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach (więcej informacji na tej stronie) :

  • Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
  • Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci

Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI) (więcej informacji na tej stronie) :

  • Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
  • Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
  • Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGD



enrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.