Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13353441


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

13.12.2016 r.

Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Przytyku .

5 grudnia odbyło się drugie w 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". W spotkaniu zorganizowanym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – będący Członkami „Razem dla Radomki”, realizujący działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Warto zaznaczyć że instytucja Walnego Zgromadzenia - to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji uchwalając kierunki i programy działania.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Zgodnie z porządkiem obrad podczas przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za okres 2013-2016 które zaprezentował Prezes Stowarzyszenia - Cezary Nowek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Walczak – Przewodniczący w/w komisji. Przedstawiono również projekty zmian w Statucie Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

W drugiej części spotkania dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. Prezesem na kolejną kadencję pozostał Pan Cezary Nowek, a skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie uległ zmianie. Dokonano zmian w składzie Rady Stowarzyszenia, w którego skład weszli: Anna Młynarczyk - Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku, Członek Stowarzyszenia "Brać Sienkiewiczowska", Ewa Rogulska - Członek Stowarzyszenia "Wrzosowisko", oraz Pan Wojciech Pysiak - przedsiębiorca, producent tradycyjnych wędlin. Wybrano także i nagrodzono lokalnych liderów obszarów wiejskich - współpracujących z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki". Nagrody przyznano Pani Agnieszce Czubak ze Stowarzyszenia Wrzosowisko; Pani Ewie Bartel - dyrektor Publicznej Szkoły Publicznej w Zakrzewie; Pani Krystynie Bielawskiej z Przysuchy, wieloletniej Prezes Nauczycielskiego Chóru Canto, Radnej Gminy i Miasta Przysucha; Danucie Dziesinskiej z gminy Zakrzew oraz Danucie Żuchowskiej z Gminy Wolanów. Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za obecność na Walnym Zebraniu, a szczególnie za sukcesywną pracę związaną z rozwojem naszego LGD, naszego obszaru.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.