NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12413454


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

30.09.2016 r.

Konkurs FIO przedłużony do dnia 3 października.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przydłużyła termin "wrześniowego" naboru ofert w programie FIO 2017 o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15.

W związku z wnioskami, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej termin naboru ofert dla naboru "wrześniowego" (tj. dla ofert składanych w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4) został wydłużony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15.

Zakres zadań w ramach tegorocznego konkursu obejmować będzie następujące działania: Priorytet 1 Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny); Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny); Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny); Priorytet 4. Silne Organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

Wysokość wnioskowanej dotacji: w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł, w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł, w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł, w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Terminy składania wniosków. W Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”). W Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.