finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalni Liderzy

Danuta Żuchowska

Danuta Żuchowska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Danuta Żuchowska pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Mieszka w Wolanowie. Od 1986 roku pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie na stanowisku kustosza, a od 2001 roku jest również pracownikiem samorządowym w Gminie Wolanów, gdzie wykonuje między innymi zadania pełnomocnika Wójta gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Posiada wykształcenie wyższe – ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku Administracja Publiczna oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi kierunek Bibliotekoznawstwo.

Od 1988 roku Pani Danuta Żuchowska zasiada w Zarządzie Związku Zawodowego Bibliotekarzy przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, gdzie pełniła funkcje członka Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej oraz Społecznego Inspektora Pracy. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy – będąc członkiem Stowarzyszenia „Dla Przyszłości Gminy Wolanów”, którego misją jest wszechstronny rozwój wszystkich członków gminy. Stowarzyszenie za główce cele wyznacza sobie również wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji oraz realizacje działań propagujących rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content