Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439607


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Danuta ?uchowska

Danuta ?uchowska
Wiceprzewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

Danuta ?uchowska pe?ni funkcj? wiceprzewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". Mieszka w Wolanowie. Od 1986 roku pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie na stanowisku kustosza, a od 2001 roku jest równie? pracownikiem samorz?dowym w Gminie Wolanów, gdzie wykonuje mi?dzy innymi zadania pe?nomocnika Wójta gminy ds. rozwi?zywania problemów alkoholowych. Posiada wykszta?cenie wy?sze - uko?czy?a studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku Administracja Publiczna oraz w Wy?szej Szkole Pedagogicznej w ?odzi kierunek Bibliotekoznawstwo.

Od 1988 roku Pani Danuta ?uchowska zasiada w Zarz?dzie Zwi?zku Zawodowego Bibliotekarzy przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, gdzie pe?ni?a funkcje cz?onka Zarz?du oraz Cz?onka Komisji Rewizyjnej oraz Spo?ecznego Inspektora Pracy. Aktywnie uczestniczy w ?yciu gminy - b?d?c cz?onkiem Stowarzyszenia "Dla Przysz?o?ci Gminy Wolanów", którego misj? jest wszechstronny rozwój wszystkich cz?onków gminy. Stowarzyszenie za g?ówce cele wyznacza sobie równie? wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji oraz realizacje dzia?a? propaguj?cych rozwój intelektualny dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka