NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8898538


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


zasoby kulturowe w sieci

Zasoby kulturowe "w sieci" jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu

Działanie PROW 2007-2013: Małe Projekty

Podmiot odpowiedzialny za realizację wraz ze wstępną zgodą na wykorzystanie projektu w prowadzonych działaniach informacyjnych (dane adresowe): Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego, ul. Starowolska 13a 26-600 Radom, tel. 48 38 20 777

Opis projektu:

Celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z Internetu jako źródła informacji oraz promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD "Razem dla Radomki".

W ramach projektu utworzone zostały nowoczesne witryny internetowe dla 5 organizacji pozarządowych oraz portal przyjazny turystyce pn. "W dolinie Radomki". Strony internetowe wyposażone w systemy zarządzania treścią otrzymały: Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów", Stowarzyszenie "Brać Sienkiewiczowska" w Zakrzewie, "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej", Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku.

Przeprowadzone zostały również szkolenia pn. "Zarządzanie witryną internetową i aktualizacja treści w oparciu o CMS" skierowane dla przedstawicieli instytucji biorących udział w projekcie. Szkolenia miały na celu przedstawienie niezbędnych zagadnień związanych ze stronami internetowymi utworzonymi w ramach projektu dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Stronę te zostały wyposażone w system zarządzania treścią (CMS) - który pozwala na konfigurację i administrację stronami internetowymi za pomocą przeglądarki internetowej ( bez konieczności znajomości języków programowania).

portal turystyczny Brać Sienkiewiczowska Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku

wdolinieradomki.pl

bracsienkiewiczowska.pl

ospjedlinsk.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej Towarzystwo im. Oskara Kolberga w Przysusze Stowarzyszenie Dla Przyszłości Gminy Wolanów

ziemiaprzytycka.pl

tkkolberg.pl

stowarzyszenie-wolanow.pl

Uzasadnienie dlaczego projekt jest dobrą praktyką w realizacji PROW 2007-2013

Podjęte działania w projektu pokazały potrzebę realizacji na terenach wiejskich szkoleń z nowych mediów i technologii internetowych wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dzięki stronom internetowym - organizacje mogą docierać do szerszego grona odbiorców, informować o swoich działaniach, a przede wszystkim skuteczniej aktywizować mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie realizacji nowych inicjatyw.

Województwo - Powiat - Gmina: Mazowieckie - Radomski - Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Zakrzew

Koszty projektu:

Całkowity: 30284,50 zł Wkład Beneficjenta: 9827,96 zł
EFRROW: 20 456,54 zł
Inne źródła: 0,00

Termin realizacji projektu

Rozpoczęcie: 01.10.2010 r.
Zakończenie: 28.02.2011 r.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.