NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6917140


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


zasoby kulturowe w sieci

Zasoby kulturowe "w sieci" jako promocja lokalnych instytucji kultury w rodkach masowego przekazu

Dziaanie PROW 2007-2013: Mae Projekty

Podmiot odpowiedzialny za realizacj wraz ze wstpn zgod na wykorzystanie projektu w prowadzonych dziaaniach informacyjnych (dane adresowe): Agencja Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego, ul. Starowolska 13a 26-600 Radom, tel. 48 38 20 777

Opis projektu:

Celem projektu jest budowa spoeczestwa informacyjnego poprzez powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z Internetu jako rda informacji oraz promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD "Razem dla Radomki".

W ramach projektu utworzone zostay nowoczesne witryny internetowe dla 5 organizacji pozarzdowych oraz portal przyjazny turystyce pn. "W dolinie Radomki". Strony internetowe wyposaone w systemy zarzdzania treci otrzymay: Stowarzyszenie "Dla Przyszoci Gminy Wolanw", Stowarzyszenie "Bra Sienkiewiczowska" w Zakrzewie, "Towarzystwo Przyjaci Ziemi Przytyckiej", Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, oraz Ochotnicza Stra Poarna w Jedlisku.

Przeprowadzone zostay rwnie szkolenia pn. "Zarzdzanie witryn internetow i aktualizacja treci w oparciu o CMS" skierowane dla przedstawicieli instytucji biorcych udzia w projekcie. Szkolenia miay na celu przedstawienie niezbdnych zagadnie zwizanych ze stronami internetowymi utworzonymi w ramach projektu dla instytucji kultury i organizacji pozarzdowych. Stron te zostay wyposaone w system zarzdzania treci (CMS) - ktry pozwala na konfiguracj i administracj stronami internetowymi za pomoc przegldarki internetowej ( bez koniecznoci znajomoci jzykw programowania).

portal turystyczny Bra Sienkiewiczowska Ochotnicza Stra Poarna w Jedlisku

wdolinieradomki.pl

bracsienkiewiczowska.pl

ospjedlinsk.pl

Towarzystwo Przyjaci Ziemi Przytyckiej Towarzystwo im. Oskara Kolberga w Przysusze Stowarzyszenie Dla Przyszoci Gminy Wolanw

ziemiaprzytycka.pl

tkkolberg.pl

stowarzyszenie-wolanow.pl

Uzasadnienie dlaczego projekt jest dobr praktyk w realizacji PROW 2007-2013

Podjte dziaania w projektu pokazay potrzeb realizacji na terenach wiejskich szkole z nowych mediw i technologii internetowych wrd przedstawicieli organizacji pozarzdowych. Dziki stronom internetowym - organizacje mog dociera do szerszego grona odbiorcw, informowa o swoich dziaaniach, a przede wszystkim skuteczniej aktywizowa mieszkacw obszarw wiejskich w zakresie realizacji nowych inicjatyw.

Wojewdztwo - Powiat - Gmina: Mazowieckie - Radomski - Jedlisk, Przytyk, Przysucha, Wolanw, Zakrzew

Koszty projektu:

Cakowity: 30284,50 z Wkad Beneficjenta: 9827,96 z
EFRROW: 20 456,54 z
Inne rda: 0,00

Termin realizacji projektu

Rozpoczcie: 01.10.2010 r.
Zakoczenie: 28.02.2011 r.

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.