Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15263508


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zamówienia


lgd razem dla radomki

14.11.2019 r.

Oferta pracy: Opracowanie materiału dydaktycznego - Podstawy ECDL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" poszukuje osoby do opracowania autorskiego materiału dydaktycznego do szkolenia e-learningowego - Podstawy ECDL

Szczegółwa treść ogłoszenia dotyczącego wyboru trenera prowadzącego szkolenia stacjonarnego dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/multicel/zapytanie_opracowanieszkolenia_elearning

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

14.11.2019 r.

Oferta pracy: Trener - księgowość w organizacji pozarządowej i w małej firmie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" poszukuje osoby do prowadzenia szkolenia z zakresu podstaw księgowości w organizacji pozarządowej i w małej firmie.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

13.11.2019 r.

Oferta pracy: Trener - kurs komputerowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" poszukuje osoby do prowadzenia szkoleń komputerowych.

Szczegółwa treść ogłoszenia dotyczącego wyboru trenera prowadzącego szkolenia stacjonarnego dostępna jest pod adresem: "www.razemdlaradomki.pl/dok/multicel/zapytanie_szkoleniakomputerowe.docx

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

31.10.2019 r.

Oferty pracy: Trenerzy do projektu Akademia Menadżerów NGO.

W zawiązku z realizacją przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zadania publicznego pt. "Akademia Menadżerów NGO" dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego poszukujemy trenerów do przeprowadzenia warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

31.10.2019 r.

Oferta pracy: Doradca dla organizacji pozarządowych.

W związku z realizacją zadania publicznego "Akademia Menadżerów NGO" - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" poszukuje osoby do prowadzenia mobilnego doradztwa dla organizacji pozarządowych.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

21.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty taneczne.

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów z zakresu warsztatów tanecznych

do góry
lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty fitness dla seniorów

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów fitness dla seniorów.

Zakres obowiązków: Prowadzenie warsztatów fitness dla 6 grup seniorów (osób które ukończyły 55 lat) liczących po 10 osób każda. Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność).

Wymagania: Trener powinien posiadać doświadczenie związane z realizacją zajęć/warsztatów oraz wykształcenie/ukończone kursy uprawniające do prowadzenia szkoleń w w/w zakresie.

do góry
lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty komputerowe dla seniorów

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów komputerowych dla seniorów.

Zakres obowiązków: Prowadzenie warsztatów stacjonarnych z zakresu podstaw nauki obsługi komputera, praktycznego korzystania z komputera i aplikacji internetowych, tekstowych w 6 ośrodkach. W warsztatach uczestniczyć będą grupy, w skład których będą wchodziły osoby powyżej 55 r. życia.

Wymagania: Trener powinien posiadać doświadczenie związane z realizacją zajęć/warsztatów oraz wykształcenie/ukończone kursy uprawniające do prowadzenia szkoleń w w/w zakresie.

do góry
lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener - warsztaty z zakresu fotografii i nagrywania filmów multimedialnych.

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w związku z realizacją projektu pn. "Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji" - zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów z zakresu fotografii i nagrywania filmów multimedialnych.

do góry
lgd razem dla radomki

18.04.2019 r.

Zapytanie o cenę: zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej

Termin składania ofert mija w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 14.00.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

03.04.2019 r.

Zapytanie o cenę: przygotowanie cateringu na konferencję

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą przygotowania usługi cateringu na organizowaną konferencję inaugurującą projekt Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji oferty, określonej w zapytaniu o cenę - dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl/dok/ Zapytanie_catering_multicel.pdf

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

06.03.2019 r.

Nabór na stanowisko pracy - realizacja usług informatyczno-graficznych

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" ogłasza nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD "Razem dla Radomki" w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

17.07.2018 r.

Oferty pracy: Trenerzy do projektu "Skuteczni Menadżerowie Społeczni"

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Skuteczni Menadżerowie społeczni" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje trenerów do prowadzenia warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

Zarządzanie i administracja w organizacji pozarządowe i grupie nieformalnej Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

17.07.2018 r.

Oferta pracy: Doradca mobilny dla organizacji pozarządowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Skuteczni Menadżerowie Społeczni" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

Doradcy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia Mobilnego Punktu Doradczego.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

11.07.2018 r.

Zapytanie o cenę: Realizacja serii nagrań wideo podczas festiwalu - Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących Realizacja serii nagrań wideo podczas festiwalu - Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie w dniu 22.07.2018 r.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym - dostępnym pod adresem http://razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanie_Stepniak2018.PDF

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 18.07.2018 r., godz.16.00 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Janiszewie, przy ul. Zielonej 127, 26-652 Zakrzew, lub mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry
lgd razem dla radomki

02.10.2017 r.

Nabór na stanowisko pracy - realizacja usług informatyczno-graficznych

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" ogłasza nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD "Razem dla Radomki" w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. "Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" ...

do góry
lgd razem dla radomki

01.09.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń w projekcie: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje trenerów do prowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:

do góry
lgd razem dla radomki

07.08.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learnigowych - Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

do góry
lgd razem dla radomki

07.08.2017 r.

Oferta: Doradca dla organizacji pozarządowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

Doradcy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia Mobilnego Punktu Doradczego

do góry
lgd razem dla radomki

19.07.2017 r.

Zapytanie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learningowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" Stowarzyszenie "Razem dla Radomki poszukuje:

do góry
lgd razem dla radomki

18.07.2017 r.

Zapytanie o wybór trenerów do prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" poszukuje trenera/szkoleniowca do przeprowadzenia spotkań szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:

do góry
lgd razem dla radomki

05.06.2017 r.

Zapytanie o cenę: przygotowanie cateringu na konferencję.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą przygotowania usługi cateringu na organizowaną konferencję pn. Lokalna Strategia Rozwoju "Razem dla Radomki" w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

do góry
lgd razem dla radomki

08.04.2017 r.

Zapytanie o cenę: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji oferty, określonej w zapytaniu o cenę - dostępnym pod adresem http://razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanie_wielofunkcyjne.pdf

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 14.04.2017 r., godz.15.00 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: promocja@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry

12.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja filmu promującego dziedzictwo kulinarne i producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji filmu przygotowywanego w ramach inicjatywy "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym - dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 19.08.2016 r., godz.15.00 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: promocja@razemdlaradomki.pl

26.07.2016 r.

Nabór trenerów do pracy w projekcie: Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowiska osób związanych z realizacją szkoleń stacjonarnych, warsztatów oraz szkoleń e-learningowych.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące stanowiska pracy:

 • Trener- Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich. Sprawdź ofertę.

 • Trener- Nowoczesne pszczelarstwo Sprawdź ofertę.

 • Trener - Warsztaty kulinarne "Tradycyjna kuchnia regionu radomskiego". Sprawdź ofertę.

 • Trener - Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Sprawdź ofertę.

 • Trener -Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości. Sprawdź ofertę.

 • Trener - Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych. Sprawdź ofertę.

 • Trener - Warsztaty przetwarzania wyrobów mlecznych na produkcję serów i wyrobów podobnych. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Papryka Przytycka - produktem tradycyjnym Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Sprawdź ofertę.

 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Produkty tradycyjne i lokalne w systemie żywności wysokiej jakości. Sprawdź ofertę.

CV i list motywacyjny wraz informacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, wraz z wykazem prowadzonych szkoleń, ew. referencji listów polecających prosimy kierować na adres mailowy: promocja@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule: Mazowiecka Kuźnia Smaków - oferta pracy w charakterze trenera - Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, osobiście lub za pomocą poczty na adres Biura LGD "Razem dla Radomki" : ul. Wernera 9/11 26-600 Radom. Dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazywać do dnia 5 sierpnia 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny pod nr 48 38 58 996.

30.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja filmu promującego folklor i Festiwal - Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie.

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji filmu poświęconego pokazaniu piękna dziedzictwa kultury ludowej, związanej z organizowanym od 10 lat festiwalem "Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka" w Wieniawie.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym - dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanieofertowe_Stepniak.pdf

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 12.07.2016 r., godz.1500 do Biura LGD" Razem dla Radomki" mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: poczta@razemdlaradomki.pl

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGD



enrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka