NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8407019


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Budowa ciągu pieszo - rowerowego

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową kładki przez rzekę Radomkę w ciągu od ul. Rzecznej do wylotu ul. Radomskiej, z chodnikiem przy ul. Rzecznej i przebudową fragmentu ul. Radomskiej.

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki", działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Przytyk

Cel operacji:

Celem operacji jest poprawa wizualizacji miejscowości, wpływająca na rozwój funkcji turystycznych, dzięki której powstała atrakcyjna bezpieczna trasa rekreacyjno - wypoczynkowa.

Projekt Wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowość. Przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej i osób przebywających czasowo z uwagi na bliskość 540 ha zbiornika wodnego "Domaniów" i funkcjonujące szlaki rowerowe poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z kładką przez rzekę Radomką.

Zakres inwestycji:

Ze względu na poprawę ruchu pieszo - rowerowego, zaprojektowano trzyprzęsłową stalowo - żelbetonową kładkę pieszo - rowerową przez rzekę Radomkę. Projektowany zakres robót obejmował:

  • Budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Radomkę
  • Budowę ciągu pieszego i rowerowego na dojściach do kładki
  • Przebudowę ul. Radomskiej i Rzecznej wraz z budową chodników
  • Budowę oświetlenia na projektowanym odcinku.

Okres realizacji: 19.12.2010 do 24.11.2011

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.