finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości (WIP)

 

O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

 

Osiągnięcia

 1. W 2014 roku LGD Razem dla Radomki stała się partnerem projektu „Mazowiecka Sieś Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”
  Celem strategicznym projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości na temat znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego. W ramach MSIODI LGD ma za zadanie prowadzić działania informacyjne służące promocji innowacji na terenie województwa mazowieckiego oraz kreatywności rozwiązań proinnowacyjnych na Mazowszu, zachęcać do współpracy w obszarze innowacji Instytucje Otoczenia Biznesu, środowiska nauki i biznesu z regionu, kraju i z zagranicy.
  Głównym realizatorem projektu jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Promocja przedsiębiorczości lokalnej za pośrednictwem stron internetowych LGD
  • zamieszczanie aktualności dot. firm na głównym portalu LGD: www.razemdlaradomki.pl oraz www.innowacyjnaradomka.pl.
  • zamieszczanie artykułów promujących lokalnych przedsiębiorców w ramach corocznego Europejskiego Tygodnia MŚP na stronach internetowych LGD: www.razemdlardomki.pl, www.wdolinieradomki.pl , www.innowacyjnaradomka.pl, www.szkolenia-elearning.eu,www.paprykaprzytycka.eu.
 3. Pomoc w wypełnianiu wniosków o rejestracje produktów lokalnych na Listą Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie 2011 -2013r. na Listę zostały wpisane następujące produkty: szynka zdziechowska certyfikat
  • Papryka Przytycka – produkt tradycyjny uprawiany na terenie Gminy Przytyk,
  • Salceson Wizytowy – produkt tradycyjny wytwarzany w Gospodarstwie Państwa Pysiak (Gmina Zakrzew) ,
  • Szynka Zdziechowska- produkt tradycyjny wytwarzany w Gospodarstwie Państwa Pysiak (Gmina Zakrzew).

  W tym okresie LGD udało się zidentyfikować kolejne lokalne produkty , które mają szansę otrzymać w przyszłości status produktów tradycyjnych.
  W przyszłości będą prowadzone prace dotyczące certyfikacji tradycyjnych produktów.

 4. W ramach projektu Mazowieckie Partnerstwo na rzecz Współpracy, Adaptacyjności i Innowacji (dofinasowanie w ramach POKL Poddziałanie 8.1.3) powołano w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” Ośrodek lokalny działający w zakresie inicjowania i wzmacniania sojuszy pomiędzy firmami z regionu lub branży oraz tworzenia partnerstw lokalnych w ramach Regionalnej Sieci Współpracy.
  Wspólnie z Partnerami (Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza z siedzibą w Warszawie – Lider projektu, Stowarzyszeniem ACADEMIA ECONOMICA, Stowarzyszeniem Oświatowym SYCYNA, Mazowieckim Związkiem Pracodawców w Gminie Lesznowola, Wspólnotą Ziemi Szydłowieckiej) opracowano Podręcznika dobrych praktyk z zakresu partnerstwa i współpracy regionalnej na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP na Mazowszu.
  Dodatkowo:

  1. zorganizowano seminaria poświęcone budowie partnerstw i sieci, prowadzące do integracji przedstawicieli poszczególnych środowisk oraz wypracowaniu wspólnych koncepcji do późniejszego wdrożenia,
  2. przeprowadzono cykl spotkań w ramach „platformy wymiany informacji Regionalnej Sieci Współpracy”,
  3. przeprowadzono coaching dla animatorów lokalnych w obszarze budowania i stymulowania rozwoju lokalnych partnerstw dla innowacyjności i adaptacyjności,
  4. przeprowadzono konkurs na najciekawszą inicjatywę innowacyjną w regionie.

   

  szkolenia szkolenia szkolenia
 5. Zintegrowano przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego w ramach 2 partnerstw:
  • Południowe Mazowsze Marką Turystyczną – integracja międzysektorowa w zakresie m.in. komercyjnego wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych obszary LGD „Razem dla Radomki”
  • Paprykowy Szlak – integracja międzysektorowa w zakresie komercyjnego wykorzystania produktu tradycyjnego – Papryki Przytyckiej dla promocji regionu i rozwoju gospodarczego.

  W Partnerstwa maja charakter otwarty, co w praktyce oznacza, że reprezentant sektora gospodarczego, publicznego i społecznego, którego działania/cele statutowe są zbieżne z zapisami Porozumień może wystąpić o przyjęcie do partnerstwa.

 6. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży gimnazjalnej.
  W latach 2010 – 2012 LGD w ramach partnerskiego projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcom” (dofinasowanie w ramach POKL Podziałanie 2.2.1)realizowano działania szkoleniowe skierowane do młodzieży gimnazjalnej z zakresu edukacji przedsiębiorczej prowadzonej nowoczesną metodą TRIZ. Efektem prowadzonych działań są opracowane materiały szkoleniowe, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez inne szkoły w ramach zajęć dot. przedsiębiorczości.
  Materiały do pobrania

  szkolenia szkolenia szkolenia
  szkolenia szkolenia szkolenia
 7. W latach 2009 -2014 przeprowadzono 10 konkursów, w ramach których osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy z terenu dzia?ania LGD mogli pozyskać środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 O? 4 LEADER na realizację projektów dotyczących utworzenia lub rozwoju działalności gospodarczej pozarolniczej.
  W tym okresie rozdysponowano na rzecz przyszłych lub obecnych lokalnych przedsiębiorców łącznie kwotę: 1 256 473,00 zł. W ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 LGD planuje kontynuować działania zmierzające do wsparcia merytorycznego i finansowego przedsiębiorczości wiejskiej na tym terenie.

 

O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content