NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7741086


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Wojciech Walczak

Wojciech Walczak
peni funkcj wjta gminy Jedlisk w latach 2002 - 2014, czonka Zwizku Gmin Radomka oraz Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

Wojciech Walczak ma ukoczone 53 lata. Wyksztacenie Wysze. Peni funkcj wjta gminy Jedlisk od 2002 roku. Wczeniej przez jedn kadencj by radnym powiatu radomskiego.

Jego ona Irena pracuje w administracji samorzdowej. 28-letnia crka Magdalena pracuje w Brukseli, syn - 26letni ukasz pracuje w drogownictwie. Interesuje si histori Polski, a wolny czas stara si powica wdrwkom po Tatrach.

Jest rwnie czonkiem Zwizku Gmin Radomka oraz Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". Obie organizacje realizuj projekty na rzecz rozwoju szeciu gmin z terenu poudniowego Mazowsza: Jedliska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa.

Gmina Jedlisk - to gmina licznych inwestycji. Szczeglnie dziki pracy wjta Wojciecha Walczaka udao jej si zrealizowa wiele projektw i zdoby wiele nagrd. W 2008 r. Gmina Jedlisk - staa si laureatem XIII edycji Konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrod Gospodarcz Granitowy Tulipan w kategorii Gmina Roku. W padzierniku 2009 r. Gmina odebraa rwnie nagrod w ramach regionalnego konkursu "Przyjazna Wie" na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu rodkw unijnych w wojewdztwie mazowieckim.

Do najwaniejszych inwestycji zrealizowanych podczas kadencji wjta Walczaka moemy wyrni: budow dwch orodkw zdrowia: w Bierwcach oraz we Wsoli, ktrego zakoczenie zaplanowane jest w 2010 r. Przebudowano rwnie drog gminn na trasie Jedlanka - Bierwiecka Wola w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Drg lokalnych 2008-2011". Zbudowano wodocig we wsi Godzisz, w Klwatach, Urbanowie, a take sieci wodocigowej z Lisowa do Borek. Wan rzecz jest te modernizacja stacji uzdatniania wody w Jedlisku. Z inwestycji drogowych warto wymieni rwnie remont mostu w Jedlance na rz. Tymiance, budow poudniowej obwodnicy Jedliska. W Jedlisku przebudowano ulic Len i Energetykw, oraz drog gminn na trasie Jeziorno - Wykrtek.

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.