NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7073294


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stycze 2018W ramach inicjatywy realizowane zostay warsztaty skierowane do 15 osb, ktre yj aktywnie, s przedsibiorcze, pracuj a take s wyczone zawodowo, w tym osoby niepenosprawne.

pobierzdo gry

12 lutego 2018 roku Gminne Centrum Kultury i Kultury w Jedlisku zaprasza na recital Hanny leszyskiej, aktorki teatralnej, filmowej i kabaretowej, ktra wystpi w towarzystwie zespou.

pobierzdo gry

Senat podj uchwa ustanawiajc rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Uchwaa ma zwizek z przypadajc w przyszym roku setn rocznic powstania na ziemiach polskich skautingu.

pobierzdo gry

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszaj polskie organizacje pozarzdowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce w 2018 r. w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentw.

pobierzdo gry

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziau w spotkaniach informacyjnych, dotyczcych najwaniejszych kwestii w zakresie wsppracy Wojewdztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi w 2018 roku.

pobierzdo gry

Fundacja ogosia terminy skadania wnioskw wstpnych w programie "Demokracja w Dziaaniu" w 2018 roku. Wnioski mona bdzie skada w terminie do 15 lutego i do 15 wrzenia 2018 r.

pobierzdo gry

Wjt Gminy Jedlisk wsplnie z Gminnym Centrum Kultury w Jedlisku zapraszaj na VIII Zapustowy Bal Kobiet, ktry odbdzie si 11 lutego 2018 r. w Sali Ochotniczej Stray Poarnej w Jedlisku.

pobierzdo gry

Polecamy Pastwu film „Tradycyjne Smaki Mazowsza”, w ktrym pokazano fragmenty filmu „Szlak Kulinarny Doliny Radomki” , ukazujcego produkty tradycyjne m.in. papryk przytyck i wdliny z masarni Pastwa Pysiak.

pobierzdo gry

Urzd Marszakowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, ogosi konkurs na realizacj dziaa z zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, w ramach ktrych mona stara si o realizacj projektw w kwocie do 30ty. z.

pobierzdo gry

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego, majc na uwadze potrzeb promowania produktw ywnociowych wytwarzanych przez mazowieckich producentw ywnoci organizuje XI edycj Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego

pobierzdo gry

Wraz z nowym rokiem, Urzd Gminy w Wieniawie utworzy dla Mieszkacw Gminy Wieniawa now form wsppracy pomidzy samorzdem, a spoecznoci Gminy Wieniawa: Centrum Dialogu Gminnego. Ta forma organizacji umoliwi jak najszersz reprezentacj, a zarazem partycypacj samych Mieszkacw w procesie decyzyjnym na szczeblu samorzdu gminnego.

pobierzdo gry

Modzieowy Zesp Pieni i Taca Wolanianki zdoby pierwsze miejsce w XXIV edycji Festiwal Kold i Pastoraek w Bdzinie, w kategorii dziecicy zesp folklorystyczny oraz za najpikniejsze wykonanie pastoraki.

pobierzdo gry

Do 2 lutego trwa nabr wnioskw w ramach konkursu, ktrego celem jest realizacja dziaa w formie edukacji obywatelskiej, rozwijania mechanizmw niezalenego finansowania dziaa obywatelskich, dla ktrych przeznaczane s granty w wysokoci ok. 10 ty zotych.

pobierzdo gry

Sernik z cukierni M&K z Przysuchy Pastwa Moniki i Karola abdzkich, zyska tak nazw nie bez kozery, a ze wzgldu na skadniki uyte do jego wyrobu. Prcz naturalnych skadnikw takich jak: mka, maso prawdziwe, cukier i ser rzecz jasna w przypadku sernika.

pobierzdo gry

Sztuka z Kultur, to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Wrzosowisko z Wrzosu skierowana do 20 osb, majca na celu integracj osb angaujcych si w dziaania na rzecz rodowiska lokalnego, pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, animacj kulturaln.

pobierzdo gry

Miody z Pasieki Murawscy Pana ukasza Murawskiego s dobrze znane w naszym regionie. I cho Pan ukasz jest producentem wielu miodw odmianowych, to na szczegln uwag zasuguje mid gryczany.

pobierzdo gry

Narodowe Centrum Kultury ogasza nabr wnioskw do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, ktrego celem jest tworzenie warunkw dla wzmacniania tosamoci i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym.

pobierzdo gry

Celem projektu byo ukazanie i uwiadomienie roli wspczesnych multimediw w ksztatowaniu tosamoci spoecznej , a take na wartoci pynce z tradycji i kultury.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziau w projekcie „Inkubacja innowacji spoecznych w obszarze ksztacenia ustawicznego osb dorosych”. W ramach projektu istnieje moliwo otrzymania grantu dla osb lub instytucji, ktre maj pomys na innowacyjne narzdzie w zakresie ksztacenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 z.

pobierzdo gry

Informujemy o terminie rozpoczcia naboru wnioskw przez LGD "Razem dla Radomki" w zakresie: Infrastruktura Publiczna.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa.

pobierzdo gry

Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie "Razem dla Skrzyska" miaa na celu aktywizacj mieszkacw do organizowania imprez o charakterze kulturalnym i czynnego w nich uczestnictwa.

pobierzdo gry

To projekt realizowany przez grup nieformaln Aktywni w wolontariacie dziaajc przy PSP w Bierwcach, we wsppracy ze stowarzyszeniem Razem dla Radomki.

pobierzdo gry

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn,polega na realizacji warsztatw artystyczno-teatralnych, warsztatw plastycznych i kulinarnych. Podsumowanie jego realizacji byo spotkanie integracyjne – wieczr wigilijny "Jaseka".

pobierzdo gry

Piknik Jedziecki, bezpatne zajcia jazdy konnej, pokazy skokw i wsplna integracja, to gwne elementy projektu Fundacji Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino, dofinansowanego przez LGD.

pobierzdo gry

Serdecznie zapraszamy na trzy ostatnie karnawau do Jedliska, gdzie odbdzie si unikatowe wydarzenie – Jedliskie Zapusty, organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej.

pobierzdo gry

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezpatne spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z zakresu przygotowania, planowania i pisania wnioskw o dofinansowania w konkursach zewntrznych, skierowanych do organizacji pozarzdowych.

pobierzdo gry

Zachcamy do lektury specjalnego wydania Biuletynu LGD "Razem dla Radomki" powiconego realizacji inicjatywy majcej na celu budow silnych organizacji pozarzdowych.

pobierzdo gry

Prezentujemy projekt w ramach ktrych przeprowadzone zostay warsztaty i przygotowany zosta cykl teledyskw zespou Wolanianki.

pobierzdo gry
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.