NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7494067


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stycze 201702.01.2017 r.

Nauczycielski Chr Canto zaprasza na Koncert Noworoczny. 8 stycznia – Dom Kultury w Przysusze.

Serdecznie zapraszamy Pastwa na Koncert Noworoczny w wykonaniu Nauczycielskiego Chru Canto, ktry odbdzie si 8 stycznia w Domu Kultury w Przysusze o godzinie 18.00.

Nauczycielski Chr Canto, to wizytwka gminy Przysucha. Na przestrzeni ponad 20 lat obecnoci na scenie wystpowa ponad 250 razy na terenie caego kraju, jak i poza jego granicami. W repertuarze chru znalazo si ponad 200 utworw o rnej tematyce. S to: pieni patriotyczne, legionowe i onierskie, pieni z oratorium, oper, operetek i musicali, piosenki ludowe i popularne polskie i innych narodw, pieni i piosenki z repertuaru rnych wykonawcw i zespow polskich oraz zagranicznych, pieni religijne, koldy.

pobierzdo gry do gry

02.01.2017 r.

Nowe wydawnictwo w Gminie Wolanw pn. Nasz Wolanw.

Panorama Gminy Jedlisk

Serdecznie polecamy Pastwu nowe wydawnictwo z Gminy Wolanw – czasopismo pn. „Nasz Wolanw”, w ktrej znajdziemy kocoworoczne i noworoczne gminne rozwaania, wywiad z przewodniczc Rady Gminy Wolanw – Pani Teres Pankowsk, relacj z prac Rady Gminy. Nie zabraknie relacji z spotkania wigilijnego mieszkacw gminy Wolanw oraz wita Niepodlegoci, uczestnictwa Gminy w akcji Szlachetna paczka, czy te wydarze organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.

pobierzdo gry do gry

03.01.2017 r.

Konkurs dotacyjny: Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Narodowe Centrum Kultury ogosio nabr wnioskw do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampani spoeczno-edukacyjn o tej samej nazwie. Nabr wnioskw trwa do 1 lutego 2017 roku.

Celem strategicznym programu jest ksztatowanie twrczych, odpowiedzialnych i wiadomych postaw wobec jzyka polskiego, budowanie kompetencji jzykowych oraz doskonalenie umiejtnoci posugiwania si jzykiem ojczystym poprzez realizacj projektw popularyzujcych wiedz o jzyku.

Uprawnione do skadania wnioskw w programie s organizacje pozarzdowe oraz samorzdowe instytucje kultury (z wyczeniem instytucji wspprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla ktrych organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji wspprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorw samorzdowych).

pobierzdo gry do gry

04.01.2017 r.

Program grantowy: Decydujesz – Pomagamy.

Ruszya rekrutacja do programu „Decydujesz, pomagamy”, wspierajcego projekty spoeczne. 150 grantw, o wartoci 5000 zotych kady, trafi do organizacji w caej Polsce. To mieszkacy zdecyduj o tym, ktre pomysy zostan dofinansowane. O tym, ktre pomysy zostan dofinansowane, zdecyduj sami mieszkacy danych regionw.

2 stycznia rusza druga edycja oglnopolskiego programu Tesco i Fundacji Tesco Dzieciom „Decydujesz, pomagamy”, majcego na celu wsparcie lokalnych projektw spoecznych. Organizator przeznaczy na ten cel a 750 000 z, ktre w postaci grantw o wartoci 5 000 zotych kady, trafi do organizacji w caej Polsce.

pobierzdo gry do gry

05.01.2017 r.

Zesp Pieni i Taca Wolanianki z wyrnieniem w Oglnopolskim Konkursie Kold i Pastoraek.

Zesp Pieni i Taca „Wolanianki” z Wolanowa w zorganizowanym w dniu 29 grudnia 2016 roku w radomskiej Resursie Obywatelskiej finale Oglnopolskiego konkursu Kold i Pastoraek otrzyma wyrnienie jako jeden z 3 zespow w swojej kategorii. Zwycizc konkursu, w ktrym wystpiy 33 zespoy, wyonione w drodze wczeniejszych eliminacji zosta zesp ludowy Koderki z owicza.

Modzieowy zesp "Wolanianki" istnieje od wrzenia 2009 r. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Mionikw Zespou Ludowego „Wolanianki”. Liczy ponad 40 osb - uczniw PSP i PG z Wolanowa. Na uwag zasuguj zaangaowanie dzieci, ktre zafascynowane s kultur przodkw, ich zwyczajami, tacem i pieni. Chtnie powracaj do historii zakadajc stroje ludowe, piewajc gwar przodkw oraz naladujc ich zwyczaje. Jest to dla nich swoista lekcja patriotyzmu. Zesp prowadzony jest przez Barbar Wakiewicz i Barbar Siud – nauczycielki z Zespou Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie. Poprzez okres 7 letniej dziaalnoci zdoby due uznanie, zdobywajc wiele wyrnie i nagrd podczas festiwali zwizanych z dziedzictwem obszarw wiejskich.

pobierzdo gry do gry

05.01.2017 r.

Fundusze w projekcie: Europa dla Obywateli

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Do 1 marca 2017 roku samorzdy, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, organizacje sektora pozarzdowego oraz inne organizacje spoeczestwa obywatelskiego nienastawionych na zysk maj czas na zoenie wniosku o dofinansowanie projektw w unijnym programie "Europa dla obywateli". Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza do udziau w spotkaniach informacyjnych, aby zwikszy swoje szanse na otrzymanie grantu!

pobierzdo gry do gry

09.01.2017 r.

Koncert Kold i Pastoraek w Wolanowie

Serdecznie zapraszamy Pastwa na Koncert Kold i Pastoraek, ktry odbdzie si w najblisz niedziel 15 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 w Kociele p.w. NMP Wniebowzitej w Jarosawicach (gmina Wolanw).

W programie zaplanowano wystp laureatw szkolnego konkursu Kold i Pastoraek z PSP w Bienidzicach; koldy i pastoraki w wykonaniu Zespou piewaczego Bienidzice, wystp Patrycji Kozyry; koldy w wykonaniu scholii parafialnej i koncert boonarodzeniowy w wykonaniu Katarzyny Bochyskiej Wojdy.

pobierzdo gry do gry

10.01.2017 r.

Trwa nabr na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Wsppracy Dwustronnej - cz "a" dla Programu "Promowanie rnorodnoci kulturowej i artystycznej".

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Promowanie rnorodnoci kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zachca do udziau w konkursie w ramach Funduszu Wsppracy Bilateralnej - cz „a” na wizyty studyjne.

Dostpne rodki maj na celu pokrycie kosztw organizacji spotka pomidzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzcymi z Pastw-Darczycw (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotka powinno by nawizanie lub podtrzymanie istniejcej wsppracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawizanie partnerstwa moe zaowocowa realizacj projektw dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 lub innych europejskich rde.

pobierzdo gry do gry

11.01.2017 r.

Soki i musy – witaminy w SMART formie.

Pewnie nie raz zastanawialicie si, co zrobi, by wprowadzi prawidowe nawyki ywieniowe u swojego dziecka lub skd czerpa inspiracje, by przekaza t wiedz w odpowiedniej formie. Na wybory ywieniowe naszych dzieci wpywaj nie tylko wzorce wyniesione z domu.

Szkoa to rwnie miejsce, gdzie dzieci inspiruj si wzajemnie oraz przekazywana jest im wiedza, z ktrej bd korzysta w caym swoim yciu. Dodatkowo w szkole dzieci spdzaj znaczn cz swojego dnia. W tym roku szkolnym z pomoc zarwno nauczycielom, jak i rodzicom, przychodzi program edukacyjny „Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

pobierzdo gry do gry

12.01.2017 r.

Prezentujemy Lokalne Inicjatywy Spoeczne realizowane w ramach projektu Skuteczne NGOsy – rozwj wiejskich organizacji pozarzdowych: Mikoajki. Seniorzy dzieciom-midzypokoleniowe spotkania artystyczne w Bierwcach.

Prezentujemy Pastwu Lokalne Inicjatywy Spoeczne, wybrane do realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach konkursu na wybr najlepszych inicjatyw, ktre otrzymay wsparcie finansowe w wysokoci 1500,00 z kada na realizacj swojego pomyslu. Celem realizowanego konkursu byo wsparcie najciekawszych pomysw lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja spoecznoci wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Inicjatywa przeprowadzona zostaa przez LGD w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwj wiejskich organizacji” ktry zosta dofinansowany w ramach rodkw Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjau mazowieckich organizacji pozarzdowych oraz budowanie postaw aktywnoci obywatelskiej (w tym projekty z zakresu dziaa informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumie) organizacji pozarzdowych, rozwj i promocja wolontariatu, rozwj i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)” podjlimy si realizacji dziaa wspierajcych III sektor.

Dzi zachcamy do zapoznania si z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic pn. MIKOAJKI, Seniorzy dzieciom-midzypokoleniowe spotkanie artystyczne” – Bierwce.

pobierzdo gry do gry

12.01.2017 r.

Koncert Julii Marcell w Muzuem Gombrowicza.

Dwie artystki, cztery instrumenty. Na kameralny koncert Julii Marcell, kompozytorki i wokalistki piewajcej niebanalne teksty, zaprasza Muzeum Witolda Gombrowicza. Artystka jest take autork muzyki teatralnej, w tym do wystawianego przez wrocawski Teatr Polski „Kronosu” w reyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Julii Marcell we Wsoli akompaniowa bdzie Mandy Ping Pong. Koncert 22 stycznia o godz. 17, wstp wolny, liczba miejsc ograniczona pojemnoci paacu.

pobierzdo gry do gry

13.01.2017 r.

Konkurs: Aktywne Formy Przeciwdziaania Wykluczeniu Spoecznemu

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej zaprasza do skadania wnioskw w konkursach, ogoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziaania Wykluczeniu Spoecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty naley skada do 15 lutego 2017 r.

Wystartoway trzy nowe edycje programu: . 1„Nowe horyzonty aktywnej integracji w rodowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia spoecznego”- edycja 2017 r.”; 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu spoecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczegln rol zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.; 3. „Aktywne postawy modziey – podnoszenie kompetencji, przedsibiorczoci i odpowiedzialnoci w wymiarze rodowiska – edycja 2017”.

pobierzdo gry do gry

16.01.2017 r.

Zapraszamy do lektury 77 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Pastwa do lektury pierwszego w 2017 roku wydania Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w ktrym przedstawiamy najwaniejsze wydarzenia i inicjatywy realizowane przez nas w okresie dwch ostatnich miesicy.

W wydawnictwie znajd Pastwo podsumowanie przeprowadzonych konkursw o wybr wnioskw w ramach 4 dziaa prowadzonych przez nasze LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020, w ktrym przeznaczylimy ponad 4 miliony zotych na wsparcie projektw zwizanych z rozwojem infrastruktury publicznej, z rozwojem istniejcych przedsibiorstw oraz dotyczcych wsparcia dla osb na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. Nie zabraknie relacji z zakoczonych w miesicu grudniu dwch projektw Stowarzyszenia ktre otrzymay dofinansowanie w konkursach zewntrznych.

pobierzdo gry do gry

17.01.2017 r.

Koncert i spotkanie z kompozytorem Krzesimirem Dbskim. 20 stycznia 2017 r. – Zakrzew.

20 stycznia 2017 r. (pitek) o godz. 18:00 gociem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie bdzie Krzesimir Dbski - wybitny kompozytor, autor wielu przebojw, skrzypek jazzowy, dyrygent, araner i producent muzyczny. Krzesimir Dbski jest take autorem ksiki „Nic nie jest w porzdku. Woy moja rodzinna historia”. Przedstawia w niej histori swojej rodziny, ktra staje si jednoczenie histori tysicy Polakw, zamordowanych przez Ukraicw podczas Rzezi Woyskiej. Jego rodzice cudem uratowali si z pogromu w miasteczku Kisielin, gdzie zgino kilkudziesiciu Polakw. Ukraicy zamordowali dziadkw kompozytora, nie wiadomo, gdzie znajduj si ich prochy.

pobierzdo gry do gry

18.01.2017 r.

Prezentujemy Lokalne Inicjatywy Spoeczne realizowane w ramach projektu Skuteczne NGOsy – rozwj wiejskich organizacji pozarzdowych: Lanie wosku – tradycja otwarta na modo – Wolanw.

Prezentujemy Pastwu Lokalne Inicjatywy Spoeczne, wybrane do realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach konkursu na wybr najlepszych inicjatyw, ktre otrzymay wsparcie finansowe w wysokoci 1500,00 z kada na realizacj swojego pomysu. Celem realizowanego konkursu byo wsparcie najciekawszych pomysw lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja spoecznoci wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Inicjatywa przeprowadzona zostaa przez LGD w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwj wiejskich organizacji” ktry zosta dofinansowany w ramach rodkw Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjau mazowieckich organizacji pozarzdowych oraz budowanie postaw aktywnoci obywatelskiej (w tym projekty z zakresu dziaa informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumie) organizacji pozarzdowych, rozwj i promocja wolontariatu, rozwj i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)” podjlimy si realizacji dziaa wspierajcych III sektor.

Dzi zachcamy do zapoznania si z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Wolanowie pt. Lanie Wosku – tradycja otwarta na modo.

pobierzdo gry do gry

18.01.2017 r.

Zachowa pami . Dotacje na polsko – niemieckie projekty w miejscach pamici terroru hitlerowskiego.

Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji "Zachowa pami" polsko-niemieckie i trjstronne projekty w miejscach pamici terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Termin skadania wnioskw: 15 lutego 2017 roku.

Celem programu dotacji "Zachowa pami" jest umoliwienie wikszej iloci modziey z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wsplnego odwiedzenia miejsc pamici hitlerowskiego terroru. Chcemy, aby nauczyciele, opiekunowie grup oraz modzi ludzie podejmowali problematyk narodowego socjalizmu nie tylko poprzez wizyt w miejscu pamici, ale take, aby korzystali z oferty pedagogicznej tego miejsca lub wyspecjalizowanych placwek edukacyjnych zajmujcych si zagadnieniami nazizmu. Projekty te maj da uczestnikom okazj do intensywnej i pogbionej analizy treci zwizanych z narodowym socjalizmem.

pobierzdo gry do gry

19.01.2017 r.

Harmonogram planowanych naborw wnioskw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w 2017 r.

”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 stycznia 2017 r. przyjo Harmonogram naboru wnioskw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowanych na 2017 rok, okrelajcy planowane terminy realizacji naborw. Przedstawione zostay terminy do wszystkich dziaa w zakresie rozwoju gospodarstw, wzmacnianie przedsibiorczoci i rozwoju terytorialnego , transfer wiedzy i innowacji, systemy jakoci i produktw rolnych i rodkw spoywczych.

Warto rwnie wspomnie o aktualnym stanie realizacji Programu, w ramach ktrego oglna pula rodkw wynosi 13,5 mld euro. Aktualnie wnioski zoono na 33% kwoty caej puli rodkw, umowy podpisano na 21% caej puli dostpnych rodkw, a 9% z zaplanowanej puli rodkw znalazo si na kontach rolnikw.

pobierzdo gry do gry

20.01.2017 r.

Koncertowy weekend w Dolinie Radomki. Krzesimir Dbski i Julia Marcell.

Prawdziwie artystyczny weekend zapowiada si w naszych gminach. Dzi w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury o godzinie 18.00 odbdzie si koncert i spotkanie z wybitnym kompozytorem Krzesimirem Dbskim. W niedziel na godzin 17.00 zapraszamy do Muzeum Gombrowicza we Wsoli na koncert solowy wyjtkowej wokalistki Julii Marcell, laureatki wielu prestiowych nagrd. Zapraszamy!

20 stycznia 2017 r. (pitek) o godz. 18:00 gociem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie bdzie Krzesimir Dbski - wybitny kompozytor, autor wielu przebojw, skrzypek jazzowy, dyrygent, araner i producent muzyczny. Krzesimir Dbski urodzi si 26 padziernika 1953 w Wabrzychu. Studiowa w klasie kompozycji A. Koszewskiego oraz dyrygentur pod kierunkiem W. Krzemieskiego w Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Od 1980, jako lider zespou jazzowego String Connection, koncertowa w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Uczestniczy w wielu festiwalach, m.in. w Reno, Paryu, Berlinie, Norymberdze, Helsinkach, Hadze, Montrealu i Baden-Baden.

pobierzdo gry do gry

20.01.2017 r.

Informacja o projekcie Mazowiecka Kunia Smakw dostpna na stronach Komisji Europejskiej – ENRD.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. pn. „Mazowiecka Kunia Smakw. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Poudniowego Mazowsza, wpywajca na rozwj produktw tradycyjnych i regionalnych” zosta doceniony i opublikowany jako jeden z wyrniajcych si w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej i przedstawiony na stronie internetowej Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (ENRD) – Komisji Europejskiej.

pobierzdo gry do gry

23.01.2017 r.

Zapraszamy na VIII Gal Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego.

Starostwo Powiatowe w Radomiu wraz z samorzdami po raz smy organizuje konkurs na Najlepszego Sportowca Powiatu Radomskiego w roku 2016, ktrego fina odbdzie si w 27 stycznia 2017 roku w Zespole Szk Muzycznym im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 czerwca 70.

Celem dorocznej uroczystoci jest ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd najlepszym sportowcom powiatu radomskiego. Wyrnieni zostan take wychowawcy, trenerzy, sportowcy z powiatu radomskiego, ktrzy odnosz sukcesy w klubach poza miejscem zamieszkania, jak rwnie wybitnie zasuone osoby dla radomskiego sportu. Imprezie towarzyszy bd wystpy artystyczne.

pobierzdo gry do gry

24.01.2017 r.

Szkolenie z technik informacyjnych w Gminie Wolanw.

Wjt Gminy Wolanw zaprasza mieszkacw Gminy Wolanw na bezpatne kursy komputerowe w ramach projektu pn. „Nowe umiejtnoci – nowe perspektywy” wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego . Projekt obejmuje: szkolenie z technik informacyjnych (ICT) w wymiarze 120 godzin zakoczone egzaminem zewntrznym - 3 grupy 10-osobowe.

Szkolenia bd odbywa si w GCK oraz w budynkach szkolnych na terenie gminy Wolanw. Do udziau w projekcie zaproszone s osoby w wieku powyej 25 roku ycia, osoby pracujce, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby w wieku 50+, emeryci, rencici, z co najmniej rednim wyksztaceniem. Szkolenia bd odbywa si w godzinach popoudniowych/wieczornych.

pobierzdo gry do gry

24.01.2017 r.

Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego.

Fundacja PKO Banku Polskiego angauje si w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Wanie ogosia realizacj kolejnej edycji konkursw na realizacj zada w zakresie projektw strategicznych, lokalnych i indywidualnych.

pobierzdo gry do gry

25.01.2017 r.

Zapraszamy na bezpatne szkolenie: Finanse w organizacjach pozarzdowych. Jedlisk – 2 lutego 2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” wsplnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku, zapraszaj na bezpatne szkolenie z zakresu prowadzenia ksigowoci w organizacjach pozarzdowych, ktre odbdzie si w dniu 2 lutego 2017 roku w siedzibie GCKiKF w Jedlisku, o godzinie 15.00.

Podczas spotkania omwione zostan m.in. nastpujce zagadnienia: rachunkowo w organizacjach pozarzdowych, przychody organizacji pozarzdowych, koszty organizacji pozarzdowych, podatki w organizacjach pozarzdowych, sprawozdania finansowe.

pobierzdo gry do gry

25.01.2017 r.

Wjt Gminy Zakrzew – Sawomir Biakowski z nagrod Zasuony Promotor AGROBIZNESU.

Polecamy Pastwu lektur pierwszego w 2017 roku numery magazynu AGRO i Przyjaciele (102 numer), w ktrym przedstawiono m.in. obszern foto-relacj z Gali Agroprzedsibiorcy RP, zaprezentowano zdobywcw prestiowych wyrnie, oraz najciekawsze przedruki z wybranych miesicznikw Orodkw Doradztwa Rolniczego.

W wydawnictwie przedstawiono take informacje o Wjcie Gminy Zakrzew - Sawomirze Biakowskim ktry zosta uhonorowany szabl oficersk „Zasuony Promotor Agrobiznesu”. Serdecznie gratulujemy i zachcamy do lektury artykuu dostpnego pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/agrobiznes_bialkowski.jpg

pobierzdo gry do gry

26.01.2017 r.

X edycja konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci za najlepszy produkt 2016 roku.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Majc na uwadze potrzeb promowania produktw ywnociowych wytwarzanych przez producentw ywnoci z Mazowsza, Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego organizuje X edycj konkursu. Do udziau w konkursie zapraszamy nie tylko do firmy komercyjne, ale take podmioty i organizacje zajmujce si wytwarzaniem ywnoci na mniejsz skal, takie jak: koa gospody wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, ktre mog udokumentowa swoj dziaalno certyfikatami, dyplomami, zawiadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzajcymi prezentacj produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych czy regionalnych. Zgoszony produkt powinien by powtarzalny, by mona go byo promowa przy rnych okazjach.

pobierzdo gry do gry

26.01.2017 r.

Program artystyczny Kuszenie mierci w Jedlisku. 31 stycznia 2017 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wjt Gminy Jedlisk zaprasza na bezpatny program artystyczny o charakterze profilaktyki uzalenie pt. „Kuszenie mierci”, ktry odbdzie si 31 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Publicznym Gimnazjum w Jedlisku. Program „Kuszenie mierci” to opowie o czowieku, ktry wiele razy mg wybra ciemn drog, kuszony przez rodowisko „artystyczne”, najpierw w liceum, pniej na deskach teatru i planie filmowym. Jest to spowied artysty, ktry wic swoje ycie ze scen muzyczn i filmem nigdy nie uy „wspomagaczy”, gdy twrcze dziaania tak dalece pochony jego umys i serce, e zwyczajnie w ich mnogoci wygraa wolno od uywek i pasja.

pobierzdo gry do gry

27.01.2017 r.

Zaktualizowana lista pyta i odpowiedzi na zagadnienia zwizane z Podziaaniem 19.2 w tym w zakresie rozwoju i podejmowania dziaalnoci gospodarczej oraz pozostaych dziaa podejmowanych przez lokalne grupy dziaania.

”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowaa na swojej stronie internetowej list pyta i odpowiedzi dotyczcych poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno", w ktrym mog Pastwo zapozna si z zagadnieniami powiconymi m.in. wsparciu na rzecz rozwoju przedsibiorczoci i podejmowania dziaalnoci gospodarczej oraz pozostaych dziaa podejmowanych przez lokalne grupy dziaania.

pobierzdo gry do gry

27.01.2017 r.

I Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlisk

 Zapraszamy na Andrzejki Folkowe do Wrzosu

Wjt Gminy Jedlisk Kamil Dziewierz zaprasza na I Gal Sportu Szkolnego Gminy Jedlisk, ktre odbdzie si ju jutro 28 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki w Jedlisku przy ul. Konopnickiej 2. Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo gry do gry

30.01.2017 r.

Stan niewakoci - poezje Anny ckiej i Andrzeja Mdrzyckiego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy 3 lutego, na godzin 18.00 do Klubu rodowisk Twrczych ania w Radomiu na promocj intrygujco, bo dialogowo skonstruowanego tomiku wierszy Anny ckiej i Andrzeja Mdrzyckiego STAN NIEWAKOCI. Gomi wieczoru bd: Andrzej Kuba Kubacki, artysta estradowy, tenor operowy o koloraturowej barwie gosu i bardzo wysokich alikwotach muzycznych oraz Kuba Mdrzycki, dziennikarz zawodowo zwizany z radiem Zote Przeboje. Recytacje: Danuta Dolecka i Jan Wulkiewicz.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.