finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Twórcy ludowi

Stanisław Stępniak

Stanisław Stępniak

ur. 31 lipca 1935 r.
gra na harmonii, akordeonie, organach, saksofonie, skrzypcach

Urodził się 31 lipca 1935 r. w Radzicach Małych w powiecie opoczyńskim. Od trzeciego miesiąca życia jest niewidomy w wyniku zapalenia opon mózgowych i uszkodzenia nerwów wzrokowych.

Urodził się 31 lipca 1935 r. w Radzicach Małych w powiecie opoczyńskim. Od trzeciego miesiąca życia jest niewidomy w wyniku zapalenia opon mózgowych i uszkodzenia nerwów wzrokowych.

Po rozstaniu z żoną i uzyskaniu rozwodu w 1964 r. powtórnie się ożenił i zamieszkał w Wieniawie. Tu mieszkał do śmierci żony, która zmarła w 1983 r. przez ten czas pracował kalo chałupnik w Spółdzielni Niewidomych w Radomiu, wyrabiając wycieraczki. Od lutego 1980 r. został instruktorem muzyki i akompaniatorem w Gminnym Ośrodku kultury w Wieniawie. W lipcu 1983 r. ożenił się z Janiną Wojdą i zamieszkał w Radomiu, gdzie mieszka do chwili obecnej.

Całe swoje życie poświęcił muzyce. Jego talent odkrył wuj Wrzosek. Pierwszym instrumentem, który dostał od matki były organki a później fujarka. Nauczył się też grać na skrzypcach i na harmonii. Pierwszym utworem, który zagrał na haromii był ,,niebieski walczyk”. Pierwsze zarobkowe granie odbył we wrześniu 1944 r. na chrzcinach w Radzicach – wtedy miał dziewięć lat. Przez rok obgrywał chrzciny i zaręczyny. Pierwsze wesele odegrał w sierpniu 1945 r. w Studziannie. Od tamtego czasu pan Stanisław rozpoczął razem z kapelą przygrywanie na weselach, trwające do dziś. Od 1955 r. grał na akordeonach.

Pierwszy ważny publiczny występ to udział w koncercie na Zjeździe LZS w Kielcach w roku 1955. Wcześniej i później występował na lokalnych imprezach związanych z uroczystościami państwowymi i dożynkami w Opocznie, Przysusze, Drzewicy i wielu innych miejscowościach.

W 1958 r. pierwszy raz uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Kielcach, gdzie zdobył II nagrodę. W tym samym konkursie we Wrocławiu w roku 1959 zdobył także II nagrodę. Brał też udział w Festiwalu Amatorskich Zespołów Niewidomych, na którym zajął I miejsce, w kategorii solistów instrumentalistów. W roku 1979 założył przy kole Związku Niewidomych w Przysusze kapelę niewidomych. Kapela ta w latach 1980-1983 brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie folkloru w Przysusze w czasie Dni Kolbergowskich. W roku 1979 kapela zdobył III nagrodę na Jarmarku Kulturalnym Różnych Form w Bielsku – Białej i na Festiwalu Zespołów Niewidomych w Olsztynie w roku 1982. Od 1983 r. pracował jako instruktor w świetlicy koła PZN w Radomiu i prowadził zespół artystyczny, który na festiwalu w Olsztynie w roku 1984 zdobył II nagrodę, a w roku 1986 – III. W roku 1988 w Festiwalu Zespołów Niewidomych w Olsztynie jako solista instrumentalista zdobył I nagrodę.

W latach 1991 i 1992 uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Muzycznych Niewidomych, gdzie zdobył główne nagrody. W 1990 r. reprezentował woj. Radomskie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Za grę na harmonii pedałowej zdobył główna nagrodę – Złotą Basztę.

Od 1981 roku ma weryfikację I stopnia instruktora muzyki. Pracując w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie, od początku powstania zespołu folklorystycznego Wieniawa jest kierownikiem muzycznym. Współpracował z dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przy opracowaniu materiałów folklorystycznych. Głównie jego zasługa jest zebranie przez Ośrodek Kultury w Wieniawie ponad stu melodii mazurkowych z regionu opoczyńskiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content