finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Jarmark ludowy w Skrzyńsku

Jarmark ludowy w Skrzyńsku Jarmark ludowy w Skrzyńsku – impreza promująca bogatą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. .

Na zorganizowanym Jarmarku Ludowym, który po raz pierwszy zawitał do Skrzyńska nie zabrakło wspólnej zabawy ostatkowej i tańców – mazurków, oberków, polek a nawet walców i fokstrotów do muzyki granej przez kapele i zespoły ludowe. Podczas folkowych ostatek zaprezentowały się utytułowane kapele ludowe: Braci Tarnowskich oraz Jana Wochniaka, a także zespoły śpiewacze „Kukułeczki”, „Wolanianki” oraz „Mirowianki”.

Jarmark Ludowy to impreza promująca bogatą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. Organizowana jest w niewielkim miejscowościach, tak aby aktywizować mieszkańców, koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe do wspólnego kreowania wydarzeń kulturalnych. Poprzez nasze „folkowe inicjatywy” chcemy przypomnieć o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

Imprezę, która zgromadziła liczną publiczność rozpoczęła Zofia Nawrocka- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńska Po niej głos zabrali Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz Tomasik oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek którzy przybliżyli zebranym informacje o LGD, ale również mówili o wartościach folkloru i kultury ludowej, które szczególnie ważne jest dla młodego pokolenia. I właśnie to młode pokolenie rozpoczęło koncert.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się reprezentacja gospodarzy – dziecięcy zespół „Kukułeczki”, który zachwycił publiczność choreografią i przygotowaniem wokalnym zespołu. Zespół ten powstał 12 lat temu, a reprezentują go uczniowie i absolwenci PSP w Skrzyńsku. Po nich wystąpiła blisko 40 osobowa grupa młodych artystów z zespołu młodzieżowego „Wolanianki” – która po raz kolejny udowodniła, że mimo młodego wieku jej członków, może śmiało zaliczać się do najlepszych zespołów ludowych naszego regionu. Na uwagę zasługuje zaangażowanie młodych artystów z obydwu zespołów, którzy zafascynowowani są kulturą przodków, ich zwyczajami, tańcem i pieśnią. Chętnie powracają do historii zakładając stroje ludowe, śpiewając gwarą przodków oraz naśladując ich zwyczaje. Jest to dla nich swoista lekcja patriotyzmu.

Następnie wysłuchaliśmy również pieśni i przyśpiewek regionalnych w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Mirowanianek” z Mirowa, który zachęcił publiczność do wspólnej zabawy, a grane przez kapele ludowe oberki i mazurki, czy fokstroty porwały licznie zebraną publiczność. Na scenie pojawiły się jedne z najlepszych kapel ludowych, posiadające wiele wyróżnień i nagród. Kapela Braci Tarnowskich – to jedna z najbardziej docenianych kapel ludowych – określana mianem twórców i mistrzów teatru weselnego, zwyczajowych spektakli odbywających się na weselach, jak również laureaci tegorocznego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – najważniejszej imprezy w Polsce, oraz Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, nie ustępująca swoim poprzednikom w ilości zdobytych wyróżnień i nagród.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content