NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7073355


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Sierpie 201506.08.2015 r.

Warsztaty tkackie dla dzieci w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza w najblisz sobot na warsztaty tkackie dla dzieci. Uczestnicy dostan ramki tkackie i wen, poznaj akcesoria i podstawy tradycyjnego tkactwa oraz wyroby opoczyskiego tkactwa ludowego. Warsztatom towarzyszy projekcja filmu: "Od roliny do tkaniny". Koszt udziau – 4 z/osoba. Pocztek o godzinie 15.00.

pobierzdo gry do gry

07.08.2015 r.

Sierpniowe Potacwki Pod Dbem

 Kolbergowskich

Zapraszamy na sierpniowe Potacwki pod Dbem z cyklu "Lato na wsi", organizowane przez Muzuem Wsi Radomskiej 9 i 30 sierpnia 2015 r.

9 sierpnia 2015 r., w godzinach 14.00 - 20.00 zagraj: Kapela Henryka Gwiazdy z Radomia, Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy. Dodatkow atrakcj bd pokazy pt. "Czyszczenie i farbowanie weny owczej barwnikami rolinnymi" na terenie Zagrody z Jastrzbi.

pobierzdo gry do gry

07.08.2015 r.

Jeszcze tylko do 17 sierpnia mona skada w Agencji wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie.

”

15 czerwca ruszy nabr wnioskw w ramach dziaania "Inwestycje w rozwj obszarw lenych i popraw ywotnoci lasw", ktre finansowane jest z budetu Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 -2020. Ta oferta pomocy adresowana jest do tych rolnikw, ktrzy zdecydowali si posadzi na swoich gruntach las. O wsparcia na zalesienie ubiega si mog take jednostki samorzdu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatw oraz wojewdztw. Wnioski naley skada w biurach powiatowych ARiMR do 17 sierpnia 2015 r.

pobierzdo gry do gry

01.08.2015 r.

71. rocznica Powstania Warszawskiego

rocznicapowstania warszawskiego

Dzi 1 sierpnia o 17.00, w godzinie "W", o ktrej wybucho powstanie warszawskie, rozlegn si syreny alarmowe dla uczczenia 71. rocznicy rozpoczcia zrywu. Powstanie warszawskie byo najwiksz akcj zbrojn podziemia w okupowanej przez Niemcw Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystpio ok. 40-50 tys. powstacw. Planowane na kilka dni, trwao ponad dwa miesice.

pobierzdo gry do gry

03.08.2015 r.

Hotel i Restauracja Karo w Mleczkowie - nowy obiekt na mapie obszaru LGD

 Hotel i Restauracja Karo

Hotel Karo w Mleczkowie k. Radomia to nowoczesne i eleganckie miejsce na organizacj wesel, konferencji, szkole i innych spotka biznesowych. Do Pastwa dyspozycji oddany zosta nowoczesny obiekt, w ktrym moemy zorganizowa konferencje, szkolenia, warsztaty oraz spotkania integracyjne w niepowtarzalnych i eleganckich wntrzach. Lokalizacja Hotelu Karo gwarantuje Gociom spokj i moliwo odpoczynku z dala od miejskiego zgieku, a jednoczenie pozwala na szybkie i wygodne dotarcie do centrum Radomia.

pobierzdo gry do gry

04.08.2015 r.

Nabr wnioskw w programie „Europa dla Obywateli”. Termin skadania wnioskw mija 1 wrzenia 2015 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Do 1 wrzenia 2015 r. samorzdy i reprezentujce je jednostki i organizacje mog skada wnioski o dofinansowanie europejskich projektw w obszarze zaangaowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Dziaanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Dziaanie 2.2. Sieci miast.

Projekty zgoszone w Komponencie 2. Demokratyczne zaangaowanie i uczestnictwo obywatelskie powinny dotyczy wpywu obywateli na ksztatowanie polityk i strategii na poziomie lokalnym i europejskim. W 2015 roku priorytet przyznawany jest projektom stymulujcym debat o przyszoci Europy, angaujcym obywateli o rnych pogldach na Uni Europejsk. Maksymalny moliwy do uzyskania grant to 150 000 euro na realizacj caego projektu, minimalna kwota dofinansowania to 5 000 euro. Zgodnie z zasadami wspfinansowania i nieczenia dotacji, dotacja Unii nie moe pokrywa cakowitych kosztw projektu, a dodatkowe fundusze przeznaczone na realizacj projektu musz pochodzi spoza budetu Unii Europejskiej.

pobierzdo gry do gry

05.08.2015 r.

Napisz sobie Gombrowicza.

Urodzony przed 111 laty, 4 sierpnia 1904 r. Klasyk pokryty patyn? Dostojny obiekt muzealny? Szacowny temat naukowych dysertacji? Czy te wymykajcy si interpretatorom wieczny debiutant i prowokator?

Wielkim pisarzem by. A jakim jest? Wiecznie ywym czy ywym naprawd? Przyszpilonym do kart podrcznikw i brykw tematem kolejnej lekcji? Czy te kim wci inspirujcym, majcym nam co do powiedzenia? Jeli tak, to co?

pobierzdo gry do gry

06.08.2015 r.

Konkurs kulinarny Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki na najlepsz potraw przygotowan z papryki. Zgoszenia przyjmujemy do 12 sierpnia 2015 r.

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsibiorcw, organizacje zrzeszajce osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koa Gospody Wiejskich) oraz szkoy z klasami o profilu gastronomicznym, do udziau w trzeciej edycji konkursu kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na najlepsz potraw lokaln przygotowan z papryki.

W konkursie mog wzi udzia podmioty, ktrych terenem zamieszkania i/lub dziaania to powiaty: radomski, przysuski, szydowiecki, zwoleski, biaobrzeski, miasto Radom, Szydowiec, Zwole, Biaobrzegi.

pobierzdo gry do gry

07.08.2015 r.

Szydowiecki Rajd Pieszy - ladami Artura yczka

Grupa przyjaci KIH "GOCINIEC" przystpia do organizacji Szydowieckiego Rajdu Pieszego pn. "Szydowiecka Jesie" szlakami Artura yczka. Chc w ten sposb uczci pami swojego przyjaciela, lekarza, spoecznika, czowieka dobrego serca. Rajd odbdzie si w dniu 26 wrzenia 2015 roku na dwch trasach, wiodcych uroczymi zaktkami naszej lokalnej ojczyzny - ziemi szydowieckiej.

pobierzdo gry do gry

10.08.2015 r.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku ju w ten weekend. Zapraszamy!

 Oglnopolskie Targi Papryki 2015 w Przytyku

Zapraszamy 16 sierpnia na Oglnopolskie Targi Papryki do Przytyka. Jest to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wjta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giedy Rolnej. Impreza stanowi form promocji przednich odmian papryki, na ktre popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz w nim tysice mieszkacw gminy Przytyk i okolicznych miejscowoci, a take coraz liczniejsze grono goci z poza regionu.

pobierzdo gry do gry

10.08.2015 r.

Zapraszamy na spotkania zwizane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Jeeli masz pomys na realizacj zada i inicjatyw w swojej miejscowoci, jeeli chcesz rozwin lub otworzy dziaalno gospodarcz, mi wpyw na inwestycje ktre bd realizowane w twojej gminie – to serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo-informacyjne, majce na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 - dokumentu ktry okrela bdzie kierunek rozwoju naszych gmin.

pobierzdo gry do gry

11.08.2015 r.

Dodatkowy nabr wnioskw - Sport Wszystkich Dzieci

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogasza dodatkowy nabr wnioskw w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty naley skada do 24 sierpnia 2015 roku.Dodatkowy nabr wnioskw dotyczy nastpujcego zadania: Wspieranie programw aktywnoci fizycznej jako przeciwdziaanie nadwadze i otyoci u dzieci i modziey (wysoko rodkw: 300 000 z).

pobierzdo gry do gry

11.08.2015 r.

Ostatni dzie na nadsyanie zgosze do konkursu Kulinarnego LGD „Razem dla Radomki” na najlepsz potraw z papryki. Na laureatw czekaj atrakcyjne nagrody.

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsibiorcw, organizacje zrzeszajce osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koa Gospody Wiejskich) oraz szkoy z klasami o profilu gastronomicznym, do udziau w trzeciej edycji konkursu kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na najlepsz potraw lokaln przygotowan z papryki.

W konkursie mog wzi udzia podmioty, ktrych terenem zamieszkania i/lub dziaania to powiaty: radomski, przysuski, szydowiecki, zwoleski, biaobrzeski, miasto Radom, Szydowiec, Zwole, Biaobrzegi.

pobierzdo gry do gry

12.08.2015 r.

63 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachcamy do lektury!

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachcamy Pastwa do lektury sierpniowego numeru naszego wydawnictwa, ktre przedstawia najwaniejsze informacje dotyczce dziaa realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak rwnie inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorzdy, przedsibiorcw oraz osoby prywatne.

Informator rozpoczynamy od wieci z Przytyka – zapraszajc na Oglnopolskie Targi Papryki, ktre odbd si ju w niedziel 16 sierpnia 2015 r., jak rwnie prezentujc dwie znaczce inwestycje oddane ostatnio do uytku w Gminie Przytyk – Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego oraz Zbiornik Retencyjny w Jagodnym. Wzorem poprzednim numerw chcemy zaprezentowa Pastwu projekty, ktre w okresie programowania Osi 4 Leader na lata 2007-2014 otrzymay wsparcie ze strony naszego Stowarzyszenia. Tym razem przedstawiamy Beneficjentw ktrzy skorzystali ze wsparcia przeznaczonego na dziaanie „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”. Przedstawiamy rwnie informacj na temat Pasieki Murawscy – ktra zdobya kolejne wyrnienia, artyku z cyklu psychologii wygldu. Zachcamy rwnie do udziau w spotkaniach zwizanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w ktrej to Pastwo mog wskaza zadania i inicjatywy, ktre zostan sfinansowane i zrealizowane ze rodkw unijnych w Waszych miejscowociach.

pobierzdo gry do gry

13.08.2015 r.

Pracownia Talentw . Termin udziau w konkursie mija 31 sierpnia 2015 r.

Pracownia Talentw” to konkurs grantowy Fundacji Tesco Dzieciom skierowany do organizacji pozarzdowych zajmujcych si edukacj dzieci i modziey. Organizacje biorce udzia w konkursie mog zdoby rodki na realizacj dugoterminowych projektw edukacyjnych. Na zwyciskie organizacje czeka do podziau a 250 tys. zotych, co pozwoli na sfinansowanie okoo 25 projektw w caym kraju.

pobierzdo gry do gry

13.08.2015 r.

Bezpatny przewodnik na telefon po terenie gmin "Razem dla Radomki" oraz "Dziedzictwo i Rozwj"

Zachcamy do skorzystania z bezpatnego przewodnika turystycznego na smartfony, przygotowanego przez nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” . Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie Poudniowego Mazowsza, zmierzajca do promocji turystyki, kultury i historii, za pomoc zastosowania nowoczesnych narzdzie techniki – jak s turystyczne aplikacje mobilne na smartfony.

Czym jest przewodnik turystyczny na smartfony? To aplikacja, ktra umoliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych, wirtualne podrowanie po terenie obszaru dziaania dwch Lokalnych Grup Dziaania: Razem dla Radomki, oraz Dziedzictwo i Rozwj. Aplikacja nie tylko oprowadza nas po wyznaczonych trasach turystycznych czy rowerowych, ale umoliwia zaplanowanie wasnej wdrwki. Zawiera aktualne informacje o najbliszych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposaona zostaa w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treci turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dziki niej jestemy zawsze informowani o aktualnych informacjach, ciekawych miejscach i wydarzeniach w miecie.

pobierzdo gry do gry

14.08.2015 r.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku ju w niedziel. Zapraszamy

 Oglnopolskie Targi Papryki 2015 w Przytyku

Zapraszamy 16 sierpnia na Oglnopolskie Targi Papryki do Przytyka. Jest to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wjta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giedy Rolnej. Impreza stanowi form promocji przednich odmian papryki, na ktre popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz w nim tysice mieszkacw gminy Przytyk i okolicznych miejscowoci, a take coraz liczniejsze grono goci z poza regionu.

Miejsce organizacji tej imprezy nie jest przypadkowe – albowiem Przytyk wraz z okolicznymi gminami – nazywane s paprykowym zagbiem. To z tego obszaru pochodzi blisko 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. W samym Przytyku papryk uprawia si w okoo 200 gospodarstwach, a „Papryka Przytycka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktw rolniczych z tego regionu. Targi to rwnie doskonaa okazja do spotka producentw z kraju i z zagranicy. Podczas imprezy producenci maj moliwo wymiany informacji na temat tajnikw uprawy papryki i zdobycia dowiadcze dotyczcych sprzeday i promocji swoich produktw. Kady z odwiedzajcych targi bdzie mia moliwo degustacji poszczeglnych odmian papryki a take przernych potraw, ktrych gwnym skadnikiem jest papryka.

pobierzdo gry do gry

17.08.2015 r.

Udane wito Papryki w Przytyku.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku

Tegoroczne Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku przycigny tumy mieszkacw Gminy jak i okolicznych miejscowoci. Po raz pierwszy zostay zorganizowane na terenie nowopowstaego Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie, jednej z najwaniejszych inwestycji rolniczych w regionie radomskim, ktra zostaa zlokalizowana na terenie ponad piciu tysicy metrw kwadratowych i skada si z budynku administracyjno-socjalnego, zadaszanych dwch wiat po 1200 metrw kwadratowych, ramp zaadunkowych i miejsc postojowych.

Miejsce organizacji tej imprezy nie jest przypadkowe – albowiem Przytyk wraz z okolicznymi gminami – nazywane s paprykowym zagbiem. To z tego obszaru pochodzi blisko 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. W samym Przytyku papryk uprawia si w okoo 200 gospodarstwach, a „Papryka Przytycka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktw rolniczych z tego regionu. Celem organizowanego wydarzenia jest promocja przednich odmian papryki, na ktre popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz w nim tysice mieszkacw gminy Przytyk i okolicznych miejscowoci, a take coraz liczniejsze grono goci z poza regionu. Targi to rwnie doskonaa okazja do spotka producentw z kraju i z zagranicy. Podczas imprezy producenci maj moliwo wymiany informacji na temat tajnikw uprawy papryki i zdobycia dowiadcze dotyczcych sprzeday i promocji swoich produktw. Kady z odwiedzajcych targi bdzie mia moliwo degustacji poszczeglnych odmian papryki a take przernych potraw, ktrych gwnym skadnikiem jest papryka.

pobierzdo gry do gry

18.08.2015 r.

Erasmus+ Modzie. Konkurs wnioskw

Erasmus Plus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby pracujce z modzie w edukacji pozaformalnej do przygotowywania projektw job-shadowing do KA1 programu Erasmus+Modzie i skadania wnioskw w terminie 1 padziernika 2015.

Job-shadowing to do zapomniane dziaanie, a ktre daje mnstwo moliwoci zdobywania nowych kompetencji i podwyszania jakoci dziaania organizacji. W cigu kilku, kilkunastu dni mona przyjrze si pracy partnerw lub zaprosi ich do siebie i dzieli swoj wiedz. To znakomite dziaania dla jednej, gra kilku osb – pozwala na codzienn obserwacj, dyskusje, wyjanienia i uczenie si.

pobierzdo gry do gry

18.08.2015 r.

Przedstawiamy projekty zrealizowane ze rodkw LGD „Razem dla Radomki”: Budowa kuchni cateringowej – Catering Camelot – Elbieta Bie

 Catering Camelot – Elbieta Bie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” w okresie lat 2009-2015 r. realizowaa dziaania zwizane z aktywizacj i rozwojem obszarw wiejskich szeciu gmin pooonych na terenie poudniowego Mazowsza. To dla tych gmin: Jedliska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa pozyskalimy blisko 12 milionw zotych, dziki ktrym udao si zrealizowa inicjatywy o wartoci wynoszcej ok. 18 milionw zotych. rodki finansowe otrzymane ze strony Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich pozwoliy nam na wybr 106 projektw zrealizowanych przez przedsibiorcw, rolnikw, organizacje pozarzdowe, instytucje kultury, samorzdy czy osoby prywatne w zakresie dziaa „Odnowy i Rozwoju Wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw”, „Rnicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej”, a take „Maych Projektw”. W cyklu najbliszych artykuw postaramy si przedstawi Pastwu wybrane projekty zrealizowane przez naszych Beneficjentw. Dzi prezentujemy operacj polegajc na rozwoju firmy cateringowej Elbiety Bie z Cerekwii.

pobierzdo gry do gry

19.08.2015 r.

Najsmaczniejsze potrawy z papryki wybrane w konkursie o Laur LGD Razem dla Radomki. Prezentacja laureatw – Olej lniany z papryk i zioami.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” rozstrzygno 3 edycj konkursu na najsmaczniejsze dania z papryki. Uroczyste wrczenie nagrd nastpio podczas odbywajcych si w minion niedziel Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku.

Celem konkursu kulinarnego jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej poudniowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak rwnie wyszukanie potraw lokalnych, mogcych sta si wizytwk obszaru gmin tworzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

pobierzdo gry do gry

19.08.2015 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych na stoisku LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zachca organizacje pozarzdowe, jednostki instytucji kultury, koa gospody wiejskich, jak rwnie przedsibiorcw do uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze artystycznym na stoisku wystawienniczym Stowarzyszenia.

W najbliszym okresie istnieje moliwo zaprezentowania si na Doynkach Powiatu Przysuskiego w Wieniawie (30.08.2015 r.), Doynki Gminne w Zakrzewie (06.09.2015 r.), Jarmark Ludowy w Bierwcach (13.09.2015 r.).

pobierzdo gry do gry

20.08.2015 r.

Zapraszamy na Doynki Powiatowo-Gminne do Wieniawy

 Zapraszamy na Doynki Powiatowo-Gminne do Wieniawy

W ostatni niedziel sierpnia zapraszamy Pastwa na Doynki Powiatu Przysuskiego ktre odbd si 30 sierpnia 2015 r. w Wieniawie. Na wydarzenie zaprasza Starosta Przysuski Marian Niemirski oraz Wjt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak.

W programie zaplanowany wystpy zespow ludowych, pokaz obrzdw doynkowych, konkursy, zabawy a take koncerty i wystpy zespow: Brathanki, The Postman, Casanowa, Systematic. Imprezie towarzyszy bdzie prezentacja produktw regionalnych, wystawa podw rolnych oraz prezentacja firm i instytucji zwizanych z rolnictwem.

pobierzdo gry do gry

20.08.2015 r.

Rozpocz si nabr wnioskw o przyznanie premii modym rolnikom z PROW 2014 - 2020

”

Od 20 sierpnia do 2 wrzenia 2015 r. mona skada wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziaania „Pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych rolnikw” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania si o takie premie poda do publicznej wiadomoci Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasigu oglnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogoszenie naboru wnioskw byo moliwe dziki wejciu w ycie rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla modych rolnikw.

Wnioski o przyznanie pomocy mona skada osobicie lub przez upowanion osob, listem poleconym lub poczt kuriersk do kierownika biura powiatowego Agencji, waciwego ze wzgldu na miejsce pooenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

pobierzdo gry do gry

20.08.2015 r.

Najsmaczniejsze potrawy z papryki wybrane w konkursie o Laur LGD Razem dla Radomki. Prezentujemy laureatw – Koacz z papryk.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku Alina Wachnicka – laureat konkursu kulinarnego za danie Koacz z Papryk

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” rozstrzygno 3 edycj konkursu na najsmaczniejsze dania z papryki. Uroczyste wrczenie nagrd nastpio podczas odbywajcych si w minion niedziel Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku. Celem konkursu kulinarnego jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej poudniowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak rwnie wyszukanie potraw lokalnych, mogcych sta si wizytwk obszaru gmin tworzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

Spord licznych zgosze na przepyszne dania z papryki, jury przyznao 3 gwne nagrody i 2 wyrnienia, ktre zostay wrczone przez Dariusza Woczyskiego – Wjta Gminy Przytyk, oraz Cezarego Adama Nowek – Prezesa Zarzdu LGD „Razem dla Radomki”. Gwne nagrody – „Laury Stowarzyszenia Razem dla Radomki” zostay przyznane Pani Alinie Wachnickiej za „Koacz z papryk” (zwycizca w kategorii danie zimne z papryki), oraz Gospodarstwu Produkcyjno-Handlowo-Usugowemu „Kowalski” za „Olej lniany z zioami i papryk” i Pani Teresie Mularczyk za „Sos paprykowy przytycki” - ktre otrzymay gwne nagrody w kategorii przetwory i nalewki z papryki. Jury oceniajce potrawy przyznao dwa wyrnienia ktre otrzymay: Pani Katarzyna Gajda za „Paprykwk na miodzie”, Pani Danuta Neska za „Pyszny pikantny sos paprykowy”.

pobierzdo gry do gry

21.08.2015 r.

Rusza najwikszy oglnopolski konkurs doynkowy Zbierzcie Kosy na Wieniec.

W zwizku z wszechobecnym witowaniem doynek przez Koa Gospody Wiejskich w caym kraju - oglnopolski portal mojeKGW.pl ogosi wielki konkurs na wyjtkowy wieniec doynkowy – „Zbierzcie kosy na wieniec!” Autorzy zwyciskiego wieca odwiedz Grb w. Jana Pawa II w Watykanie!

17 sierpnia ruszyo zbieranie zgosze konkursowych na najpikniejszy wieniec doynkowy, przez oglnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to uytkownicy portalu, czyli czonkowie KGW, KR i stowarzysze z caej Polski bd mogli wybra ten jedyny, zwyciski wieniec w etapie oglnopolskim – mwi Paulina Boru, redaktor mojeKGW.pl. cznie organizatorzy przygotowuj ponad 100 nagrd, ktre bd czekay na zwycizcw i wyrnionych.

pobierzdo gry do gry

21.08.2015 r.

Najsmaczniejsze potrawy z papryki wybrane w konkursie o Laur LGD Razem dla Radomki. Prezentujemy nagrodzone produkty – Sos paprykowy przytycki.

 Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku – Teresa Mularczyk – laureat konkursu kulinarnego za Sos Paprykowy Przytycki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” rozstrzygno 3 edycj konkursu na najsmaczniejsze dania z papryki. Uroczyste wrczenie nagrd nastpio podczas odbywajcych si w minion niedziel Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku. Celem konkursu kulinarnego jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej poudniowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak rwnie wyszukanie potraw lokalnych, mogcych sta si wizytwk obszaru gmin tworzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

Dzi prezentujemy Pastwu przepis na „Sos paprykowy przytycki” – danie przygotowane przez Pani Teres Mularczyk, ktre zdobyo 1 miejsce w kategorii przetwory i nalewki z papryki, ktry jest doskonaym dodatkiem do misa, serw i zup.

pobierzdo gry do gry

24.08.2015 r.

X Turniej Soectw - wito Plonw w Jedlisku. 30 sierpnia 2015 r.

Turniej Soectw w Jedlisku

Integracja rodowiska lokalnego, popularyzacja rekreacji wrd mieszkacw soectw oraz zapewnienie czynnego wypoczynku i wspzawodnictwa sportowego poprzez uaktywnienie mieszkacw gminy Jedlisk to gwne cele ktre przywiecaj organizowanemu ju od 10 lat Turniejowi Soectw. Jego najblisza edycja odbdzie si 30 sierpnia 2015 r. na terenie Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w Jedlisku.

Podczas tego wydarzenia mieszkacy przyblia bd nam tradycje zwizane z yciem i prac na wsi, propagowa zdrowy styl ycia, ktrzy bd rywalizowa ze sob w konkurencja, w ktrych wikszo jest zwizana z yciem i prac na wsi, do ktrych moemy zaliczy m.in. plecenie powrse, toczenie beli siana czy rzut podkow do celu. Poszczeglne soectwa prezentoway rwnie programy artystyczne, a take bogato wystrojone stoiska z tradycyjnymi potrawami.

pobierzdo gry do gry

24.08.2015 r.

Najsmaczniejsze potrawy z papryki wybrane w konkursie o Laur LGD Razem dla Radomki. Prezentujemy nagrodzone produkty – Paprykwka na miodzie, Pyszny pikantny sos paprykowy.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku - Laureaci Konkursu Kulinarnego na najlepsze potrawy z papryki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” rozstrzygno 3 edycj konkursu na najsmaczniejsze dania z papryki. Uroczyste wrczenie nagrd nastpio podczas odbywajcych si w minion niedziel Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku. Celem konkursu kulinarnego jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej poudniowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak rwnie wyszukanie potraw lokalnych, mogcych sta si wizytwk obszaru gmin tworzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Dzi przedstawiamy wyrnione dania przygotowane przez Pani Katarzyn Gajd (Nalewka z Papryki) oraz Pani Danut Nesk (Pyszny, pikantny sos paprykowy).

pobierzdo gry do gry

25.08.2015 r.

Aktywna wie - dobre praktyki. Publikacja przedstawiajca efekty wdraania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Razem dla Radomki” w latach 2009-2015.

 Aktywna wie - dobre praktyki

Zachcamy Pastwa do lektury publikacji przedstawiajcej dziaalno Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” w latach 2009-2015. By to okres w ktrym staralimy si w sposb aktywny dy do aktywizacji i rozwoju obszarw wiejskich szeciu gmin pooonych na terenie poudniowego Mazowsza. To dla tych gmin: Jedliska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa pozyskalimy blisko 12 milionw zotych, dziki ktrym udao si zrealizowa inicjatywy o wartoci wynoszcej ok. 18 milionw zotych.

W wydawnictwie prezentujemy 106 projektw ktre otrzymay dofinansowanie w ramach naborw wnioskw prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie dla dziaa Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich – zwizanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsibiorstw, rnicowaniem dziaalnoci nierolniczej, realizacj inwestycji czy wspieraniem oddolnych inicjatyw dla dziaania „Mae Projekty” zwizanych z kreowaniem projektw edukacyjnych i artystycznych, organizacji imprez kulturalnych, wydawnictw publikacji historycznych i kulturowych.

pobierzdo gry do gry

25.08.2015 r.

Laureaci konkursu na najadniejsze stoiska wystawiennicze podczas Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku.

Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku

Kontynuujemy prezentacje artykuw zwizanych z szesnast edycj Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku, ktre odbyy si 16 sierpnia na terenie nowopowstaego Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie, jednej z najwaniejszych inwestycji rolniczych w regionie radomskim. Dzisiaj przedstawimy Pastwu nagrodzone stoiska wystawiennicze przygotowane przez producentw papryki.

Celem organizowanych Targw Papryki jest promocja przednich odmian papryki, na ktre popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz w nim tysice mieszkacw gminy Przytyk i okolicznych miejscowoci, a take coraz liczniejsze grono goci z poza regionu. Targi to rwnie doskonaa okazja do spotka producentw z kraju i z zagranicy. Podczas imprezy producenci maj moliwo wymiany informacji na temat tajnikw uprawy papryki i zdobycia dowiadcze dotyczcych sprzeday i promocji swoich produktw. Kady z odwiedzajcych targi bdzie mia moliwo degustacji poszczeglnych odmian papryki a take przernych potraw, ktrych gwnym skadnikiem jest papryka.

pobierzdo gry do gry

26.08.2015 r.

Szydowiecki Rajd Pieszy - ladami Artura yczka

Grupa przyjaci KIH "GOCINIEC" przystpia do organizacji Szydowieckiego Rajdu Pieszego pn. "Szydowiecka Jesie" szlakami Artura yczka. Chc w ten sposb uczci pami swojego przyjaciela, lekarza, spoecznika, czowieka dobrego serca. Rajd odbdzie si w dniu 26 wrzenia 2015 roku na dwch trasach, wiodcych uroczymi zaktkami naszej lokalnej ojczyzny - ziemi szydowieckiej.

pobierzdo gry do gry

26.08.2015 r.

Zapraszamy na Doynki Gminy Zakrzew. 6 wrzenia 2015 r.

6 wrzenia odbd si Doynki Gminy Zakrzew poczone z uroczystym otwarciem Muzeum Rycerstwa. Impreza zorganizowana zostanie w Taczowie, gdzie w 2010 roku oddano do uytku kompleks zwizany z Mikoajem Powa - synnym rycerzem i mem stanu, ktry odegra znaczc rol w Bitwie pod Grunwaldem.

Podczas uroczystoci ktr rozpocznie o 12.00 uroczysta msza wita, bdziemy mogli wysucha koncertu Zespou Pieni i Taca Politechniki Warszawskiej, obejrze wystp Kabaretu „Paka”, czy te uczestniczy w zabawie ludowej – przy akompaniamencie muzyki prezentowanej przez kapele ludowe z terenu regionu radomskiego. Na zakoczenie dnia organizatorzy zapraszaj na dyskotek.

pobierzdo gry do gry

27.08.2015 r.

Zapraszamy na Doynki Powiatowo-Gminne do Wieniawy. 30 sierpnia 2015 r.

 Zapraszamy na Doynki Powiatowo-Gminne do Wieniawy

W ostatni niedziel sierpnia zapraszamy Pastwa na Doynki Powiatu Przysuskiego ktre odbd si 30 sierpnia 2015 r. w Wieniawie. Na wydarzenie zaprasza Starosta Przysuski Marian Niemirski oraz Wjt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak.

W programie zaplanowany wystpy zespow ludowych, pokaz obrzdw doynkowych, konkursy, zabawy a take koncerty i wystpy zespow: Brathanki, The Postman, Casanowa, Systematic. Imprezie towarzyszy bdzie prezentacja produktw regionalnych, wystawa podw rolnych oraz prezentacja firm i instytucji zwizanych z rolnictwem.

pobierzdo gry do gry

28.08.2015 r.

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne zwizane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Pierwsze z nich odbdzie si 04.09.2015 r. w Przysusze.

Jeeli masz pomys na realizacj zada i inicjatyw w swojej miejscowoci, jeeli chcesz rozwin lub otworzy dziaalno gospodarcz, mi wpyw na inwestycje ktre bd realizowane w twojej gminie – to serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo-informacyjne, majce na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 - dokumentu ktry okrela bdzie kierunek rozwoju obszaru LGD w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwsze spotkanie pn. „Nowy Leader w Twojej Gminie” odbdzie si w dniu 4 wrzenia 2015 r. o godzinie 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta Przysucha (Plac Kolberga 11)

pobierzdo gry do gry

31.08.2015 r.

Nabr wnioskw do programu Rwna Szanse.

Rwna Sanse

Polska Fundacja Dzieci i Modziey ogasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna Szanse 2015" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci. Program skierowany jest do organizacji pozarzdowych, gminnych domw kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosych z miejscowoci do 20 000 mieszkacw. Termin rejestracji wnioskw: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektw, ktrych celem ma by rozwj u modych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowoci do 20 000 mieszkacw) umiejtnoci spoecznych przydatnych zarwno w ich obecnym, jak i dorosym yciu.

pobierzdo gry do gry

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.