NASZE STRONY
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 
hiszpañki  
 
rosyjski  
 
ukraiñski   

 • Kamil Dziewierz

  Kamil Dziewierz - Wjt Gminy Jedlisk

  GMINA JEDLISK

  Gmina Jedlisk pooona jest w poudniowej czci wojewdztwa radomskiego. Powierzchnia oglna gminy wynosi 138 km2, a zamieszkuje j 14 106 mieszkacw (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Gmin tworzy 31 wsi soeckich.

  Nazwa Jedlisk wywodzi si od licznych jode, otaczajcych osad. Jedlisk posiada bogat histori sigajc redniowiecza. Zaoony zosta przez Mikoaja Jedliskiego, stajc si jednoczenie siedzib parafii.

  strona gminy

 • Tadeusz Tomasik

  Tadeusz Tomasik - Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha

  GMINA PRZYSUCHA

  Gmina i miasto Przysucha pooona jest w zachodniej czci wojewdztwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 174,33 km2. Gmin zamieszkuj 12 209 osb, w tym miasto Przysucha liczy sobie 6 146 mieszkacw (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.).

  Gwne kierunki rozwoju gminy zwizane s z przetwrstwem rolno-spoywczym, rolnictwem, turystyk oraz przemysem wydobywczym. Ze wzgldu na funkcjonowanie na terenie gminy duego przedsibiorstwa "Hortex" rolnictwo jest ukierunkowane na produkcj surowca tego zakadu.

  strona gminy

 • Dariusz Woczyski


  Dariusz Woczyski - Wjt Gminy Przytyk

  GMINA PRZYTYK

  Gmina Przytyk pooona jest w poudniowo-zachodniej czci wojewdztwa mazowieckiego. Powierzchnia gminy wynosi 13 412km2, a zamieszkuje j 7 313 osb (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Siedzib gminy jest Przytyk, pooony nad rzek Radomk, w odlegoci 17 km od Radomia.

  Przytyk i okoliczne miejscowoci w Gminie zyskay nazw paprykowego zagbia. Std wanie pochodzi ok. 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. Rokrocznie w pierwsz niedziel wrzenia odbywaj si tutaj Oglnopolskie Targi Papryki.

  strona gminy

 • Sobczak Krzysztof

  Sobczak Krzysztof - Wjt Gminy Wieniawa

  GMINA WIENIAWA

  Gmina Wieniawa pooona jest w poudniowo - zachodniej czci wojewdztwa mazowieckiego, i we wschodniej czci powiatu przysuskiego. Teren gminy zajmuje powierzchni 104 km2, a zamieszkuje go 5 470 osb (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.).

  Nazwa miejscowoci wywodzi si od rodu Wieniawitw, ktrzy w drugiej poowie XV w. zaoyli wie na obszarach Kudna i nazwali j Wieniawa. Wieniawa pooona jest na skraju terenu nalecego niegdy do wielkiego rodu rycerskiego herbu abd, zasiedlonego przez potomkw legendarnego Piotra Wostowica.

  strona gminy

 • GIBAA ADAM

  GIBAA ADAM - Wjt Gminy Wolanw

  GMINA WOLANW

  Gmina Wolanw pooona jest w poudniowej czci wojewdztwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 82,85 km2. Zamieszkuje j 8 666 osb (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Teren gminy pooony jest w zachodniej czci Rwniny Radomskiej stanowicej sfer przejciow pomidzy Wyyn Kielecko-Sandomiersk z Kotlin Kozienick.

  Gmina Wolanw jest typow gmin o charakterze rolniczym, niemniej jednak na terenie gminy znajduje si wiele obiektw dziedzictwa kulturowego. W gminie znajduje si rwnie wiele zabytkowych miejsc, wartych odwiedzenia. Zaliczymy do nich przede wszystkim koci parafialny P.W. Jana Chrzciciela z 1665 roku oraz kaplica w. Jzefa z 1667 roku w Mniszku, cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII wieku w Wilanowie.

  strona gminy

 • Sawomir Biakowski

  Sawomir Biakowski - Wjt Gminy Zakrzew

  GMINA ZAKRZEW

  Gmina Zakrzew znajduje si w odlegoci zaledwie 13 km od centrum Radomia i obejmuje swoimi granicami obszar 96,15 km2. Zamieszkuje j 12 434 osb (wg danych GUS stan na 31.12.2013r.). Wiodcym kierunkiem rozwoju gminy jest rolnictwo. W Gminie Zakrzew, tak jak w gminie Przytyk znajduje si oglnopolskie zagbie uprawy papryki.

  Najstarsz miejscowoci gminy jest wie Cerekiew, ktra powstaa w XIII wieku. Pierwsze wzmianki o miejscowociach gminy pochodz dopiero z XIV wieku, jednak duo wczeniej mieszkali tu ludzie, czego wiadectwem s pozostaoci grodzisk w Cerkwi i w Taczowie.

  strona gminyradomka Liczba odwiedzin: 2166188


enrd
ksow

wicej: polecane strony


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Wyniki wyszukiwania


Wyniki wyszukiwania dla wyraenia: ""


1.


2.


3.


4.


5.


6.

12 Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku


7.

55 Dni Kolbergowskie 2014 r.


8.

Agrotravel 2010 - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


9.

AGROTRAVEL 2010 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki


10.

Agrotravel 2010 Galeria, Zdjcia - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


11.

Aktywny wypoczynek w Domaniowie - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


12.

Aleksander Serwacy Niedbalski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


13.

Andrzej Biekowski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


14.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie


15.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie 2013


16.

Antoni Ziembicki - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


17.

Archiwum Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


18.

ATRAKCJE obszaru LGD Razem dla Radomki


19.

Bajkolandia - Projekt szkoleniowy w Wieniawie


20.

BAZA NOCLEGOWA - PRZYSUCHA - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


21.

Baza Noclegowa Jedlisk - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


22.

Baza Noclegowa Przytyk - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


23.

Baza Noclegowa Wieniawa - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


24.

Baza Noclegowa Wolanw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


25.

Baza Noclegowa Zakrzew - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


26.

Bdmy aktywni - sigajmy po now wiedz - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


27.

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


28.

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki - 2010 r.


29.

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki - 2011 r.


30.

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki - 2012 r.


31.

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki - 2013 r.


32.

Budowa boiska w Woli Gutowskiej


33.

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli


34.

Budowa cigu pieszo ? rowerowego wraz z budow kadki przez rzek Radomk


35.

Budowa oglnodostpnego boiska w Czarnym ugu


36.

Budowa Tras Nordic Walking


37.

Budowa tras Nordic Walking w gminie Jedlisk


38.

Budowa tras Nordic Walking w gminie Przysucha


39.

Budowa tras Nordic Walking w gminie Przytyk


40.

Budowa tras Nordic Walking w gminie Wieniawa


41.

Budowa tras Nordic Walking w gminie Wolanw


42.

Budowa Wiejskiego Orodka Kultury w Kozowcu


43.

Budowa Wiejskiego Orodka Kultury w miejscowoci Wola Wicierzowa


44.

Centrum Aktywnoci Lokalnej


45.

Centrum Wsi Zakrzew - III etap


46.

Chleba Wiejskiego z urawin


47.

CZONKOWIE STOWARZYSZENIA LGD Razem dla Radomki


48.

Czwarty Dzie Sponsora i Przyjaciela Szkoy w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie


49.

Czytelnia


50.

Dni Kolbergowskie - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


51.

Dojazd do Domaniowa - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


52.

Dokumenty strategiczne LGD Razem dla Radomki


53.

Domaniw - Raj dla ornitologw i mionikw przyrody - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


54.

Doynki w gminie Zakrzew - Stowarzyszenie Razem dla Radomki


55.

Doynki w Wieniawie


56.

Droga do Europy - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


57.

Dziaalno lokalnych grup dziaania w latach 2014-2020


58.

Dziaanie: Mae Projekty - nabory wnioskw LGD Razem dla Radomki


59.

Dziaanie: Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej


60.

Dziaanie: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


61.

Dziecicy zesp pieni i taca Wolanianki


62.

Dziecicy zesp Zakrzewiaki


63.

Dziedzictwo Kulturowe Przytyka


64.

E-learning - skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


65.

Edukacja teatralna i promocja twrczoci dzieci z Publicznej Szkoy Podstawowej w Sawnie


66.

Encyklopedia Przytyka


67.

Filmy oraz produkcje multimedialne


68.

Galeria - 11 Dni Przysuchy i 51 Dni Kolbergowskie


69.

Galeria - 20 lat Samorzdu Gminy i Miasta Przysucha


70.

Galeria - 20lecie chru Canto


71.

Galeria - 55 Dni Kolbergowskie 2014r.


72.

Galeria - Agrotravel 2011


73.

Galeria - Agrotravel 2014


74.

Galeria - Agrotravel 2015


75.

Galeria - Agrotravel2012


76.

Galeria - Agrotravel2013


77.

Galeria - Andrzejki Folkowe we Wrzosie


78.

Galeria - Andrzejki Folkowe we Wrzosie


79.

Galeria - Atrakcje obszaru Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


80.

Galeria - Bal Ksiniczek w Wieniawie


81.

Galeria - Dni Kolbergowskie 2011 r.


82.

Galeria - Dni Kolbergowskie 2012


83.

Galeria - Dni KOlbergowskie 2013


84.

Galeria - Doynki Powiatu Radomskiego - Wolanw - 29.08.2010 r.


85.

Galeria - Doynki Prezydenckie w Spale


86.

Galeria - Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego -- Sierpc 22.08.2010 r.


87.

Galeria - Dziaalno lokalnych grup dziaania w latach 2014-2020. Relacja z seminarium


88.

Galeria - Dzie Babci i Dziadka w Bierwcach


89.

Galeria - Dzie dziecka w Wieniawie


90.

Galeria - Festyn w Wolanowie 2012


91.

Galeria - fina projektu Jestem aktywny bd przedsibiorc


92.

Galeria - Folkowe zakoczenie karnawau w Skrzysku


93.

Galeria - fotorelacje z wydarze kulturalnych LGD Razem dla Radomki


94.

Galeria - Huczne mazurki, oberki i fokstroty we Wrzosie.


95.

Galeria - III Festiwal Produktw Regionalnych


96.

Galeria - Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze


97.

Galeria - Inter Cross Culture Transnarodowy Projekt Wsppracy


98.

Galeria - Jarmark Folkowy w Skrzysku


99.

Galeria - Jarmark Ludowy w Bienidzicach


100.

Galeria - Jarmark Ludowy w Bierwcach


101.

Galeria - Jarmark Ludowy w Bierwcach


102.

Galeria - Jarmark Ludowy w Bierwcach - 15.09.2013r.


103.

Galeria - Jarmark Ludowy we Wrzosie


104.

Galeria - Jestem aktywny - bd przedsibiorc


105.

Galeria - Jubileusz 100 - lecia powstania harcerstwa


106.

Galeria - Katyski Db Pamici w Szkole w Bierwcach


107.

Galeria - Komisja Europejska z wizyt w Stowarzyszeniu


108.

Galeria - Koncert Chru Canto w Bierwcach


109.

Galeria - Koncert integracyjny


110.

Galeria - Koncert Noworoczny w Wolanowie


111.

Galeria - Koncert Wigilijny w Wieniawie


112.

Galeria - Konferencja Inaugurujca Projekt Poudniowe Mazowsze - Mark Turystyczn


113.

Galeria - Konferencja Leader 28.09.2011


114.

Galeria - Konferencja Podsumowujca Projekt


115.

Galeria - Konferencja projektu: Mazowieckie partnerstwo...


116.

Galeria - Konferencja Starostwa Powiatowego w Radomiu dotyczca Produktu Tradycyjnego - Papryki Przytyckiej


117.

Galeria - Kultura - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


118.

Galeria - Kusaki 2013


119.

Galeria - LGD na Doynkach Wojewdzkich w Mitnem


120.

Galeria - LGD Razem dla Radomki na III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych


121.

Galeria - LGD Razem dla Radomki podczas I Letniej Spartakiady Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich w Kozienicach


122.

Galeria - aweczka z Kolbergiem odsonita.


123.

Galeria - Mazowieckie wito Plonw w Kozienicach


124.

Galeria - muzea i izby regionalne


125.

Galeria - Muzeum Poarnictwa w Dbrwce Podnej


126.

Galeria - Noc muzew - 19 maja


127.

Galeria - Ocali od zapomnienia


128.

Galeria - Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku - LGD Razem dla Radomki


129.

Galeria - Opowiedz mi swoj histori - wieczornica w PSP w Bierwcach


130.

Galeria - Panel Gombrowiczowski 2012


131.

Galeria - Podpisanie umw na dodatkowe rodki finansowe


132.

Galeria - Powitanie Lata w Domaniowie


133.

Galeria - Powitanie Lata w Domaniowie 2012


134.

Galeria - Premiera filmu pt. Pieni Wiersze Rytuay


135.

Galeria - Produkty tradycyjne i lokalne szans rozwoju dla mieszkacw obszarw wiejskich


136.

Galeria - Projekt Ty i Ja


137.

Galeria - Promocja szlakw kulinarnych i produktw tradycyjnych w Przysusze


138.

Galeria - Razem dla Radomki - laureatem konkursu na Najciekawsz Inicjatyw Innowacyjn w Regionie


139.

Galeria - Regionalia 2013


140.

Galeria - Regionalia 2014


141.

Galeria - Regionalia 2015


142.

Galeria - Rozdanie nagrd konkurs fotograficzny Pikno Doliny Radomki


143.

Galeria - Rozdanie nagrd z konkursu filmowego w gminie Jedlisk


144.

Galeria - Rycerze Bogurodzicy 2013


145.

Galeria - Rycerze Bogurodzicy 2014r.


146.

Galeria - Rycerze Bogurodzicy w Taczowie


147.

Galeria - Rycerze Bogurodzicy w Taczowie


148.

Galeria - Rycerze Bogurodzicy w Taczowie 2012


149.

Galeria - Salceson Wizytowy jako produkt tradycyjny


150.

Galeria - Samorzdowa Wigilia w Wolanowie


151.

Galeria - Seminarium Produkt Tradycyjny... 2015


152.

Galeria - Sidme spotkania z folklorem im. Stpniaka w Wieniawie


153.

Galeria - Smaczna Polska


154.

Galeria - Spotkania informacyjne


155.

Galeria - Spotkanie z Folklore im. Stanisawa Stpniaka


156.

Galeria - szkolenia - Nieakademicka Szkoa Twrczego Pisania


157.

Galeria - Szkolenie z projektu Zasoby kulturowe w Sieci


158.

Galeria - cicie mierci - Kusaki 2011


159.

Galeria - cicie mierci w Jedlisku 2012


160.

Galeria - wito folkloru w Bienidzicach


161.

Galeria - wito Papryki w Przytyku


162.

Galeria - wito Plonw


163.

Galeria - wito Plonw - VI Turniej Soectw w Jedlisku


164.

Galeria - Targi Papryki w Przytyku 2013


165.

Galeria - Turniej Kold w Przytyku


166.

Galeria - Turniej Regionalny w Przytyku


167.

Galeria - TY i JA ? integracja dla rodzin z dysfunkcjami spoecznymi z gminy Wieniawa.


168.

Galeria - Uroczyste otwarcie szkoy w Bierwcach


169.

Galeria - V Spotkanie z Folklorem im. Stanisawa Stpniaka


170.

Galeria - Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


171.

Galeria - Warsztaty kulinarne


172.

Galeria - Wiosna, Kobieta i Mio w Bierwcach


173.

Galeria - Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Dziaania Razem Ku Lepszej Przyszoci


174.

Galeria - Wizyta Studyjna na obszarze gmin Stowarzyszenia Regionu Spisz ze Sowacji


175.

Galeria - Wadze Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


176.

Galeria - Wolanianki na Start


177.

Galeria - Wstpy Skaryszew 2013


178.

Galeria - Wyjazd studyjny do Wojciechowa


179.

Galeria - Wyjazd studyjny na teren obszaru gmin nalecych do LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa


180.

Galeria - Wyjazd studyjny w LGD Nasze Roztocze


181.

Galeria - wystawa Ikon ks. Stanisawa Drga


182.

Galeria - wystawa malarstwa naiwnego


183.

Galeria - Wystawa malarstwa naiwnego


184.

Galeria - Wystawa Twrcw Ludowych


185.

Galeria - Wytwarzanie produktw tradycyjnych i regionalnych


186.

Galeria - XI Turniej regionalny w Przytyku


187.

Galeria - XIII Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Wyszkowie


188.

Galeria - XV Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku - 2014r.


189.

Galeria - Zlot Motocyklowy w Jedlisku


190.

GALERIA 10-te Dni Przysuchy i 50-te Dni Kolbergowskie - LGD Razem dla Radomki


191.

Galeria Morze Domaniowskie - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


192.

Galeria Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


193.

Galeria Turystyki - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


194.

Gmina Przytyk


195.

Gminne Sportowe Zawody Poarnicze w Przytyku - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


196.

HARMONOGRAM NABORW - Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki


197.

Historia - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


198.

Historia - Stowarzyszenie Razem dla Radomki


199.

HISTORIA DOMANIOWA - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


200.

Historia powstania i dziaalnoci Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


201.

Historia powstania i dziaalnoci Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


202.

Historia powstania i dziaalnoci Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


203.

Historia powstania i dziaalnoci Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


204.

Historia powstania i dziaalnoci Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


205.

Historia powstania i dziaalnoci Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


206.

Inauguracja projektu Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej - Multicel


207.

Inicjatywy Stowarzyszenia


208.

Inkubator NGO


209.

Jan Szczepanik - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


210.

Jan Wlazo - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


211.

Jankowice Radomskie, p.w. w. Mikoaja bpa - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


212.

Jarmark Ludowy w Bienidzicach


213.

Jarmark ludowy w Bienidzicach 2013


214.

Jarmark ludowy w Bierwcach 2012


215.

Jarmark Ludowy w Bierwcach 2013


216.

Jarmark Ludowy w Skrzysku 2014


217.

Jarmark Ludowy we Wrzosie


218.

Jarosawice, p.w. Wniebowzicia NMP - LGD Razem dla Radomki


219.

Jedliskie Zapusty


220.

Jestem aktywny - bd przedsibiorc


221.

Kapliczki Matki Boej w Ziemi Przysuskiej Znakiem Pobonoci Maryjnej


222.

Karol Okrasa gociem w gminie Zakrzew


223.

Kierownik Biura LGD - Praca Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


224.

Komisja Europejska z wizyt w Stowarzyszeniu Razem dla Radomki


225.

Koncert Noworoczny w Wolanowie


226.

Konferencja: Tworzenie szlakw kulinarnych w wietle zwikszenia atrakcyjnoci turystycznej regionu


227.

Konkurs fotograficzny PIKNO DOLINY RADOMKI


228.

Konkurs kulinarny na najlepsz potraw z papryki


229.

Konkurs kulinarny na najlepsz potraw z papryki


230.

Konkurs LGD Razem dla Radomki na najlepsz prac licencjack, magistersk i doktorsk


231.

Konkurs na filmy promujce obszar LGD Razem dla Radomki


232.

Konkurs Pikno Doliny Radomki - galeria zdj


233.

Konkurs Pikno Doliny Radomki - rozstrzygnicie


234.

konkursu na lokalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD Razem dla Radomki


235.

konkursu na lokalnego lidera rodowiska wiejskiego


236.

konkursu na potrawy/przetwory, do przygotowania ktrych wykorzystany zostanie produkt tradycyjny obszaru - papryka


237.

Koci p.w. Nawiedzenia NMP - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


238.

Koci p.w. w. Bartomieja - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


239.

Koci p.w. w. Jana Nepomucena - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


240.

Koci p.w. w. Katarzyny, Wieniawa - LGD Razem dla Radomki


241.

Koci p.w. w. Krzya - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


242.

Koci p.w. w. Marii Magdaleny - LGD Razem dla Radomki


243.

Koci p.w. w. Piotra i Andrzeja Ap. - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


244.

Koci p.w. w. Stanisawa Kostki i w. Jana Chrzciciela


245.

Koci p.w. w. Szczepana - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


246.

Koci p.w. w. Wawrzyca - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


247.

Koci p.w. w. Wojciecha - Stowarzyszenie LGD razem dla Radomki


248.

Koci parafialny witego Jana Chrzciciela - Zakrzew - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


249.

Kusaki - cicie mierci w Jedlisku - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


250.

Kusaki 2012 - cicie mierci w Jedlisku


251.

Leader jako efektywna metoda pobudzania..


252.

LGD Razem dla Radomki - Mazowiecki Leader Dokumenty


253.

LGD Razem dla Radomki na Regionaliach!


254.

LGD Razem dla Radomki na targach Agrotravel 2011


255.

LGD Razem dla Radomki na targach Agrotravel 2012


256.

LGD Razem dla Radomki na Targach Turystycznych Biesiady Mazurskiej


257.

Lisw, p.w. Nawiedzenia NMP- Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


258.

Lokalna Strategia Rozwoju - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


259.

Lokalna Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki


260.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Adam Gibaa


261.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Biakowski Sawomir


262.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Jerzy Kwaniewski


263.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki


264.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Danuta uchowska


265.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Dariusz Woczyski


266.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Ewa Bartel


267.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Ewa Ofiara


268.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Jadwiga Gajewska


269.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Krystyna Bielawska


270.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Krzysztof Murawski


271.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Stefan Baszczyk


272.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Tadeusz Tomasik


273.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Witold Studziski


274.

Lokalni Liderzy LGD Razem dla Radomki Wojciech Walczak


275.

Ludwik Skowyra - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


276.

Mae Projekty - Legislacja


277.

Mae Projekty - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


278.

Mae projekty - Wnioski o patn


279.

Mapa strony - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


280.

Maria urowska - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


281.

Materiay do pobrania - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


282.

Materiay do pobrania dla Wnioskodawcw - LGD Razem dla Radomki


283.

Materiay do pobrania Wsplna Polityka Raolna - LGD Razem dla Radomki


284.

Materiay promocyjne Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


285.

Micha Burhardt - Wir - LGD Razem dla Radomki


286.

Mikoaj Powaa z Taczewa - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


287.

Miody Pszczele Odmianowe


288.

Mid ze spadzi iglastej jodowej


289.

MISJA STOWARZYSZENIA LGD Razem dla Radomki


290.

Mszczuj ze Skrzynna - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


291.

Multicel


292.

Muzea - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


293.

Muzealna - dziedzictwo kulturowe


294.

Na zakrzewsk nut


295.

Nabory PROW - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


296.

Nabory wnioskw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


297.

Nabr wnioskw na dziaanie 6.2 Turystyka - w ramach POKL


298.

Nabr wnioskw na Poddziaanie 9.1.2 w ramach POKL


299.

Najczciej zadawane pytania - mae projekty


300.

Natura 2000 form ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy


301.

Nekropolia przysuska - nowe wydawnictwo sfinansowane ze rodkw LGD


302.

NIEAKADEMICKA SZKOA TWRCZEGO PISANIA


303.

Nowe Boisko we Wrzsie


304.

Nowe Centrum Rekreacji w Gulinie


305.

Nowe kwalifikacje kluczem do pracy


306.

O Stowarzyszeniu LGD Razem dla Radomki


307.

Ocali od zapomnienia


308.

Ocali od zapomnienia - obrzdy, zwyczaje i kultura naszej Maej Ojczyzny


309.

Odnowa i rozwj - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


310.

Odnowa i Rozwj Wsi - akty prawne


311.

Odnowa i Rozwj wsi - Legislacja


312.

Odnowa i Rozwj wsi - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


313.

Oferta wsparcia INGO


314.

OGLNOPOLSKIE TARGI PAPRYKI - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


315.

Oglnopolskie Targi Papryki - Stowarzyszenie Razem dla Radomki


316.

Organizacja XV Oglnopolskich Targw Papryki


317.

Organizacje z terenu LGD Razem dla Radomki


318.

Osignicia INGO


319.

Oskar Kolberg - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


320.

Papryka w Regionie Radomskim


321.

PAPRYKOWY OGRD


322.

Paprykowy szlak


323.

Parafia p.w w. Stanisawa


324.

Partnerskie Mazowieckie LGD


325.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Agencja Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego


326.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Gmina Jedlisk


327.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Gmina Wieniawa


328.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Gmina Wolanw


329.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Gmina Zakrzew


330.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Lokalna Grupa Rybacka Radomka


331.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze


332.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli


333.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Ochotnicza Stra Poarna w Jedlisku


334.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Powiatowa Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze


335.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Przysucha


336.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkacw Wsi Jedlanka Perspektywy


337.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic


338.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze


339.

Partnerzy LGD Razem dla Radomki - Zwizek Gmin Radomka


340.

Partnerzy Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


341.

Pasieka Murawscy


342.

Pierogi z bajki


343.

Pieni, Wiersze, Rytuay - Realizacja filmu dokumentalnego w Gminie Wieniawa


344.

Podzikowania dla Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


345.

Polecane Publikacje dotyczce LGD Razem dla Radomki


346.

Poliptyk Wieniawski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


347.

Poudniowe Mazowsze - mark turystyczn


348.

Poudniowe Mazowsze Mark Turystyczn


349.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


350.

Praca - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


351.

Pracownik biurowy - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


352.

Produkty lokalne - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


353.

PROGRAM LEADER - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


354.

Program wymiany modziey.


355.

PROGRAMY I DZIAANIA STOWARZYSZENIA Razem dla Radomki


356.

Projekt Ty i ja - gmina Wieniaw


357.

Projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy adaptacyjnoci i innowacji


358.

Projekt: Przemys dla dzieci


359.

Promocja produktw tradycyjnych i lokalnych


360.

Prowincja Gombrowicz


361.

PRZEWODNIK KULINARNY PAPRYKI - Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki


362.

Przytyk. Parafia i Gmina w prasie dziewitnastowiecznej


363.

Publikacje dotyczce PROW


364.

Publikacje prasowe - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


365.

Publikacje prasowe - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


366.

Publikacje prasowe - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


367.

Publikacje prasowe - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


368.

Publikacje prasowe 2010 - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


369.

Publikacje prasowe 2010 - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - audycje


370.

Publikacje prasowe 2011 - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


371.

Razem dla Radomki na Targach Agrotravel 2013


372.

Razem dla Rozwoju


373.

Realizowane projekty - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


374.

Rewitalizacja zabytkowego kocioa w miejscowoci Mniszek (Gmina Wolanw)


375.

Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej - Legislacja


376.

Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


377.

Ruski Brd, p.w. w. Teresy od Dziecitka Jezus - LGD Razem dla Radomki


378.

Salceson Wizytowy


379.

Salceson Wizytowy Historia


380.

Salceson Wizytowy Produkt Tradycyjny


381.

Salceson Wizytowy Zdrowie


382.

Sekretariat - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


383.

Seminarium Razem dla Radomki


384.

SKRZYSKO - SANKTUARIUM MARYJNE - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


385.

Sawni ludzie - Adam Bogumi Helbich - LGD Razem dla Radomki


386.

Sawni ludzie - Jan Chrzciciel Kloczkowski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


387.

Sawni ludzie - Jan Kochanowski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


388.

Sawni ludzie - Walenty Jastrzbski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


389.

Sawni ludzie - Witold Gombrowicz - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


390.

Smaczek z doliny Radomki


391.

Specjalista ds. koordynowania projektw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


392.

Specjalista ds. organizacji i finansw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


393.

Specjalista ds. promocji i projektw mikkich - LGD Razem dla Radomki


394.

Spotkajmy si na imieninach u Jana Kochanowskiego


395.

Spotkania z kultur


396.

Spotkanie aktywizujce Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


397.

Spotkanie Lokalnych Grup Dziaania Ziemi Radomskiej - LGD Razem dla Radomki


398.

Spotkanie Wigilijne w Jedlisku


399.

Stanisaw August Poniatowski - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


400.

Stanisaw Lessel - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


401.

Stanisaw Stpniak - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


402.

Statut Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


403.

STOWARZYSZENIE Bra Sienkiewiczowska


404.

STOWARZYSZENIE CHRU NAUCZYCIELSKIEGO CANTO Z PRZYSUCHY


405.

Stowarzyszenie Dla Przyszoci Gminy Wolanw


406.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - Biuletyn Ksow


407.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - Krajowa Sie Obszarw Wiejskich


408.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - Lokalne Grupy Rybackie


409.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - Materiay dla Rady Stowarzyszenia


410.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - O 4 Leader


411.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - PROWieci


412.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki - Rural News


413.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkacw Wsi Jedlanka - Perspektywy


414.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej


415.

Stowarzyszenie WRZOSOWISKO


416.

Stowarzyszenie Zakrzewiaki


417.

Stra poarna w Wieniawie


418.

Strony polecane przez LGD Razem dla Radomki


419.

Szkolenia z dziaania Mae projekty


420.

Szkolenie - Zarzdzanie rozwojem obszaru z zastosowaniem narzdzi internetowych


421.

Szkolenie: Wytwarzanie produktw tradycyjnych i regionalnych z wasnych surowcw w gospodarstwach rolnikw indywidualnych - stan i perspektywy


422.

Szynka Szlachecka i Golonka Pieczona


423.

Szynka Zdziechowska


424.

cicie mierci - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


425.

wietlica wiejska w Wolanowie


426.

Targi Agrotravel 2014


427.

Targi Regionalia 2014


428.

Teatr weselny Braci Tarnowskich z Domaniowa


429.

Towarzystwo Przyjaci Ziemi Przytyckiej


430.

Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


431.

Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


432.

Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


433.

Twrcy ludowi - Alodia Karwat - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


434.

Twrcy ludowi - Danuta i Zbigniew Glik - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


435.

Twrcy ludowi - Halina Pkala - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


436.

Twrcy ludowi - Helena Mordak - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


437.

Twrcy ludowi - Jzef Rzepka - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


438.

Twrcy ludowi - Marianna Rzepka - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


439.

Twrcy ludowi - Wrzosowisko - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


440.

Twrcy ludowi - Zdzisaw i Barbara Batowscy - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


441.

V Spotkanie z Folklorem im. Stanisawa Stpniaka


442.

V Turniej Soectw


443.

VII Spotkania z folklorem im. Stanisawa Stpniaka


444.

VII Turniej Soectw - wito Plonw 2012


445.

W Gminie Wieniawa


446.

Waleria Marrene - Morzkowska - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


447.

Wdkarstwo w Morzu Domaniowksim - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


448.

Wieczr Kold w Wieniawie - 12.01.2014 r.


449.

Wieczr Sobtkowy - Wianki 2011


450.

Wiejska Kiebasa Zdziechowska


451.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci


452.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci Fundusze dla firm


453.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci Oferta


454.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci Osignicia WIP


455.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci Przydatne linki


456.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci Publikacje


457.

Wiejski Inkubator Przedsibiorczoci wsppraca


458.

Wie aktywna - LGD Razem dla Radomki


459.

Wigilia w Jedlisku


460.

Wirtualne biuro


461.

Wirtualne zwiedzanie gmin LGD


462.

Wizyta na terenie LGD Kurpsie Razem


463.

Wizyta studyjna w Belgii - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


464.

Wadysaw Paciak - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


465.

Wadze Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


466.

Wodzimierz Eustachy Powronik - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


467.

Wsppraca INGO


468.

Wydanie albumu o gminie Jedlisk: Jedliskie Wdrwki


469.

Wystawa fotograficzna Pikno Doliny Radomki.


470.

Wystawa Twrcw Ludowych


471.

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


472.

XIII Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku


473.

Z wizyt u Kolberga - Spotkanie Chrw w Przysusze


474.

Zagospodarowanie terenu na OSIR w Jedlisku poprzez budow siowni na wieym powietrzu


475.

Zakrzewska Kiebasa Jaowcowa


476.

Zakrzewska Ziemia - Cztery Pory Roku


477.

Zakup instrumentw muzycznych dla Modzieowej Orkiestry Dtej w Przytyku


478.

ZAPROSZENIE DO DOMANIOWA - Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


479.

Zasoby Kulturowe w sieci


480.

Zderzenie pokole


481.

Zderzenie pokole Aktualnoci


482.

Ze sztuk ludow pod rk


483.

Zebranie Zarzdu Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


484.

Zwizek Gmin Radomka


485.

ycie jest sztuk


486.

Powsta film o Kozienickim Parku Krajobrazowym


487.

Promocja produktw lokalnych i regionalnych przez Lokaln Grup Dziaania Razem dla Radomki.


488.

Zapraszamy do korzystania z oferty Nordic Walking Parkw na terenie Razem dla Radomki


489.

Zapraszamy do udziau w 56. Dniach Kolbergowskich. Ostatnie dni na nadsyanie zgosze do udziau w Przegldzie.


490.

Zapraszamy do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych!


491.

Zderzenia pokole rozpoczte!


492.

„Zapani w sie” – projekt dla organizacji pozarzdowych


493.

,,Kultywowanie lokalnych tradycji w gminie Wolanw”


494.

1 maja - 10. rocznica wstpienia Polski do Unii Europejskiej


495.

1 maja - 11. rocznica wstpienia Polski do Unii Europejskiej


496.

1,8 mln z w konkursie Wojewody Mazowieckiego


497.

10 edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”


498.

10 listopada dniem wolnym od pracy w Biurze LGD Razem dla Radomki


499.

11 listopada - wito Niepodlegoci


500.

11 listopada - wito Niepodlegoci.


501.

15 edycja Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku. Zapraszamy!


502.

25 lat wolnej Polski


503.

26-600 Kultura. Nowy projekt promujcy muzea regionu radomskiego.


504.

46 numer Biuletynu LGD. Zachcamy do lektury.


505.

60 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachcamy do lektury!


506.

65. rocznica powstania biblioteki w Jedlisku


507.

70. rocznica Powstania Warszawskiego


508.

75 rocznica wybuchu II wojny wiatowej


509.

Agrafka Agory - ruszy nabr wnioskw o dofinansowanie programw stypendialnych


510.

Aktualnoci z Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie.


511.

Aktywne Skrzynno. Rozmowa z przedstawicielami Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet.


512.

Andrzej Bart we Wsoli


513.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie ju w sobot! Zapraszamy!


514.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie ju w sobot! Zapraszamy.


515.

Apel w sprawie RLKS


516.

Apel w sprawie proponowanego wkadu wasnego LGD w ramach PROW2014-2020


517.

Apetyt na Gombrowicza noc


518.

Aplikacja mobilna Przewodnik ladami Oskara Kolberga


519.

ARTystyczne Ferie nad Radomk.


520.

Bajkolandia w Wieniawie. Kolejny projekt zrealizowany ze rodkw LGD Razem dla Radomki


521.

Bezpieczne dziecistwo: Konkurs Grantowy


522.

Bezpatne Szkolenia "Prove It PL!- narzdzie podnoszenia wiedzy i umiejtnoci liderw NGO". Termin przesyania zgosze mija 3 padziernika 2014 r.


523.

Bezpatne szkolenia e-learningowe projektu MultiCEL. Ostatnie dni zgosze!


524.

Bezpatne warsztaty: Wsparcie w starcie.


525.

Bezpatny Kurs Komputerowy ECDL


526.

Bezpatny wyjazd studyjny na Dolny lsk - przedsibiorczo na obszarach wiejskich


527.

Bezzwrotne dotacje do 40 ty. – Moja firma – moj szans


528.

Bdzie Jazz we Wsoli. Gombrowicz zaprasza na koncert Joanny Kucharczyk Quartet – 25.04.2015 r.


529.

Biesiadnie w Wieniawie!


530.

Blog E-wolontariatu wystartowa!


531.

Bogusaw Morka i Robert Grudzie. Recital mistrzowski witemu Janowi Pawowi II w Jedlisku.


532.

Budka Suflera i Skaner na Doynkach Powiatu Przysuskiego w Odrzywole. 15 sierpnia 2014 r.


533.

Chuck Norris, Papryka Przytycka i folklor na stoisku LGD Razem dla Radomki. Zachcamy do odwiedzin naszej ekspozycji na Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.


534.

Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Mynie


535.

Czas na aktywno. Biegaj Jedlanko. 9 listopada 2014 r.


536.

Czy produkt tradycyjny jest atrakcyjny?


537.

Deutsch Wagen Tour w Jedlance


538.

Dni Przysuchy i Dni Kolbergowskie ju w ten weekend. 6 i 7 czerwca 2015 r.


539.

Dotacje do 40 tysicy na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.


540.

Dotacje Fundacji Evens na projekty medialne


541.

Dotacje na edukacj i rozwj lokalny w Fundacji Kronenberga


542.

Doynki Powiatowe – Gminne w Taczowie. 14.09.2014 r.


543.

Dziaasz Lokalnie? Kolejny nabr wnioskw na projekty aktywizujce spoeczno lokaln.


544.

Dziedzictwo stou – wdrwki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup dziaania.


545.

Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej


546.

Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


547.

Dzie Wszystkich witych


548.

Dzie Wszystkich witych


549.

Dem z Papryki Przytyckiej z wyrnieniem.


550.

E-wolontariat – uspoeczniony Internet. Zapraszamy do wsppracy z LGD „Razem dla Radomki”


551.

E-wolontariat – uspoeczniony Internet. Zapraszamy do wsppracy z LGD „Razem dla Radomki”.


552.

E-wolontariat–uspoeczniony Internet. Zapraszamy do wsppracy z LGD „Razem dla Radomki”.


553.

Erasmus+: Europejskie projekty wsppracy w obszarze ksztacenia, szkolenia, modziey


554.

Etnograficzne warsztaty w Przysusze. Zaproszenie na warsztaty tradycyjnych pieni wielkanocnych


555.

Ewa Brzeziska wrd laureatek Konkursu Kobieta Przedsibiorcza.


556.

Family Drift w Jedlisku


557.

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie


558.

Ferie zimowe z Wdrownym Uniwersytetem Tradycji


559.

Festiwal Produktw Regionalnych w Zwoleniu! Zapraszamy.


560.

Festyn Rodzinny Rycerze Bogurodzicy w Taczowie


561.

Festyn Rodzinny w Wierzchowinach. 5 lipca 2015 r.


562.

Festyny ekologiczne w gminie Zakrzew - Moje rady na odpady.


563.

Fina SZLACHETNEJ PACZKI coraz bliej!


564.

FIO Mazowsze Lokalnie


565.

FIO Mazowsze Lokalnie po raz drugi. Rusza kolejna edycja grantw dla aktywnych spoecznoci lokalnych.


566.

Folkowe i taneczne Jarmarki Skrzyneckie ju w niedziel!


567.

Folkowe ostatki w Skrzysku! Zapraszamy na Jarmark Ludowy


568.

Folkowe podsumowanie projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji” w Bienidzicach.


569.

Folkowe wito w Bierwcach


570.

Folkowe wito w Binidzicach.


571.

Folkowe warsztaty we Wrzosie. Zderzenie pokole!


572.

Folkowe zakoczenie karnawau w Skrzysku!


573.

Folkowe zakoczenie projektu „Wolanianki na Start”


574.

Folkowy karnawa w Skrzysku.


575.

Fundacja Kronenberga ogasza nabr wnioskw na edukacj i rozwj lokalny.


576.

Gmina Przytyk na pitk z plusem!


577.

Gmina Przytyk zaprasza do obejrzenia filmw prezentujcych gmin z lotu ptaka.


578.

Gminy LGD wrd laureatw konkursu Liderzy Regionu .


579.

Gombrowicz z przodu i z tyu. Midzynarodowa konferencja naukowa we Wsoli i w Radomiu.


580.

Gombrowicz i historia


581.

Gombrowicz i okolice – najnowsza publikacja wspfinansowana przez LGD Razem dla Radomki


582.

Gombrowicz ju dzi zaprasza na Apetyt!


583.

Gombrowicz rusza (w) wiat


584.

Gombrowicz zaprasza na ostatni koncert w tym roku!


585.

Gombrowicz znw rusza – ze zmian


586.

Granty edukacyjne programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” do wygrania!


587.

Granty w projekcie „Biblioteki Publiczne 2020”


588.

Huczne mazurki, oberki i fokstroty we Wrzosie.


589.

I bd wita we Wsoli


590.

II edycja konkursu na najlepsz orkiestr dt Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich.


591.

II Konkurs Programu Innowacje spoeczne


592.

II Piknik Disco Polo w Wieniawie


593.

III Oglnopolski Zlot Motocyklowy The Irons Party w Jedlisku. 4-6.07.2014 r.


594.

III Targi Regionalia ju za nami.


595.

Impreza podsumowujca projekt w Bierwcach: Wie aktywna - wczoraj a dzi


596.

Inauguracja obchodw roku Oskara Kolberga ju w pitek w Przysusze!


597.

Inauguracja obchodw roku Oskara Kolberga. 21 lutego 2014 r. – Przysucha.


598.

Inauguracja projektu Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej - Multicel


599.

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze


600.

Informacja


601.

Informacja


602.

Informacja dla Beneficjentw programu PROW. Przypomnienie o realizacji ankiet monitorujcych.


603.

Informacja o naborze wnioskw prowadzonym przez LGD Razem dla Radomki


604.

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”


605.

Informacja o Posiedzeniu Zarzdu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki


606.

Informacja Stowarzyszenia Razem dla Radomki


607.

Informujemy o naborze wnioskw prowadzonym przez Lokaln Grup Dziaania Razem dla Radomki


608.

IX edycja Programu Polsko-Ukraiska Wymiana Modziey


609.

Jak nie kocha tej ziemi… - Maa Ojczyzna w obiektywie uczestnikw warsztatw fotograficznych w Zakrzewie


610.

Jarmark Koski w Skaryszewie z udziaem Partnerskich Mazowieckich LGD


611.

Jarmark Ludowy w Bienidzicach ju jutro! Zapraszamy!


612.

Jarmark Ludowy w Skrzysku ju w niedziel! Serdecznie zapraszamy!


613.

Jarmarki Skrzyneckie, soce, muzyka i dobra zabawa!


614.

Jedlisk zaprasza na wspln zabaw sylwestrow!


615.

Jedliskie Kusaki w obiektywie. Polecamy film przedstawiajcy obrzd cicia mierci.


616.

Jedliskie zapusty ju trwaj! Zapraszamy dzi i jutro na wyjtkowy obrzd cicia mierci!


617.

Jedliskie Zapusty ju trwaj. Zapraszamy dzi i jutro na obrzd cicia mierci!


618.

Jest ju 45 numer Biuletynu LGD. Zachcamy do lektury!


619.

Jest ju grudniowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD. Zachcamy do lektury


620.

Jubileusz 25 lecia Piekarni Wacyn w relacji Telewizji Dami.


621.

Jubileuszowy – 50 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


622.

Ju jutro w TVP Regionalnej reporta o inicjatywach Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”


623.

Karnawaowe Wiejskie Kluby Taca i Kusoki


624.

Kawiarnia Muzealna. Kolejny projekt zrealizowany ze rodkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach dziaania „Mae Projekty”.


625.

Kiebasa Wiejska Zdziechowska oraz Zakrzewska Kiebasa Jaowcowa na Licie Produktw Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy na spotkanie „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjnoci turystycznej regionu” oraz uroczyste wrczenie wyrnienia dla Gospodarstwa Rolnego Pastwa Pysiak.


626.

Kolejna edycja konkursu „Seniorzy w akcji” rozpoczta.


627.

Kolejna inwestycja w Zakrzewie zakoczona. Nowe Centrum Rekreacji w Gulinie!


628.

Kolejna wizyta u partnerw projektu Multimedialne Centrum edukacji Lokalnej


629.

Koldy i pastoraki w Wieniawie


630.

Kompleks 6 Nordic Walking Parkw oddany do uytku. Kolejne dziaanie sfinansowane w ramach dziaa Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


631.

Komunikat


632.

Komunikat .


633.

Komunikat .


634.

Komunikat Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"


635.

Komunikat.


636.

Koncert Chru Canto w Bierwcach.


637.

Koncert Edyty Geppert w Jedlisku


638.

Koncert Gigantw Czasu Baroku w Jedlisku. Zapraszamy ju w niedziel.


639.

Koncert noworoczny w wykonaniu Humi Accordian Band w Zakrzewie


640.

Konferencja Maa retencja – duy problem, czy due korzyci


641.

Konferencja nt. przedsibiorczoci wiejskiej w Radomiu


642.

Konferencja podsumowujca projekt wsppracy: Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn.


643.

Konferencja projektu eCOOP – cyfrowe rodowisko wspdziaania


644.

Konferencja szkoleniowa – Udranianie rzek


645.

Konferencja w Paacu Prezydenckim „Przedsibiorczo na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”.


646.

Konkurs co-creation do 10 kwietnia 2014 roku!


647.

Konkurs dla mazowieckich producentw ywnoci na najlepszy produkt 2013


648.

Konkurs gospodarczy Pera Powiatu


649.

Konkurs grantowy – Fundusz spoeczny Notariatu.


650.

Konkurs grantowy Edukacja Globalna


651.

Konkurs grantowy Funduszu Notariatu. Termin skadania wnioskw mija 15 lipca 2014 r.


652.

Konkurs grantowy Funduszu Notariatu. Termin skadania wnioskw przeduony do 22 lipca 2014 r.


653.

Konkurs grantowy Komisji Europejskiej w ramach programu: Sprawiedliwo 2014-2020


654.

Konkurs grantowy Pracownia Talentw -Fundacji Tesco Dzieciom. Termin skadania wnioskw mija 31 sierpnia 2014 r.


655.

Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie


656.

Konkurs grantowy: Obywatele dla Demokracji


657.

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarzdowych w 2014


658.

Konkurs Kobieta Przedsibiorcza 2013: Elbieta Pysiak


659.

Konkurs Kobieta Przedsibiorcza 2013: Ewa Brzeziska


660.

Konkurs Kobieta Przedsibiorcza 2013: Sylwetka Krystyny Bielawskiej


661.

Konkurs Kobieta Przedsibiorcza 2013: Zofia Maj


662.

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki na najlepsz potraw lokalna przygotowan z papryki.


663.

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu po raz czwarty na Mazowszu!


664.

Konkurs MEN: Polsko-ukraiska wsppraca modziey


665.

Konkurs MEN: Wolontariat harcerski


666.

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: Upowszechnianie sportu i rnych grup spoecznych i rodowiskowych.


667.

Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Edukacja Globalna


668.

Konkurs MKiDN. Stypendia "Aktywno obywatelska"


669.

Konkurs MSiT: Realizacja zada publicznych z zakresu turystyki na rok 2015


670.

Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu rnych grup spoecznych i rodowiskowych - dodatkowy nabr


671.

Konkurs na lokalne potrawy/kulinaria rozstrzygnity.


672.

Konkurs na lokalne produkty rozstrzygnity.


673.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Wojewdztwa


674.

Konkurs na rzecz Edukacji Globalnej


675.

Konkurs na rzecz edukacji globalnej. Termin skadania wnioskw mija 23 czerwca!


676.

Konkurs: To dla mnie Wane


677.

Konkursy w programie Horyzont 2020: Nauka z udziaem spoeczestwa i dla spoeczestwa.


678.

Konsultacje projektu rozporzdzenia Wdraanie LSR


679.

Kuchenne rewolucje


680.

Kultura ywego sowa w Sokolnikach. Nowy projekt finansowany przez LGD.


681.

Kulturalne integracje w Zderzeniach Pokole. Zakoczenie realizacji kolejnego projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”


682.

LAMA! Aktywni Menaderowie Kultury w Wieniawie


683.

Lato z Radiem w Przysusze. Wilki, Kombi, De Mono


684.

Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla Smaczka z Doliny Radomki.


685.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Barbara Wakiewicz, Barbara Siuda


686.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Ewa Ofiara


687.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Joanna Zawadzka


688.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Krystyna Smoliska


689.

Laureaci Nagrody Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” : Stanisaw Wiaderek, Wojciech Wrzecion.


690.

LGD Aktywni Razem – kolejnym partnerem Porozumienia Mazowieckich LGD


691.

LGD Bdmy Razem nowym czonkiem Partnerskich Mazowieckich LGD.


692.

LGD na Midzynarodowej Konferencji: Rozwj przedsibiorczoci na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways.


693.

LGD na Midzynarodowych Targach AGROTRAVEL w Kielcach. Relacja z pierwszego dnia.


694.

LGD uczestnikiem debaty: Aktywno Kobiet si spoecznoci wiejskich w Paacu Prezydenckim.


695.

LGD z kolejnym wyrnieniem. Nagroda za stoisko na Wystawie Rolno-Spoywczej „Smaczna Polska”


696.

LGD z nagrod na Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2015 w Kielcach.


697.

LGD z nagrod na Targach! Relacja z Midzynarodowych Targw Turystyki i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014!


698.

LGD zaprasza na „Smaczn Polsk” – Wystaw Rolno-ywnociow 25 lecia.


699.

LGD zaprasza producentw ywnoci na Targi Produktw Regionalnych i Ekologicznych Regionalia 2015.


700.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw dla dziaania: Mae Projekty


701.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki.


702.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaania: Mae projekty


703.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw; Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty


704.

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” – Ambasador projektu FIO „Mazowsze Lokalnie” na podsumowaniu pierwszej czci dziaania , konferencji pn. „Detonator spoeczny 2014”.


705.

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza do na Targi Produktw Regionalnych i Ekologicznych Regionalia w Warszawie!


706.

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza na Midzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL do Kielc. 10-12 kwietnia 2015 r.


707.

Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki na Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2014. 11.04-13.04.2014 r. w Kielcach.


708.

Ludowe Klimaty we Wrzosie


709.

aweczka z Kolbergiem odsonita. Kolejna inicjatywa zrealizowana przy wsparciu rodkw finansowych z LGD „Razem dla Radomki”


710.

Majwka w Bierwieckiej Woli.


711.

Mammobus w Twojej miejscowoci! Zachcamy do udziau w bezpatnych badaniach!


712.

Marcowy Biuletyn Informacyjny LGD. Zachcamy do lektury!


713.

Marek Bieczyk - Laureat Nike we Wsoli


714.

Markowe produkty rolnicze szans na rozwj obszarw wiejskich. Relacja z seminarium „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjnoci turystycznej regionu”


715.

Mazowsze Bliskie Sercu – konkurs fotograficzny!


716.

Mazowsze i Maopolska tworz centra edukacji – artyku o projekcie wsppracy LGD Razem dla Radomki


717.

Mazowsze Lokalnie – Ruszy konkurs na rozwj organizacji pozarzdowych.


718.

Mazowsze Lokalnie - spotkanie w Zakrzewie


719.

Mazowsze Lokalnie. Przypominamy o terminie zakoczenia naboru wnioskw!


720.

Mazurki, oberki i fokstroty – czyli Andrzejki Folkowe we Wrzosie!


721.

Midzygminny Piknik Ekologiczny w Jedlance.


722.

Mini-granty Schumana


723.

Minister Spraw Zagranicznych ogosi konkurs na realizacj zadania publicznego: Wolontariat polska pomoc 2014. Oferty naley skada do 11 kwietnia 2014.


724.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej zaprasza do udziau w konkursie na rzecz Aktywizacji Spoecznej Osb Starszych.


725.

Mistrzostwa Polski w Wakebordingu w Domaniowie ju jutro!


726.

Mistrzowie AgroLigi z Komorowa!


727.

Mode Menederki Kultury - zgo si!


728.

Mobilne Punkty Informacyjne zapraszaj na spotkania na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020.


729.

Mocny wieczr we Wsoli


730.

MODR zaprasza na konferencj: ywno – produkt tradycyjny, regionalny i lokalny


731.

mPotga – konkurs grantowy. Termin zgosze mija 9 maja 2014 r.


732.

Multimedialny Przewodnik Turystyczny po obszarze LGD Razem dla Radomki i LGD Dziedzictwo i Rozwj


733.

Mundialito – turniej piki nonej w Wieniawie.


734.

Muzeum Poarnictwa w Dbrwce Podnej


735.

Muzeum Witolda Gombrowicza z nowymi eksponatami


736.

Muzyka Tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego – nowa wystawa w Przysusze


737.

Muzyka Zakorzeniona


738.

Na Ludowo w Bierwcach. Zapraszamy na Jarmark Ludowy ju w najblisz niedziel.


739.

Na pocztek Gaba Kulka u Gombrowicza.


740.

Nabr do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”


741.

Nabr projektw dla programu: Razem Moemy Wicej


742.

Nabr w Programie Erasmus+: Budowanie potencjau modziey


743.

Nabr w Programie Erasmus+: Wsparcie dla europejskich NGO-sw


744.

Nabr wnioskw do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015


745.

Nabr wnioskw do programu doywiania "Pajacyk" na rok szkolny 2015/2016


746.

Nabr wnioskw do programu Pajacyk


747.

Nabr wnioskw Fundacji Programw Pomocy dla Rolnictwa FAPA


748.

Nabr wnioskw w Programie Eramus+: Sport


749.

Nabr wnioskw w Programie LIFE+


750.

Najblisze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki


751.

Najbliszy nabr wnioskw w Programie Europa dla Obywateli


752.

Napirkowski we Wsoli


753.

Nekropolia przysuska – nowe wydawnictwo sfinansowane ze rodkw LGD


754.

Nie tylko „Bombonierka”. Koncert Basi Stpniak-Wilk w Muzeum Witolda Gombrowicza.


755.

NieKongres Animatorw Kultury


756.

Noc Muzew w Przysusze po hasem „Dzie Kolekcjonera”.


757.

Noc muzew we Wsoli


758.

Nowa publikacja LGD: E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa


759.

Nowa wystawa w Przysusze: Gince zawody-tkactwo


760.

Nowa wystawa w Wieniawie. Ferie w Kadrze!


761.

Nowe boisko we Wrzosie sfinansowane w ramach dziaa Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”


762.

Nowe wytyczne dotyczce rachunkowoci dla organizacji pozarzdowych.


763.

Nowicki mwi Twardowskiego


764.

Nowy album o gminie Jedlisk: Jedliskie Wdrwki. Kolejna pozycja finansowana ze rodkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”


765.

Nowy Biuletyn Informacyjny LGD. Zachcamy do lektury!


766.

Nowy Biuletyn LGD Razem dla Radomki


767.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD. Zapraszamy do lektury!


768.

Nowy Numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki.


769.

Nowy numer Biuletynu Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


770.

Nowy numer Biuletynu Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki!


771.

Nowy numer Informatora Samorzdowego Gminy Przytyk


772.

Nowy plac zabaw w Przytyku finansowany ze rodkw LGD Razem dla Radomki


773.

Nowy plac zabaw w Skrzynnie! Kolejna inwestycja wspfinansowana ze rodkw LGD „Razem dla Radomki” zakoczona.


774.

O Dniach Kolbergowskich - rozmowa z Jerzym Kwaniewskim, organizatorem wydarzenia.


775.

O Papryce Przytyckiej w niemieckiej gazecie Kommerzblatt


776.

O Roku Kolbergowskim w Kronice Mazowieckiej


777.

Oberki, mazurki w Skrzysku. Zapraszamy na Jarmark Ludowy – 8 lutego 2015 r.


778.

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarzdowych.


779.

Od dzi moemy skada aplikacje do konkursu dotacyjnego „Mazowsze Lokalnie"


780.

Odkryj e-Wolontariat – termin zgosze – do 30 kwietnia 2014 r.


781.

Oferta praktyk w Biurze LGD "Razem dla Radomki"


782.

Ogoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Lokalny


783.

Ogoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. organizacji i finansw


784.

Ogoszenie o naborze na stanowisko: Trener - warsztaty z zakresu fotografii, nagrywania filmw multimedialnych i ich cyfrowej obrbki.


785.

Ogoszenie o naborze trenerw do projektu: Zderzenie pokole. Seniorzy i modzi na rzecz edukacji kulturowej.


786.

Ogoszenie o naborze wnioskw prowadzonych przez Lokaln Grup Dziaania Razem dla Radomki!


787.

Ogoszenie o naborze wnioskw w zakresie dziaania: Mae Projekty


788.

Ogoszono kolejn edycj Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Pera Powiatu”.


789.

Oglnopolska Konferencja Naukowa w Zakrzewie: Partycypacja spoeczna w samorzdzie terytorialnym– aspekty prawne, ekonomiczne, spoeczne. 10 czerwca 2015 r.


790.

Oglnopolski Konkurs Grantowy Programu Rwna Szanse 2015. Dotacje dla organizacji pozarzdowych.


791.

Opublikowalimy ebooki ze szkole e-learningowych


792.

Ostatni konkurs w ramach Poddziaania 9.6.2 POKL na Mazowszu


793.

Ostatni nabr wnioskw !!!


794.

Ostatni nabr wnioskw dla przedsibiorcw, rolnikw, samorzdw, organizacji pozarzdowych LGD „Razem dla Radomki. Termin skadania wnioskw mija 30 wrzenia 2014 r.


795.

Ostatni nabr wnioskw dla przedsibiorcw, rolnikw, samorzdw, organizacji pozarzdowych LGD „Razem dla Radomki. Termin skadania wnioskw mija 30 wrzenia 2014 r.


796.

Ostatnie dni na skadanie wnioskw w Programie Grantowym Fundacji Orange.


797.

Ostatnie dni na zoenie wniosku na tworzenie Maych Kin Spoecznociowych


798.

Ostatnie dni naborw LGD Razem dla Radomki. Termin skadania mija 17.12.2013 r.


799.

Ostatnie dni naboru w ramach VI edycji Akademii Orange


800.

Ostatnie dni rekrutacji do projektu: Zderzenie pokole. Seniorzy i modzi na rzecz edukacji kulturowej.


801.

Otwarcie wystawy prac Henryka Sarny.


802.

Otwarcie multimedialnej wystawy w Przysusze: Dzieo Oskara Kolberga. Podstawa rdowa i inspiracja


803.

Otwarcie nowego stadionu lekkoatletycznego w Wieniawie.


804.

Paprykowe wito ju w niedziel w Przytyku. Zapraszamy!


805.

Paprykowe wito w Przytyku ju za nami.


806.

Partnerstwo Zalewu Zegrzyskiego nowym czonkiem Partnerskich Mazowieckich LGD


807.

Pasieka Murawscy z Laurem Marszaka


808.

Patriotyzm Jutra 2015 - nabr wnioskw


809.

Pery Mazowsza – nowym czonkiem Partnerskich Mazowieckich LGD


810.

Pery Powiatu 2014 rozdane. Wrd laureatw Pasieka Murawscy ukasza Murawskiego i Gospodarstwo Rolnicze ukasza Jankowskiego.


811.

Pery Powiatu za 2013 rok rozdane. Piekarnia Wacyn oraz Gospodarstwo Rolne Pastwa Pysiak wrd wyrnionych.


812.

Pierwsze nabory wnioskw w Programie Kreatywna Europa - kultura


813.

Pikno sowa w Skrzynnie


814.

Piknik artystyczny w Muzeum Gombrowicza


815.

Planowanie Strategiczne Szko Obywatelskiej Odpowiedzialnoci. Zachcamy do lektury publikacji.


816.

Pod Lip przy Trzepaku– Ssiedzi z Wyszyskiego 7. Nowy projekt realizowany przy wsparciu przez LGD Razem dla Radomki


817.

Polecamy publikacj: 85 lat dziaalnoci ochotniczej stray poarnej w Cerekwi 1930-2015.


818.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji - nabr wnioskw grantowych


819.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Modziey otworzy konkurs wnioskw na rok 2014


820.

Polsko-Rosyjska Wymiana Modziey 2014


821.

Popieram – Rozwj Lokalny Kierowany przez Spoeczno (RLKS)


822.

Portal www.wdolinieradomki.pl ma ju p miliona odwiedzin!


823.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki


824.

Poszukujemy archiwalnych zdj gminy Jedlisk!


825.

Powitanie Lata w Domaniowie


826.

Powitanie Lata w Domaniowie


827.

Powstanie Muzeum Rycerstwa i Kaplica w. Floriana w Taczowie w gminie Zakrzew.


828.

Pracownie Orange do wygrania. Zapraszamy do udziau w programie!


829.

Prezentujemy kolejny projekt sfinansowany z naborw wnioskw Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki: Centrum Rekreacji w Gulinie


830.

Prezentujemy Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich


831.

Prezentujemy wystawcw na Doynkach Prezydenckich w Spale: Gospodarstwo Sadownicze Bankiewicz, Piekarnia Wacyn.


832.

Prezydent Bronisaw Komorowski gociem w Gospodarstwie Sadowniczym Pastwa Bankiewicz.


833.

Prezydent gociem Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na Doynkach w Spale.


834.

Prezydent podpisa ustaw o funduszu soeckim


835.

Prezydent podpisa ustaw o rozwoju lokalnym (RKLS)


836.

Program dotacyjny: Kultura Dostpna


837.

Program grantowy Na Dobry pocztek.


838.

Program Grantowy Rwna Szanse. Dotacje dla organizacji pozarzdowych do 40 000 z!


839.

Program Maluch 2014


840.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015


841.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. Termin skadania wnioskw upywa 30 listopada


842.

Projekt badawczy w Przysusze: Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykadzie spoecznoci z poudniowego Mazowsza


843.

Projekt ustawy o RLKS


844.

Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziaem spoecznoci lokalnej zatwierdzony.


845.

Promocja szlakw kulinarnych i produktw tradycyjnych w Przysusze.


846.

Promocja Turystyki i Turystyki Kulinarnej Poudniowego Mazowsza


847.

Przeduenie terminu zgosze do Konkursu na potrawy z papryki


848.

Przedsibiorstwa z terenu LGD: Piekarnia Expuch z Jedliska


849.

Przedsibiorstwa z terenu LGD: Piekarnia Wacyn


850.

Przedstawiamy laureatw konkursu Pery Powiatu Radomskiego: Gospodarstwo Rolne ukasza Jankowskiego z Dby, Pasieka Murawscy – ukasza Murawskiego z Woli Wacawowskiej


851.

Przedstawiamy Wystawcw Targw Smaczna Polska: Gospodarstwo Sadownicze Monika i Tomasza Bankiewicz


852.

Przedstawiamy Wystawcw Targw Smaczna Polska: Pasieka Murawscy


853.

Przedwczesny Dzie Kobiet u Gombrowicza


854.

Przewodnik „Nad Radomk, Iank i Zwolenk”.


855.

Przypominamy o konkursach LGD na Lokalnego Lidera rodowiska Wiejskiego oraz na Lokalne Produkty (Potrawy, Kulinaria). Na laureatw czekaj atrakcyjne nagrody rzeczowe. Termin nadsyania zgosze mija 30 kwietnia 2015 r.


856.

Przypominamy o ostatecznym terminie skadania wnioskw o patno dla Beneficjentw dziaa Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013


857.

Przypominamy o terminie zakoczenia naborw wnioskw prowadzonych przez LGD "Razem dla Radomki. Termin skadania wnioskw mija 30.09.2014 r. o godzinie 10.00!


858.

Przypominamy o terminie zakoczenia realizacji projektw realizowanych w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.


859.

Przypominamy o trwajcym naborze w ramach konkursu Patriotyzm Jutra. Termin Skadania Wnioskw mija 2 lutego 2015 r.


860.

Przypominamy o trwajcym naborze wnioskw dla dziaania: Mae Projekty. Termin skadania wnioskw upywa 7 kwietnia 2014 r.


861.

Przypominamy o trwajcym naborze wnioskw prowadzonym przez LGD Razem dla Radomki


862.

Przypominamy. Dzi mija termin realizacji szkole na platformie e-learningowej projektu: Multicel


863.

Przypomnienie o terminie zakoczenia realizacji projektw i zoenia wnioskw o patno PROW 2007-2013. Ostateczny termin skadania wnioskw o patno mija w dniu 31.12.2014 r.


864.

Przysucha podczas II wojny wiatowej w kolekcjach prywatnych. Zapraszamy na now wystaw do Muzeum im. Oskara Kolberga.


865.

Przysucha ponownie zaczarowana folklorem


866.

Przysucha zaczarowana folklorem.


867.

Przysucha zaprasza na Noc Muzew


868.

Przysucha zaprasza na Noc Muzew


869.

Przytyk zaprasza na Kochanowski Przystanek Wesele 2015.


870.

Psychologia wygldu. Rozmowa z Dian Nowek w Programie Pytanie na niadanie w TVP


871.

Rajd Bike Orient w Lasach Przysuskich


872.

Razem dla Radomki gospodarzem wojewdztwa mazowieckiego na Doynkach Prezydenckich w Spale.


873.

Regionalna 2015 za nami!


874.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu -Rwna Szanse 2014. Termin skadania wnioskw mija 10 listopada.


875.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Rwna Szanse 2014


876.

Relacja z Walnego Zebrania Czonkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”


877.

Relacja z Walnego Zebrania LGD oraz z Konferencji Inaugurujcej Projekt Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn. Jedlisk 24.04.2014 r.


878.

Relacja z Wieczoru Sobtkowego w Wieniawie


879.

Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga


880.

Rok 2015 - Europejskim Rokiem Na Rzecz Rozwoju


881.

Rowerowy Zlot Gwiadzisty w Domaniowie. Zapraszamy!


882.

Rowerowy Zlot Gwiedzisty ju w pitek. Zmiana godziny rozpoczcia wydarzenia.


883.

Rowerowy Zlot Gwiedzisty w Domaniowie


884.

Rozmowa z Prezesem LGD w nowym numerze eSKpresOWego przegldu wydarze w Kronice Mazowieckiej.


885.

Rozpoczcie budowy Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie


886.

Rozpoczlimy nabr wnioskw dla dziaania Mae Projekty


887.

Rozpoczo si przyjmowanie wnioskw o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klski ywioowe


888.

Rozporzdzenie Komisji Europejskiej w sprawie WWA – dotyczcych wdzonych produktw misnych.


889.

Rozwoj Lokalny Kierowany przez Spoeczno – projekt uchway


890.

Rusza druga edycja konkursu: Obywatele dla demokracji


891.

Rusza konkurs dotacyjny Razem 89


892.

Rusza konkurs grantowy „Pracownia Talentw” Fundacji Tesco Dzieciom


893.

Rusza rekrutacja do II edycji Programu Menederowie NGO


894.

Ruszy nabr do X edycji Programu Polsko-Ukraiska Wymiana Modziey


895.

Ruszy nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2014 r.


896.

Ruszy nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2015 r.


897.

Ruszy Program Grantowy Fundacji Orange. Termin skadania wnioskw mija 14 maja!


898.

Ruszya II edycja programu grantowego "mPotga"


899.

Ruszya strona internetowa projektu MultiCEL- Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.


900.

Rycerski Taczw zaprasza!


901.

Rzdowy program na rzecz aktywnoci osb starszych!


902.

Sejm RP uchwali ustaw o PROW 2014-2020


903.

Seniorzy znw w Akcji. Rusza kolejny nabr na ciekawe inicjatywy!


904.

Sport wszystkich dzieci – dodatkowy nabr


905.

Sportowy Wolanw. Nowe siownie na powietrzu sfinansowane ze rodkw LGD


906.

Spotkajmy si na imieninach u Jana Kochanowskiego. Kolejna inicjatywa zrealizowana przy wsparciu rodkw finansowych Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


907.

Spotkanie informacyjne na temat RPO oraz finansowania projektw. Szydowiec – 12.02.2014 r.


908.

Spotkanie wigilijne w Jedlisku.


909.

Stanowisko Zwizku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej


910.

Startuje 3 edycja konkursu grantowego „To dla mnie wane” Fundacji Aviva


911.

Startuje II edycja konkursu grantowego „To dla mnie wane”, organizowanego przez Fundacj Aviva


912.

Startuje Konkurs „FIO – Mazowsze Lokalnie” 2015.


913.

Stowarzyszenie Mionikw Zespou Ludowego Wolanianki poszukuje muzykw do wsppracy


914.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej


915.

Strona internetowa o laureatach Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasugi dla kultury ludowej”


916.

Stwrz swj wasny projekt spoeczny w sieci.


917.

Sylwester w Jedlisku


918.

Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Dziaania


919.

wito 3 maja


920.

wito 3 Maja


921.

wito Kobiet w Wolanowie


922.

wito Plonw – IX Turniej Soectw w Jedlisku


923.

Tanecznym krokiem ku wionie


924.

Teatr Wielki we Wsoli w interpretacji Anny Seniuk.


925.

Telewizja Polska z wizyt w Stowarzyszeniu „Razem dla Radomki”.


926.

Termin konsultacji II projektu PROW przeduony do dnia 14 lutego 2014 r.


927.

Termin ogoszenia oceny wnioskw programu FIO – Mazowsze Lokalnie.


928.

Tradycja Ludowa-Szans Rozwoju. Nowy projekt finansowany przez LGD w Bierwcach


929.

Tradycyje Weselne Ziemi Jedliskiej.


930.

Trwa nabr projektw w ramach inicjatywy Patriotyzm Jutra


931.

Trwa nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2015 r. Termin skadania wnioskw mija 19 stycznia 2015 r.


932.

Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK


933.

Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK. Ostatni tydzie na skadanie wnioskw!


934.

Turniej Regionalny w Przytyku ju jutro! Zapraszamy!


935.

Uroczyste otwarcie Muzeum Poarnictwa w Dbrwce Podnej


936.

Urzd Marszakowski Woj. Mazowieckiego i LGD Razem dla Radomki zapraszaj na konferencj prezentujc wykorzystanie rodkw EU w wojewdztwie mazowieckim na obszarach wiejskich.


937.

Uwolnij pomys. Ruszya VI edycja Akademii Orange.


938.

VIII edycja konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego


939.

VIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarw Wiejskich. Gmina Zakrzew z nagrod za najefektywniejsze wykorzystanie rodkw z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na terenie caego Mazowsza.


940.

W ARIMR trwa przyjmowanie wnioskw o przyznanie premii modych rolnikom


941.

W gminie Wieniawa. Kolejna publikacja finansowana ze rodkw LGD Razem dla Radomki.


942.

W Przytyku powstanie Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego


943.

Warsztaty szkoleniowe z Maych Projektw. 1.04.2014 r. – Zakrzew.


944.

Warsztaty piewu Marysi Siwcowej oraz potacwka z muzyk tradycyjn w Radomiu ju w ten weekend!


945.

Warsztaty piewu z Mari Siwiec ju dzi w Przysusze.


946.

Warsztaty w Gminnym Centrum Kultury w Jedlisku


947.

Warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze


948.

We Wsoli: Machalica i nie tylko


949.

Wianki ju w niedziel. Zapraszamy na Wieczr Sobtkowy do Wieniawy!


950.

Widziane w Laficie – wystawa fotografii Barbary Czartoryskiej


951.

Wiejskie Kluby Taca w Wygnanowie. 27 wrzenia 2014 r.


952.

Wielki Fina Wdrownego Uniwersytetu Tradycji


953.

Wieniawa – nowy zesp folklorystyczny laureatem Festiwalu Folkloru Powile.


954.

Wieniawa zaprasza na Festyn: Spotkajmy si na imieninach u Jana Kochanowskiego.


955.

Wigilia w Jedlisku


956.

Wiosenna edycja programu grantowego RITA


957.

Wiosenne spotkania „Jad Gocie, Jad” – czyli Wolanw na ludowo ju w sobot.


958.

Wnioski o patnoci obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moemy skada przez Internet .


959.

Wolanianki i Zakrzewiaki najlepsze na XI Turnieju Regionalnym w Przytyku!


960.

Wolanianki z nagrod Oglnopolskiego Festiwalu Kold i Pastoraek: Staropolskie Koldowanie


961.

Wolanw zaprasza na koncert Kold i Pastoraek.


962.

Wsparcie w starcie – program niskooprocentowanych poyczek dla studentw i absolwentw szk wyszych.


963.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Ireks Prokopowicz


964.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Zakady Drzewne Gajewski


965.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Bingo Spa


966.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa


967.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Gospodarstwo Rolne Pastwa Pysiak


968.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa


969.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Piekarnia Gajda.


970.

Wspieramy rozwj mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Zakady Misne Ted z Przytyka!


971.

Wspieramy rozwj mikro, maych i rednich przedsibiorstw z obszaru LGD


972.

Wspieramy rozwj rednich, mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Firma Windoor


973.

Wspieramy rozwj rednich, mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Dekor Dar z Przysuchy


974.

Wspieramy rozwj rednich, mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: FigAND


975.

Wspieramy rozwj rednich, mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Kratki.pl


976.

Wspieramy rozwj rednich, mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: Malarstwo naiwne - Patwo Glik


977.

Wspieramy rozwj rednich, mikro i maych przedsibiorstw z obszaru LGD: POLBAS - producent basenw z Milejowic


978.

Wygraj Pracowni Orange


979.

Wyrazy wspczucia


980.

Wystawa malarstwa Marii Gowackiej w Zakrzewie


981.

Wystawa prezentujca prace Marianny Winios ze wsi Rataje w Muzeum Oskara Kolberga


982.

Wystawa Rolno-ywnociowa 25 – lecia „Smaczna Polska” za nami. LGD z nagrod za najadniejsze i najsmaczniejsze stoisko!


983.

Wylij e-kart zapraszajc do Wolanowa.


984.

Wylij e-kartk zapraszajc do aktywnego wypoczynku w Dolinie Radomki


985.

Wylij kartk zapraszajca nad Domaniowskie Morze


986.

Wylij kartk zapraszajc do Przysuchy!


987.

Wylij kartk zapraszajc na Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku


988.

Wylij kartk zapraszajc na pojedynek Rycerzy Bogurodzicy


989.

XII Turniej Regionalny w Przytyku. 20 lutego 2015 r. Zapraszamy!


990.

XV edycja konkursu Nagroda Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego


991.

XV Edycja Konkursu Sposb na Sukces


992.

Zachcamy do lektury 44 numeru Biuletynu LGD


993.

Zachcamy do lektury 49 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki


994.

Zachcamy do lektury 52 numeru Biuletynu Informacyjnego LGD


995.

Zachcamy do lektury 56 numeru Biuletynu Razem dla Radomki


996.

Zachcamy do lektury nowego Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”


997.

Zachcamy do lektury nowego numeru Biuletynu Stowarzyszenia Razem dla Radomki


998.

Zachcamy do lektury nowej publikacji Smaki Radomki!


999.

Zachcamy do wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii p.s. w. Antoniego w Korcu na Ukrainie.


1000.

Zachcamy do wspredagowania serwisw internetowych LGD


1001.

Zakrzew zaprasza na warsztaty fotograficzne!


1002.

Zakrzewiaki w Koszcinie


1003.

Zapraszamy do Bierwiec na noworoczny koncert kold i pastoraek.


1004.

Zapraszamy do lektury 43 Numeru Biuletynu LGD


1005.

Zapraszamy do obejrzenia programu przygotowanego przez TVP Regionalna o inicjatywach LGD „Razem dla Radomki”


1006.

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw fotograficznych: Jedna ulica, tysic wspomnie w Bierwcach i we Wrzosie.


1007.

Zapraszamy do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych projektu MultiCEL


1008.

Zapraszamy do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych! Dla najaktywniejszych uczestnikw zorganizowane zostan wyjazdy studyjne!


1009.

Zapraszamy do udziau w konkursach Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”: Lokalny Lider rodowiska Wiejskiego oraz na Lokalne Produkty (Potrawy, Kulinaria)


1010.

Zapraszamy do udziau w konkursie na najlepsze lokalne produkty (potrawy, kulinaria)


1011.

Zapraszamy do udziau w projekcie: PI – innowacyjny model Godzenie przez kobiety ycia zawodowego i rodzinnego


1012.

Zapraszamy do udziau w projekcie: Zderzenie pokole – modzi i seniorzy na rzecz edukacji kulturowej.


1013.

Zapraszamy jutro na konferencj: Przedsibiorczo na wsi – wspczesne wyzwania i koncepcja rozwoju.


1014.

Zapraszamy ju jutro do Spay na Doynki Prezydenckie. Na naszym stoisku zaprezentuj si m.in. Pasieka Murawscy oraz producenci papryki – Krzysztof Grzyb i Zdzisaw Pajk.


1015.

Zapraszamy ju jutro na szkolenia warsztatowe z Maych Projektw do Zakrzewa


1016.

Zapraszamy na Andrzejki Folkowe we Wrzosie. 23 listopada


1017.

Zapraszamy na bezpatne szkolenia z jzyka angielskiego – poziom podstawowy


1018.

Zapraszamy na bezpatne szkolenia z obsugi komputera realizowane w gminie Wieniawa.


1019.

Zapraszamy na bezpatne szkolenie „Produkt Tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjnoci turystycznej regionu oraz warsztaty produkcji sera podpuszczkowego.


1020.

Zapraszamy na bezpatne warsztaty serowarskie do Zakrzewa. 27 marca 2015 r.


1021.

Zapraszamy na Dni Przysuchy i Dni Kolbergowskie ju w ten weekend . 7 i 8 czerwca 2014 r.


1022.

Zapraszamy na Dni Przysuchy i Dni Kolbergowskie ju w ten weekend. 6 i 7 czerwca 2015 r.


1023.

Zapraszamy na Doynki Gminne w Wieniawie. 31 sierpnia 2014 r.


1024.

Zapraszamy na Festyn Rodzinny "Rycerze Bogurodzicy" do Taczowa


1025.

Zapraszamy na Festyn Rodzinny do Wolanowa!


1026.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy do Bienidzic. 18 maja 2014 r.


1027.

Zapraszamy na Jedliskie Zapusty!


1028.

Zapraszamy na Jedliskie Zapusty. 15-17 lutego 2015 r.


1029.

Zapraszamy na konferencje: Przedsibiorczo na wsi – wspczesne wyzwania i koncepcja rozwoju. 17.02.2015 r. – Radom.


1030.

Zapraszamy na konferencj inaugurujc projekt: Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn. Jedlisk 24.04.2014 r.


1031.

Zapraszamy na konferencj podsumowujc projekt: Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn.


1032.

Zapraszamy na konferencj: Budowanie Marki Turystycznej Poudniowego Mazowsza. 7 listopada 2014 r. - Zakrzew


1033.

Zapraszamy na konferencj: Tworzenie szlakw kulinarnych w wietle zwikszenia atrakcyjnoci turystycznej regionu


1034.

Zapraszamy na Rajd Integracyjny Nordic Walking do Jedliska.


1035.

Zapraszamy na Spotkanie Wigilijne do Jedliska


1036.

Zapraszamy na sympozjum: Modele finansowania optymalizacji owietlania ulicznego w zakresie efektw ekologicznych i efektywnoci energetycznej na przykadzie Gminy Przytyk


1037.

Zapraszamy na Targi Produktw Regionalnych i Ekologicznych Regionalia! 04.04-06.04.2014 r.


1038.

Zapraszamy na Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki. 22.05.2015 r. – Cerekiew


1039.

Zapraszamy na Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki. 24.04.2014 r. – Jedlisk


1040.

Zapraszamy na Wieczr Sobtkowy „Wianki” do Wieniawy


1041.

Zapraszamy na Wstpy – Jarmark Koski do Skaryszewa ju w poniedziaek.


1042.

Zapraszamy na wystaw fotograficzn „Jedna ulica. Tysic wspomnie” do Wieniawy.


1043.

Zapraszamy na XI Turniej Regionalny w Przytyku. 14 luty 2014 r. !


1044.

Zapraszamy producentw do udziau w Targach Produktw Regionalnych i Ekologicznych Regionalia 2015.


1045.

Zapraszamy producentw papryki


1046.

Zapraszamy przedstawicieli LGD do udziau w grupie roboczej „Bezpieczna ywno"


1047.

Zapraszamy w niedziel na Jarmark Ludowy do Skrzyska


1048.

Zapraszamy w weekend nad Radomk! Czeka na nas nie tylko upalna pogada, ale koncerty, zawody wakebordingu i wiele innych atrakcji!


1049.

Zaproszenie do Magnolii - spotkanie autorskie z Grayn Jeronim-Gauszk w Radomskiej Bibliotece Gwnej. 6.05.2014 r.


1050.

Zaproszenie do Przysuchy na 15 Dni Przysuchy i 55 Dni Kolbergowskie!


1051.

Zaproszenie na konferencj: Przedsibiorczo na wsi – wspczesne wyzwania i koncepcja rozwoju


1052.

Zapro nas do siebie. Ostatnie dni na nadsyanie aplikacji przez centra kultury.


1053.

Zapytanie ofertowe – dotyczce organizacji i przeprowadzenia wyjazdu studyjnego.


1054.

Zapytanie ofertowe – organizacja szkole wyjazdowych


1055.

Zatwierdzenie PROW 2014-2020. Ponad 13,5 mld euro z PROW przeznaczone na dziaania dla Polski.


1056.

Zderzenia Pokole w Muzuem Wsi Radomskiej. Realizacja reportau dla Telewizji Polskiej.


1057.

Zderzenia Pokole.


1058.

Zderzenie pokole. Nowy projekt LGD ktry otrzyma dofinansowanie!


1059.

Zdobd fundusze na rozwj swojej firmy - bezpatne spotkanie z doradcami. 25 listopada - Przysusza


1060.

Zesp Wolanianki wrd finalistw XIII Oglnopolskiego Festiwalu Kold i Pastoraek „Staropolskie koldowanie”


1061.

Zielone Mosty Narwi nowym czonkiem Partnerstwa Mazowieckich Grup Dziaania


1062.

Zlot Motocyklowy The Irons Party w Jedlisku


1063.

Zrzeszenie Producentw Papryki Rzeczypospolitej Polskiej w Przytyku


1064.

yczenia z okazji Dnia Dziecka!


1065.

Bezpatne kursy pedagogiczne dla kandydatw na instruktorw nauki zawodu.


1066.

Festyn Rodzinny w Wolanowie. Zapraszamy w najblisz niedziel!


1067.

Nabr wnioskw w zakresie dziaania: Poprawienie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


1068.

Nabr wnioskw: Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu


1069.

Przypominamy o naborze wnioskw prowadzonych przez LGD Razem dla Radomki! Termin skadania wnioskw mija 17.05.2013 !


1070.

Relacja z noworocznego koncertu w Kociele w Wolanowie.


1071.

Relacja z Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku w Ziemi Radomskiej


1072.

Sianokosy w Zakrzewie – uroczyste zakoczenie projektu: Na zakrzewsk nut – gramy i piewamy czc pokolenia.


1073.

Zapraszamy do wsppracy w ramach Midzynarodowych Targw Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL


1074.

Zapraszamy na seminarium: Dziaalno lokalnych grup dziaania w latach 2014-2020


1075.

Zapraszamy na seminarium: Dziaalno lokalnych grup dziaania w latach 2014-2020


1076.

Zapraszamy na wyjtkowe widowisko cicia mierci do Jedliska. 19 - 21 luty 2012 r.


1077.

„Teraz Polska Promocja” - konkurs prac magisterskich


1078.

,,Gmina Wolanw w obiektywie” - konkurs


1079.

1 listopada - Dzie Wszystkich witych


1080.

1 maja - 9. rocznica wstpienia Polski do Unii Europejskiej


1081.

1 sierpnia – 67 rocznica wybuchu Postania Warszawskiego.


1082.

1 wrzenia - rocznica wybuchu II Wojny wiatowej


1083.

10 dni Przysuchy i 50 dni Kolbergowskie


1084.

10-te dni Przysuchy i 50-te dni Kolbergowskie


1085.

11 listopada – wito Niepodlegoci


1086.

11 listopada - wito Niepodlegoci


1087.

13 numer Biuletynu LGD "Razem dla Radomki".


1088.

14 padziernika – Dzie Edukacji Narodowej


1089.

16 Numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


1090.

16 Padziernika - Dzie Papiea Jana Pawa II


1091.

17 numer – Biuletyn Informacyjny Lokalne Grupy Dziaania Razem dla Radomki.


1092.

17 wrzenia – 74 rocznica agresji wojsk Zwizku Sowieckiego na Polsk.


1093.

18 czerwiec - Posiedzenie Rady


1094.

20 lecie Samorzdu Gminy i Miasta Przysucha


1095.

24 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


1096.

25 Numer Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


1097.

27 maja - Dzie Samorzdowca


1098.

27 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


1099.

31 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


1100.

33 wydanie Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki


1101.

37 Biuletyn Informacyjny LGD Razem dla Radomki


1102.

40 000 z dofinansowania na zaoenie firmy. Rusza nabr do projektu Radomski Biznes I


1103.

40 numer Biuletynu Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


1104.

5 edycja konkursu Pomys na firm


1105.

6 Spotkania z Folklorem im. Stanisawa Stpniaka w Wieniawie. 22 lipca 2012


1106.

60 – lecie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze


1107.

600-lecie Bitwy pod Grunwaldem


1108.

68 rocznica wybuchu Postania Warszawskiego.


1109.

72 rocznica wybuchu II wojny wiatowej


1110.

74 rocznica wybuchu II wojny wiatowej


1111.

9 numer Biuletynu Stowarzyszenia


1112.

Uwaga! Nowe formularze wnioskw na Mae Projekty i Odnow i Rozwj Wsi.


1113.

Uwaga 21.12 upywa termin naboru wnioskw.


1114.

A to by Gombrowicz


1115.

Agrafka - program stypendialny


1116.

Agrafka Agory - ruszy nabr wnioskw o dofinansowanie programw stypendialnych


1117.

AIR SHOW 2011 w Radomiu


1118.

Akademia kultury


1119.

Akademia Menederw III Sektora.


1120.

Akademia PARP


1121.

Aktualizacja formularzy wnioskw dot. dziaania Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej.


1122.

Aktywowanie strony internetowej


1123.

Album Jedlisk i Okolice


1124.

Album: Co mona zobaczy w Dolinie Radomki


1125.

Alicja Majewska i Wodzimierz Korcz w Jedlisku


1126.

Alicja Wgorzewska i Robert Grudzie w Jedlisku.


1127.

Alternatywne wito Kobiet we Wsoli


1128.

Andrzej Seweryn u Gombrowicza ! 14 wrzenia, godz. 19.30


1129.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie!


1130.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie. 24 listopada. Zapraszamy!


1131.

Andrzejki w Wolanowie


1132.

Anglojzyczny newsletter Europejskiej Sieci Obszarw Wiejskich – Rur@l News.


1133.

Anna Romantowska i Robert Grudzie w Jedlisku – 2 padziernika 2011 r.


1134.

Apel o pomoc dla ofiar trzsienia ziemi na Haiti.


1135.

Apel Polskiego Czerwonego Krzya


1136.

Apetyt na Gombrowicza.


1137.

Argentyscy przyjaciele o Gombrowiczu - film


1138.

Argentyskie przygody Gombrowicza


1139.

ARiMR od 1 czerwca rozpoczyna nabr wnioskw o przyznanie pomocy na zalesianie gruntw rolnych


1140.

ARiMR ogasza nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania -Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw


1141.

ARIMR prowadzi nabr wnioskw o przyznanie premii modym rolnikom w wysokoci do 75 ty. Zotych.


1142.

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie


1143.

ARiMR rozpocz przyjmowanie wnioskw od rolnikw poszkodowanych przez tegoroczne klski ywioowe.


1144.

ARiMR rozpocz realizacj dopat bezporednich za 2011 r.


1145.

Artyku – Smaczek z Doliny Radomki


1146.

Artyku – Wizyta Przedstawicieli EU w LGD Razem dla Radomki


1147.

Artyku : Jak prosperowa na wsi – na temat szkolenia wsporganizowanego przez LGD Razem Dla Radomki.


1148.

Artyku nt. Jarmarku Ludowego w Tygodniku Oko


1149.

Artyku o Domaniowskim Morzu w najnowszym numerze Kroniki Mazowieckiej.


1150.

Artyku o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki"


1151.

Artyku powicony konferencji: LEADER jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpyw na rozwj obszarw wiejskich.


1152.

Artyku w Eurogospodarce na temat produktw tradycyjnych i lokalnych LGD Razem dla Radomki


1153.

Artyku: "Rola i znaczenie Lokalnych Grup Dziaania w rozwoju obszarw wiejskich w Polsce. Dowiadczenia z wdroenia programu pilotaowego LEADER +".


1154.

Artyku: LEDowe oszczdnoci


1155.

Audycja o LGD Razem dla Radomki w Polskim Radiu Program


1156.

Betlejemskie wiato Pokoju


1157.

Bezpatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich.


1158.

Bezpatne egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w Radomiu.


1159.

Bezpatne kursy dla instruktorw praktycznej nauki zawodu.


1160.

Bezpatne kursy e-learningowe


1161.

Bezpatne kursy e-learningowe - Fundacja "Instytut Innowacji"


1162.

Bezpatne miejsca na studiach w Polsko-Japoskiej Wyszej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie dla absolwentw szk ponadgimnazjalnych z Wojewdztwa Mazowieckiego


1163.

Bezpatne seminaria – Euro na Kultur.


1164.

Bezpatne studia podyplomowe ze standardw dziaania NGO


1165.

Bezpatne studia podyplowome – Ekonomia Spoeczna.


1166.

Bezpatne studia z ekonomii spoecznej


1167.

Bezpatne szkolenia – Zawody na trudne czasy.


1168.

Bezpatne szkolenia dla bezrobotnych kobiet i mczyzn.


1169.

Bezpatne szkolenia dla bezrobotnych w Radomiu: Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy.


1170.

Bezpatne szkolenia dla kobiet


1171.

Bezpatne szkolenia dla kobiet w Radomiu.


1172.

Bezpatne szkolenia dla osb odchodzcych z rolnictwa lub rybowstwa.


1173.

Bezpatne szkolenia dla osb pracujcych – Kadry Przyszoci.


1174.

Bezpatne szkolenia dla pracodawcw z zakresu BHP.


1175.

Bezpatne szkolenia dla pracownikw lub dziaaczy organizacji pozarzdowych


1176.

Bezpatne szkolenia dla Rolnikw


1177.

Bezpatne szkolenia e-learningowe


1178.

Bezpatne szkolenia e-learningowe w Akademii PARP


1179.

Bezpatne szkolenia e-learningowe. Zapraszamy do udziau w projekcie!


1180.

Bezpatne szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskania rodkw EFS


1181.

Bezpatne szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskania rodkw z Europejskiego Funduszu Spoecznego


1182.

Bezpatne szkolenia ksigowo-finansowe dla osb pracujcych po 45 roku ycia


1183.

Bezpatne szkolenia w projekcie E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach. Dla uczestnikw przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe!


1184.

Bezpatne szkolenia w Radomiu – Lodoamacze stereotypw.


1185.

Bezpatne szkolenia w Radomiu. Projekt - Zap wiatr w agle, Tobie te si uda.


1186.

Bezpatne szkolenia w Radomiu: Rozwj drog do sukcesu


1187.

Bezpatne szkolenia w Radomiu: Sprzeda z obsug komputera.


1188.

Bezpatne szkolenia w Regionalnym Orodku Europejskiego Funduszu Spoecznego w Radomiu


1189.

Bezpatne szkolenia w Regionalnym Orodku Europejskiego Funduszu Spoecznego w Radomiu.


1190.

Bezpatne szkolenia z dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej ju w przyszym tygodniu.


1191.

Bezpatne szkolenia z zakresu ewaluacji projektw.


1192.

Bezpatne szkolenia zawodowe w Radomiu: Ksigowo komputerowa, Specjalista ds. kadr i pac, podatkowa ksigowo przychodw i rozchodw


1193.

Bezpatne szkolenia: Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu Radomskiego.


1194.

Bezpatne szkolenia: Florystyczne kwalifikacje.


1195.

Bezpatne szkolenia: Konsultacje spoeczne wok inwestycji infrastrukturalnych.


1196.

Bezpatne Szkolenia: Projekt Nowy Start – Lepsza Przyszo


1197.

Bezpatne szkolenia: Zarzdzanie finansami i Relacje z otoczeniem


1198.

Bezpatne szkolenie PO RYBY 2007-2013 dla Czonkw Komitetu LGR „Radomka”


1199.

Bezpatne szkolenie z ksigowoci w dniach 23-24 wrzenia 2009 r. w Tarnowskich Grach


1200.

Bezpatne szkolenie z prawnych aspektw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez organizacj pozarzdow.


1201.

Bezpatne szkolenie z prawnych aspektw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez organizacj pozarzdow.


1202.

Bezpatne szkolenie: Przygotowanie projektu – procedury EFS


1203.

Bezpatne szkolenie: Kadry i pace z obsug programu Symfonia.


1204.

Bezpatne szkolenie: Podstawy HR w dziaalnoci podmiotw ES.


1205.

Bezpatne szkolenie: Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w ramach RPO WM 2007-2013.


1206.

Bezpatne warsztaty: Dobre rzdzenie poprzez wkad spoeczny.


1207.

Bezpatne warsztaty: Dom kultury jako rzeba spoeczna.


1208.

Bezpatne zajcia dla seniorw z podstaw obsugi komputera i Internetu w Jedlisku.


1209.

Bezpatne zajcia z jzyka angielskiego w gminie Jedlisk.


1210.

Bezpatny warsztat „Czas na zmiany - zarzdzanie sob w czasie”


1211.

Bdziesz moj pani - koncert Aleksandra Trbczyskiego i Zbigniewa Wegehaupta we Wsoli.


1212.

Biografia ksidza Jzefa Gackiego


1213.

Biuletyn Informacyjny LGD Razem dla Radomki


1214.

Biuletyn Informacyjny LGD Razem dla Radomki – 29 numer


1215.

Biuletyn Informacyjny Lokalnej Grupy Dziaania – Razem dla Radomki


1216.

Biuletyn Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich.


1217.

Biuletyn LGD „Razem dla Radomki” – Muzea i Izby Regionalne


1218.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki - 28 numer


1219.

Biuletyn Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”


1220.

Biuletyn Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


1221.

Biuletyn MRiRW: Wykorzystywanie rodkw z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013.


1222.

Biuletyn Stowarzyszenia Razem dla Radomki - 35 numer


1223.

Biuletyn Towarzystwa Przyjaci Ziemi Przytyckiej


1224.

Bracia Tarnowscy – najlepsz kapel na Festiwalu Kapel i piewakw Ludowych w Kazimierzu


1225.

Broszura informacyjna – Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej


1226.

Broszura informacyjna - Dziaanie: Tworzenie i Rozwj mikroprzedsibiorstw.


1227.

Broszura informacyjna - Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw


1228.

Business Growth (Rural Denbighshire) for priority market sectors


1229.

By kobiet...


1230.

Caa Polska Czyta Dzieciom w Jedlance.


1231.

Centrum Doradztwa Rolniczego zaprasza na bezpatne szkolenia


1232.

Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu


1233.

Charytatywny Zapustowy Bal Kobiet w Jedlisku.


1234.

Chcesz zosta lokalnym liderem kultury? Zgo si do nas!


1235.

Chopcy kontra Basia we Wsoli


1236.

Chr Canto zaprasza na koncert noworoczny do Przysuchy


1237.

Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziau w projekcie ZAWD NA CZASIE - II EDYCJA, wspfinansowanym przez Unie Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


1238.

Czarna takswka w bibule literackiej. Spotkanie z Robertem Utkowskim u Gombrowicza.


1239.

Czas dla Mam. Rozpoczto nabr wnioskw do V edycji programu AXA Wspieramy Mamy


1240.

Czerwcowy Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Razem dla Radomki


1241.

Czowiek - najlepsza inwestycja


1242.

Czwarty Dzie Sponsora i Przyjaciela Szkoy w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie


1243.

Czy nauka moe by przedsibiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu.


1244.

Debata: Uywanie Gombrowicza w Muzeum


1245.

Digital storytelling - czyli cyfrowe narracje w PSP Zakrzew


1246.

Dni Przysuchy i Dni Kolbergowskie


1247.

Dni Socjologa 2011


1248.

Do 14 stycznia 2013 mona stara si o dofinansowanie polsko-litewskich projektw modzieowych


1249.

Dodatkowy nabr wnioskw do programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na rok 2011.


1250.

Dofinansowanie na budow poudniowej obwodnicy Jedliska.


1251.

Dofinansowanie przebudowy drogi relacji Wieniawa – Brudnw.


1252.

Dom z Wysz Kultur – oglnopolski konkurs dla instytucji kultury.


1253.

Doradztwo On-line dla NGO


1254.

Dotacje do 40 tysicy zotych. Projekt dla planujcych rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej!


1255.

Dotacje do 40 ty. z na rozwj przedsibiorczoci w Wojewdzkim Urzdzie Pracy w Radomiu


1256.

Dotacje na edukacj i rozwj lokalny w Fundacji Kronenberga.


1257.

Dotacje na edukacj i rozwj lokalny w Fundacji Kronenberga. Ostatnie dni naboru!


1258.

Dotacje na inwestycje w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli


1259.

Dotacje na modernizacj drg w powiecie przysuskim.


1260.

Dotacje na oprogramowanie komputerowe.


1261.

Dotacje na organizacj spotka modziey z Polski i Niemiec


1262.

Dotacje na rozwj trzeciego sektora


1263.

Dotacje na zabytki - Nabr wnioskw w zakresie ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami.


1264.

Dotacje UE dla starszych rolnikw.


1265.

Dotacje unijne dla przedsibiorczych i spoecznoci lokalnej


1266.

Doynki Gminne w Wieniawie, V Turniej Soectw oraz Doynki Gminne w Zakrzewie


1267.

DOYNKI GMINNE Wieniawa 2009


1268.

Doynki Powiatu Radomskiego


1269.

Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego – Wyszkw 11.09.2011 r.


1270.

Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Sierpcu -22.08.2010 r.


1271.

Drugi nabr wnioskw do Funduszu Partnerskiego


1272.

Drugi nabr wnioskw dotyczcych rnorodnoci kulturowej i artystycznej


1273.

Dziaaj skutecznie. Modzieowa Akademia Lokalnych Liderw.


1274.

Dziaalno lokalnych grup dziaania w latach 2014-2020. Relacja z seminarium


1275.

Dziedzictwo i Rozwj


1276.

Dzieje Samorzdu i Administracji w Gminie Przysucha


1277.

Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej


1278.

Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej


1279.

Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


1280.

Dzie Otwarty w Mazowieckiej Jednostce Wdraania Programw Unijnych w Radomiu.


1281.

Dzie Otwarty w Radomskim Oddziale Mazowieckiej Jednostki Wdraania Projektw Unijnych w dniu 5 grudnia 2009 r.


1282.

Dzie Samorzdu Terytorialnego


1283.

Dzie Solidarnoci i Wolnoci


1284.

Dzie Wszystkich witych


1285.

Dzie Wszystkich witych - 1 listopada


1286.

Dzie Wszystkich witych - czas zadumy i refleksji.


1287.

Dzie Wszystkich witych -czas zadumy i refleksji


1288.

E-Learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


1289.

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH !!


1290.

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa!


1291.

E-ulotka


1292.

Elbieta Pysiak - starocin centralnych oglnopolskich doynek w Spale


1293.

Entuzjastki Etnografii. Kobiety w krgu przyjaci i wsppracownikw Oskara Kolberga


1294.

Euro na Edukacj.


1295.

Eurogospodarka i Eurogospodarz


1296.

European Network for Rural Development


1297.

Europejski Rok Obywateli 2013


1298.

Europejski Tydzie Maych i Duych Przedsibiorstw: Gospodarstwo Rolne Pastwa Pysiak


1299.

Europejski Tydzie Maych i Duych Przedsibiorstw: Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz


1300.

Europejski Tydzie Maych i Duych Przedsibiorstw: sylwetka Piekarni Wacyn


1301.

Europejski Tydzie Maych i Duych Przedsibiorstw: Zakady Mistne Ted


1302.

Europejski Tydzie Maych i rednich Przedsibiorstw


1303.

Ferie Zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie!


1304.

Festiwal Produktw Regionalnych w Zwoleniu


1305.

Festiwal Produktw Regionalnych w Zwoleniu. 11 luty 2012 r.


1306.

Festyn Doynkowy w Wieniawie. 2 wrzenia 2012 r.


1307.

Festyn Ekologiczny w Mniszku. Zapraszamy!


1308.

Festyn Rodzinny w Przytyku


1309.

Festyn Rodzinny w Wolanowie


1310.

Festyn w Wolanowie


1311.

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wieniawie


1312.

Festyn z okazji poegnania lata w Wieniawie


1313.

Film o Stowarzyszeniu


1314.

Film promujcy projekt Jestem aktywny – bd przedsibiorc


1315.

Filmy prezentujce zespoy ludowe z gmin LGD Razem dla Radomki.


1316.

Filmy promujce obszar gmin LGD Razem dla Radomki


1317.

Filmy przedstawiajce zespoy ludowe wystpujce na 53 Dniach Kolbergowskich w Przysusze


1318.

Filmy z zaj prowadzonych w Innowacyjnych Klubach Przedsibiorczoci oraz z Regionalnego Konkursu – realizowanych w ramach projektu Jestem aktywny – bd przedsibiorc.


1319.

Fina VI Rowerowego Zlotu Gwiedzistego


1320.

Firmy z obszaru gmin tworzcych Stowarzyszenie Razem dla Radomki nagrodzone na Gali Konkursu Pera Powiatu.


1321.

Fitness Park na powietrzu sfinansowany ze rodkw LGD „Razem dla Radomki”


1322.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis.


1323.

Fundacja Programw Pomocy dla Rolnictwa


1324.

Fundusz Maych Grantw: Nabr wnioskw na ochron biornorodnoci


1325.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: ruszy konkurs na wizyty przygotowawcze


1326.

Fundusze europejskie na rzecz rozwoju obszarw wiejskich – wykad otwarty.


1327.

Fundusze na konserwacje i rewitalizacje dziedzictwa kulturowego


1328.

Fundusze Szwajcarskie: Kolejny nabr dla Organizacji Pozarzdowych


1329.

Fundusze Szwajcarskie: Nabr wnioskw dla organizacji pozarzdowych


1330.

Fundusze Unijne dla Przedsibiorcw


1331.

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania nabywanie umiejtnoci i aktywizacja


1332.

Gimnazjalici na szstk z plusem. Artyku w Tygodniku Radomskim.


1333.

Gmina Przytyk. Dzieje Samorzdu i Administracji 1809-1990


1334.

Gmina Zakrzew wczoraj i dzi


1335.

Gminne Doynki w Zakrzewie


1336.

GMINNE SPORTOWE ZAWODY POARNICZE w Przytyku


1337.

Gminny Orodek Kultury w Wieniawie zaprasza na bezpatne zajcia!


1338.

Golonka z Przytyka z certyfikatem Doce Polskie


1339.

GOMBROWICZ NA ULICY. Nie tylko dla zawodowcw!


1340.

Gombrowicz wraca jesieni. Zaprasza na spotkanie z Rit Gombrowicz i Renat Przemyk


1341.

Gospodarstwo Pastwa Pysiak w finale konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013 r.


1342.

GoWake i Powitanie Lata w Domaniowie


1343.

GoWake powraca do Domaniowa!


1344.

Granty dla ekologicznych projektw edukacyjnych.


1345.

Granty na doywianie dzieci - trwa nabr wnioskw


1346.

Granty na innowacyjne projekty edukacyjne


1347.

Granty na lokalny program prozdrowotny.


1348.

Granty na projekty nakierowane na rozwj modziey - mniej znane rda dotacji dla NGO


1349.

Granty w programie ekologicznym - ywiec Zdrj.


1350.

Grayna Augucik rozpocznie nowy rok koncertowy u Gombrowicza.


1351.

Grayna Jeromin-Gauszka, pisarka z gminy Zakrzew, wydaa kolejn powie.


1352.

Grudniowy numer Biuletyn LGD Razem dla Radomki.


1353.

Grunwald 1410. Historia i tradycja.


1354.

Grunwald w Taczowie.


1355.

Gruzja. Midzynarodowe szkolenie dotyczce wolontariatu


1356.

Gwiazdy dla patriotyzmu. Alicja Wgorzewska i Robert Grudzie w Jedlisku


1357.

High Definition w Muzeum Witolda Gombrowicza. 19 luty 2012 r.


1358.

Historia na kartach pocztowych. Wystawa w Zakrzewie!


1359.

I Konkurs ofert na realizacj projektw wolontariatu dugoterminowego


1360.

I Midzynarodowe Targi Turystyki


1361.

I Oglnopolski Kongres Wsppracy i Rozwoju: LIDER 2009


1362.

I Oglnopolskie Zawody ucznicze Dzieci i Modziey o Puchar Wjta Gminy Zakrzew


1363.

I Przegld Twrczoci Dzieci i Modziey w Wolanowie


1364.

I Regionalny Festiwal Dziedzictwa Wszelakiego SZYCHA 2011


1365.

I ty moesz zosta trenerem biznesu - bezpatne szkolenia.


1366.

Ig Malowane - wystawa w Wieniawie


1367.

II Gala Konkursu Gospodarczego Pera Powiatu


1368.

II Karpackie Dni Zielonej Turystyki.


1369.

II Oglnopolski Zlot Motocyklowy THE IRONS PARTY 5 - 7.07.2013 Jedlisk


1370.

II Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia


1371.

II turniej soectw o puchar Wjta Przytyka


1372.

III Edycja konkursu grantowego Akademia Orange.


1373.

III edycja konkursu grantowego Funduszu Spoecznego Notariatu


1374.

III Festiwal Produktw Regionalnych.


1375.

III Festyn Rodzinny "Powitanie Lata" Domaniw 2009


1376.

III Festyn Rodzinny w Domaniowie


1377.

III Gala Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego.


1378.

III Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarw Wiejskich


1379.

III Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. 17-18 listopada 2011 r.


1380.

Inauguracja projektu Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej - Multicel


1381.

Informacja


1382.

Informacja


1383.

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"


1384.

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki


1385.

Informacja o posiedzeniu Zarzdu Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


1386.

Informacje o posiedzeniu Rady LGD Razem dla Radomki


1387.

Informator Wieniawski 1991-1997


1388.

Innowacyjna oferta edukacyjna


1389.

Inny wiat w Zakrzewie – artyku w Tygodniku Radomskim.


1390.

Instrumenty wsparcia obszarw wiejskich


1391.

Inter Cross Culture – Transnarodowy Projekt Wsppracy


1392.

Inwestycje Gminy Jedlisk


1393.

Inwestycje w Gminie Wolanw.


1394.

IV Doroczne Seminarium dla doradcw wsppracujcych z LGD


1395.

IV edycja konkursu dla mazowieckich producentw ywnoci o LAUR MARSZAKA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO.


1396.

IV edycja konkursu: Polska wie – dziedzictwo i przyszo


1397.

IV edycja programu grantowego Orange


1398.

IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarw Wiejskich.


1399.

IV TURNIEJ SOECTW


1400.

IV Turniej Stoectw w Jedlisku


1401.

Jak to byo z papryk? Polecamy artyku o pocztkach uprawy papryki w Polsce


1402.

Jako, ktra si opaca – pienidze dla rolnikw produkujcych ywno wysokiej jakoci


1403.

Jan Nowicki u Gombrowicza!


1404.

Jarmark Ludowy w Bierwcach ju w niedziel.


1405.

Jarmark Ludowy w Bierwcach ju w niedziel. Serdecznie Zapraszamy!


1406.

Jarmark Ludowy we Wrzosie - relacje prasowe


1407.

Jarmark Ludowy we Wrzosie ju jutro. Zapraszamy!


1408.

Jesienny biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Razem dla Radomki


1409.

Jestem aktywny – bd przedsibiorc.


1410.

Jestem aktywny – bd przedsibiorc. Konferencja koczca realizacj projektu.


1411.

Joasia Radulska z Wolanowa laureatk konkursu o Mazowszu. Gratulujemy!


1412.

Jutro w Jedlisku odbdzie si cicie mierci.


1413.

Ju jutro rozpoczynaj si 12 Dni Przysuchy i 52 Dni Kolbergowskie. Zapraszamy.


1414.

Kadry przyszoci: bezpatne szkolenia w Radomiu dla osb pracujcych.


1415.

Karol Okrasa gociem w gminie Zakrzew


1416.

Kiermasz Wielkanocny w Wolanowie. 23 marca 2012 r.


1417.

Klaster Eksport Promocja Azja (EPA) zaprasza do wsppracy!


1418.

Klasyczne wito kobiet we Wsoli


1419.

Kolejne nagrody dla Gminy Zakrzew i Powiatu Przysuskiego


1420.

Kolejne wyrnienia dla Gminy Jedlisk.


1421.

Kolejny numer Biuletynu


1422.

Kolorowa Akademia


1423.

Komisja Europejska z wizyt w Stowarzyszeniu Razem dla Radomki


1424.

Komunikat UE w sprawie Wsplnej Polityki Rolnej w perspektywie 2014 – 2020


1425.

Koncert charytatywny na rzecz osb chorych na SM ju jutro. Serdecznie Zapraszamy.


1426.

Koncert i spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wieniawie ju dzisiaj. Zapraszamy.


1427.

Koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia Chru Canto z Przysuchy ju jutro! Zapraszamy!


1428.

Koncert Leny Ledoff w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli


1429.

Koncert Wigilijny w Wieniawie.


1430.

Koncert z okazji 20-lecia Chru Canto z Przysuchy.


1431.

Konferencja – Cyfrowe Mazowsze 2015: Partnerstwo dla modernizacji regionu.


1432.

Konferencja – Salceson Wizytowy Produktem Tradycyjnym. 14.08.2012 r - Zakrzew.


1433.

Konferencja – Salceson Wizytowy Produktem Tradycyjnym. 14.08.2012 r. - Zakrzew.


1434.

Konferencja Forum Regionw – 7 kwietnia w Krakowie.


1435.

Konferencja naukowa w Zakrzewie: Grunwald 1410 – historia i tradycja.


1436.

Konferencja organizowana w Radomiu przez Mazowiecka jednostk Wdraania Programw Unijnych


1437.

Konferencja podsumowujca projekt - Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w rodkach masowego przekazu.


1438.

Konferencja podsumowujca wdraanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dziedzictwa i Rozwj


1439.

Konferencja powicona projektom edukacyjnym. Warszawa – 26 wrzenia 2011 r.


1440.

Konferencja prasowa Starostwa Powiatowego w Radomiu dot. Papryki Przytyckiej


1441.

Konferencja promujca projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji


1442.

Konferencja pt. Akademia Partnerstwa. Inicjatywy obywatelskie na zielonych Szlakach.


1443.

Konferencja Starostwa Powiatowego w Radomiu nt. Papryki Przytyckiej - relacja telewizyjna.


1444.

Konferencja w Radomiu: W poszukiwaniu skutecznych narzdzi integracji spoecznej.


1445.

Konferencja: Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpyw na rozwj obszarw wiejskich


1446.

Konferencja: Dziedzictwo i rozwj – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju


1447.

Konferencja: Informacja i promocja oraz proces inwestycyjny w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013


1448.

Konferencja: Instrumenty i rdo finansowania projektw w Osi 4 Leader


1449.

Konferencja: Produkt tradycyjny i lokalny szans rozwoju regionu. 15 marca 2012 r.


1450.

Konferencja: Rozwj paprykowego regionu radomskiego


1451.

Konferencja: Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji.


1452.

Konkurs Przyjazna Wie – na najlepsze projekty infrastrukturalne


1453.

Konkurs "Przyjazna Wie"


1454.

Konkurs – aktywni 50+


1455.

Konkurs - Kobieta Przedsibiorcza 2010 roku


1456.

Konkurs - Najbardziej Innowacyjny Mody Rolnik 2011


1457.

Konkurs dla mazowieckich producentw ywnoci.


1458.

Konkurs dla uczestnikw projektu: E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa.


1459.

Konkurs dotacyjny dla spdzielni socjalnych


1460.

Konkurs dotacyjny MEN: Zdrowe dzieci to nasz kapita.


1461.

Konkurs dotacyjny na organizacj zaj sportowych.


1462.

Konkurs dotacyjny na realizacj zada z zakresu turystyki: Mazowiecki Szlak Literacki oraz Szlak Frontu Wschodniego I Wojny wiatowej.


1463.

Konkurs dotacyjny: Dziaania na rzecz poprawy warunkw ycia ludzi starszych


1464.

Konkurs dotacyjny: Dziaania na rzecz poprawy warunkw ycia ludzi starszych.


1465.

Konkurs dotacyjny: Midzynarodowa wymiana modziey.


1466.

Konkurs dotacyjny: Na wakacje po umiech.


1467.

Konkurs dotacyjny: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i modziey


1468.

Konkurs dotacyjny: Realizacja dziaa w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego.


1469.

Konkurs dotacyjny: Realizacja dziaa zwizanych z rozwojem turystyki


1470.

Konkurs dotacyjny: Realizacja zada w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego 2012


1471.

Konkurs dotacyjny: Realizacja zada z zakresu kultury fizycznej w 2013 r.


1472.

Konkurs dotacyjny: Rozwj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym


1473.

Konkurs dotacyjny: wietlica – Dzieci - Praca


1474.

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwj kompetencji cyfrowych


1475.

Konkurs dotacyjny: Wspieranie europejskich festiwali kultury.


1476.

Konkurs EU: Dziaania programowe Europejskie partnerstwo na rzecz sportu


1477.

Konkurs Europa dla Obywateli: Wsparcie projektw organizacji spoeczestwa obywatelskiego


1478.

Konkurs Eurozagroda.


1479.

Konkurs fotograficzny "Co mona zobaczy w Dolinie Radomki"


1480.

Konkurs fotograficzny „Klimaty Mazowsza”


1481.

Konkurs fotograficzny dla mieszkacw terenu LGD


1482.

Konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu.


1483.

Konkurs fotograficzny: Przysucha - najpikniejsze zaktki


1484.

Konkurs fotograficzny: Rolnik – czowiek sukcesu


1485.

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego Pera Powiatu. Termin nadsyania zgosze mija 3 lutego 2012 r.


1486.

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego Pera Powiatu. Termin nadsyania zgosze mija 8 lutego 2013 r.


1487.

Konkurs Grantowy – Wsparcie Demokracji w 2013 roku.


1488.

Konkurs grantowy dla maych placwek opiekuczo-wychowawczych


1489.

Konkurs grantowy Fundacji BNP Paribas: Wakacje z Korczakiem


1490.

Konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii


1491.

Konkurs grantowy Funduszu Spoecznego Notariatu


1492.

Konkurs grantowy na edukacj opiekunw i rodzin osb niesamodzielnych


1493.

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarzdowych w 2012 r.


1494.

Konkurs kulinarny na najlepsz potraw lokaln przygotowan z papryki


1495.

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki na najlepsz potraw lokalna przygotowan z papryki


1496.

Konkurs LGD Razem dla Radomki na najlepsz prac licencjack, magistersk i doktorsk.


1497.

Konkurs Liderzy Natury


1498.

Konkurs literacki "Pamitnik z okresu dojrzewania" rozstrzygnity.


1499.

Konkurs MEN: Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej


1500.

Konkurs Mieszkajmy Pikniej


1501.

Konkurs Mieszkajmy Pikniej


1502.

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej: Midzynarodowa wymiana modziey.


1503.

Konkurs MPiPS: Realizacja zada w Programie wietlica – Dzieci – Praca


1504.

Konkurs na film promujcy Program Infrastruktura i rodowisko


1505.

Konkurs na filmy promujce obszar gmin „Razem dla Radomki”. Termin zgaszania prac wyduony do dnia 26 wrzenia.


1506.

Konkurs na filmy promujce obszar gmin tworzcych Lokaln Grup Dziaania Razem dla Radomki. Termin zgosze upywa 21 wrzenia!


1507.

Konkurs na filmy promujce obszar LGD Razem dla Radomki rozstrzygnity!


1508.

Konkurs na filmy promujce obszar Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


1509.

Konkurs na komiks promujcy Program Operacyjny Kapita Ludzki pt. Czowiek – najlepsza inwestycja


1510.

Konkurs na logo KSOW.TV


1511.

Konkurs na logo Papryki Przytyckiej


1512.

Konkurs na Logo Papryki Przytyckiej !


1513.

Konkurs na Logo Papryki Przytyckiej!


1514.

Konkurs na Logo Papryki Przytyckiej! Termin zgosze upywa jutro


1515.

Konkurs na logo portalu turystycznego


1516.

Konkurs na logotyp Roku Kolbera ju trwa!


1517.

Konkurs na logotyp Stowarzyszenia Perspektywy.


1518.

Konkurs na najaktywniejsze soectwo na Mazowszu


1519.

Konkurs na najciekawsz inicjatyw innowacyjn


1520.

Konkurs na najlepsz pyt folkow


1521.

Konkurs na najlepsz prac magistersk


1522.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2011 roku.


1523.

Konkurs na realizacje dziaa: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowy kultury spoeczestwa informacyjnego


1524.

Konkurs na realizacj zada w zakresie nauki, edukacji, owiaty i wychowania.


1525.

Konkurs na realizacj zada z zakresu upowszechniania sportu


1526.

Konkurs na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych


1527.

Konkurs na skadanie wnioskw o Finansowanie


1528.

Konkurs na wdroenie standardw usug i modeli instytucji pomocy i integracji spoecznej.


1529.

Konkurs na zabawk – ozdob choinkow oraz szopk boonarodzeniow.


1530.

Konkurs Pikno doliny Radomki rozstrzygnity!!


1531.

Konkurs plastyczny dla dzieci - Zmiany w mojej okolicy


1532.

Konkurs Polska dla wszystkich


1533.

Konkurs Polska Piknieje – 7 cudw Funduszy Europejskich.


1534.

Konkurs Polska Piknieje 2013 – 7 cudw Funduszy Europejskich !


1535.

Konkurs Przyjazna Wie


1536.

Konkurs UE: Partnerstwa modzieowe


1537.

Konkurs w zakresie kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego.


1538.

Konkurs wnioskw na dofinansowanie polsko-litewskich projektw modzieowych


1539.

Konkurs: Bezpieczna i przyjazna szkoa – Z pasj na Ty


1540.

Konkurs: Dostp do Internetu na etapie ostatniej mili


1541.

Konkurs: Edukacja dla przedsibiorczoci.


1542.

Konkurs: Fundusz Maych Grantw 2012


1543.

Konkurs: Najciekawsze zaktki gminy Wolanw.


1544.

Konkurs: Najpikniejsze Parki Mazowsza


1545.

Konkurs: Partnerstwa modzieowe


1546.

Konkurs: wietlica- Dzieci – Praca


1547.

Konkurs: Wsppraca modzieowa z pastwami niessiadujcymi z UE


1548.

Konkurs: Wzmacnianie kompetencji JST, dialog spoeczny i wsppraca ze spoeczestwem obywatelskim


1549.

Konsultacje On Line


1550.

Konsultacje spoeczne – Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020


1551.

Krystyna Bielawska z Przysuchy laureatk nagrody Viventi Caritate.


1552.

Ksika o historii i dziaalnoci harcerstwa polskiego na terenie Ziemi Radomskiej


1553.

KSOW ogasza Konkurs Przyjazna Wie


1554.

Kurs e-learningowy "Parnerstwo z instytucjami zagranicznymi"


1555.

Kurs na jako – poznanie Akcji 4.3 programu: Modzie w dziaaniu.


1556.

Kusaki 2010


1557.

Kwartalnik Stowarzyszenia Kapita Praca Rozwj.


1558.

Kwietniowo-majowe PROWieci


1559.

Lato w Jedlisku 2012


1560.

Laureat Nagrody Nike 2011 – Marian Pilot gociem Muzeum Witolda Gombrowicza.


1561.

Leader w Polsce - przykady projektw


1562.

Leader w wojewdztwie mazowieckim


1563.

LEADER. Budowanie potencjau spoecznego


1564.

Legendarna „Msza wdrujcego” w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.


1565.

LGD „Razem dla Radomki” zaprasza na warsztaty fotograficzne.


1566.

LGD na Doynkach Wjewdzkich w Mitnem


1567.

LGD na Midzynarodowych Targach AGROTRAVEL w Kielcach 05-07.04.2013 r. – Relacja z pierwszego dnia


1568.

LGD na XV Oglnopolskim Sympozjum Agroturystycznym


1569.

LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawsz Inicjatyw Innowacyjn w Regionie!


1570.

LGD Razem dla Radomki na Doynkach Prezydenckich w Spale – 24-25 wrzenia 2011 r.


1571.

LGD Razem dla Radomki na III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych.


1572.

LGD Razem dla Radomki na Jarmarku Koskim – Wstpy w Skaryszewie


1573.

LGD Razem dla Radomki na Pierwszej Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich w Kozienicach.


1574.

LGD Razem dla Radomki na Regionaliach!


1575.

LGD Razem dla Radomki na Targach Turystycznych Biesiady Mazurskiej


1576.

LGD Razem dla Radomki otrzymaa kolejne rodki na aktywizacj i rozwj obszarw wiejskich!!!


1577.

LGD Razem dla Radomki uczestniczy w targach Agrotravel


1578.

LGD Razem dla Radomki zaprasza na najblisze warsztaty fotograficzne


1579.

LGD Razem dla Radomki zaprasza na szkolenia dla TRIZ-menw


1580.

LGD Razem dla Radomki zaprasza na uroczystoci zwizane z obchodami Jubileuszu 100 – lecia powstania harcerstwa.


1581.

Lider 2009


1582.

Lipcowy biuletyn


1583.

Lipcowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki


1584.

Lista operacji wybranych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach dziaania „Odnowa i rozwj Wsi” - zatwierdzonych przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego


1585.

Lista rankingowa wnioskw


1586.

Lista rankingowa wnioskw w ramach dziaania: Mae projekty.


1587.

Lista rankingowa wnioskw w ramach dziaania: Tworzenie i rozwj mikroprzedsiebiorstw oraz Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.


1588.

Lista rankingowa wnioskw zgoszonych w ramach dziaania: Mae projekty.


1589.

Lista rankingowa wnioskw zgoszonych w ramach dziaa: Odnowa i rozwj Wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.


1590.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty


1591.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty.


1592.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw; Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty


1593.

Listopadowe PROWieci


1594.

Listopadowy Biuletyn LGD Razem dla Radomki


1595.

Logo Stowarzyszenia


1596.

Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki na Mazowieckim wicie Plonw


1597.

Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki na Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2013


1598.

Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki na Targach Agrotravel


1599.

Lokalna Grupa Rybacka "Radomka"


1600.

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarw Rybackich (LSROR)


1601.

Lokalne Grupy Dziaania z Finlandii poszukuj partnerw do wsppracy


1602.

Lokalne Grupy Rybackie


1603.

Lokalni Liderzy.


1604.

Lokalnie – wsppracujemy odpowiedzialnie.


1605.

Ludowe Oscary – konkurs na najciekawsze wydarzenia folklorystyczne w Polsce


1606.

Ludowo w Bierwcach. Relacja z Jarmarku Ludowego


1607.

Lutowe PROWieci


1608.

Lutowe wydanie Prowieci


1609.

Lutowy Biuletyn Stowarzyszenia Razem dla Radomki


1610.

Magda Umer w Muzeum Gombrowicza we Wsoli


1611.

Majowe spotkanie z organizacjami pozarzdowymi w Radomiu


1612.

Majwka w Bierwieckiej Woli


1613.

Majwka w Gminie Jedlisk


1614.

Marcowe posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia: Razem dla Radomki


1615.

Marcowe PROWieci


1616.

Mariusz Pudzianowski w roli rycerza Poway z Taczewa.


1617.

Marka wiejskiego produktu turystycznego


1618.

Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Adam Struzik - gociem spotkania Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" w Zakrzewie.


1619.

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych zaprasza na konferencje "Mazowsze piknieje"


1620.

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych zaprasza na konferencj "Mazowsze piknieje".


1621.

Mazowiecki Kongres Lokalnych Grup Dziaania


1622.

Mazowiecki Leader Zwizek Stowarzysze


1623.

Mazowiecki Lider


1624.

Mazowieckie wito Plonw w Kozienicach


1625.

Mazowsze i Maopolska tworz centra edukacji – artyku o projekcie wsppracy LGD Razem dla Radomki


1626.

Miejsce kultury, kultura masowa w Muzeum Gombrowicza we Wsoli


1627.

Midzygimnazjalny konkurs recytatorski "Noc witojaska"


1628.

Midzynarodowa Konferencja - Wiejski Produkt Turystyczny – Dowiadczenia i Wyzwania


1629.

Midzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski


1630.

Minister Rolnictwa zapowiada uruchomienie przez ARiMR nowych naborw w ramach PROW 2007 - 2013 oraz akcji kredytowej dla rolnikw.


1631.

Ministerstwo rodowiska. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzdowych


1632.

Mistrzostw Europy i Afryki w wakeboardingu i wakeskatingu w Domaniowie!


1633.

Mistrzostwa Akrobacji Samolotowej w Radomiu


1634.

Mistrzostwa wiata Akrobacji Samolotowych 2010 odbd si w Piastowie


1635.

Mode Menederki Kultury: rusza nowy projekt!


1636.

Modzi bdcie przedsibiorczy


1637.

Modzieowa Akademia Lokalnych Liderw!


1638.

Modzieowi Animatorzy Lokalni


1639.

Moje boisko - Orlik 2012


1640.

MPiPS: Konkurs inicjatyw organizacji pozarzdowych


1641.

Muzeum Gombrowicza zaprasza na Boskie Buenos. 4 grudnia 2011 r.


1642.

Muzeum na Wakacje. Przysucha zaprasza!


1643.

Muzeum w Przysusze w prestiowym projekcie!


1644.

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu „Prowincja Gombrowicz”.


1645.

Na caej poaci nieg – koncert u Gombrowicza. 11 grudnia


1646.

Na dobry pocztek!


1647.

Na Ludowo w Bierwcach. Relacja z Jarmarku Ludowego.


1648.

Na rowerze po regionie radomskim


1649.

Nabory wnioskw


1650.

Nabr wnioskw - dziaanie 6.2 Turystyka


1651.

Nabr wnioskw do jesiennej edycji konkursu Programu RITA otwarty!


1652.

Nabr wnioskw do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne


1653.

Nabr wnioskw do programu Pajacyk


1654.

Nabr wnioskw do Programu Pajacyk PAH


1655.

Nabr wnioskw na Poddziaanie 9.1.2 w ramach POKL


1656.

Nabr wnioskw prowadzonych przez LGD Razem dla Radomki!


1657.

Nabr wnioskw w Programie Europa dla Obywateli


1658.

Nabr wnioskw w ramach dziaania Modernizacja gospodarstw rolnych


1659.

Nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


1660.

Nabr wnioskw w ramach programu: Wspieranie pozarzdowych organizacji ekologicznych.


1661.

Nabr wnioskw w zakresie dziaania: Mae projekty.


1662.

Nabr wnioskw w zakresie dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Odnowa i Rozwj Wsi, Mae Projekty.


1663.

Nabr wnioskw z zakresu dziaania Maych Projektw ju w marcu.


1664.

Nabr wnioskw: Dziaanie 1.5. Rozwj przedsibiorczoci dla mikro i maych przedsibiorstw


1665.

Nagroda im. Bp Jana Chrapka. Zgo kandydata do nagrody Viventi Caritate.


1666.

Nagroda specjalna dla zespou akowie z Jedliska za widowisko cicie mierci.


1667.

Nagrody Gali Biznesu i Samorzdu dla Zakrzewa i Przysuchy


1668.

Nagrody Gali Biznesu Ziemi Radomskiej dla firm z obszaru LGD Razem dla Radomki.


1669.

Nagrody Liderw Regionu dla Przytyka i Wolanowa.


1670.

Nagrodzone filmy na temat gmin tworzcych LGD Razem dla Radomki


1671.

Najblisze posiedzenia Zarzdu i Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki.


1672.

Najblisze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki


1673.

Najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki


1674.

Najnowsze wydanie biuletynu LGD Razem dla Radomki


1675.

Najnowszy Biuletyn Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki.


1676.

Najnowszy numer biuletynu Wieci.


1677.

Najnowszy numer PROWieci.


1678.

Najpikniejsza piosenka na wiecie we Wsoli.


1679.

Napisz scenariusz zaj nt. Europejskiego Funduszu Spoecznego.


1680.

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program dopat na zakup i monta kolektorw sonecznych


1681.

Nawizanie wsppracy pomidzy Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu i LGD Razem dla Radomki


1682.

Newsletter Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich


1683.

Niby magia w Zakrzewie.


1684.

Nic nowego pod socem w Muzeum Gombrowicza.


1685.

Nie samym Grunwaldem Zakrzew yje


1686.

Nieakademicka szkoa twrczego pisania - rozpoczcie projektu realizowanego w ramach programu grantowego Akademii Orange


1687.

Niedziela ze Zdrowiem – spotkanie nt. edukacji prozdrowotnej


1688.

Niedziela ze Zdrowiem w Zwoleniu


1689.

Niedzielne spotkania w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze


1690.

Nieprowincjonalna „Prowincja Gombrowicz” ju jutro w Muzeum Gombrowicza we Wsoli.


1691.

Noc Muzew u Gombrowicza. Pitek – 18 maja 2012 r.


1692.

Noc Muzew w domu Gombrowiczw ju jutro!


1693.

Noc Muzew w Przysusze


1694.

Nowa droga w gminie Zakrzew


1695.

Nowa opcja naszej strony: E-pocztwki.


1696.

Nowa publikacja LGD: Folklor – wany element ycia mieszkacw wsi oraz Oskar Kolberg a wspczesny folklor


1697.

Nowa sala gimnastyczna w Jedlance


1698.

Nowa strona internetowa gminy Wieniawa


1699.

Nowa wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze: Szkolnictwo w Przysusze w latach 1900-1945. Zapraszamy!


1700.

Nowe Centrum Kultury w gminie Jedlisk wspfinansowane ze rodkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki!


1701.

Nowe drogi powstan w gminach nalecych do Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki".


1702.

Nowe logo Stowarzyszenia


1703.

Nowe umowy podpisane na realizacj operacji wybranych przez LGD Razem dla Radomki w ramach dziaania Odnowa i Rozwj Wsi


1704.

Nowoczesna pywalnia w Przysusze


1705.

Noworoczny koncert organowy w Wolanowie


1706.

Nowoci na stronie


1707.

Nowy sprzt zakrzewskich straakw


1708.

Nowy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich


1709.

Nowy Biuletyn LGD Razem dla Radomki


1710.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”


1711.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


1712.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki.


1713.

Nowy numer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich


1714.

Nowy numer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich


1715.

Nowy numer Biuletynu KSOW. Zapraszamy do Lektury.


1716.

Nowy numer PROWiesci.


1717.

Nowy numer PROWieci.


1718.

Nowy Projekt LGD Razem dla Radomki: E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


1719.

Obchody 95 – lecia powstania Ochotniczej Stray Poarnej w Przysusze


1720.

Obz WoodCamp nad zalewem w Toporni w Przysusze!


1721.

Obywatele dla demokracji – I edycja konkursu.


1722.

Ocali od zapomnienia – folkowe podsumowanie projektu w Bienidzicach


1723.

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji bdzie przyjmowa wnioski o przyznanie dopat bezporednich, wsparcia ONW i patnoci rolno rodowiskowych za 2012 r.


1724.

Od 23 stycznia 2012 r. mona skada wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie lasw zniszczonych przez klski ywioowe


1725.

Od dzi ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopat bezporednich, wsparcia ONW i patnoci rolnorodowiskowych za 2012r.


1726.

Od dzi ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na odbudow gospodarstw zniszczonych przez klski ywioowe


1727.

Odbdzie si II Letnia Spartakieda Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich


1728.

Odnowiono wntrze barokowego kocioa z Wolanowa.


1729.

Oferta wsppracy : Modzie w Europie – Innowacyjna Przedsibiorczo


1730.

Oferty pracy przy projekcie MultiCEL


1731.

Oficjalny e-mail Stowarzyszenia


1732.

Ogaszamy nabr wnioskw w zakresie dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Odnowa i rozwj wsi


1733.

Ogaszamy rozpoczcie konkursu literackiego „Pamitnik z okresu dojrzewania”


1734.

Ogoszenie o naborze wnioskw prowadzonych przez Lokaln Grup Dziaania Razem dla Radomki


1735.

Ogoszenie o naborze wnioskw prowadzonych przez Lokaln Grup Dziaania Razem dla Radomki!


1736.

Oglnopolska Gieda Projektw. Nowe media – nowe perspektywy dla animacji kultury


1737.

Oglnopolska Kampania Spoeczna: Dieta Kanapkowa Smaczna i Zdrowa


1738.

Oglnopolski Konkurs Grantowy Rwna Szanse w 2013 roku


1739.

Oglnopolski Zlot Motocyklowy The Irons Party w Jedlisku.


1740.

Oglnopolskie seminarium pt. "LEADER potrzebuje Liderw"


1741.

Oglnopolskie Targi Papryki


1742.

Oglnopolskie Targi Papryki


1743.

Olga Tokarczuk w Muzeum Gombrowicza. 4 padziernika 2011 r.


1744.

Opowieci przydronych kapliczek


1745.

Orze Agrobiznesu przyznany Tadeuszowi Tomasikowi – Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha.


1746.

Ostatnie dni nadsyania zgosze do Konkursu Przyjazna Wie


1747.

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu.


1748.

Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie


1749.

Otwarcie Muzeum Witolda Gombrowicza


1750.

Otwarcie Placu Zabaw w Taczowie


1751.

Otwarta szkoa - przeduony termin skadania ofert


1752.

Otwarty konkurs na dofinansowanie zada programu - Sport Wszystkich Dzieci


1753.

Otwarty konkurs na realizacj zada w zakresie turystyki w 2012 roku.


1754.

Otwarty konkurs ofert Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy spoecznej w 2013 r.


1755.

Otwarty konkurs w obszarze rolnictwa i modernizacji terenw wiejskich.


1756.

Otwarty konkurs w zakresie dziaania na rzecz zrwnowaonego rozwoju oraz ochrony walorw przyrodniczych wojewdztwa mazowieckiego.


1757.

Otwarty konkurs w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.


1758.

Otwarty konkurs wnioskw na realizacj zada sportowych dla dzieci


1759.

Owoce w szkole


1760.

Owocne inicjatywy Razem dla Radomki


1761.

Pajacyk - nabr wnioskw o dofinansowanie doywiania w szkoach.


1762.

Paac Domaniowski – Premier Roku!


1763.

Pamici Mirosawa Mazurkiewicza


1764.

Panel Gombrowiczowski we Wsoli. 7-8 padziernika 2011 r.


1765.

Pani Krystyna Bielawska wrd nominowanych do nagrody Viventi Caritate - yjcemu Mioci


1766.

Panorama Gminy Jedlisk


1767.

Panorama Gminy Jedlisk


1768.

Panorama Gminy Jedlisk - wydanie marcowe


1769.

Panorama Jedliska


1770.

Panorama Jedliska.


1771.

Papryka Przytycka na Licie Produktw Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


1772.

Papryka Przytycka w programie Karola Okrasy


1773.

Papryka w regionie radomskim- artyku Bogusawa Wodarczyka


1774.

Paprykowy Ogrd


1775.

Parada Schumana ju w najblisz sobot.


1776.

Parafia Jankowice i P wieku parafii Bierwce


1777.

Parafialny Festyn Rodzinny w miejscowoci Bielicha


1778.

PARP ogosi harmonogram naboru wnioskw o dofinansowanie projektw w 2012 r.


1779.

Partnerstwo Paprykowy Szlak


1780.

Pery Beskidu Sdeckiego partnerem LGD Razem dla Radomki


1781.

Pery Powiatu Rozdane !


1782.

Pikno folkloru i sztuki ludowej. Zapraszamy 16 wrzenia 2012 do Bierwiec na Jarmark Ludowy


1783.

Piknik Artystyczny Apetyt na Gombrowicza ju w ten weekend!


1784.

Piknik Artystyczny u Gombrowicza. 14-15.06.2013 r.


1785.

Piknik muzyczno-literacki inaugurujcy dziaalno muzeum Witolda Gombrowicza


1786.

Po folkowemu we Wrzosie. Relacja z Jarmarku Ludowego.


1787.

Podpisanie deklaracji wsppracy z Monte Iberico – Corredor de Almansa.


1788.

Podpisanie umw na dodatkowe rodki finansowe dla Lokalnych Grup Dziaania z Mazowsza


1789.

Podstawy prawne podejcia LEADER i ich stosowanie w praktyce


1790.

Podsumowanie projektw Centrum Edukacji Ekologicznej.


1791.

Podsumowanie projektu - Taniec Zbliza Ludzi


1792.

Podsumowanie spotka informacyjnych organizowanych przez LGD Razem dla Radomki.


1793.

Podsumowujc konkurs Samorzdowy Lider Zarzdzania 2010


1794.

Pokaz filmu: Pieni, Wiersze, Rytuay w Wieniawie.


1795.

Pokaz Instruktaowy Bezpieczna Kpiel nad zalewem w Domaniowie - 29 maja 2012 r.


1796.

Poka swj projekt animatorom kultury z caej Polski!


1797.

Polecane Publikacje


1798.

Polemika ze witociami u Gombrowicza


1799.

Polska Gieda Pracy zaprasza na bezpatne szkolenia.


1800.

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.


1801.

Polsko – Ukraiska Wymiana Modziey


1802.

Poudniowe Mazowsze dla Aktywnych. Warka – Wsola – Radom w Kronice Mazowieckiej


1803.

Poudniowy wieczr w Muzeum Gombrowicza


1804.

Poradnik on-line dla organizacji pozarzdowych.


1805.

Posiedzenie Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej.


1806.

Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia


1807.

Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia


1808.

Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia


1809.

Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"


1810.

Posiedzeniu Zarzdu Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


1811.

Poszukujemy archiwalnych zdj gminy Jedlisk!


1812.

Powiat Radomski od redniowiecza do wspczesnoci


1813.

Powitanie lata w Domaniowie


1814.

Powitanie Lata w Domaniowie ju w najblisz niedziel!


1815.

Powoanie komitetu organizacyjnego Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"


1816.

Poznajemy Smaki Mazowsza


1817.

Pracownia talentw


1818.

Preferencyjne kredyty dla rolnikw poszkodowanych w lipcowych nawanicach.


1819.

Prelekcja w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. 11 marca 2012 r.


1820.

Premiera filmu pt. Pieni Wiersze Rytuay- zrealizowanego przez Gminn Bibliotek Publiczn w Wieniawie.


1821.

Prezentacja: Gmina Jedlisk - tu chc y


1822.

Prezentacja: Produkty Tradycyjne i Regionalne Szans na Rozwj Twojej Gminy


1823.

Prezentujemy Nowy Biuletyn Informacyjny


1824.

Prezydent Bronisaw Komorowski gociem Muzeum Gombrowicza we Wsoli.


1825.

Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykady dobrych praktyk


1826.

Profesjonalna produkcja win gronowych w maym gospodarstwie winiarskim – szkolenie.


1827.

Profesjonalny Menager w NGO


1828.

Program dofinansowa posikw w szkoach - Dobry jak chleb.


1829.

Program Edukacyjny: "Natura 2000 form ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy"


1830.

Program grantowy: Szkoy bez przemocy


1831.

Program Kultura – projekty wsppracy z krajami trzecimi


1832.

Program Rwna Szanse 2012


1833.

Program stypendialny dla modych ludzi z obszarw wiejskich


1834.

Program stypendialny dla modych osb z obszarw wiejskich. Ostatnie dni skadania wnioskw


1835.

Program wymiany modziey. Udzia LGD Razem dla Radomki w Seminarium Partnership-building activity for international youth Exchange


1836.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014 ogoszone


1837.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok.


1838.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r.


1839.

Projekt - TY I JA – integracja rodzin z dysfunkcjami spoecznymi z Gminy Wieniawa


1840.

Projekt Ksiga kwalifikacji - Bezpatne szkolenia dla osb pracujcych.


1841.

Projekt w Wieniawie: Poezja witeczna.


1842.

Projekt: Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy


1843.

Projekt: wSpinaj si do kariery. Bezpatne szkolenia stacjonarne i e-learningowe.


1844.

Projekt: "Europejskie wyzwanie - Lokalne dziaanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarzdowych na Mazowszu".


1845.

Projekt: Przedsibiorca – Moje nowe Ja. Dofinansowania na start wasnej firmy.


1846.

Projekt: Przemys dla dzieci


1847.

PROJEKT: ROZWJ LOKALNY Dziaalno organizacji pozarzdowych na rzecz rozwoju lokalnego


1848.

Projekt: Twj pomys na biznes. Wsparcie finansowe w wysokoci 30 000,00 z na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.


1849.

Promowanie rnorodnoci kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.


1850.

Proba o pomoc dla gmin z obszaru LGD Wszyscy Razem


1851.

PROWieci – wydanie specjalne – Prezydencja


1852.

PROWieci – Zachcamy do lektury najnowszego numeru miesicznika


1853.

Prowincja Gombrowicz zaprasza na spotkanie z Marcinem Sendeckim.


1854.

Prowincja Gombrowicz: Spotkanie z Michaem Rusinkiem


1855.

Przebudowa drogi w Janiszewie


1856.

Przedsibiorca moje nowe ja! - darmowe szkolenie


1857.

Przedsibiorstwa spoeczne - mazowieckie modele dziaania


1858.

Przegld Kold i Pastoraek w Jedlisku.


1859.

Przegld obszarw wiejskich UE


1860.

Przepisy na Dania z Papryki – Dem z Czerwonej Papryki


1861.

Przepisy na dania z Papryki – Paprykowe Cztery Pory Roku


1862.

Przewodnik kulinarny markowego produktu LGD Razem dla Radomki – Papryki!


1863.

Przewodnik Nad rzek Radomk


1864.

Przewodniki po projektach wsppracy


1865.

Przpominamy o konkursie LGD na najlepsz prac licencjack, magistersk, doktoranck


1866.

Przygotuj z nami przewodnik kulinarny markowego produktu obszaru LGD Razem dla Radomki – Papryki!


1867.

Przyjcie Prezesa Cezarego Adama Nowek przedstawiciela Lokalnych Grup Dziaania z terenw wojewdztwa mazowieckiego do Wojewdzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich.


1868.

Przypominamy o konkursie LGD na najlepsz prac licencjack, magistersk, doktoranck. Termin nadsyania prac mija 20 listopada 2012 r. !


1869.

Przypominamy o trwajcych naborach wnioskw. Termin skadania wnioskw upywa 27.04.2012 r.


1870.

Przypominamy o trwajcym konkursie na najlepsz prac magistersk, licencjack i doktoranck. Do wygrania nagrody rzeczowe o cznej wartoci 6000 z.


1871.

Przypominamy o trwajcym naborze wnioskw prowadzonych przez LGD Razem dla Radomki!


1872.

Przypominamy o trwajcym naborze wnioskw w zakresie dziaa: dnowa i Rozwj Wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Mae Projekty ! Termin skadania wnioskw mija 9 listopada 2012 r.!


1873.

Przypominamy! Konkurs na Logo Papryki Przytyckiej!


1874.

Przysucha i okolice


1875.

Przysucha w okresie II Wojny wiatowej


1876.

Przysucha w okresie II Wojny wiatowej


1877.

Przysuskie spotkania chrw: Z wizyt u Kolberga. 15.06.2013 r.


1878.

PRZYTYK parafia i gmina w prasie dziewitnastowiecznej


1879.

Przytyk zaprasza na zawody straackie.


1880.

Publiczne Gimnazjum w Przytyku


1881.

Puchar Mazowsza w Grillowaniu


1882.

PUSTKI we Wsoli.


1883.

Radom. Projekt – Wsparcie osb niepenosprawnych ruchowo na rynku pracy II


1884.

Radom. Projekt: Wracam do pracy – mam kompleksowe uprawnienia energetyczne.


1885.

RadomIT zaprasza na kolejne spotkanie brany IT. 26 czerwca – Aula Politechniki Radomskiej


1886.

RadomIT– Jak znale klienta i jak z nim postpowa. Spotkanie brany internetowej – 21 padziernika.


1887.

Radomka dla kajakarzy


1888.

Radomskie: Bezpatne szkolenia dla osb pracujcych


1889.

Radomskie: Bezpatne szkolenia: ksigowo, pracownik biurowy, logistyka.


1890.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju


1891.

Region radomski wituje rocznic bitwy pod Grunwaldem


1892.

Regionalny Festiwal Zespow i Kapel Ludowych w Zakrzewie – niedziela 10 lipca.


1893.

Regionalny Konkurs Grantowy – Rwna Szanse


1894.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Rwna Szanse 2012


1895.

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna Szanse 2009".


1896.

Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci – Fina Projektu Jestem aktywny – bd przedsibiorc


1897.

Rejestracja Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w rejestrze stowarzysze


1898.

Rekrutacja Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci


1899.

Relacja - cicie mierci w Jedlisku. 19-21 luty 2012 r.


1900.

Relacja filmowa z konferencji powiconej Papryce Przytyckiej


1901.

Relacja filmowa z konferencji powiconej produktom tradycyjnym i regionalnym wsporganizowanej przez LGD Razem dla Radomki


1902.

Relacja z Midzynarodowych Targw Turystyki Wiejskiej – AGROTRAVEL 2011


1903.

Relacja z targw AGROTRAVEL.


1904.

Relacja z warsztatw literackich - film uczestnikw projektu Nieakademicka szkoa twrczego pisania


1905.

Relacja ze szkolenia: Wytwarzanie produktw tradycyjnych i regionalnych z wasnych surowcw w gospodarstwach rolnikw indywidualnych.


1906.

Relacje z Doynek Wojewdztwa Mazowieckiego w Sierpcu oraz Doynek Powiatu Radomskiego w Wolanowie.


1907.

REWITALIZACJA NIERUCHOMYCH OBIEKTW ZABYTKOWYCH ARCHITEKTURY WIECKIEJ MAZOWSZA.


1908.

Rita Gombrowicz i Jorge Lavelli we Wsoli


1909.

Rocznica Powstania Warszawskiego


1910.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja


1911.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1971 roku


1912.

Rody Szlacheckie Ziemi Radomskiej


1913.

Rodzinnie w Wolanowie


1914.

Rodzinny Festyn z Okazji Dnia Dziecka Postaw na Rodzin w Przytyku


1915.

Rok Regionw w ZHP


1916.

Rowerowy Zlot Gwiedzisty – 17 czerwca 2011 r.


1917.

Rowerowy Zlot Gwiedzisty w Domaniowie. 22 czerwca 2012 r.


1918.

Rowerowy Zlot Gwiedzisty. Zapraszamy w pitek do Domaniowa!


1919.

Rowery i Szachy. Wycieczka rowerowa do Muzeum Witolda Gombrowicza


1920.

Rozdanie nagrd dla laureatw konkursu filmowego z gminy Jedlisk. Akademia z okazji Dnia Nauczyciela w PSP w Jedlisku.


1921.

Rozdanie nagrd w Konkursie na ozdoby choinkowe oraz kartki boonarodzeniowe


1922.

Rozpoczcie II etapu konsultacji pierwszej wersji projektu PROW na lata 2014 - 2020


1923.

Rozpoczcie naborw w zakresie dziaania: Mae Projekty


1924.

Rozpoczcie naboru wnioskw o przyznanie pomocy na odtworzenie lasw zniszczonych przez klski ywioowe.


1925.

Rozpoczcie naboru wnioskw w zakresie dziaania Mae Projekty.


1926.

Rozpoczcie nabru wnioskw na „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw” oraz „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”


1927.

Rozpoczcie przebudowy drogi relacji Przytyk – Gzd


1928.

Rozpoczlimy nabr wnioskw w zakresie dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Odnowa i Rozwj Wsi, Mae Projekty.


1929.

Rozpoczlimy realizacj projektu TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami spoecznymi z gminy Wieniawa.


1930.

Rozpoczto debat na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego


1931.

Rozpoczynamy nabory wnioskw w zakresie dziaa: Odnowa i Rozwj Wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Mae Projekty !


1932.

Rozstrzygnicie konkursu dla uczestnikw projektu: E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


1933.

Rozstrzygnicie konkursu dla uczestnikw projektu: E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa.


1934.

Rozstrzygnicie konkursu na najlepsze potrawy z papryki


1935.

Rozstrzygnicie konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie!


1936.

Rwno szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego.


1937.

Rusofil i rusofob, czyli pojedynek w Muzeum Gombrowicza we Wsoli.


1938.

Rusza druga edycja Szkoy z Pasj – konkursu dotacyjnego na realizacj projektw edukacyjnych


1939.

Rusza III edycja konkursu: Polska Wie - dziedzictwo i przyszo.


1940.

Rusza konkurs grantowy Fundacji GBK im K. Steczkowskiego. Do wygrania granty do 10 ty. z.


1941.

Rusza nabr wnioskw w funduszach szwajcarskich.


1942.

Rusza nabr wnioskw w Programie Grantowym Danone


1943.

Rusza nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r.


1944.

Rusza program grantowy: Razem Moemy Wicej


1945.

Rusza VII edycja konkursu dla szk – Zbirka makulatury.


1946.

Ruszaj Fundusze Szwajcarskie - nabr skierowany dla organizacji pozarzdowych.


1947.

Ruszy konkurs grantowy Programu RITA


1948.

Ruszy nabr wnioskw w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rnorodno w kulturze


1949.

Ruszya rekrutacja do Programu Menederowie NGO


1950.

Ruszya V edycja konkursu grantowego: Na dobry pocztek


1951.

Ruszya V edycja konkursu Odkryj e-wolontariat!


1952.

Ruszya VII edycja konkursu Dobre praktyki EFS 2013


1953.

Rycerze Bogurodzicy w Taczowie 2012


1954.

Rycerze Bogurodzicy w Zakrzewie


1955.

Rzdowy program na rzecz aktywnoci osb starszych!


1956.

Rzdy Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha w ocenie Echa Dnia.


1957.

Salceson Wizytowy jako produkt tradycyjny - tematem konferencji zorganizowanej przez LGD Razem dla Radomki. 14.08.2012 r. – Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.


1958.

Salceson Wizytowy na Licie Produktw Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


1959.

Salceson Wizytowy z Laurem Marszaka za najlepszy produkt 2012 roku!


1960.

Seminarium informacyjne projektu Jestem aktywny – bd przedsibiorc


1961.

Seminarium informacyjne w Przysusze – Moliwoci wsparcia Ekonomii Spoecznej.


1962.

Seminarium pt.: Po co nam ustawa o funduszu soeckim?


1963.

Seniorzy w Akcji


1964.

Seniorzy znowu w akcji! To ju szsta edycja konkursu.


1965.

Serdecznie dzikujemy!


1966.

Serdecznie zapraszamy firmy do zaprezentowania swojej ekspozycji podczas XIV Oglnopolskich Targw Papryki


1967.

Sieciaki na wakacjach


1968.

Sidme spotkania z folklorem im. Stpniaka w Wieniawie


1969.

Skansen zaprasza na wito Chleba


1970.

Skadki czonkowskie za 2009 rok


1971.

Skuteczne Przedsibiorstwo Ekonomii Spoecznej


1972.

Smaczek z Doliny Radomki z kolejn nagrod!


1973.

Sobota – 19 maja. Noc Muzew w Przysusze. Zapraszamy!


1974.

Sonda Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki


1975.

Specjalistyczne szkolenia


1976.

Specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego nt. Papryki Przytyckiej


1977.

Spektakl: W mojej ojczynie - Litwa Czesawa Miosza.


1978.

Spywy Kajakowe po rzece Radomce.


1979.

Sportowcy z LGD Razem dla Radomki nagrodzeni na Gali Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego.


1980.

Sportowcy z terenu LGD nagrodzeni na Gali Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego


1981.

Spotkania informacyjne LGD "Razem dla Radomki" w Jedlisku i Bierwcach.


1982.

Spotkania z Folklorem im. Stanisawa Stpniaka w Wieniawie ju w niedziel. Zapraszamy!


1983.

Spotkanie aktywizujce Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wolanowie


1984.

Spotkanie aktywizujce Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki w Wieniawie


1985.

Spotkanie dla organizacji pozarzdowych: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – zasady przyznawania i rozliczania dotacji.


1986.

Spotkanie informacyjne – Przez Kalingrad do Rosji


1987.

Spotkanie informacyjne - Branowy Program Promocji brany polskich specjalnoci ywnociowych


1988.

Spotkanie informacyjne dotyczce Akcji 1.3 i 5.1 Programu Modzie w Dziaaniu.


1989.

Spotkanie informacyjne dotyczce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujcym


1990.

Spotkanie informacyjne i szkolenia: Modzie w dziaaniu


1991.

Spotkanie informacyjne nt. otwartego konkursu ofert ogoszonych przez Wojewod Mazowieckiego.


1992.

Spotkanie informacyjne z zakresu dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw w Jedlisku


1993.

Spotkanie Lokalnych Grup Dziaania


1994.

Spotkanie Lokalnych Grup Dziaania Ziemi Radomskiej


1995.

Spotkanie Lokalnych Grup Dziaania Ziemi Radomskiej w Kozienicach


1996.

Spotkanie wigilijne mieszkacw Gminy Zakrzew.


1997.

Spotkanie wigilijne mieszkacw Zakrzewa


1998.

Spotkanie wigilijne w Jedlisku


1999.

Spotkanie z organizacjami pozarzdowymi w Radomiu. 28 maja – godzina 13.00


2000.

Sta na stray idei LEADER


2001.

Stanisaw Soyka w Muzeum Gombrowicza.


2002.

Stawiam na innowacyjno . Projekt „Jestem aktywny – bd przedsibiorc”.


2003.

Sta w Stowarzyszeniu LGD Razem dla Radomki


2004.

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsibiorczoci" zaprasza do skorzystania z bezpatnych usug informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w Radomiu


2005.

Stowarzyszenie ,,Radomskie Centrum Przedsibiorczoci" zaprasza do udziau w projekcie EKONOMIA SPOECZNA W PRAKTYCE


2006.

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich przypomina, e do 20 padziernika 2013 czeka na zgoszenia seniorw do tytuu Spoko Senior 2013!


2007.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkacw wsi Jedlanka „Perspektywy” – zostao nowym czonkiem Lokalnej Grupy Dziaania.


2008.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki na Targach Agrotravel 2013!


2009.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na bezpatne szkolenia.


2010.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na konferencj pt. Ksztatowanie produktw turystycznych na obszarze LGD


2011.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na uroczystoci zwizane z obchodami Jubileuszu 100 – lecia powstania harcerstwa.


2012.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na uroczystoci zwizane z obchodami Jubileuszu 100 – lecia powstania harcerstwa.


2013.

Strategia marketingowa produktu turystycznego


2014.

Strona internetowa Ochotniczej Stray Poarnej w Jedlisku.


2015.

Strona internetowa Stowarzyszenia Dla przyszoci Gminy Wolanw


2016.

Strona internetowa Stowarzyszenia Razem dla Radomki wybrana jako jedna z najlepszych stron LGD w Polsce.


2017.

Strona internetowa Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju z Bienidzic


2018.

Strona internetowa Stowarzyszenia Virbus Unitis z Sokolnik Mokrych


2019.

Strona internetowa Stowarzyszenia z Bierwiec


2020.

Strona internetowa Stowarzyszenia Zakrzewiaki z Zakrzewa


2021.

Strona internetowa Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze.


2022.

Strona razemdlaradomki.pl po angielsku


2023.

Strona Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"


2024.

Studia podyplomowe – Leader szans rozwoju polskiej wsi.


2025.

Studia podyplomowe - Studium wiedzy o Unii Europejskiej "AGRO-UNIA"


2026.

Studia podyplomowe: Rozwj zrwnowaony na poziomie lokalnym.


2027.

Styczniowe wydanie PROWieci


2028.

Styczniowy Numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki


2029.

Stypendia artystyczne dla uzdolnionych dzieci


2030.

Stypendia dla modziey ze wsi i maych miast.


2031.

Sukces to Twoje naturalne rodowisko -otwarty konkurs ofert Ministerstwa rodowiska.


2032.

Sycyna – Gniazdo Ojczyste Jana Kochanowskiego


2033.

Szkolenia


2034.

Szkolenia dla Mazowszan w ramach Akademii Euro 2012.


2035.

Szkolenia dla rolnikw: Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszoci.


2036.

Szkolenia pt. Wirtualne przedsibiorstwo spoeczne


2037.

Szkolenia w Mazowieckiej Jednostce Wdraania Programw Unijnych w Radomiu.


2038.

Szkolenia w projekcie: Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w rodkach masowego przekazu.


2039.

Szkolenia w Radomiu: Czas na specjalistw.


2040.

Szkolenia w Regionalnym Orodku EFS w Radomiu


2041.

Szkolenia w Regionalnym Orodku EFS w Radomiu.


2042.

Szkolenia z dziaania „Mae projekty” – przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o patno.


2043.

Szkolenia z dziaania Mae projekty w Przysusze i Jedlisku


2044.

Szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego


2045.

Szkolenia z zakresu przygotowywania i realizacji midzynarodowych projektw kulturalnych.


2046.

Szkolenia z zakresu Skutecznego Przedsibiorstwa Ekonomii Spoecznej


2047.

Szkolenia z zakresu wdraania projektw wsppracy


2048.

Szkolenia: 45 lat dowiadczenia – wsparcie pracownikw z grupy wiekowej 45+ poprzez doradztwo i szkolenia


2049.

Szkolenia: Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej – w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013


2050.

Szkolenie "Podstawy zarzdzania projektami"


2051.

Szkolenie - Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw. Nowy Termin!


2052.

Szkolenie dla czonkw organw decyzyjnych LGD


2053.

Szkolenie dla Czonkw Rady LGD Razem dla Radomki


2054.

Szkolenie dla Czonkw Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki


2055.

Szkolenie dla grup producentw owocw i warzyw. 1-2 grudnia 2011 r.


2056.

Szkolenie dla Lokalnych Grup Dziaania z zakresu: Realizacja, finansowanie i rozliczanie maych projektw.


2057.

Szkolenie dla modziey - Dziaaj skutecznie! Modzieowa Akademia Lokalnych Liderw


2058.

Szkolenie dla organizacji pozarzdowych z Radomia i okolic.


2059.

Szkolenie dla producentw papryki w Przytyku


2060.

Szkolenie dla przedstawicieli LGD z zakresu funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja.


2061.

Szkolenie dla przedstawicieli LGD z zakresu Maych Projektw


2062.

Szkolenie otwarte w ramach projektu SPES


2063.

Szkolenie powicone Maym projektom


2064.

Szkolenie pt.: Projekty Odnowy Wsi – pomidzy teori a praktyk.


2065.

Szkolenie Quest w Sieciechowie


2066.

Szkolenie w Kozienicach: Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw.


2067.

Szkolenie w Radomiu dla osb zarejestrowanych w KRUS


2068.

Szkolenie w Radomiu: Lokalnie – wsppracujemy odpowiedzialnie.


2069.

Szkolenie w Radomiu: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.


2070.

Szkolenie w Radomiu: Przygotowanie projektu-procedury EFS


2071.

Szkolenie z dziaania: Odnowa i Rozwj Wsi


2072.

Szkolenie z projektw wsppracy


2073.

Szkolenie z zakresu Budowania marki w turystyce wiejskiej


2074.

Szkolenie z zakresu pozyskania rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczoci.


2075.

Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy dla sektora kultury.


2076.

Szkolenie z zakresu zarzdzania projektem z Dziaania 6.2 i Poddziaania 8.1.2.


2077.

Szkolenie z zakresu: rwno szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego.


2078.

Szkolenie: "Odpowiedzialno czonkw zarzdw organizacji pozarzdowych"


2079.

Szkolenie: Biznes plan w projektach podlegajcych wspfinansowaniu w ramach RPO


2080.

Szkolenie: Budowanie pewnoci siebie


2081.

Szkolenie: Doskonalenie kompetencji zawodowych – wachlarz nowych moliwoci.


2082.

Szkolenie: Fundusze europejskie dla sektora kultury.


2083.

Szkolenie: Jak pozyska fundusze na dziaalno kulturalno –artystyczn.


2084.

Szkolenie: Jak pozyska fundusze na dziaalno kulturalno-artystyczn.


2085.

Szkolenie: Moliwoci wytwarzania odnawialnych rde energii w gospodarstwach rolnych.


2086.

SZKOLENIE: Podstawy prawne zakadania stowarzysze i fundacji


2087.

Szkolenie: Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw.


2088.

Szkolenie: Prawo zamwie publicznych w projektach EFS


2089.

Szkolenie: Profesjonalna produkcja win gronowych w maym gospodarstwie winiarskim


2090.

Szkolenie: Twoja szansa na lepsz przyszo


2091.

Szkolenie: Uwierz w swoje moliwoci


2092.

Szkolenie: Wniosek o patno w PO KL


2093.

Szkolenie: Wytwarzanie produktw tradycyjnych i regionalnych z wasnych surowcw w gospodarstwach rolnikw indywidualnych – stan i perspektywy


2094.

Szkolenie: Zasady opracowania projektw innowacyjnych i ponadnarodowych.


2095.

Szkolenie: Zasady opracowywania projektw innowacyjnych i ponadnarodowych


2096.

Szkoa z Pasj – konkurs dotacyjny na realizacj projektw edukacyjnych.


2097.

Szsty numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki


2098.

Sztuka nieprofesjonalna. W krgu malarstwa kobiecego – wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga


2099.

Szukamy lokalnych liderw kultury w Gminie Jedlisk! Termin zgosze upywa 11 lutego.


2100.

Szynka Zdziechowska – na Licie Produktw Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi!


2101.

cicie mierci w Jedlisku


2102.

cicie mierci w Jedlisku ju dzisiaj!! Zapraszamy serdecznie na to wyjtkowe wydarzenie.


2103.

cicie mierci w Jedlisku.


2104.

witeczny numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki


2105.

wietlica - Moje Miejsce


2106.

wito 15 sierpnia


2107.

wito Fokloru ju jutro we Wrzoie. Zapraszamy na Andrzejki Folkowe!


2108.

wito folkloru w Bienidzicach


2109.

wito Narodowe - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1971 roku


2110.

wito Niepodlegoci


2111.

wito Niepodegoci - 11 listopada


2112.

wito Papryki w Przytyku


2113.

wito Papryki w Przytyku .


2114.

wito Pieczonego Ziemniaka w Ludwikowie


2115.

wito Plonw – Turniej Soectw w Jedlisku ju w niedziel!


2116.

wito Plonw – VI Turniej Soectw w Jedlisku


2117.

wito Plonw – VII Turniej Soectw w Jedlisku


2118.

Tablety multimedialne i strony internetowe dla uczestnikw projektu E-learning skutecznym narzdziem rozwoju!! Zapraszamy do udziau!!


2119.

Tablety multimedialne i strony internetowe dla uczestnikw projektu E-learning skutecznym narzdziem rozwoju!!!! Ostatnie dni –na zgoszenie udziau w projekcie!!!


2120.

Talent, Pasja, Intuicja. Kolekcja malarstwa nieprofesjonalnego w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.


2121.

Tam, gdzie spotykaj si wszystkie wiaty.


2122.

Technologie jutra.


2123.

Terasa Lipowska – gociem Muzeum Witolda Gombrowicza


2124.

Traktat z Lizbony - Gwne reformy ustrojowe Unii Europejskiej


2125.

Trwa nabr wnioskw w zakresie dziaa: Odnowa i Rozwj Wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. Termin skadania wnioskw upywa w dniu 13.05.2011 r. o godzinie 15.00.


2126.

Trwa nabr w wnioskw w ramach dziaania Program Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu


2127.

Trwa nabr wnioskw do Programu Stypendialnego Agrafka 2013/2014


2128.

Trwa nabr wnioskw na Mae Projekty.


2129.

Trwa nabr wnioskw w ramach dziaania Mae projekty. Termin skadania wnioskw upywa 28.03.2011 r. o godzinie 15.00.


2130.

Trwa nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r.


2131.

Trwa trzeci nabr wnioskw o dofinansowanie projektw „maych” w ramach FOP


2132.

Turniej Kold w Przytyku


2133.

Turniej Kold w Przytyku – 5 stycznia 2012 r.


2134.

Turniej Regionalny w Przytyku – 9 stycznia 2013 r.


2135.

Turniej Soectw ju za dwa tygodnie w Jedlisku!


2136.

Turystyka – Szansa na zatrudnienie.


2137.

Turystyka - szansa dla rolnika


2138.

Twarze i gby w Muzeum Witolda Gombrowicza. Spotkanie z aktorem Krzysztofem Globiszem.


2139.

Twrcy Ludowi, dziecice zespoy ludowe i wystawa twrcw ludowych - BIULETYN Stowarzyszenia


2140.

Tydzie akrobacji samolotowych w Piastowie – Mistrzostwa Europy 2013


2141.

Ukaza si nowy numer PROWieci.


2142.

Uatwienia dla radomskich przedsibiorcw


2143.

Umowy zostay podpisane – 27 nowoczesnych targowisk na Mazowszu


2144.

Unijne rodki zostay przyznane na budow Szkoy w Bierwcach (Gmina Jedlisk)


2145.

Uroczyste Otwarcie Szkoy Podstawowej w Bierwcach.


2146.

Uroczystoci doynkowe w Zakrzewie


2147.

Uroczystoci nadania imienia Zespoowi Szk Oglnoksztaccych w Wieniawie.


2148.

Uroczysto wrczenia nagrd im. Oskara Kolberga - Za zasugi dla kultury ludowej


2149.

Uroczysto wrczenia Nagrd im. Oskara Kolberga "Za zasugi dla kultury ludowej" 2009


2150.

Uwaga LOKALNI LIDERZY KULTURY!!!! Startujemy!


2151.

Uwaga! Nowa ksiga wizualizacji znakw PROW-a


2152.

V edycja konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci na najlepszy produkt 2011 r. Termin nadsyania zgosze upywa 29 lutego 2012 r.


2153.

V Edycja Programu Grantowego Orange


2154.

V Festyn Rodzinny – Powitanie Lata „Domaniw 2011


2155.

V Oglnopolski Konkurs Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne


2156.

V Spotkania z folklorem im. Stanisawa Stpniaka w Wieniawie – 17.07.2011 r.


2157.

V Turniej Soectw.


2158.

VI edycja konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu


2159.

VII Edycja Konkursu Ekologicznego


2160.

VII edycja Programu Polsko Ukraiskiej Wymiany Modziey


2161.

W blasku harcerskich ognisk


2162.

W Domaniowie w niedziel powitano lato!


2163.

W marcu i kwietniu ARiMR przeprowadzi trzy nabory wnioskw na inwestycje w ramach PROW 2007 - 2013


2164.

W marcu ogoszone zostan terminy naborw wnioskw o przyznanie pomocy z trzech dziaa finansowanych z PROW 2007-2013


2165.

W ramach dobrych praktyk i wsppracy prezentujemy dorobek LGD9


2166.

Wakacyjne prace w gminie Zakrzew


2167.

Wakacyjne wydanie Biuletynu Informacyjnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich


2168.

Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki


2169.

Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Rybackiej Radomka


2170.

Walne zebranie czonkw Stowarzyszenia


2171.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w Przysusze. 10 grudnia 2012 r.


2172.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"


2173.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki w Wieniawie.


2174.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wolanowie - 18.03.2013 r.


2175.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wolanowie.18.03.2013 r.


2176.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 10.12. 2012 r. – Przysucha


2177.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 11.06. 2012 r. – Jedlisk.


2178.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 18.03.2013 r. - Wolanw


2179.

Walne zebranie Stowarzyszenia


2180.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 7 kwietnia 2011 r. – Zatopolice


2181.

Walne Zgromadzenie Czonkw LGD Razem dla Radomki w Wolanowie.


2182.

Walne Zgromadzenie Czonkw Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"


2183.

Walne Zgromadzenie Czonkw Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki w Wolanowie.


2184.

Wanda Chotmoska spotkaa si w Gulinku z modymi czytelnikami


2185.

Warsztaty "Kultura tworzy rozwj"


2186.

Warsztaty – Podnoszenie konkurencyjnoci turystycznej Mazowsza. 6 lipca 2011 r. - Radom


2187.

Warsztaty Boonarodzeniowe w Jedlisku!


2188.

Warsztaty dla kobiet z obszarw wiejskich - Sowacja


2189.

Warsztaty dla pracownikw i dyrektorw domw kultury


2190.

Warsztaty na temat Programu Kultura 2007-2013


2191.

Warsztaty rkodziea ludowego w Mazowieckim Centrum Sztuki i Kultury poprowadz artyci zwizani z LGD Razem dla Radomki.


2192.

Warsztaty: Nowe Technologie w Turystyce


2193.

Weekend w Muzeum Gombrowicza. Zapraszamy na koncerty zespou Kumka Olik i Roberta Grudnia.


2194.

Wernisa wystawy: Och, Gumo, eby Pan wiedzia…


2195.

Wdrowny Uniwersytet Tradycji


2196.

Wieczr poetycki w Wolanowie


2197.

Wieczr Sobtkowy - Wianki w Wieniawie


2198.

Wieczr Sobtkowy w Wieniawie


2199.

Wieczr Wigilijny w Zakrzewie – 18 grudnia.


2200.

Wiedza dla Twojej Firmy – bezpatne seminaria!


2201.

Wiejski Orodek Kultury w Woli Wicierzowej ju dziaa.


2202.

Wiejskie Kluby Taca ju jutro w Wygnanowie. Zapraszamy!


2203.

Wiejskie Kluby Taca W Karnawale


2204.

Wielkie Kobiety Bluesa w Muzeum Gombrowicza we Wsoli.


2205.

Wieci - Gmina Zakrzew


2206.

Wilk, Kruszyski i widerski o emigracji. Zapraszamy na Panel Gombrowiczowski 2014


2207.

Windows 8 i Office 2013 dostpne dla organizacji pozarzdowych


2208.

Wiosenne Warsztaty Etnograficzne w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. 14-15 marca 2012 r.


2209.

Wiosenne Warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga


2210.

Wiosenny Numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


2211.

Wiosna, Kobieta i Mio w Bierwcach.


2212.

Wirtualne zwiedzanie obszaru gmin LGD Razem dla Radomki


2213.

Wizyta na terenie LGD Kurpsie Razem.


2214.

Wizyta przedstawicieli LGD w Brukseli


2215.

Wizyta studyjna "Instrumeny wsparcia obszarw wiejskich" w Hiszpanii


2216.

Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Dziaania Razem Ku Lepszej Przyszoci


2217.

Wizyta Studyjna na obszarze gmin – Stowarzyszenia Regionu Spisz ze Sowacji.


2218.

Wizyta studyjna: INSTYTUCJE EUROPEJSKIE REALIZUJCE POLITYK ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH" w Belgii - 25-28 padziernika 2009 r.


2219.

Wnioski o przyznanie pomocy na modernizacj gospodarstw rolnych.


2220.

Wojciech Siemion w Jedlisku


2221.

Wolanw dobrym gospodarzem – artyku w Tygodniku Radomskim o Gminie Wolanw.


2222.

Woodcamp – obozy deskorolkowe nad zalewem Topornia w Przysusze


2223.

Wjt Gminy Zakrzew - Sawomir Biakowski - nowym Przewodniczcym Zwizku Gmin Radomka


2224.

Wrczenie nagrd i wystawy nagrodzonych fotografii w ramach konkursu: Pikno doliny Radomki.


2225.

Wrczenie nagrd w Konkursie na ozdob choinkow oraz szopk boonarodzeniow.


2226.

Wsparcie finansowe na posadzenie lasu.


2227.

Wsparcie rynku produktw pszczelich


2228.

Wspieramy rozwj mikro, maych i rednich przedsibiorstw z obszaru LGD


2229.

Wspomnienia wojenne mieszkacw gminy Wieniawa


2230.

Wsplnie dmy do rozwoju strony www.razemdlaradomki.pl


2231.

Wstpy - Skaryszewski Jarmark Koski. 27 - 28 luty 2012 r.


2232.

Wybory europosw


2233.

Wybory parlamentarne – 9 padziernika 2011 r.


2234.

Wybory Samorzdowe


2235.

Wybory samorzdowe - gosujmy na swoj przyszo.


2236.

Wybr Lokalnych Grup Dziaania do realizacji LSR w ramach PROW na lata 2007-2013


2237.

Wydanie drugiego numeru elektronicznego miesicznika PROWieci.


2238.

Wygraj dotacje z Funduszu Naturalnej Energii


2239.

Wyjazd studyjny do LGD „Nasze Roztocze”


2240.

Wyjazd studyjny na teren obszaru gmin nalecych do LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa


2241.

Wyjtkowa noc w muzeum Gombrowicza.


2242.

Wykad otwarty: Fundusze europejskie na e-usugi


2243.

Wyniki audytu Europejskiego Trybunau Obrachunkowego dot. projektw dla dziaania Odnowa i rozwj wsi


2244.

Wyniki regionalnego etapu konkursu "Przyjazna wie"


2245.

Wyrnienie dla Muzeum Gombrowicza we Wsoli


2246.

Wystawa – Wadysaw Paciak. Malarstwo - Rysunek


2247.

Wystawa Artystycznej Wycinanki HSIN FU – HUNG w Jedlisku


2248.

Wystawa fotograficzna Pikno doliny Radomki w Jedlisku.


2249.

Wystawa fotograficzna Pikno Doliny Radomki.


2250.

Wystawa ikon ks. Stanisawa Drga w Zakrzewie


2251.

Wystawa Jerzego Kutkowskiego w Przysusze


2252.

Wystawa plenerowa w Wolanowie


2253.

Wystawa prac Patrycji Ozimkowskiej w Bibliotece Publicznej w Wieniawie.


2254.

Wystawa Twrcw Ludowych


2255.

Wystawa Twrcw Ludowych


2256.

Wystawa z okazji 45 lecia Klubu Sportowego Oskar w Przysusze.


2257.

Wystawa zdj z konkursu fotograficznego Chwy Energi


2258.

Wylij kartk - Dni Kolbergowskie i Dni Przysuchy


2259.

Wylij kartk - Targi Papryki w Przytyku


2260.

Wylij kartk zapraszajc na pojedynek Rycerzy Bogurodzicy


2261.

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"


2262.

X Edycja Nagrody Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego


2263.

XI Oglnopolskie Targi Papryki


2264.

XII Oglnopolskie Sympozjum Agroturystyczne


2265.

XII Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku.


2266.

XIII Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Wyszkowie


2267.

XIII Oglnopolskie Targi Papryki


2268.

XIII Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku odbd si w najblisz niedziel. Zapraszamy!


2269.

XV Jubileuszowe Oglnopolskie Sympozjum Agroturystyczne


2270.

XXV Radomskie Dni Techniki 22-26 padziernika 2012 r.


2271.

Z wizyt u Kolberga. Przysuskie spotkania chrw.


2272.

Zachcamy do lektury artykuw powiconych otwarciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.


2273.

Zachcamy do odwiedzenia strony internetowej – Towarzystwa Przyjaci Ziemi Przytyckiej.


2274.

Zajcia sportowo – rekreacyjne dzieci i modziey w Gminie Jedlisk.


2275.

Zakoczenie naboru wnioskw prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach PROW o 4 Leader na lata 2007-2013 r.


2276.

Zakoczenie naboru wnioskw w ramach dziaania Mae Projekty.


2277.

Zakoczenie naboru wnioskw w ramach PROW O 4 Leader na lata 2007-2013


2278.

Zakoczenie procedury naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu


2279.

Zakoczenie projektu: E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


2280.

Zaliczki na finansowanie dziaa z PROW na lata 2007-2013


2281.

Zapomniane przedmioty, zapomniane czasy. Wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.


2282.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru PROWieci.


2283.

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki


2284.

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich.


2285.

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – Wystawa: Gospodarstwo wiejskie. Rzeczy zwyczajne, niezwyke, zapomniane.


2286.

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej Stowarzyszenia Bra Sienkiewiczowska.


2287.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym: Pikno doliny Radomki.


2288.

Zapraszamy do udziau w Konkursie literackim – Pamitnik z okresu dojrzewania


2289.

Zapraszamy do udziau w konkursie na filmy promujce obszar LGD. Do wygrania laptopy oraz odtwarzacze mp4!


2290.

Zapraszamy do udziau w Konkursie Przyjazna Wie


2291.

Zapraszamy do wspredagowania serwisw internetowych Stowarzyszenia Razem dla Radomki


2292.

Zapraszamy do wspredagowania serwisw internetowych Stowarzyszenia Razem dla Radomki


2293.

Zapraszamy jutro do Jedliska na plenerowe widowisko cicia mierci!


2294.

Zapraszamy na 12 Dni Przysuchy, 52 Dni Kolbergowskie


2295.

Zapraszamy na 51 Dni Kolbergowskie i 11 Dni Przysuchy.


2296.

Zapraszamy na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy


2297.

Zapraszamy na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy. 2 – 3 czerwca 2012 r.


2298.

Zapraszamy na bezpatne praktyki w Biurze Projektu Stowarzyszenia Razem dla Radomki


2299.

Zapraszamy na bezpatne szkolenia z dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.


2300.

Zapraszamy na bezpatne warsztaty integracyjno-edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzicw/opiekunw z Gminy Wieniawa.


2301.

Zapraszamy na cykl spotka informacyjnych nt. moliwoci uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013.


2302.

Zapraszamy na Dni Kolbergowskie i Dni Przysuchy. 1-2 czerwca 2013 r.


2303.

Zapraszamy na Doynki Gminne do Wieniawy. 1 wrzenia 2013 r.


2304.

Zapraszamy na Doynki Powiatu Radomskiego!


2305.

Zapraszamy na Dzie Kobiet do Bierwiec!


2306.

Zapraszamy na Dzie Papryki w Potworowie


2307.

Zapraszamy na Dzie Ssiada w Jedlance


2308.

Zapraszamy na Festyn - Rycerze Bogurodzicy do Taczowa!


2309.

Zapraszamy na Festyn Doynkowy w Wieniawie – 4 wrzenia 2011 r.


2310.

Zapraszamy na Festyn Ekologiczny w Mniszku


2311.

Zapraszamy na Festyn Rodzinny do Domaniowa.


2312.

Zapraszamy na Festyn Rodzinny w Wolanowie. 9 wrzenia 2012 r.


2313.

Zapraszamy na Gal Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego


2314.

Zapraszamy na I Forum Organizacji Pozarzdowych Gminy Jedlisk


2315.

Zapraszamy na IX Midzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski.


2316.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy do Bierwiec. 15.09.2013 r.


2317.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy w Bienidzicach


2318.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy we Wrzosie. 25 listopada 2011 r.


2319.

Zapraszamy na Jedliskie Zapusty!


2320.

Zapraszamy na Jedliskie Zapusty! 10-12 luty 2013 r.


2321.

Zapraszamy na kolejny cykl spotka informacyjnych nt. moliwoci uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013.


2322.

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz osb chorych na SM – 8 wrzenia w Radomiu.


2323.

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz osb chorych na SM. 20 wrzenia – Radom


2324.

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz osb chorych na Stwardnienie Rozsiane.


2325.

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz osb chorych na Stwardnienie Rozsiane. 20 wrzenia w Radomiu.


2326.

Zapraszamy na koncert i spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Wieniawie.


2327.

Zapraszamy na konferencje: Produkt tradycyjny i regionalny szans promocji regionu.


2328.

Zapraszamy na konferencj podsumowujc projekt: E-learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


2329.

Zapraszamy na konferencj podsumowujc realizacj innowacyjnego projektu: Jestem aktywny – bd przedsibiorc.


2330.

Zapraszamy na konferencj promujc projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji. 14 maja 2012 r. – Przysucha


2331.

Zapraszamy na konferencj:Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpyw na rozwj obszarw wiejskich - 28.09.2011 r.


2332.

Zapraszamy na Majwk do Bierwieckiej Woli . 6 maja 2012 r.


2333.

Zapraszamy na Mistrzostwa wiata w Akrobacji Samolotowej .


2334.

Zapraszamy na najblisze spotkanie Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki, ktre odbdzie si w dniu 12 listopada w Urzdzie Gminy Wolanw.


2335.

Zapraszamy na Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku. 18 sierpnia 2013 r.!


2336.

Zapraszamy na ostatni dzie Targw Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL!


2337.

Zapraszamy na rajd rowerowy do Jedliska – 18 sierpnia 2011 r.


2338.

Zapraszamy na Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci. 23 luty – Hala Sportowa Politechniki Radomskiej.


2339.

Zapraszamy na Rycerzy Bogurodzicy – Taczw – 12 czerwca 2011 r.


2340.

Zapraszamy na Rycerzy Bogurodzicy do Taczowa. 10.06.2012 r.


2341.

Zapraszamy na seminarium Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym


2342.

Zapraszamy na Seminarium: Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym. 19.08.2012 r. - Urzd Gminy w Przytyku


2343.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. Osi 4 Leader PROW 2007-2013


2344.

Zapraszamy na spotkania informacyjne projektu E-learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


2345.

Zapraszamy na spotkania informacyjne zwizane z realizowanymi przez Stowarzyszenie naborami wnioskw.


2346.

Zapraszamy na Spotkania Wigilijne w Zakrzewie


2347.

Zapraszamy na spotkanie aktywizujce LGD Razem dla Radomki w Przysusze


2348.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. moliwoci uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w Wieniawie.


2349.

Zapraszamy na szkolenie: Wytwarzanie produktw tradycyjnych i regionalnych z wasnych surowcw w gospodarstwach rolnikw indywidualnych – stan i perspektywy


2350.

Zapraszamy na wito Papryki w najblisz niedziel do Przytyka!


2351.

Zapraszamy na wito Plonw – VI Turniej Soectw w Jedlisku. 4 wrzenia 2011 r.


2352.

Zapraszamy na Targi Regionalia! 19-21 kwietnia 2013 r.!


2353.

Zapraszamy na Turniej Soectw w Jedlisku. 2 wrzenia 2012 r.


2354.

Zapraszamy na V Turniej Soectw - Jedlisk 12 wrzenia 2010 r.


2355.

Zapraszamy na VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarw Wiejskich


2356.

Zapraszamy na Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki - 07.04.2011 r. w Zatopolicach.


2357.

Zapraszamy na Warsztaty Literackie we Wsoli i w Warszawie 27-29 maja 2011 r.


2358.

Zapraszamy na weekend do Wsoli i Taczowa.


2359.

Zapraszamy na weekend nad Radomk.


2360.

Zapraszamy na Wieczr Poetycki : Wiosna – Kobieta – Mio. 10 marca – Bierwce


2361.

Zapraszamy na Wigilie w Wolanowie


2362.

Zapraszamy na wirtualn wdrwk po obszarze gmin tworzcych Stowarzyszenie Razem dla Radomki!


2363.

Zapraszamy na Wstpy – Jarmark Koski w Skaryszewie. 18-19 luty 2013 r.


2364.

Zapraszamy na wyjtkowe widowisko cicia mierci do Jedliska 6-8 marca 2011 r.


2365.

Zapraszamy na wystaw fotograficzn „Pikno Doliny Radomki” w Radomiu.


2366.

Zapraszamy na wystaw Ikon ks. Stanisawa Drga do Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.


2367.

Zapraszamy na XII Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku.


2368.

Zapraszamy na XIII Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku


2369.

Zapraszamy na XV Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego


2370.

Zapraszamy solistw, kapele i zespoy piewacze do udziau w 53 Dniach Kolbergowskich


2371.

Zapraszamy w najblisz niedziel (12 wrzenia) na Uroczystoci Doynkowe ktre odbd si w Zakrzewie oraz w Wieniawie.


2372.

Zapraszamy w najblisz sobot na koncert uczniw szk muzycznych z okazji 198 rocznicy urodzin Oskara Kolberga.


2373.

Zapraszamy w najbliszy weekend na piknik artystyczny Apetyt na Gombrowicza do Wsoli.


2374.

Zapraszamy w sobot do Przysuchy!


2375.

Zaproszenie dla wystawcw na „Midzynarodowy Dzie Ziemi”.


2376.

Zaproszenie do Muzeum Gombrowicza.


2377.

Zaproszenie do nowej siedziby Stowarzyszenia


2378.

Zaproszenie do udziau w projekcie – E-learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach


2379.

Zaproszenie do udziau w wizycie studyjnej na Wgrzech dla przedstawicieli LGD.


2380.

Zaproszenie do wspredagowania serwisw internetowych


2381.

Zaproszenie na I Charytatywny Bal Karnawaowy w Zakrzewie


2382.

Zaproszenie na konferencj: Czy silna marka gminy wpywa na jej zasobno. 29.10.2012 r.


2383.

Zaproszenie na Noworoczny Koncert Kold i Pastoraek do Wolanowa!


2384.

Zaproszenie na otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie


2385.

Zaproszenie na przegld chrw


2386.

Zaproszenie na Pytania Gombrowiczowskie


2387.

Zaproszenie na seminarium Produkt tradycyjny i lokalny elementem rozwoju obszarw wiejskich LGD Razem dla Radomki


2388.

Zaproszenie na spotkanie Lokalnych Grup Dziaania


2389.

Zaproszenie na szkolenie


2390.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. 18.03.2013 r. - Wolanw


2391.

Zapustowy Bal Kobiet w Jedlisku


2392.

Zapytanie ofertowe dotyczce organizacji wyjazdw studyjnych


2393.

Zatrzymane myli w Jedlisku


2394.

Zawody GoWake 2012 w Domaniowie. 29 czerwca – 1 lipca 2012 r.


2395.

Zbieramy stare fotografie i dokumenty dotyczce gminy Wolanw


2396.

Zbigniew Kruszyski u Gombrowicza.


2397.

Zebranie czonkw Zarzdu Stowarzyszenia Razem dla Radomki.


2398.

Zebranie Zarzdu oraz Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Radomka


2399.

Zgo si do konkursu Dziaaj Lokalnie VIII !!


2400.

Zgo si do Szkoy Liderw!


2401.

Zielone granty znw do wzicia!


2402.

Zjazd Hufca Zwizku Harcerstwa Polskiego – Radom Powiat


2403.

Zoenie wniosku


2404.

Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszoci


2405.

Zmiana numeru telefonu


2406.

Zmiana rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013


2407.

Zmiana warunkw przyznawania pomocy w dziaaniu Rnicowanie kierunkw dziaalnoci nierolniczej


2408.

Zmiany godziny otwarcia Biura LGD w dniu 09.09.2013 r.


2409.

Zmiany w rozporzdzeniu dotyczcym dziaania: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.


2410.

Zmiany w Rozporzdzeniu w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania: Odnowa i Rozwj Wsi


2411.

Zwizek Modziey Wiejskiej zaprasza do wsppracy oraz do udziau w cyklu bezpatnych szkole.


2412.

ycie jest sztuk! Projekt realizowany w Wieniawie


lokalna grupa dziaania radomka

Najed kursorem na logotypy by pozna wszystkie Partnerskie Mazowieckie LGD

strona stowarzyszenia dziedzictwo i rozwoj
strona LGD Zapilicze
strona LGD Na Piaskowcu
strona LGD Wsplny trakt
LGD Warka
LGD Wszyscy Razem
LGD Natura i Kultura
Forum Powiatu Garwoliskiego
LGD Ziemi Miskiej
LGD Gminy Nadpiliczne
LGD Zielone Mosty Narwi
Aktywni Razem
Badzmy Razem
Partnerstwo Zalewu Zegrzyskiego
Kurpsie Razem
LGD Pery Mazowsza
Produkty regionalne wirtualne zwiedzanie atrakcje turystyczne

Partnerzy Stowarzyszenia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie "Razem dla Radomki"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013