finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Twórcy ludowi

Marianna Rzepka

Twórczyni plastyki obrzędowej oraz hafciarka i koronkarka z Przysuchy

Wszechstronnie utalentowana i pracowita twórczyni ludowa regionu opoczyńskiego. Jest córką Stanisławy Dąbrowskiej, wybitnej artystki, laureatki Nagrody O. Kolberga.

M. Rzepka kontynuuje rodzinną tradycję rękodzieła artystycznego, tworzy w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje hafty, koronki, tkaninę i strój regionalny, plastykę obrzędową – pisanki i palmy opoczyńskie oraz ozdoby wnętrza: kwiaty, pająki, wycinanki. Przez wiele lat współpracowała z „Opocznianką” – wykonywała przede wszystkim wyroby zdobione haftem krzyżykowym: koszule, ręczniki, obrusy i serwetki. Jej prace były wielokrotnie nagradzane w licznych konkursach, eksponowane na wystawach sztuki i rękodzieła ludowego, pozyskiwane do etnograficznych zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji.

W środowisku twórczyń bielowickich uznawana jest za jedną z najlepszych. Artystka jest bardzo aktywna w zakresie promowania rodzimej kultury. Często uczestniczy w prezentacjach i warsztatach etnograficznych, realizowanych w jej domu rodzinnym oraz w instytucjach, z którymi systematycznie i stale współpracuje: Łódzki Dom Kultury, Muzea w Przysusze, Radomiu, Toruniu, Tomaszowie, Warszawie; szkoły w Łodzi, Opocznie, Skrzyńsku; ośrodki kultury w Kielcach, Staszowie, Bełchatowie. Swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie przekazała córkom – Bożenie i Gabryeli. Jest współzałożycielką Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach, inicjatorką utworzenia świetlicy wiejskiej, miejsca ekspozycji prac wszystkich bielowickich twórczyń ludowych. Jest sprawną organizatorką, skuteczną w promowaniu kultury swojej wsi i regionu, docenianą w swoim lokalnym środowisku.

Od 2001 roku uczestniczy wraz z córkami w programie edukacyjnym realizowanym przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach zajęć z zakresu etnografii i kultury regionalnej prowadzi tzw. warsztaty etnograficzne, pokazy wykonywania typowych dla regionu opoczyńskiego wyrobów sztuki ludowej z zakresu plastyki dekoracyjnej (kwiaty, pająki, wycinanki) i plastyki obrzędowej (palmy wielkanocne i pisanki). Uczestniczy w prezentacjach wytwarzania strojów ludowych, tkanin, haftów oraz w projektach popularyzujących regionalne zwyczaje i obrzędy doroczne. Muzealne zajęcia etnograficzne z udziałem Marianny Rzepki i jej córek odbywają się cyklicznie w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne oraz w czasie Adwentu. Dzięki artystycznym zdolnościom oraz interesującym formom przekazu, realizowany program edukacyjny zyskał bardzo dobrą ocenę środowisk oświatowych i cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów odwiedzających Muzeum w Przysusze.

źródło
http://www.muzeum-radom.pl/tlzr/

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content