Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13937308


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejFORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 304 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 418 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 595 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 2014

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 365 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 854 KB)

wniosek

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 279 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 432 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 547 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 277 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 876 KB)

wniosek

Klasyfikacje PKD
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,01 MB)

wniosek

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

wniosek

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 46 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 31.01.2013

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 386 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 466 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 364 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 273 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 84 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 84 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

wniosek

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

wniosek

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 386 KB)

wniosek

Formularz wniosku o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 466 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 349 KB)

wniosek

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 766 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 723 KB)

wniosek

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 94 KB)

wniosek

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 91 KB)

wniosek

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie
(format: pdf, rozmiar pliku: 187 KB)

wniosek

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 259 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012 - narzędzia pomocnicze

wniosek

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 300 KB)

wniosek

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

wniosek

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

wniosek

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

wniosek

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 145 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2012

wniosek

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: pdf, rozmiar pliku: 303 KB)

wniosek

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: xls, rozmiar pliku: 411 KB)

wniosek

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 566 KB)

wniosek

Ankieta monitorująca xls
(format: xls, rozmiar pliku: 537 KB)

wniosek

Ankieta monitorująca - instrukcja
(format: pdf, rozmiar pliku: 52 KB)

wniosek

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

wniosek

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

wniosek

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia xls
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację
(format: pdf, rozmiar pliku: 459 KB)

wniosek

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

wniosek

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

Wcześniejsze dokumenty

wniosek

WNIOSEK
(format: pdf, rozmiar pliku: 377 KB)

wniosek

WNIOSEK - wersja edytowalna
(format: xls, rozmiar pliku: 461 KB)

instrukcja

INSTRUKCJA do Wniosku
(format: pdf, rozmiar pliku: 782 KB)

oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 94 KB)

oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

OŚWIADCZENIE o posiadaniu nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

OŚWIADCZENIE o posiadaniu nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: pdf, rozmiar pliku: 363 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: xls, rozmiar pliku: 772 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny Instrukcja

INSTRUKCJA wypełnienia Ekonomicznego Planu Operacyjnego
(format: pdf, rozmiar pliku: 274 KB)

Wzór zapytania ofertowego

WZÓR zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

Wzór zapytania ofertowego

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

formularz umowy o przyznaniu pomocy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 290 KB)

roznicowanie

Wniosek o płatność PDF
(format: pdf, rozmiar pliku: 297 KB)

roznicowanie

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 322 KB)

roznicowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 553 KB)

roznicowanie

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 73,2 KB)

roznicowanie

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 46 KB)

roznicowanie

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

roznicowanie

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

roznicowanie

Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 65,7 KB)

roznicowanie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 311 KB)

roznicowanie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 227 KB)

roznicowanie

U1 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

roznicowanie

U2 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

roznicowanie

U3 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

roznicowanie

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji (wersja PDF)
(format: pdf, rozmiar pliku: 63 KB)

roznicowanie

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji (wersja excel)
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

roznicowanie

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny urządzenia (Wersja PDF)
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

roznicowanie

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny urządzenia (Wersja Excel)
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

roznicowanie

Poradnik dla beneficjentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 599 KB)

roznicowanie

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 295 KB)


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka