Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439459


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a w miejscowo?ci Mniszek (Gmina Wolanów)

Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a w miejscowo?ci Mniszek (Gmina Wolanów)

Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a w miejscowo?ci Mniszek (Gmina Wolanów)

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki", dzia?anie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. ?w. Jana Chrzciciela i ?w. Stanis?awa Kostki w Mniszku

Ko?ció? Rzymskokatolicki pw. ?w. Jana Chrzciciela i ?w. Stanis?awa Kostki w Mniszku jest obiektem obj?tym ochron? konserwatora zabytków i stanowi jedn? z nielicznych na terenie Gminy budowli zabytkowych. Zrewitalizowany ko?ció? sta? si? dodatkow? atrakcj? turystyczn?, uzupe?nieniem oferty jak? przedstawia Gmina Wolanów turystom. Prace remontowe wspó?finasowane ramach dzia?ania: Odnowa i rozwój wsi dotyczy?y: renowacji pokrycia dachowego, remontu i konserwacja wi??by dachowej w budynku ko?cio?a, utwardzenia placu przed ko?cio?em, budowy parking dla samochodów osobowych oraz zjazd do parkingu, wykonania ziel?ca.

Warto?? przyznanej pomocy: 225 189,00 z?


Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka