NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12134460


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

"Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki


O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

"Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki

lgd razem dla radomki

To nowy projekt który Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" będzie realizowało w 2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach projektu Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "Radomka" będzie realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat upowszechniania roli pszczół w środowisku naturalnym .

Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej. Jak też popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Rola pszczół w ekosystemie jest nie do przecenienia, od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4 tys. odmian warzyw. Ocenia się, że co trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. Pszczołom zawdzięczamy lwią część tego, co znajdujemy codziennie na talerzu. Wiele owoców - morele, brzoskwinie, wiśnie, truskawki, poziomki, jagody, borówki - oraz 4 tys. odmian warzyw zawdzięczamy właśnie pszczołowatym. Jeżeli założymy, że ok. 100 gatunków roślin gwarantuje 90 proc. pożywienia na świecie, to 71 z tych 100 gatunków jest zapylanych przez pszczołowate. Jako cywilizacja jesteśmy bardzo rozwinięci, a zależymy tak naprawdę od małych owadów, których na co dzień nie zauważamy. Pszczołom zawdzięczamy też kawę, bawełnę, len, czyli to, czym otaczamy się na co dzień, co sprawia nam przyjemność i jest dla nas bardzo ważne. Według danych Greenpeace bez pszczół prawie 1/3 roślin uprawnych musiałaby być zapylana w inny sposób, aby produkcja żywności nie spadła w drastyczny sposób.

Pszczelarstwo przyczyniło się do pozyskania wielu cennych leków na bazie naturalnych składników wytwarzanych dzięki pszczołom, takich jak propolis Największe dobrodziejstwo dla stanu zdrowotnego każdego z nas stanowią przede wszystkim doskonale znane nam miody i przeróżne jego przetwory. Wszystkie produkty pochodzące z ula, nie wymagają, podczas ich stosowania ścisłej kontroli lekarskiej, gdyż pozbawione są działań niepożądanych nawet w przypa­dku wielokrotnego przedawkowania.

Korzyści z obecności pszczół w rolnictwie są doceniane nie od dziś, jednak mniej mówi się o ich roli w środowisku naturalnym. Warto więc podkreślić, że ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie główny plon stanowią owoce, zapylanie roślin przez owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonów. Wszystkie pozostałe zabiegi stosowane po zapyleniu, np.: z użyciem regulatorów wzrostu, herbicydów, fungicydów czy insektycydów mają jedynie działanie pielęgnacyjne. Ważną rolą pszczół jest również zapylanie rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm dzikim zwierzętom, a to stanowi element prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.

Oprócz zapylania niemal wszystkich roślin rosnących na ziemi, z ich ciężkiej pracy uzyskuje się uzdrawiający miód. Składnik wielu lekarstw i spożywany jako główny produkt w leczeniu chorób przeziębieniowych. Ponadto dzięki pszczołom otrzymuje się naturalny kit pszczeli, który w medycynie naturalnej stawiany jest za przykład środka niebywale uzdrawiającego i służącego do poprawy zdrowia i samopoczucia człowieka.

Chów pszczół został dobrze opanowany przez pszczelarzy, a ponadto rodziny pszczele dają się łatwo przewozić z pożytku na pożytek. W naszym klimacie owadem dominującym jako zapylacz jest pszczoła miodna, stanowi ona 95% populacji zapylaczy. Pozostałe 5% stanowią: trzmiele, pszczoły samotnice, motyle i inne owady.

Pszczelarstwo polskie cechuje duże rozdrobnienie. Odsetek pasiek małych i średnich do 80 rodzin pszczelich stanowi aż 97%. Pasiek towarowych, czyli od 81 do 150 rodzin pszczelich stanowi 2,2%. Zaś pasiek zawodowych powyżej 151 rodzin jest zaledwie 0,8%, w ich posiadaniu jest jednak 12,7% wszystkich rodzin pszczelich. W Unii przyjęto, że pszczelarzem zawodowym jest pszczelarz posiadających więcej niż 150 rodzin pszczelich, zaś średnia wielkość pasiek pszczelarzy zawodowych wynosi 240 rodzin.

Większość pszczelarzy to ludzie w średnim wieku i starsi. Średnia wieku pszczelarzy w Polsce wynosi około 60 lat. Zaawansowany wiek pszczelarzy W Polsce jest związany z brakiem zainteresowania młodych ludzi hodowlą pszczół ze względu na brak opłacalności bartnictwa.

Realizując ścieżkę edukacji planujemy przeprowadzić zajęcia edukacyjne pn. "Pszczele opowieści" skierowane do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego jako najszerszej przekrojowo grupy wiekowej.

Naszym kolejnym działaniem byłby udział ze stoiskiem wystawienniczym w imprezach o zasięgu ponadpowiatowym lub powiatowym, jakimi są targi, jarmarki, dożynki, festiwale związane z produktami rolnymi i życiem na wsi, jak np. Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku, dożynki gminne lub powiatowe, festyny.

Kolejnym działaniem byłoby opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjno edukacyjnej w której zawrzemy informacje nt. rodzajów miodów i ich właściwości.

Dopełnieniem całości będzie opracowanie, zaprojektowanie i wydanie e-booka pn. "Pszczoły, pszczelarze i miód w Dolinie Radomki".

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2019 roku.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.