finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

Skuteczni Menadżerowie Społeczni

Skuteczni Menadżerowie Społeczni

I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki - w Sieci.

Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki - w Sieci.

AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADŻERÓW SPOŁECZNYCH

AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADŻERÓW SPOŁECZNYCH

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza

Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego

Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki

MAZOWIECKA KUŹNIA SMAKÓW

MAZOWIECKA KUŹNIA SMAKÓW

Skuteczne NGOsy

Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Zderzenie pokoleń

Zderzenie pokoleń

Multicel

Multicel

E-learning

E-learning

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa

TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

"Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki

"Pszczoły i miód" w Dolinie Radomki

Dookoła pszczół

Dookoła pszczół

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów

Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów

Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową więdzę

Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową więdzę

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content