NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7599202


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nowe kwalifikacje kluczem do pracy


logotypy


klucz do kariery

Projekt jest inicjatyw Gminy i Miasta Przysucha - Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - Partnera Projektu.


Realizowany jest w okresie od 1 wrzenia 2011r. do 30 listopada 2011 roku.


Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Instytucj Wdraajc jest Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych w Warszawie.

Cel oglny i cele szczegowe projektu:

Celem projektu pn. "Nowe kwalifikacje - kluczem do pracy" jest podniesienie poziomu wyksztacenia mieszkacw obszarw wiejskich w zakresie rozwoju pozarolniczych inicjatyw gospodarczych i tworzenia miejsc pracy poza sektorem rolnym.

Celami szczegowymi projektu s:

 • Zdobycie kluczowych umiejtnoci umoliwiajcych ponowne wejcie na rynek pracy
 • Nabycie umiejtnoci niezbdnych do rozpoczcia wasnej dziaalnoci gospodarczej
 • Rozwj kompetencji informatycznych spoecznoci wiejskiej, integracja spoecznoci wiejskiej
 • Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych na rynku pracy
 • Wyrwnanie szans uczestnictwa w yciu spoecznym i gospodarczym kobiet i mczyzn
 • Promocja szkole i edukacji w formach pozaszkolnych
 • Okrelenie rodzaju dziaalnoci gospodarczej w kontekcie jej lokalizacji na obszarach wiejskich- turystyka i agroturystyka jako alternatywnych form prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
 • Uksztatowanie postawy przedsibiorczej mieszkacw obszarw wiejskich
 • Sukces beneficjentw projektu jako drogowskaz dla pozostaych mieszkacw gminy

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do 30 osb Gmin i Miasto Przysucha:
nieaktywnych zawodowo, w tym uczcych lub ksztaccych si, a take zatrudnionych, w tym: w rolnictwie oraz samozatrudnionych).

Projekt obejmuje cykl szkole z zakresu:

 • Aktywizacja - spotkania z doradc zawodowym, grupowo oraz indywidualnie dla kadego uczestnika
 • Wasna firma - 3 dni zaj po 3 godziny
 • Pomys na biznes - 2 dni zaj po 3 godziny
 • Marketing w maej firmie - 2 dni zaj po 3 godziny
 • rda finansowania dziaalnoci gospodarczej - 2 dni zaj po 3 godziny
 • Wniosek i Biznesplan (ekonomiczny plan operacji) - 4 dni zaj po 3 godziny
 • Komputer i Internet w dziaalnoci gospodarczej - 10 dni zaj po 3 godziny (5 dni zaj na jedn grup).

UDZIA W SZKOLENIACH JEST BEZPATNY


Biuro projektu:
Dom Kultury
ul. Radomska 9
26-400 Przysucha
tel. (48)6752473
przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com


Dokumenty do pobrania

Formularz naley dostarczy osobicie do Biura Projektu lub wysa mailem na adres: przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com

Formularz zgoszeniowy

Owiadczenie

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Rekrutacja do projektu:

Zapisy do udziau w projekcie przyjmowane s w Biurze Projektu - mieszczcym si w Domu Kultury w Przysusze. Zapraszamy!

PRZEBIEG PROJEKTU

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.