NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12192857


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nowe kwalifikacje kluczem do pracy


logotypy


klucz do kariery

Projekt jest inicjatywą Gminy i Miasta Przysucha - Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - Partnera Projektu.


Realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 30 listopada 2011 roku.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Instytucją Wdrażającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Cel ogólny i cele szczegółowe projektu:

Celem projektu pn. "Nowe kwalifikacje - kluczem do pracy" jest podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju pozarolniczych inicjatyw gospodarczych i tworzenia miejsc pracy poza sektorem rolnym.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Zdobycie kluczowych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 • Rozwój kompetencji informatycznych społeczności wiejskiej, integracja społeczności wiejskiej
 • Aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych na rynku pracy
 • Wyrównanie szans uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kobiet i mężczyzn
 • Promocja szkoleń i edukacji w formach pozaszkolnych
 • Określenie rodzaju działalności gospodarczej w kontekście jej lokalizacji na obszarach wiejskich- turystyka i agroturystyka jako alternatywnych form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Ukształtowanie postawy przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich
 • Sukces beneficjentów projektu jako drogowskaz dla pozostałych mieszkańców gminy

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do 30 osób Gminę i Miasto Przysucha:
nieaktywnych zawodowo, w tym uczących lub kształcących się, a także zatrudnionych, w tym: w rolnictwie oraz samozatrudnionych).

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Aktywizacja - spotkania z doradcą zawodowym, grupowo oraz indywidualnie dla każdego uczestnika
 • Własna firma - 3 dni zajęć po 3 godziny
 • Pomysł na biznes - 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Marketing w małej firmie - 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej - 2 dni zajęć po 3 godziny
 • Wniosek i Biznesplan (ekonomiczny plan operacji) - 4 dni zajęć po 3 godziny
 • Komputer i Internet w działalności gospodarczej - 10 dni zajęć po 3 godziny (5 dni zajęć na jedną grupę).

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY


Biuro projektu:
Dom Kultury
ul. Radomska 9
26-400 Przysucha
tel. (48)6752473
przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com


Dokumenty do pobrania

Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub wysłać mailem na adres: przysucha.nowekwalifikacje@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Rekrutacja do projektu:

Zapisy do udziału w projekcie przyjmowane są w Biurze Projektu - mieszczącym się w Domu Kultury w Przysusze. Zapraszamy!

PRZEBIEG PROJEKTU

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.