Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439615


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Procedura naboru wniosków standardowych


Procedura naboru wniosków standardowych

"Razem dla Radomki"


Zgodnie z za?o?eniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" w ramach wdra?ania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2016 roku do 2020 r. b?dzie og?asza? konkursy dla beneficjentów. Informacje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy za po?rednictwem LGD zostan? podane do publicznej wiadomo?ci na stronie internetowej LGD "Razem dla Radomki" www.razemdlaradomki.pl oraz na tablicy og?osze? w siedzibie LGD


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach dzia?ania "Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??" - obj?tego PROW2014-2020 realizowanych przez podmioty inne ni? LGD

Procedura Standardowa
(format: pdf)


Protest od decyzji Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" oceniaj?cej operacje z?o?one w ramach konkursów LGD.

Wzór protestu
(format: docx)


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka