NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6362504


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Padziernik 201401.10.2014 r.

Gminy LGD wrd laureatw konkursu Liderzy Regionu .

Liderzy Regionu

Ju po raz smy Redakcja „Echa Dnia” nagrodzia tytuami Liderw Regionu wyrniajce si firmy, samorzdy. Laureaci odebrali statuetki oraz dyplomy podczas uroczystej Gali w Zespole Szk Muzycznych w Radomiu, ktra odbya si w ubieg sobot – 26 wrzenia 2014 r.. Honorowymi czonkami kapituy byli prezes Rady Ministrw Ewa Kopacz oraz marszaek wojewdztwa mazowieckiego Adam Struzik. Wrd nagrodzonych byo 5 przedstawicieli gmin – czonkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Nagroda gospodarcza, jak jest wanie Lider Regionu, jest wrczana zawsze za osignicia roku poprzedniego. Uhonorowane s przedsibiorstwa, samorzdy, lokalni liderzy – ktrzy mog sta si wzorem dla innych firm, instytucji w regionie radomskim. Jest to prestiowe wyrnienie, w ktrym nagradzane s jednostki ktre swoimi dziaaniami przyczyniaj si take do promocji regionu.

pobierzdo gry do gry

01.10.2014 r.

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, i posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” odbdzie si w dniu 02.10.2014 r. o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Podczas posiedzenia zostan omwione i ocenione wnioski przyjte przez Stowarzyszenie Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Osi 4 Leader na lata 2007-2013 dla dziaania „Mae Projekty”, „Odnowa i Rozwj Wsi”, „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw”, „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”.

pobierzdo gry do gry

02.10.2014 r.

Nowe boisko we Wrzosie sfinansowane w ramach dziaa Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”

Jarmark Ludowy w Bierwcach

W minion niedziel (28.09.2014 r.) odbya si oficjalna ceremonia otwarcia boiska sportowego, utworzonego przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie. Wydarzenie to stanowio ukoronowanie dugo wyczekiwanej, przez lokaln spoeczno, inwestycji. Realizacja operacji uzyskaa dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej w ramach naborw wnioskw przeprowadzonych przez Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” dla Osi 4 Leder Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 – dziaanie „Odnowa i Rozwj Wsi”.

pobierzdo gry do gry

02.10.2014 r.

Bezpatne Szkolenia "Prove It PL!- narzdzie podnoszenia wiedzy i umiejtnoci liderw NGO". Termin przesyania zgosze mija 3 padziernika 2014 r.

Prove It Love

Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego zaprasza liderw i menaderw organizacji pozarzdowych na bezpatne szkolenia w ramach projektu Prove It PL! To wanie dla NGO’sw przygotowane zostao innowacyjne narzdzie, ktre pomoe zwikszy Wasz wiarygodno, wzmocni standardy zarzdzania oraz pozyska klientw, partnerw, inwestorw i wolontariuszy. Pierwsze zajcia odbd si padzierniku 2014 w Konstancinie pod Warszaw.

pobierzdo gry do gry

03.10.2014 r.

Ostatnie dni naboru w ramach VI edycji Akademii Orange

fundacja orange

Pracujesz z dziemi lub modzie i lubisz dzieli z nimi twrcz energi? Internet i nowe technologie s dla Ciebie przestrzeni spotkania z kultur? Masz pomys na dziaania, dziki ktrym modzi stan si twrcami? Jeli tak, najwyszy czas, by go uwolni! Stwrz krtki film dowoln technik, w ktrym opowiesz o swoim pomyle i zgo go do Akademii Orange. Autorzy najciekawszych projektw otrzymaj granty na ich realizacj. Termin przesyania zgosze mija 6 padziernika 2014 r.

Od szeciu lat Fundacja Orange rozwija kreatywno modych ludzi i wspieram ich w odkrywaniu pasji w ramach programu grantowego Akademia Orange. „Wierzymy, e twrc mona by w kadym wieku, a sojusznikiem w wyzwalaniu twrczej energii s nowe technologie. Dlatego zapraszamy do wsppracy organizacje pozarzdowe, biblioteki, muzea, galerie, biblioteki, szkoy – wszystkie instytucje i organizacje dziaajce z dziemi i modzie – ktrym bliska jest taka wizja edukacji” – zapraszaj do udziau w programie jego koordynatorzy

pobierzdo gry do gry

03.10.2014 r.

MODR zaprasza na konferencj: ywno – produkt tradycyjny, regionalny i lokalny

Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na konferencj z cyklu „ywno – produkt tradycyjny, regionalny i lokalny”, ktra dotyczy bdzie zagadnienia: Przetwrstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboa, owoce, miso i mleko) oraz podstawy sprzeday bezporedniej, ktra odbdzie si w dniu 15 padziernika 2014 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjno-Sportowej przy PSP w Kowali (Kowala 103).

pobierzdo gry do gry

06.10.2014 r.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: „Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", „Mae projekty”.

pobierzdo gry do gry

07.10.2014 r.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD. Zapraszamy do lektury!

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Pastwa do lektury nowego wydania naszego Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”, za pomoc ktrego staramy si przedstawia co miesic najwaniejsze inicjatywy, projekty i wydarzenia realizowanego przez nasze Stowarzyszenie, a take instytucje partnerskie, samorzdy, gminy, przedsibiorcw oraz osoby prywatne

W aktualnym numerze przedstawiamy podsumowanie naszych dziaa, ktre realizowalimy w miesicu wrzeniu. Wydanie rozpoczynamy od artykuu zwizanego z organizowanym przez Nas we wsppracy Urzdem Woj. Mazowieckiego i Mazowieckim Oddziaem Doradztwa Rolniczego w Radomiu stoiskiem wystawienniczym na Doynkach Prezydenckich w Spale. Ekspozycja przygotowana pod hasem „Mazowsze pachnce papryk” cieszya si bardzo du popularnoci, odwiedzona zostaa przez ponad 10 tysicy osb, w tym przez Par Prezydenck –Ann i Bronisawa Komorowskich – ktrzy mieli okazj sprbowa przepysznych da przygotowanych z papryki. .

pobierzdo gry do gry

08.10.2014 r.

Zderzenia Pokole.

Zderzenie pokole. Warsztaty kulinarne

Fitness, Nordic Walking, tace, komputerowe, dziennikarskie czy warsztaty kulinarne – to tylko cz z proponowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaj, ktre skierowane s do uczestnikw projektu „Zderzenie Pokole. Seniorzy i modzi na rzecz edukacji kulturowej”, realizowanego w ramach Rzdowego Programu na rzecz Aktywizacji Osb Starszych.

Seniorzy i modzie – uczestniczcy w zajciach organizowanych w trzech miejscowociach – w Bierwcach, Wieniawie oraz we Wrzosie ju od kilku miesicy aktywnie rozwijaj swoje umiejtnoci i pasje w wybranych zajciach. Dziki realizacji naszej inicjatywy, udaje nam pokaza e ycie na emeryturze, nie musi oznacza zamykania si w domu. Jest to waciwy czas na nowe wyzwania, dlatego chcemy umoliwi seniorom – udzia w yciu spoecznym, kulturalnym, a take umoliwi im rozwj ich wiedzy w zakresie nowych zjawisk i technologii powstajcych w dzisiejszych czasach.

pobierzdo gry do gry

11.10.2014 r.

XV Edycja Konkursu Sposb na Sukces

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, zwizki, stowarzyszenia, organizacje branowe rolnikw, organizacje pozarzdowe, samorzdy gminne i powiatowe (z miejscowoci do 20 tys. mieszkacw) do udziau w XV edycji oglnopolskiego konkursu Sposb na Sukces na najlepsze dziaania przedsibiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pobierzdo gry do gry

12.10.2014 r.

Kompleks 6 Nordic Walking Parkw oddany do uytku. Kolejne dziaanie sfinansowane w ramach dziaa Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki

 Nordic Walking w Jedlisku

W miesicu wrzeniu nastpio uroczyste oddanie do uytku kompleksu tras pod nazw Nordic Walking Park, ktre zostay przygotowanie na terenie 6 gmin nalecych do naszego Stowarzyszenia: Jedliska, Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa. To pierwsza tak dua inwestycja zwizana z popularyzacj tego sportu na terenie Poudniowego Mazowsza. Warto zaznaczy , i dofinansowanie na realizacj projektu zostao przeznaczone przez Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” w ramach prowadzonego naboru wniosku dla Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji tzw. „Maych Projektw”. Warto uzyskanej dotacji ze rodkw Unii Europejskiej to kwota ponad 150 000,00 z – stanowica 80% kosztw realizowanego projektu.

pobierzdo gry do gry

13.10.2014 r.

Prezentujemy Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskich

 Wrczenie nagrd w konkursie na Lokalnych Liderw Obszarw Wiejskch Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

14 wrzenia, podczas zorganizowanych Doynek Powiatu Radomskiego w Taczowie, nastpio uroczyste rozstrzygnicie konkursu Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na Lokalnych Liderw rodowiska wiejskiego gmin Jedlisk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanw i Zakrzew. W ramach podejmowanej inicjatywy chcielimy nagrodzi te osoby, ktre s szczeglnie zasuone w podejmowanych przez siebie dziaaniach i inicjatywach, skierowanych na rzecz lokalnego rodowiska.

pobierzdo gry do gry

14.10.2014 r.

Otwarcie nowego stadionu lekkoatletycznego w Wieniawie.

Otwarcie boiska w Wieniawie

Wjt Gminy Wieniawa serdecznie zaprasza na otwarcie nowego stadionu lekkoatletycznego w Wieniawie, ktry odbdzie si w rod 15 padziernika o godzinie 15.00. Wydarzeniu towarzyszy bdzie mecz pomidzy druyn miejscowego Chojniaka Wieniawa a jedn z najbardziej utytuowanych druyn w naszym kraju – Lecha Pozna.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!

pobierzdo gry do gry

14.10.2014 r.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Magorzata Omilanowska ogosia Programy MKiDN na rok 2015. Wnioski bdzie mona skada poprzez portal systemu EBOI- formularz zostanie udostpniony 6 padziernika br. Nabr wnioskw do priorytetu Ochrona zabytkw trwa do 31 padziernika, pozostaych- do 30 listopada br.

pobierzdo gry do gry

15.10.2014 r.

Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK

Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK nalecy do Grupy Santander rusza z oglnopolskim konkursem skierowanym do spoecznoci lokalnych. Najlepszych 305 pomysw na popraw jakoci ycia w gminie, powiecie, miecie otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizacj. czna warto grantw wyniesie 1,5 mln z. Nabr pomysw trwa do 21 listopada 2014 r.

pobierzdo gry do gry

16.10.2014 r.

Rozpoczcie budowy Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie

 Rozpoczcie budowy Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie.”

12 padziernika odbyo si uroczyste rozpoczcie budowy Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie. Wrd goci biorcych udzia w tym wydarzeniu znaleli si m.in. Proboszcz Parafii Podwyszenia Krzya witego w Przytyku- ks. prof. Sawomir Fundowicz, Wicemarszaek Wojewdztwa Mazowieckiego- p. Leszek Ruszczyk, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego- p. Rafa Rajkowski oraz Przewodniczcy Rady Gminy w Przytyku p. Sylwester Stani.

Funkcj gospodarza uroczystoci sprawowa Wjt Gminy Przytyk- Dariusz Woczyski. Podczas ceremonii powicony zosta akt erekcyjny, ktry jako symboliczny kamie wgielny wmurowano w fundamenty budynku administracyjnego giedy.

pobierzdo gry do gry

17.10.2014 r.

Komunikat.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, i z powodu modernizacji sieci telefonicznej w dniu 17.10.2014 r. – kontakt telefoniczny z biurem LGD pod nr 48 38 58 996 bdzie utrudniony. W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt mailowy: zarzad@razemdlaradomki.pl lub osobisty w Biurze LGD. Za utrudnienia przepraszamy.

pobierzdo gry do gry

17.10.2014 r.

Gombrowicz z przodu i z tyu. Midzynarodowa konferencja naukowa we Wsoli i w Radomiu.

 Gombrowicz  z przodu i z tyu

Gombrowicz z przodu, z tyu, z boku, z dystansu i z bliska. Pod patronatem i z udziaem Rity Gombrowicz. Blisko 60 uczestnikw z dziewiciu krajw, 50 referatw, dwie debaty i mnstwo okazji do rozmowy. Na trzydniow konferencj naukow (od 20 do 22 padziernika) we Wsoli i w Radomiu zapraszaj organizatorzy: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (oddzia warszawskiego Muzeum Literatury) oraz radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Konferencja przygotowana zostaa we wsppracy z radomskim Teatrem Powszechnym, organizatorem odbywajcego si rwnolegle Midzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

pobierzdo gry do gry

21.10.2014 r.

Konferencja Maa retencja – duy problem, czy due korzyci

Mazowiecki Oddzia Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zapraszaj na debat p.n. „Maa retencja – duy problem, czy due korzyci” ktra odbdzie si w dniu 22.10.2014 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego ul. Chorzowska 16/18 w Radomiu.

Spotkanie ma na celu dyskusj przedstawicieli rnych rodowisk nad moliwociami praktycznego wdraania dziaa z zakresu maej retencji oraz uwzgldnienie ich w politykach publicznych poziomu lokalnego i wojewdzkiego na lata 2014-2020.

pobierzdo gry do gry

22.10.2014 r.

LGD na Midzynarodowej Konferencji: Rozwj przedsibiorczoci na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways.

 Konferencja Lublin”

W poniedziaek, 20 padziernika 2014 r. w Lublinie zainaugurowana zostaa 4 dniowa konferencja powicona dziaaniu: Rozwj przedsibiorczoci na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways. Organizatorami wydarzenia jest Lokalna Grupa Dziaania „Krasnystaw PLUS”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lubelska Fundacja Rozwoju, Agencja Rozwoju Lokalnego.

pobierzdo gry do gry

23.10.2014 r.

Kolejna inwestycja w Zakrzewie zakoczona. Nowe Centrum Rekreacji w Gulinie!

 Konferencja Lublin”

W dniu 17 padziernika 2014 r. nastpio uroczyste oddanie do uytku kolejnej inwestycji w gminie Zakrzew. Budowa Centrum Rekreacji w miejscowoci Gulin zostaa zrealizowana w ramach dziaania „Odnowa i Rozwj Wsi” – sfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej przekazanych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” dla programu Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich.

pobierzdo gry do gry

23.10.2014 r.

Zapraszamy na konferencj podsumowujc projekt: Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn.

Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwj” wsplnie z Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencj koczc projekt wsppracy „Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn” realizowany w ramach dziaania 421 Wdraanie projektw wsppracy Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Konferencja odbdzie si w dniu 24 padziernika 2014 r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Ochotniczej Stray Poarnej w Grabowie n/Wis.

pobierzdo gry do gry

23.10.2014 r.

Urzd Marszakowski Woj. Mazowieckiego i LGD Razem dla Radomki zapraszaj na konferencj prezentujc wykorzystanie rodkw EU w wojewdztwie mazowieckim na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy w imieniu Urzdu Marszakowskiego Woj. Mazowieckiego na konferencj prezentujc wykorzystanie rodkw EU w wojewdztwie mazowieckim na obszarach wiejskich, ktra odbdzie si w dniu 24.10.2014 r. w Domu Kultury „Idalin” w Radomiu, przy ul. Bursztynowej 3/5. Podczas spotkania zostanie przedstawiony dorobek w zakresie realizacji projektw Osi 4 Leader przez Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki”. Stowarzyszenie wrczy rwnie nagrody przyznane w konkursie na lokalne produkty – potrawy z terenu obszarw wiejskich.

pobierzdo gry do gry

24.10.2014 r.

Zapraszamy na wystaw fotograficzn „Jedna ulica. Tysic wspomnie” do Wieniawy.

Pasieka Murawscy

Wystawa fotograficzna „Jedna ulica. Tysic wspomnie” zostaa przygotowana przez amatorw-fotografikw – uczestnikw projektu „Zderzenie pokole. Seniorzy i modzi na rzecz edukacji kulturowej”, ktry realizowany jest przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach Rzdowego Programu Aktywizacji Osb Starszych. Projekt ten oferuje szereg warsztatw skierowanych do osb w wieku 60+, jak rwnie modziey w wieku od 10 do 18 lat, mieszkacw trzech gmin wiejskich: Jedliska, Przytyka i Wieniawy. Seniorzy i modzie – uczestniczcy w zajciach organizowanych w trzech miejscowociach – w Bierwcach, Wieniawie oraz we Wrzosie ju od kilku miesicy aktywnie rozwijaj swoje umiejtnoci i pasje w wybranych zajciach. Dziki realizacji naszej inicjatywy, udaje nam pokaza e ycie na emeryturze, nie musi oznacza zamykania si w domu. Jest to waciwy czas na nowe wyzwania, dlatego chcemy umoliwi seniorom – udzia w yciu spoecznym, kulturalnym, a take umoliwi im rozwj ich wiedzy w zakresie nowych zjawisk i technologii powstajcych w dzisiejszych czasach.

pobierzdo gry do gry

27.10.2014 r

Impreza podsumowujca projekt w Bierwcach: Wie aktywna - wczoraj a dzi

 Impreza podsumowujca projekt w Bierwcach „Wie aktywna- wczoraj a dzi””

„Wie aktywna- wczoraj a dzi„ to nazwa projektu zrealizowanego przez Grup nieformaln Aktywne Bierwce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic w okresie 23.08.2014 do 30.10.2014 r., ktry uzyska dofinansowanie ze rodkw Programu " Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundacj Fundusz Wsppracy , Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

W ramach podjtych dziaa odbyy si wielogodzinne warsztaty nawizujce do sztuki ludowej – bibukarstwa, plecionkarstwa ,ktre prowadzone byy przez dowiadczonych trenerw oraz reportaowo-dziennikarskie, podczas ,ktrych starano si odtworzy histori ludzi i miejsc korzystajc z zasobw ludzkiej pamici i starej dokumentacji fotograficznej . We wszystkich warsztatach uczestniczyli zarwno starsi mieszkacy gminy ,penoletni oraz najmodsi od 10 do 18 roku ycia. Te midzypokoleniowe spotkania suyy integracji i byy elementem zazbiania si przeszoci z teraniejszoci.

pobierzdo gry do gry

28.10.2014 r.

Konkurs na lokalne produkty rozstrzygnity.

 Laureaci Konkursu

W miniony pitek, 24 padziernika podczas konferencji zorganizowanej przez Urzd Marszakowski Woj. Mazowieckiego w Radomiu, ktra zostaa powicona prezentacji wykorzystania rodkw EU w wojewdztwie mazowieckim na obszarach wiejskich wrczone zostay nagrody dla laureatw konkursu na lokalne produkty.

W konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” nagrodzeni zostali producenci produktw lokalnych tj. wyrobw (lub usug) z ktrymi utosamiaj si mieszkacy regionu, ktre produkowane s w sposb nieprzemysowy, niemasowy, z surowcw lokalnych lub przy uyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to take produkt, ktry dla mieszkacw danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osb z zewntrz stanowi co wyjtkowego i specyficznego.

pobierzdo gry do gry

29.10.2014 r.

Konkurs MSiT: Realizacja zada publicznych z zakresu turystyki na rok 2015

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogosi otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 i zaprasza do skadania ofert. Termin skadania ofert upywa 24 listopada 2014 roku.

Rodzaje zada z zakresu turystyki to: 1. Wpieranie rozwoju turystyki polskiej poprzez popularyzacj turystyki krajowej, rozwj dziedzin gospodarski turystycznej, budowanie konkurencyjnoci i innowacyjnoci produktw turystycznych, 2. Ksztatowanie przestrzeni turystycznej, 3. Dziaania na rzecz jakoci kadr. Wysoko rodkw publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zada z zakresu turystyki w 2015 r. wynosi 2 mln z. Wymagany jest wkad wasny finansowy podmiotu wnioskujcego o dotacj w wysokoci minimum 15 % kosztu cakowitego zadania.

pobierzdo gry do gry

30.10.2014 r.

Zachcamy do lektury nowej publikacji Smaki Radomki!

Smaki Radomki

Zapraszamy do zapoznania si z publikacj dotyczca smakw naszego terenu. Smaki Radomki to publikacja opisujca dziedzictwo kulinarne obszaru Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki". Opracowanie prezentuje produkty tradycyjne i regionalne, cechujce si najwysz jakoci, wytwarzane zgodnie z naturalnymi metodami oraz przy wykorzystaniu zakorzenionych w tradycji receptur.

pobierzdo gry do gry

31.10.2014

Konferencja podsumowujca projekt wsppracy: Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn.

Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn

W dn. 24.10.2014 r., w Grabowie nad Pilic, odbya si uroczysta konferencja, podsumowujca realizacj projektu Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn. Konferencje organizowao LGD Dziedzictwo i Rozwj – nasz Partner z terenu Zwolenia.

Konferencja bya idealn okazj do zaprezentowania powstaych ju w ramach projektu materiaw i produktw, promujcych mark Poudniowe Mazowsze.Projekt „Poudniowe Mazowsze – Mark Turystyczn” mia na celu budow i promocj marki „Poudniowego Mazowsza”, poprzez realizacj szeregu dziaa promujcych obszar Partnerw i turystyk na terenie gmin tworzcych poszczeglne LGD. Zaplanowane dziaania w projekcie umoliwiy dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentujcym walory Poudniowego Mazowsza do mieszkacw regionu, wojewdztwa mazowieckiego oraz turystw z caego kraju. Nadrzdnym zamierzeniem projektu – bya i jest promocja obszaru Poudniowego Mazowsze, poprzez pobudzenie aktywnoci innowacyjnej opartej na wykorzystaniu zasobw lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

pobierzdo gry do gry

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.