finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Partnerzy Stowarzyszenia

 

GMINY       Instytucje i Organizacje       Przedsiębiorstwa

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku została założona w 1917 r. przez Zarząd Jednostki, który tworzyli: Bolesław Janowski, Jan Przybylski, Adama Szpotowicz oraz Władysław Borek.

Więcej o Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II/11
tel. 48 675-22-48 e-mail: muzeumok@ra.onet.pl

Więcej o Muzeum im. Oskara Kolberga

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
ul. W. Gombrowicza 1, Wsola 26-660 Jedlińsk,
tel. 048 321 50 73

Więcej o Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze

Powiatowa Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze
ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha
tel. (0-48) 675 22 20, e-mail: biblprzys@interia.fm

Więcej

Związek Gmin Radomka

Związek Gmin Radomka
ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk,
tel. (0-48) 618-00-42
email: radomka@radomka.pl

Więcej

Oskar Kolberg

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze
Najważniejszymi celami Stowarzyszenia są: poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu, gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących historii i współczesnego życia miasta i powiatu…
ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha

Więcej

Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi Bierwce I Okolic”
działa na terenie gminy Jedlińsk. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 sierpnia 2002 roku.

Więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka „Perspektywy”.
Podstawowym celem organizacji jest stworzenie warunków wzrostu poziomu jakości edukacji oraz rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturalnego powiatu radomskiego.

Więcej

Stowarzyszenie Dla Przyszłości Gminy Wolanów

Stowarzyszenie Dla Przyszłości Gminy Wolanów
Cel ogólny to wszechstronny rozwój wszystkich członków społeczności Gminy Wolanów i promocja Gminy. Wspólna troska o wszechstronny rozwój mieszkańców gminy i właściwą jej promocję każe podejmować starania i działania, w które powinno się angażować jak najwięcej osób.

www.stowarzyszenie-wolanow.pl

Sao Radomka

Sao Radomka
Celem Stowarzyszenia jest m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych, a także wspieranie i inicjowanie społecznej, edukacyjnej, kulturowej, gospodarczej oraz charytatywnej aktywności środowisk lokalnych.

Więcej

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content