Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12729906


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Paprykowy Szlak


Paprykowy Szlak

W niedzielę 19 sierpnia 2012 podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku zostało zawarte Partnerstwo "Paprykowy Szlak" którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru powiatu białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego "Papryka Przytycka" - obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy:

  • promocja Produktu Tradycyjnego "Papryki Przytyckiej";
  • integracja lokalnego środowiska producentów papryki;
  • utworzenie grupy uprawnionej do złożenia wniosku o rejestrację Papryki Przytyckiej w Unii Europejskiej;
  • organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich,
  • informowanie o możliwościach oraz świadczenie pomocy w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów obszaru Paprykowe Szlaku;
  • redagowanie strony internetowej www.paprykaprzytycka.eu

Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, Mazowiecka Izba Rolna, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew, Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego - Oddział w Radomiu oraz jego inicjator - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki".

Partnerstwo jest otwarte na nowych członków. Zachęcamy do przystąpienia. Pobierz Formularz przystąpienia (format: pdf, rozmiar: 292 KB)

Zdjęcia z uroczystego podpisania porozumienia. Seminarium "Papryka Przytycka - droga do produktu chronionego prawem unijnym. 19.08.2012 r. - Urząd Gminy w Przytyku

Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku - Podpisanie Porozumienia Paprykowy Szlak
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.