Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14258203


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki


O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

lgd razem dla radomki

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki to kolejny nowy projekt który Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" będzie realizowało w 2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach projektu Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "Radomka" zamierza realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego w ramach projektu przeprowadzimy działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Działania edukacyjne założone w projekcie dotyczyć będą zarówno dzieci jak i dorosłych.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) "ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymywanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dla nich dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach" (art. 85). Innymi słowy ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń i ograniczeniu lub eliminowaniu wprowadzonych do powietrza ilości tych substancji przez zakłady produkcyjne, usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i inne źródła zanieczyszczeń. Razem dla Radomki pragnie poprzez działania edukacyjno-informacyjne podnieść poziom świadomości mieszkańców powiatów radomskiego i przysuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki nt. zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, nadmiernym hałasem, oraz potrzebą i sposobami ich ograniczania, przeciwdziałania, bądź eliminowania.

Zadania do zrealizowania w projekcie:

  • opracowanie 2 szt. e-booków dotyczących działań związanych z ochroną powietrza
  • organizacja cyklu pokazów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza
  • organizacja konkursu wiedzy nt. ochrony powietrza
  • realizacja wydruku ulotek związanych z ochroną powietrza
  • wydruk kalendarzy zawierających treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza,
  • zakup i montaż miernika czystości powietrza.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2019 roku.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka