NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8697068


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia - obrzędy, zwyczaje i kultura naszej Małej Ojczyzny.

Działanie PROW 2007-2013: Małe Projekty

Podmiot odpowiedzialny za realizację wraz ze wstępną zgodą na wykorzystanie projektu w prowadzonych działaniach informacyjnych (dane adresowe): Gmina Zakrzew, ul. Zakrzew 54 26-652 Zakrzew, tel. 48 610 51 22, zakrzew@zakrzew.pl

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki", działanie: Małe projekty. Projekt zakończony został w czerwcu 2011 r.

Głównymi celami operacji było kształcenie kreatywności młodych ludzi pragnących przybliżyć swoim rówieśnikom, mieszkańcom gminy i powiatu bogactwo dziedzictwa kulturowego i tradycji przejawiającej się w pieśniach i tańcach ludowych regionu radomskiego i województwa mazowieckiego. Udział w projekcie pozwolił również na zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców gminy Zakrzew do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, a także sprzyjał wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci wiejskich w stosunku do rówieśników mieszkających na obszarach miejskich.

Projekt został skierowany do 40 uczniów klas I-VI Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, którzy uczestniczyli w zajęciach z zakresu: choreografii, nauki tańca i obrzędów ludowych, nauki śpiewu i gry na instrumentach. Poprzez udział w warsztatach dzieci nabyły podstawowe zdolności muzyczne i taneczne, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i obejmowały łącznie 45 godzin warsztatów.

Projekt przewidywał również zakup 26 strojów ludowych z regionu radomskiego, w których uczestnicy projektu zaprezentowały się jako zespół "Zakrzewiaki" na imprezie muzycznej podsumowującej projekt pn. "Ocalić od zapomnienia" która odbyła się w miesiącu czerwcu 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie. Uczestnicy projektu nabyte umiejętności zaprezentowali również na innych imprezach związanych z kulturą i tradycją ludową, prezentując swoje umiejętności m.in. na 52 Dniach Kolbergowskich w Przysusze - jednej z najważniejszych wydarzeń poświęconych folklorowi w województwie mazowieckim

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia
Ocalić od zapomnienia

Uzasadnienie dlaczego projekt jest dobrą praktyką w realizacji PROW 2007-2013

Projekt przyczynił się do popularyzacji dziedzictwa kultury i folkloru obszarów wiejskich, poprzez naukę, prezentacje przez młodych mieszkańców gminy Zakrzew - kultury ich przodków. Dzięki zakupowi strojów oraz licznym zajęciom szkoleniowym dzieci z gminy Zakrzew zdobyły odpowiednie umiejętności i doświadczenie, które pozwoliło im na prezentacje programów artystycznych na wielu imprezach odbywających się na terenie całego kraju.

Województwo - Powiat - Gmina: Mazowieckie - Radomski - Zakrzew

Koszty projektu:

Całkowity: 39173,95 zł
Wkład Beneficjenta: 17 573,95 zł
EFRROW: 21600,00 zł
Inne źródła: 0,00 zł

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.